Ervaren projectleider gebiedsontwikkeling

Gemeente Harderwijk Ruimte


Provincie: Gelderland
Website: klik hier
Direct solliciteren: Klik hier

Ervaren projectleider gebiedsontwikkeling

36 uur per week | Harderwijk
Tijdelijk voor 2 jaar

Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. Vier thema’s staan centraal:

  • Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: actieve samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente.
  • We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt. Actief burgerschap krijgt de ruimte.
  • We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als in de regio tussen gemeenten.
  • We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandelt nieuwe paden. We zijn flexibel, zoeken voortdurend naar de ‘andere manier’ en zijn bereid tot het aangaan van experimenten.

De organisatie bestaat uit 4 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving, Ruimte en Stadsbedrijf). Een deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren.

Het domein
Binnen het domein Ruimte werken circa 65 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In het domein is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, stedenbouw, mobiliteit, en bouwzaken samengebracht.

Binnen het domein Ruimte wordt gewerkt in een teamgerichte structuur, waarbij medewerkers zoveel mogelijk samen in het team verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat. De teams zijn samengesteld rondom een logisch pakket van samenhangende activiteiten. Een teamleider ondersteunt en coacht het team als geheel, maar ook de individuele teamleden.

Wat ga je doen?
Binnen de gemeente speelt een aantal complexe ruimtelijke ontwikkelopgaven, waarbij de gemeente een actieve grondpolitiek voert. Dat betreft fase 3 Waterfront (zie www.waterfrontharderwijk.nl) en op termijn het stationsgebied Harderwijk. Wij zoeken daarvoor een projectleider die aantoonbaar, ruime ervaring heeft met dergelijke ontwikkelopgaven. Concreet gaat het daarbij om het formuleren van een ambitieuze, haalbare propositie aan marktpartijen, die optimaal bijdraagt aan het voor de stad gedefinieerde ontwikkelperspectief op (middel)lange termijn en past binnen de kaders van de grondexploitatie. Het bestuurlijk en maatschappelijk afbreukrisico van genoemde projecten is daarbij groot.

Je hoofdtaak is het opstarten, uitvoeren en begeleiden van bovengenoemde ontwikkelopgaven. Je zorgt voor concrete en volledig afgebakende bestuurs- en projectopdrachten. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de vastgestelde resultaten. Je voert projecten conform de planning en het budget uit, je creëert draagvlak bij in- en externe partijen en je zorgt ervoor dat in elke fase van het project de noodzakelijke bijdragen van de betrokken interne en externe disciplines worden geleverd. Je werkt daarbij nauw samen met projectleiders en specialisten binnen en buiten de organisatie. Verder onderhoud je intensief contact met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever en betrokken (externe) partijen en zorg je ervoor dat op essentiële momenten in het planproces bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt.

Wat heb je gedaan?
De kandidaat die wij zoeken is een ervaren projectleider op het gebied van gebiedsontwikkeling en dient te beschikken over aantoonbare kwaliteiten in:

  • het organiseren van de vereiste inhoudelijke expertise (intern en extern) voor een optimaal plan;
  • het omgaan met marktpartijen om het optimale resultaat voor de gemeente (inhoud en financiën) te bereiken;
  • het functioneren als volwassen gesprekspartner met politiek bestuur;
  • het onderhouden van een goede verstandhouding met de maatschappelijke omgeving.

Je beschikt over een afgeronde academische opleiding, met een aanvullende opleiding projectmanagement.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een marktconform salaris van maximaal € 83.000,- bruto per jaar inclusief IKB budget. Daarnaast is de cao-gemeenten van toepassing.

Het betreft een tijdelijke aanstelling, waarbij een zzp, inhuur- of detacheringsconstructie ook bespreekbaar is.

Meer informatie
Informatie over de functie wordt verstrekt door Edo Okkema, directeur Domein Ruimte. Hij is te bereiken via het telefoonnummer (0341-411911). Voor informatie over de procedure kun je bellen met Joyce Tekke, HRM adviseur. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 085-1108148

Meer achtergrondinformatie over de gemeente Harderwijk vind je op www.harderwijk.nl.

Solliciteren kan tot en met 15 november 2017 via de sollicitatiebutton.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op:

eerste ronde: 24 november 2017  9.00 - 13.00 uur
tweede ronde: 28 november 2017 vanaf 15.00 uur

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Per: 02-11-2017 | 36 uur | WO