Groenspecialist uitvoering

Gemeente Amsterdam ingenieursbureau


Provincie: Noord-Holland
Website: Klik hier
Direct solliciteren: Klik hier

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een

Groenspecialist Uitvoering

Vaste baan, voor 32-36 uur

Vacaturenummer: 17040319

De functie
De Zuidas is het grootste stedelijke project in Amsterdam met een veelheid aan deelprojecten die parallel aan elkaar in voorbereiding en uitvoering zijn. In de ontwerpen en plannen is voor de komende jaren een grote groenambitie opgenomen. De komende 5 jaar worden meer dan 1000 bomen en hun groeiplaatsen aangelegd en is meer dan 25.000 m2 aan overig openbaar groen voorzien.

De Zuidas vindt het belangrijk dat tijdens de uitvoering een hoge kwaliteit wordt gehaald. Essentieel daarbij is een goede afstemming met projectleiding en aannemers. Temeer omdat het groen vaak onderdeel uitmaakt van grootschalige civieltechnische- en constructieve werkzaamheden met hun eigen dynamiek. Om een goede afstemming te bereiken en de positie van groen te waarborgen zoekt het Ingenieursbureau voor de projecten op de Zuidas een Groenspecialist Uitvoering. Wij zoeken naar een betrokken groen professional die de verbinding weet te leggen tussen groen en  de ambitieuze omgeving van de Zuidas. De taken van de Groenspecialist gaan daarom verder dan toezicht alleen en hebben ook te maken met advisering, toetsing, overleg en afstemming.

 

Werkzaamheden:

 • Advisering in de voorbereiding en uitvoering van de deelprojecten,
 • Vinden van creatieve oplossingen,
 • Toezicht-begeleiding van de groene werkzaamheden zoals plant- en grondwerk.
 • Keuring van plantmateriaal en bodemsubstraten (bomenzand, bomengrond, teelaarde, etc).
 • Toezicht op beschermende maatregelen,
 • Verzorgen van Inkoop van bomen en planten op de kwekerijen,
 • Samen met de ontwerpers (landschapsarchitecten) en Groenadviseur Zuidas ontwerpen toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid,
 • Toetsing conceptcontracten/bestekken op risicobeheersing,
 • Overleg-afstemming binnen de deelprojecten en daarbuiten met het Groenteam Zuidas,
 • Relaties onderhouden met de collega's van stadsdeel Zuid.

Wij vragen

 • Kennis en expertise over bomen, heesters, vaste planten en een sterke focus op de juiste groeiplaatsomstandigheden én aandacht voor nazorg,
 • Affiniteit op het gebied van ecologie en biodiversiteit,
 • Ruime ervaring, minimaal 3 jaar, met een soortgelijke functie in stedelijke projecten,
 • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden,
 • HBO kennis- en denkniveau.

Competenties

 • Proactief en nauwgezet
 • Grote bereidheid tot samenwerking en het zoeken van verbindingen,
 • Probleemoplossend vermogen,
 • Overtuigingskracht en standvastigheid bij het naar voren brengen van het groenbelang.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal €2.527,- en maximaal €3.712,- bruto per maand (salarisschaal 9) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

 

De organisatie
Het Ingenieursbureau is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij zijn lead buyer voor de fysieke sector en hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Onze belangrijkste opgave is het realiseren van projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, van idee tot en met de uitvoering.

Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Het Ingenieursbureau heeft 500 medewerkers en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Meer weten? www.ingenieursbureau.amsterdam.nl.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Jan Willem Obbink, bereikbaar via, 0611377686 en/of per mail: J.Obbink@amsterdam.nl

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 21 mei 2017 onder vermelding van Groenspecialist uitvoering – 17040319 via onze sollicitatiepagina.

Let op de voorrangsregels worden in acht gehouden! Verplichte mobiliteitskandidaten hebben voorrang op interne kandidaten en interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten!

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Per: 17-05-2017 | 36 uur | WO