Steden moeten meer oog hebben voor gezondheidsbevordering, waar ze nu vaak enkel kijken naar het halen van de wettelijk vastgestelde milieunormen. Verdere verdichting binnen bestaande stadsgrenzen kán vanuit gezondheidsperspectief, maar alleen als de Rijksoverheid fors extra investeert in geluidsschermen langs of gedeeltelijke ondertunneling van rijkswegen die dwars door steden heenlopen.

De Commissie m.e.r. heeft het geactualiseerde milieueffectrapport voor Lelystad Airport beoordeeld. Ze vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder.

Sinds mijn vertrek uit ‘Den Haag’ maak ik me op mijn nieuwe leefplek in de Achterhoek druk over de openbare ruimte. Nu niet ambtshalve vanuit de overheid, maar als ondernemende burger. Ik voel me meer dan ooit verbonden met landmakers in andere gebieden in NL. En start bij deze een beweging: ‘landmakers voor een overheid met dubbele doelstellingen’.

Elke twee jaar publiceert de Financial Times de Foreign Direct Investment index for European Regions and Cities of the Future. Lees hier welke (Nederlandse) steden en regio’s een vestigingsklimaat hebben waarmee ze bedrijven laten floreren en wat de impact van de Brexit is op deze lijst.

Ondanks grote maatschappelijke transities blijven de binnenhavens op peil en lijken ze zelfs bezig aan een tweede leven. E-commerce, tolheffing en biobased zijn de termen die de toekomt van de industriële binnenhaven een florissant beeld geven. Hoe profiteert uw gemeente ook van de binnenhaveneconomie?

‘Sharing is hip. Of is het misschien al op zijn retour? Er is ongetwijfeld sprake van enig idealisme en wat dagdromerij, maar het biedt ook veel kansen om consumenten anders te bedienen.’ In dit artikel gaat Hans Groenhuijsen, automotive expert, in op de toekomst van de deelauto.

Een opmerkelijk bericht: de provincie ZH ziet heil in bouwen langs en op wegen. Sterker: aan de flanken van brede stadswegen (Rotterdam-Zuid ligt er vol mee) passen met gemak 15.000 tot 25.000 huizen, blijkt uit een quick scan. Meer stedelijkheid is het gewenste resultaat, en meer ruimte om te wonen. Maar ten koste van wat?

Amsterdam stemt in met Haven-Stad zo groot als Leiden. Deze ‘stad in de stad’ krijgt een grootte van 40.000 tot 70.000 woningen en levert een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave binnen de MRA. 

Eindelijk lijkt het mee te zitten in Lelystad, en dat doet wethouder Jop Fackeldey goed, in de nadagen van zijn bestuurlijke loopbaan in Lelystad. Want na tien jaar stopt hij er mee. Een gesprek met een bevlogen wethouder over wat er al is, en wat nog moet komen.

Hoge kosten voor het vernieuwen van een tunnel en een brug waren voor de gemeente Enschede reden om het over een andere boeg te gooien en serieus werk te maken van een slim fietsbeleid. Planmatig ging de gemeente aan de slag met het slimmer maken van het fietsbeleid. Meten is weten in de praktijk. De eerste stappen zijn veelbelovend.

Rotterdam is de op vier na meest gastvrije stad ter wereld voor toeristen. Dat blijkt uit onderzoek van online reisbureau TravelBird, dat een rapport publiceerde over de impact van massatoerisme op de lokale bevolking van internationale steden. 

Wie niet in ‘de Blauwe Banaan’ zit, heeft een achterstand in de logistieke hotspot-concurrentiestrijd. Hoe kunnen de zogeheten B-locaties alsnog een deel van de logistieke taart pakken? Wie een duurzaam en aantrekkelijk logistiek vestigingsklimaat wil bouwen, heeft meer nodig dan stuntprijzen en een voormalig grasveld.

Bij steeds maar dalende transportkosten wordt menselijk kapitaal de belangrijkste productiefactor. Of omdat het goedkoop is, of omdat het gespecialiseerd is. Dat brengt grote geografische verschuivingen met zich mee. Bijvoorbeeld: in internationaal opzicht wordt de welvaartskloof minder, maar vanuit nationaal perspectief wordt die juist groter.

De gemeente Amsterdam verwijdert deze maand duizenden deelfietsen die de stad dit jaar overspoelden. Stapels Obikes dreven de stadsbeheerders tot wanhoop. In Amsterdam-Zuid experimenteert Hello Zuidas met deelfietsen van Hello-Bike, dat gebruik maakt van zogeheten ‘geofencing’.

Weer was de staatssecretaris boos op de NS, dat er een potje van maakt op de HSL-Zuid. En weer dreigt de staatssecretaris de concessie aan een concurrerende aanbieder te vergeven, zeker nu het spoorbedrijf geen beterschap belooft. Maar hoe realistisch is dat? 5 vragen aan hoogleraar tansportbeleid Bert van Wee (TU Delft).

Verzet tegen Lelystad Airport

13 september 2017 23:45

Bezorgde inwoners van Gelderland, Overijssel en Friesland brachten dinsdagmiddag ongeveer zestigduizend protesthandtekeningen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport naar Den Haag.

Nederland telde op 1 juli 2017 ruim 10 duizend elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de RDW en het CBS.

Werknemers woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. Van 38 procent van alle banen van werknemers was de woongemeente gelijk aan de gemeente waarin de werkgever is gevestigd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over woon-werkafstanden van het CBS.

Autoverkeer dat wordt afgestemd op vaarverkeer en vice versa. Dat is de toekomst als het aan gemeenten en waterbeheerders ligt die meedoen aan een pilot voor het integreren van ‘natte’ en ‘droge’ verkeerscentrales.

Voor de toekomstige bewoners van een appartementencomplex in Amsterdam wordt het mogelijk om elektrische auto’s onderling te delen. Door het ter beschikking stellen van 100% elektrische BMW i3’s, neemt de parkeerdruk in de binnenstedelijke omgeving af, en wordt tevens bijgedragen aan een duurzame toekomst.

Samsung lanceert de In-Traffic Reply app. Zit je achter het stuur, dan antwoordt de Android-app automatisch op binnenkomende berichten met geestige video’s of een standaardboodschap. Daarmee speelt de app in op de sociale druk die een derde van de Nederlanders voelt om direct te antwoorden op berichten en oproepen, ook als zij achter het stuur zitten. 

32 ondertekenaars van het Verkeersveiligheidsmanifest hopen o.a. dat het veiligheidsthema weer hoger op de kaart komt te staan binnen de Omgevingswet. In het manifest spreken de organisaties ambities uit richting het nieuwe kabinet en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.

Iedere futuroloog is het erover eens, de zelfrijdende auto verovert vroeg of laat de wereld. Met enige zekerheid kunnen we wel zeggen dat de baby’s die nu worden geboren niet zwetend achter het stuur een rijexamen hoeven af te leggen. Een van de vragen die deze ontwikkeling oproept: waarom zou je in 2035 überhaupt nog gaan fietsen?

Haarlem was in 2016 de stad met de meeste filevertraging van Nederland. Dat blijkt uit de zesde editie van de jaarlijkse TomTom Traffic Index. Den Haag, dat drie jaar de lijst aanvoerde, zakt naar een tweede plaats. Leiden maakt de top-3 compleet

'Lelystad' in 2019 open

17 februari 2017 16:08

De uitbreiding van luchthaven Lelystad wordt niet verder vertraagd. Het vliegveld kan op 1 april 2019 open voor grote vliegtuigen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma vandaag aan de Tweede Kamer.

'Lelystad' in 2019 open

17 februari 2017 16:08

De uitbreiding van luchthaven Lelystad wordt niet verder vertraagd. Het vliegveld kan op 1 april 2019 open voor grote vliegtuigen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma vandaag aan de Tweede Kamer.

Door slimme concepten voor bouwlogistiek in de praktijk toe te passen, kan tot bijna 70 procent besparing op CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Dat concludeert TNO die voor VolkerWessels het bouwproces de Trip in Utrecht nauwlettend volgde. 

De taxi-app Uber gaat aan een aantal steden data over de verkeersstromen in die stad leveren. Met de openbaring van die informatie kunnen stadplanners precies inschatten waar en wanneer het druk is in de stad. Dat kan helpen bij het verbeteren van de stadsplanning en daarmee met de verkeersdoorstroming.

Afgelopen zomer lazen de CEO’s van LinkedIn, Cisco, McKinsey en Corning het boek The Seventh Sense van Joshua Cooper Ramo. In The Seventh Sense wordt kernachtig een interessant denkkader neergezet dat relevant is voor de ontwikkeling van werklocaties.

De Chinese overheid heeft ongeveer 36 miljard euro geïnvesteerd in het uitbouwen van de Nieuwe Zijderoute naar Londen. De goederentrein rijdt nu over een traject vanaf de Chinese stad Yiwa naar Londen en doorkruist tijdens die reis zeven landen. 

Na zes jaar groei is de omzet in de transportsector in het derde kwartaal met bijna anderhalf procent gedaald. De omzet daalde het sterkst bij de vervoerders over water en door de lucht. De vervoerders over land en de post- en koerierdiensten kenden een omzetstijging.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert 7,7 miljoen euro in het aanleggen van snelfietspaden in de regio Haaglanden. Dit moet de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten verbeteren.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakt € 40 miljoen extra vrij voor de uitbreiding van fietsenstallingen bij NS-stations. Ze wil hiermee de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aanpakken voor 2020. 

Google mag haar bezorgdrones in de Verenigde Staten gaan testen. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gekregen van het Witte Huis en de luchtvaarttoezichthouder FAA.

De strafzaak die het OM is begonnen tegen oud-directeuren van de NS, waaronder oud-CEO Timo Huges, toont eens te meer aan dat de NS en haar aandeelhouder zich geen raad weten met het verschijnsel concurrentie. Dat belooft weinig goeds voor de aanleg van noodzakelijke verbindingen over de grens.

De bruggen in de stad Groningen gaan woensdagmiddag vanwege de hitte niet meer open. De hitte kan voor technische problemen zorgen, zo liet de gemeente weten.

Op de busbaan tussen Schiphol en Haarlem heeft de eerste operationele test plaatsgevonden met een zelfrijdende bus buiten een afgesloten testcircuit. De test was een initiatief van het ministerie van IenM, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer en Vialis.

Vandaag bevestigde de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) wat we misschien al wisten: Rotterdam en Schiphol dragen niet bovengemiddeld bij aan de Nederlandse economie. Bovendien staat de concurrentiepositie van Rotterdam onder druk door de opkomst van Piraeus, stelt het Rli. In NG INFRA berichtten we vorig jaar al over de opkomst van de door China gedomineerde Griekse haven, en het is actueler dan ooit.

Twaalf studenten van de Hanzehogeschool werken samen met de stad en de provincie Groningen aan een onderzoek naar het fietsdeelproject BikeShare050. Ook Groningen Bereikbaar en Werkpro werken mee aan het project.

De gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht hebben samen één ruimtelijke agenda opgesteld. Ze hopen hiermee een gemeenschappelijke, integrale visie op hun buitengebied te ontwikkelen om uiteindelijk de samenhang in het beleid te verbeteren.

De noordelijke en zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven gaan bij de ruimtelijke inrichting van ons land de uitdaging aan om de internationale concurrentiekracht te versterken. Ministers Schultz, Kamp en Plasterk, de bestuurders en de economic boards hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

De rol van gemeenten en provincies in het mobiliteitsbeleid zal naar verwachting de komende tijd toenemen. Grootschalige investeringen in rijkswegen en spoor zijn de komende decennia minder vaak rendabel. Lokaal valt wel winst te boeken op het gebied van mobiliteit. Dit concludeert het CPB.

Files, luchtvervuiling en verkeersongevallen. Negatieve effecten van wegverkeer zijn te beperken door in te zetten op prijsbeleid: beleidsmaatregelen waarbij weggebruikers betalen voor het gebruik van de weg. Maar dan moet wel goed worden gekeken naar het implementatieproces.

Een Brexit kan negatieve gevolgen hebben voor logistiek Nederland, dat op het moment een schakelfunctie vervult tussen de Europese en Britse markt. Voor de komst van nieuwe hoofdkantoren van met name Amerikaanse bedrijven kan een vertrek van het VK juist gunstig uitpakken.

Nederland is een fietsland. Maar het fietsen in Nederland lijdt onder zijn eigen succes. Er zijn veel knelpunten, zoals fietsparkeren, snelheidsverschillen, te smalle fietspaden, wielrenners, en ga zo maar door. Hoog tijd voor een Deltaprogramma Fiets.

'Vroeger gingen we er klakkeloos van uit dat infrastructuren voor tientallen jaren werden gebruikt. Nu leggen we infrastructuren aan waarvan onduidelijk is of die over tien jaar nog nodig zijn', stelt Wijnand Veeneman. Samen met Margot Weijnen komt hij tot zes speerpunten voor toekomstbestendige infrastructuur.

De provincie Noord-Holland wil samen met de andere Randstadprovincies de komende jaren meer invloed uitoefenen op Europees beleid dat belangrijk is voor de Randstad.

Vrijdag 29 april verscheen het Actieplan Schiphol, dat door de ministerraad is vastgesteld. In het Actieplan zijn de groeiplannen van Schiphol voor de komende jaren geactualiseerd. Dit zijn de belangrijkste punten uit het plan.

Moeten we ons opmaken voor de zoveelste planologische blunder van megaformaat? Na het overloopbeleid, de gebundelde deconcentratie en de Vinex dreigt nu een volgende catastrofe: het door Friso de Zeeuw aan de G32 toegedichte ruimtelijke concept van meerkernige geleding.

Om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren, gaat de provincie samenwerken met het Rijk, de provincie Limburg, regiogemeenten en het bedrijfsleven aan het programma ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’. Er is in totaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld.

Snorscooters op de weg

19 april 2016 12:35

Het stadsdeel Amsterdam West kan niet meer wachten op de landelijke regelgeving en wil de snorscooter niet meer op het fietspad maar op de rijweg laten rijden, stelt Het Parool. Landelijke regelgeving duurt nog jaren, maar een proef zorgt ervoor dat het stadsdeel toch vast aan de gang kan.

Accelerator Startupbootcamp en Schiphol Group zijn een samenwerking aangegaan. De komende drie jaar zal de luchthaven start-ups van het Smart City & Living-programma gaan ondersteunen.

Verladersorganisatie EVO, branchevereniging Transport en Logistiek Nederland en verschillende overheden slaan de handen ineen om iets te doen aan het overschot aan vrachtverkeer op de snelwegen en in binnensteden. Het antwoord: truckspotting.

In vergelijking met andere landen maken we nog weinig gebruik van apps om een reis te plannen. Tenminste, als Rotterdam en Amsterdam exemplarisch zijn voor de rest van het land. Slechts 27% van de inwoners gebruikt een smartphone of tablet voorafgaand aan een reis, blijkt uit onderzoek van Xerox.

Logistiekdeskundige Walther Ploos van Amstel maakt zich mede door de bezorgplannen van Plus en Jumbo zorgen over de groei in het aantal bestelbusjes. ‘Op dit moment rijden in een gemiddelde woonwijk al twaalf tot vijftien bestelbussen per dag. Ik verwacht een explosie in het aantal bestelbusjes op de weg', verklaart hij.

De 17 miljoenste inwoner van ons land is een feit. In vijftien jaar tijd zijn er 1 miljoen inwoners bijgekomen, voornamelijk in gemeenten die al dichtbevolkt waren. Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Almere voeren de lijst aan, meldt CBS.

Communicerende auto’s kunnen efficiënter kruispunten oversteken dan verkeerslichten kunnen faciliteren. Dat stellen onderzoekers van Massachusetts Institute of Technology (MIT). Betekent dit straks het einde van het verkeerslicht?

Nederland is het tweede land van Europa als het gaat om vertraging door files. Gemiddeld staan we zo'n 39 uur per jaar vast. Alleen België scoort hoger. Dat blijkt uit de INRIX Traffic Scorecard die deze week werd gepubliceerd.

Geld trekt ieders aandacht. San Francisco begrijpt dat en zet het middel in om haar reizigers te verleiden om buiten de spits te reizen. Weg met de sticks, op naar de carrots.

De drie belangrijkste knelpunten van de stadsentree van Den Haag zijn doodlopen, wringen en een gebrek aan oriëntatie. Dat stelt Maria Hogendijk-de Vries in haar afstudeerscriptie voor de TU Delft.

Rotterdam wil docenten lokken met een bonus. Vanwege het lerarentekort grijpt men naar onorthodoxe maatregelen.In Den Haag geloven ze daar niet in, zo laat wethouder onderwijs Ingrid van Engelshoven weten. Vier prangende vragen en antwoorden.

Een historisch besluit door de gemeenteraad in Groningen: de binnenstad van Groningen wordt vanaf 2018 busvrij. Een meerderheid stemde voor het plan om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven.

Tijdens het congres ‘De Grenzeloze Stad’ in Haarlem heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) haar agenda gepresenteerd. Zo wil de MRA haar concurrentiepositie verder versterken. 

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een woning buiten de grote steden, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en berichtgeving daarover door BNR Nieuwsradio.Volgens de onderzoekers verkassen inwoners vooral naar de omliggende gemeenten.

Waar we twintig jaar geleden alleen nog van konden dromen, is nu in ontwikkeling: de (semi-) zelfrijdende auto. Een innovatie die aanpassingen in onze infrastructuur en een andere rol van Rijkswaterstaat vereist. Maar welke precies?