Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Dat maakten de ministeries van BZK, LNV en EZK vanmiddag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Gezonde binnenstad en de auto: tegenstelling of in samenspraak met elkaar? Het is maar net hoe je gezond definieert. In Het Financieele Dagblad presenteerde planoloog en Stadszaken.nl-hoofdredacteur Jan Jager daar zijn eigen visie op. ‘Bij de gezondheid van binnensteden gaat het om veel meer dan luchtkwaliteit.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een oppervlakte van 36.500 m2 bouwgrond op het Oostenburgereiland verkocht aan vastgoedontwikkelaars VORM en Steenwell. Het plan is om op het perceel 450 huur- een koopwoningen te bouwen, daarnaast is er ook plek voor commerciële ruimte.

Het stadsgroen in Amsterdam vertegenwoordigt een economische waarde die hoger kan zijn dan die van woningbouw. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research.

Eindhoven zet in op brede gezondheid en een preventieve gezondheidsaanpak. Daarvoor presenteerde de stad deze week het uitvoeringsprogramma ‘Binnen de Ring’. Daarmee geeft de lichtstad een antwoord op de oproep van het vorige kabinet om met aanvullende maatregelen te komen voor de verbetering van luchtkwaliteit.