Nu bij de ene partij de champagne op is, en bij de andere de tranen gedroogd, begint het grote formeren. Dat wordt, zo zegt iedereen van tevoren, een onmogelijke opgave. Met veel nieuwe partijen en nog meer nieuwe raadsleden en bestuurders.

Extreme buien nog extremer

29 maart 2018 15:33

De hoeveelheid neerslag die over korte periodes valt, is toegenomen. Dat blijkt uit een actualisatie van de neeslagstatistieken die het KNMI en HKV Lijn in water in opdracht van STOWA heeft uitgevoerd. De kans op wateroverlast is daarmee veel groter dan tot dusver werd aangenomen.

Het afgelopen jaar bezocht een groep experts tien pilotprojecten voor stedelijke kavelruil. Twee leden, Paul van Dijk (partner Akro Consult) en de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer, geven een preview van de belangrijkste observaties. Hun conclusie: bekijk kavelruil niet sec als instrument, maar let vooral goed op het proces.

Raadslid verdient meer support

19 maart 2018 12:06

Nooit deden er zoveel partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen. En ofschoon veel partijen de eindstreep niet zullen halen, stevent onze lokale volksvertegenwoordiging af op nog meer versnippering, een kort geheugen en gebrek aan ervaring.

Een financieringsmodel dat zorgt voor verregaande verduurzaming van 1,2 miljoen private appartementen in Nederland. Op donderdag 15 maart tekenden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en diverse provincies en gemeenten uit het hele land een intentieverklaring die hier de aanzet toe geeft.