De afgelopen 10 jaar is het aantal coöperatieve maakplaatsen voor digitale en technologische fabricage flink toegenomen in stedelijke gebieden. Wat zijn maakplaatsen en welke rol kunnen ze vervullen in de smart city?

Bedrijventerrein Binckhaven krijgt een verzamelpand voor creatieve en innovatieve startups. Na de Caballero Fabriek, broedplaats De Besturing en Bink36 wordt in maart 2018 het pand Apollo 14 geopend.

Gert Jan Jansen, eigenaar van Hof van Twello, bezocht het BT Event en luisterde daar naar keynote spreker Jan Rotmans. Inspirerend op het eerste gezicht, maar eenmaal terug in de Twello begon het te knagen en kwamen de vraagtekens. Is dit de economie die we willen?

Een sterke economie bouwen op basis van de Next Economy. Dat stond centraal tijdens het BT Event 2017. Op het event over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat ging dagvoorzitter Hemmen in gesprek met het publiek en bestuurders op basis van prikkelende stellingen. Is de komst van Inditex bijvoorbeeld een toevalstreffer, achterkamertjespolitiek of resultaat van gericht beleid?

Welke rol neem je als overheid en regionale ontwikkelingsmaatschappij aan in de next economy en hoe zorg je dat je de goede keuze maakt? Aan de hand van de stelling ‘Voordelen van clusters? Consultancypraat!’ gingen experts op het gebied van de next economy en vestigingslocatie in discussie tijdens het BT Event 2017, het event over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat.

Een sterke economie bouwen op basis van de Next Economy. Dat thema stond centraal tijdens het BT Event 2017. Naast de vele workshops, waaronder sessies over de maakindustrie, circulaire verdienmodellen, PowerParking en blockchain, deelden hoogleraar Jan Rotmans en Schiphol CCO André van den Berg hun visie over de Next Economy. Hun belangrijkste lessen? Heb lef, adem duurzaamheid en zet in op smart.

Cees-Jan Pen trok in Binnenlands Bestuur terecht aan de bel over de staat van bedrijventerreinen in Nederland. Na jaren van herstructureren worden de budgetten drastisch teruggeschroefd en wordt de focus en het budget door provincies verlegd naar campussen, valleys en hubs. En dan is de vraag wat we met alle reguliere gemengde bedrijventerreinen aan moeten.

Met enige regelmaat worden er voorstellen gedaan om verouderde kantoorgebouwen te slopen op kosten van de gemeenschap. Ed Bielefeld, Innogetics, zet vraagtekens bij deze ontwikkeling en pleit voor een andere verdeling van de kosten om de circulaire kantorenmarkt vorm te geven.

De commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat heeft op 6 december 2016 een advies uitgebracht over de toekomst van de Nederlandse economie. In dit artikel bespreekt Friso de Zeeuw de analyse en aanbevelingen van de commissie. Hij voegt daar vijf consequenties voor gebiedsontwikkeling aan toe.

Provincie Gelderland en Noord-Holland Noord hebben zich via endorsement letters officieel aangesloten bij het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’, dat 6 december in Den Haag is aangeboden aan de Vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer.

‘Ons geld wordt verdiend bij bedrijven, niet achter burelen. En die bedrijven staan vaak in regio’s’, benadrukte Peter Noordanus vanmiddag op het debat ‘Regionale innovatiekracht, dé motor voor de Nederlandse economie’ dat de SKBN* met Buck Consultants International organiseerde. Kortom: ‘Het is de hoogste tijd voor een nieuw regionaal-economisch verhaal', aldus Noordanus.

Het ontwikkelen van een nieuwe werklocatie vraagt om een goede strategie. Theo Föllings, voorzitter SKBN en manager Bedrijfsomgeving, Ontwikkeling & Innovatie bij Oost NV, heeft dé 10 tips om een werkgebied goed in de markt te zetten.