Senior beleidsadviseur regionaal ruimtelijk ontwerp

Provincie Zuid-Holland Ruimte, Wonen en Bodem


Provincie: Zuid-Holland
Website: www.zuid-holland.nl
Direct solliciteren: klik hier

Functie: Senior beleidsadviseur regionaal ruimtelijk ontwerp
Vacaturenummer: DRM/17.020
Locatie: Den Haag
Telefoonnummer: 070-4417872
Salarisschaal: 13
Salaris (fulltime basis): maximaal € 5626
Aard dienstverband: Vaste aanstelling
Reactietermijn: 8 augustus tot 1 september 2017

Functieomschrijving:

Als senior beleidsadviseur handel je vanuit de ruimtelijke en strategische opgaven van de provincie (zowel inhoud als proces). Ingegeven door een veranderende samenleving en de komst van de Omgevingswet wil de provincie steeds een bewuste keuze maken in de vier rollen die zij kan vervullen: rechtmatige overheid (regels), presterende overheid (prestatieafspraken), samenwerkende overheid (stimulerend, inspirerend) en meewerkende overheid (inspelen op initiatieven uit de samenleving).

Als senior beleidsadviseur richt jij je blik naar buiten. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het speelveld en het vakgebied en hebt een relevant netwerk in de provincie en daarbuiten. Je bent het eerste aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie op het gebied van regionaal ruimtelijk ontwerp. Als gezicht van regionaal ruimtelijk ontwerp ben je niet alleen aanspreekpunt, maar ben je ook agenderend en initiërend waar het gaat om de kracht van regionaal ruimtelijk ontwerp en opgavegericht werken. Je levert actief een relevante bijdrage aan het ontwikkelen van provinciaal omgevingsbeleid en aan de verandering in houding en gedrag die daarvoor nodig is. Ook leg je gemakkelijk verbanden en verbinding met andere relevante beleidsvelden. Daarnaast vervul je een verbindende en inspirerende rol binnen het team/vakgenootschap van ontwerpers, waarvoor jij het eerste aanspreekpunt bent. In dat kader ben je een sparringpartner voor het management voor personele aangelegenheden en opgavegericht werken. 

De provincie Zuid-Holland hanteert het systeem Fuwaprov. Binnnen dit systeem betreft het de functie van Senior beleidsadviseur.

Functie-eisen:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt kennis van en ervaring met regionaal ruimtelijk ontwerp.
 • Je bent een echte verbinder, zowel op mensen als op inhoud.
 • Je beschikt over een uitgebreid netwerk bij relevante partners.
 • Je bent analytisch sterk: je bent in staat om snel tot de kern van de zaak door te dringen.
 • Je denkt buiten de kaders van jouw eigen vakgebied. Je toont ondernemerschap en hebt lef.
 • Je kunt actuele ontwikkelingen beoordelen vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt.
 • Je pakt gemakkelijk nieuwe opgaven op en bent in staat om aan verschillende complexe opgaven tegelijk te werken. Voor de coördinatie van complexe processen en projecten draai jij je hand niet om. Resultaatgerichtheid typeert jou.
 • Je weet jouw visie helder en inspirerend te verwoorden en verbeelden, mondeling en op kaart. 
 • Je bent een ervaren adviseur (tenminste tien jaar advieservaring) en beschikt over overtuigingskracht. Je bent flexibel waar mogelijk en vasthoudend waar nodig.

Samenvatting Organisatieonderdeel:

De provincie werkt vanuit integrale opgaven aan de ontwikkeling in Zuid-Holland. Afhankelijk van de aard van de opgave ligt het voortouw bij één van de vakafdelingen.

Vanuit de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem als thuisbasis wordt gewerkt aan het ontwikkelen en realiseeren van  beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bodem. De afdeling is ingericht volgens de beleidscyclus en bestaat uit vier bureaus: Verkenning en Monitoring, Beleid, Ontwikkeling en Beoordeling. Je wordt geplaatst op afdelingsniveau. Functioneel kom je te werken bij Bureau Beleid.

Kernactiviteiten van het bureau Beleid:

 • (bijdragen aan) ontwikkelen van omgevingsbeleid (ruimte, wonen en bodem);
 • begeleiding van de regionale woonvisies;
 • bestuurlijke advisering over ruimtelijk-strategische opgaven en bovenregionaal verband (Zuidelijke Randstad, BO-MIRT, Delta, IPO, Rijk, etc.);
 • regionaal ruimtelijk ontwerp en implementatie van ruimtelijke kwaliteit, waaronder planadvisering.              

Kernactiviteiten van het vakgebied regionaal ontwerp en ruimtelijke kwaliteit:

 • onderzoek, verkenning, ontwerp en visievorming op het gebied van ruimtelijke structuren, locatiebeleid, ruimtelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld in de vorm van ateliers);
 • beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke structuren, locatiebeleid, ruimtelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit, zowel thematisch (bijvoorbeeld energietransitie, verstedelijking, klimaatadaptatie) als in gebieden (bijvoorbeeld Krimpenerwaard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Bollenstreek, kust);
 • verbeelden van (ruimtelijke) concepten;
 • geven van (plan)adviezen op ruimtelijke kwaliteit ten behoeve van gemeentelijke, regionale en provinciale plannen;
 • intern en extern implementeren van ruimtelijk kwaliteitsdenken en handelen.

Voorbeelden van opgaven waarmee je aan de slag gaat zijn het ontwikkelen van een Kwaliteitsprofiel dijken Zuid-Holland, gebiedsverkenningen water en ruimte (bijvoorbeeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden), implementatie en planadvisering ruimtelijke kwaliteit, verstedelijkingsopgaven zoals in Valkenburg en ontwerp- en beleidsbijdragen aan het omgevingsbeleid, coördinatie team/vakgenootschap ontwerpers.

Arbeidsvoorwaarden:

Niet alleen onze functies zijn interessant, ook onze arbeidsvoorwaarden. We bieden een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een 36-urige werkweek, flexibele werktijden, studiefaciliteiten en fitnessfaciliteiten. Je hebt de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB) waardoor verschillende op geld te waarderen arbeidsvoorwaarden kunnen worden omgezet in een budget dat door jou vrij te besteden is. Verder krijg je bij ons een marktconform salaris en hebben we een prima pensioenregeling. Als jij je ontwikkelt, is dat ook goed voor de provincie. Daarom bieden wij je ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

Opmerkingen:

Heeft u interesse? Solliciteer dan nu via deze link.

 

Per: 10-08-2017 | 36 uur | WO