Woonstichting De Key gaat 309 nieuwe sociale huurwoningen realiseren op de voormalige NDSM-werf. Het gaat om woningen van dertig tot vijftig vierkante meter die worden aangeboden via Woningnet.

De vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten in de provincie Noord-Brabant is hoog. Uitzendbureaus en werkgevers kopen massaal reguliere woningen op in woonwijken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Inwoners roeren zich. Het achterliggende probleem: ‘Er wordt te weinig geschikte huisvesting voor de arbeidsmigrant gerealiseerd.’ Joris van den Bergh, adviseur Wonen bij de provincie Noord-Brabant, licht de discussie toe.

Verplaatsbare woningen zijn in opkomst. De vraag naar kleine flexibele en kwalitatief goede huizen neemt toe en verplaatsbare woningen worden steeds beter van kwaliteit. Is dit een tijdelijke opleving of structureel onderdeel van toekomstige circulaire bouw?

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de koopwoningen in februari 2018 9,5 procent duurder zijn dan in februari 2017.

Gemeenten in de buurt van grote steden voelen de druk van de overspannen woningmarkt aan den lijve. Daags voor de gemeenteraadsverkiezingen kloppen steeds meer stedelingen aan bij de gemeentepoort. Maar bouwen voor deze nieuwe groep ‘vluchtenden’ gaat niet van harte. Volgens burgemeester Titia Cnossen van de Gemeente Woudenberg zijn er genoeg inhoudelijke argumenten om dat wel te doen. ‘In een tijd van huishoudensverdunning is huishoudensgroei de beste manier om je gemeente vitaal te houden.’

Reguleer het segment van huren tussen 700 en 950 euro en geef daarbij de woningcorporaties weer een grotere rol. Dat was de kern van het advies van de samenwerkingstafel middenhuur, wat twee weken geleden werd gepresenteerd. Dit leidde tot veel discussie en wellicht ook wel verwarring in de media. Bob Braak en Ron Buiting, adviseurs Procap, pleiten voor kaders.

Vergaande aanpassing van de Crisis- en herstelwet en een aantal andere maatregelen zijn nodig om de woningbouwproductie een zeer gewenste steun in de rug geven. Dat bepleit de vereniging van projectontwikkelaars (NEPROM) vandaag in een brief aan minister Ollongren van BZK. Opvallend detail: 'bovenwettelijke eisen' uit de Crisis- en herstelwet zoals vergaande duurzaamheidseisen moeten aangepast worden ten faveure van de productie.

Ruim 45 procent van de nieuwbouwwoningen wordt nog altijd verwarmd met een gasketel. Dat blijkt uit onderzoek van Bouwtrend op basis van een analyse van de energieprestatieberekeningen van meer dan 64.000 woningen in 2017 en 2018.

Het Expertteam Eigenbouw, dat werkt in opdracht van BZK en onder aanvoering van RVO, roept gemeenten op zelfbouw een plek te geven. Een mogelijkheid hiervoor is het ‘zelfbouwregister’, dat in Engeland al succesvol wordt toegepast. Na de gemeenteraadsverkiezingen start een pilot. Stadszaken sprak met Jacqueline Tellinga, lid van het expertteam en auteur van het onlangs verschenen essay ‘Zelfbouw is remedie tegen groeiende economische ongelijkheid’ in het FD (20-01). 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het CBS-gebouw in Voorburg vanmiddag definitief overgedragen aan ontwikkelingscombinatie CBS BV, een samenwerking tussen de ontwikkelende aannemer Schouten en gebiedsontwikkelaar BPD. Het markante gebouw van Du Pon & Van Mourik maakt plaats voor een duurzame woonwijk. 

In Amersfoort is Kees van Loon, directeur Profund Vastgoedontwikkeling, een begrip. In 2012 nam hij zichzelf voor om alleen nog maar gasloos te bouwen. Zes jaar later spreekt Stadszaken hem over de hobbels, obstakels en successen aan de hand van zijn masterpiece, de herbestemming van het energieproducerende Wooncollege.

De voorwaarden voor de realisatie van duurzame ambities zijn volop aanwezig bij woningcorporaties. 83% van medewerkers van woningcorporaties weet genoeg over duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 762 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers.

Provincies moeten 'lef' tonen om ook aan de stadsgrenzen aan de slag te gaan met woningbouw. Met die oproep gisteren in De Telegraaf haalde minister Ollongren 'bouwen in het groen' uit de taboesfeer. ROm/Stadszaken.nl vroeg de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) om een reactie vanuit haar rol als IPO*-afgevaardigde bij de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Er moet meer in ’het groen’ aan de rand van de stad worden gebouwd. Met de huidige bouwplannen, die voornamelijk over projecten bínnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet. Dat zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag in De Telegraaf. 

Er is een lobby gaande voor meer aandacht voor het platteland. ‘Antistedelijkheid als blitzkrieg’, noemde Amsterdamse planoloog Jos Gadet het. Electoraal geograaf Josse de Voogd is blij met de mediarevival van het platteland, maar waarschuwt voor de tegenstelling. 6 vragen aan de onderzoeker van Telos.

In bijna de helft van de gemeenten ligt de gemiddelde woningprijs weer boven het niveau van vóór de crisis. Het aantal woningverkopen staat op recordhoogte, maar loopt wel wat terug in de Randstad. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster en de Rabobank.

Als een blitzkrieg wordt het antistedelijk offensief uitgevoerd. NRC Handelsblad, Het Parool, Algemeen Dagblad en Stadszaken bombarderen ons de laatste week met interviews met niet onbelangrijke personen in het ruimtelijk debat. Jos Gadet, hoofdplanoloog Ruimte en Economie bij de gemeente Amsterdam, snapt weinig van de opportunistische omwenteling.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het Hembrugterrein in Zaandam voor 41 miljoen euro aan ABC Planontwikkeling BV. De projectontwikkelaar bracht het hoogste bod uit. Op het terrein komen ongeveer 1.000 woningen, zowel huur als koop. Daarnaast komen er bedrijven, winkels en kantoren, die goed zijn voor zo’n 650 arbeidsplaatsen. 

Gemeenten in Noord-Limburg gaan onderzoeken of ze Polen en andere arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa kunnen huisvesten op bedrijventerreinen. Als alternatief voor kwalitatief ondermaats geachte bungalowparken en huisvesting tussen gewone Limburgers, die dat liever niet willen.

2017 deed de kloof geen goed

2 januari 2018 7:00

Net als in 2016 is ook 2017 een groeizaam jaar geweest voor het inwonertal van Nederland. Het CBS bericht vandaag dat het afgelopen jaar er ruim 100.000 inwoners bijkwamen. Toch kromp in 91 van de 388 gemeenten het aantal inwoners.

'Ik gaf Lelystad een ziel'

23 december 2017 23:29

Nooit zag hij in Lelystad iemand een gooi doen naar ‘het hogere’, schreef Joris van Casteren in 'Lelystad' (2008). Dit najaar spraken we Van Casteren voor de Lelystad-uitgave van ROm naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de polderstad. 'Haal het New Town Institute naar Lelystad'.

Op beste politicus van het jaar is best wat af te dingen, want wat is de beste? Daarom presenteren wij de Stadszaken Top 17 met de meest gelezen verhalen van 2017. Dat kun je gewoon meten. De Omgevingswet, stedelijke transformatie, wonen, winkelen en Hans Leeflang stonden garant voor veel lezers en goede verhalen.

Nederland komt in een nieuwe demografische groeispurt terecht. De bevolking zal komende jaren sneller groeien dan eerder gedacht. Na de crisis op de huizenmarkt, teruggevallen bouwcapaciteit en oplopende woningtekorten, wordt de woningvraag komende jaren extra aangejaagd door meer  nieuwkomers uit het buitenland. Extra woningen moeten er sneller komen.

Volgens de nieuwe prognose van het CBS zal de Nederlandse bevolking de komende decennia blijven groeien tot ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060. Dat is 0,4 miljoen meer dan in de vorige prognose, die dateerde uit 2014. Het verschil komt grotendeels door bijgestelde migratieverwachtingen.

15 tot 25 duizend woningen kunnen worden gebouwd op en langs brede stadswegen. Juist, in de berm. Met die claim joeg de provincie Zuid-Holland vorig week menig groenliefhebber de stuipen op het lijf. Maar het is bittere noodzaak om in de groeiende woonvraag te voorzien, stelt onderzoeker Barend Jansen van de provincie.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is ruimte voor 300.000 woningen en de MRA-viewer laat zien op welke locaties de 33 gemeenten die woningbouw voorzien hebben. Maar hoe verzilver je de ruimtepotentie, en wie bouwt er voor de laagste inkomens? Dat die er komen is een collectieve verantwoordelijkheid, vertelt de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof. Zo gaan de provincies Noord-Holland en Flevoland gaan de gemeenten ondersteunen.

Een opmerkelijk bericht: de provincie ZH ziet heil in bouwen langs en op wegen. Sterker: aan de flanken van brede stadswegen (Rotterdam-Zuid ligt er vol mee) passen met gemak 15.000 tot 25.000 huizen, blijkt uit een quick scan. Meer stedelijkheid is het gewenste resultaat, en meer ruimte om te wonen. Maar ten koste van wat?

Langs brede wegen en bermen in Zuid-Hollandse steden is ruimte voor zo’n 15.000 tot 25.000 nieuwe huizen. Ook kan verkeersruimte binnen de bebouwde kom relatief eenvoudig worden getransformeerd naar woningbouw.

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser van Next Architects zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Wienke Bodewes, algemeen directeur van Amvest.

De herontwikkeling van het Cruquiusgebied krijgt verder vorm met de vorige week getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Amsterdam, VORM en Porten Development. Die gaat over de ontwikkeling en realisatie van 149 appartementen verdeeld over drie gebouwen.

600 bestaande huizen in Pendrecht worden omgezet van het gasnet naar een collectief warmtenet. Daarover hebben woningcorporatie Woonstad Rotterdam en energieleverancier Nuon  gisteren afspraken gemaakt. Het gaat niet enkel om een flatgebouw of rijtje eengezinswoningen, maar een groot woongebied in Pendrecht. Het is de eerste keer dat een zo’n gebiedsgerichte aanpak wordt gebruikt bij deze praktijk in de energietransitie.

Amsterdam stemt in met Haven-Stad zo groot als Leiden. Deze ‘stad in de stad’ krijgt een grootte van 40.000 tot 70.000 woningen en levert een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave binnen de MRA. 

G32, G4, VNG, IPO, Bouwend Nederland, IVBN en NEPROM roepen marktpartijen en betrokken wethouders van binnenstedelijke transformatieprojecten op om hun projecten in te dienen voor het Programma Stedelijke Transformatie. Geselecteerde projecten worden gesteund met kennis, advies en waar nodig bemiddeling richting het Rijk, onder andere om de de uitvoering van het project te versnellen.

Rustige buurten waar de levendigheid van de stad wel voelbaar is, zijn het meest in trek onder stedelingen. Ze willen midden in de stad wonen, maar voldoende mogelijkheden hebben om te ontspannen. Dit meldt gebiedsontwikkelaar BPD op basis van een onderzoek naar de woonbeleving van inwoners van Rotterdam en Den Haag. 

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is door de gemeente Amsterdam geselecteerd om het eerste deel van de A10-strook in Zuidas te bebouwen. De ontwikkelaar schreef in op de openbare aanbesteding met een multifunctioneel concept voor wonen, werken en ondernemen.

Ontwikkelaars en beleggers verenigd in IVBN en NEPROM willen met de stad Utrecht een investerings­akkoord afsluiten over betaalbare woningbouw in de Domstad. Zij bieden aan om voortaan bij elk nieuwbouwproject 40% van alle woningen onder de marktprijs te verhuren of te verkopen. Met dit aanbod willen de marktpartijen bevorderen dat de Utrechtse woningmarkt voor alle doelgroepen toegankelijk blijft en dat de bouw van nieuwe woningen wordt versneld en opgeschaald.

In een nieuwe editie van Stadszaken Buitenland bespreken we stedelijke innovaties in midden- en lagere inkomenslanden. In dit bericht Uber-scooters in Azië, legohuizen in Colombia en onbemande winkels in China.

Een mix van wonen, werken en leisure: dat is de toekomst van bedrijvengebied Amstel III in Amsterdam-Zuidoost, als het aan de gemeente Amsterdam ligt. De komende 10 jaar moeten in het gebied al 5.000 huizen verijzen.

Ontwikkelaar Ralph Mamadeus en architect Wouter Zaaijer konden niet langer aanzien hoe jonge werkende mbo'ers worstelen op de Amsterdamse woningmarkt. Voor deze doelgroep ontwikkelden zij het community living concept Change= bestaande uit 498 studio's in Amsterdam Nieuw-West. Nieuwe, soortgelijke projecten voor gescheiden veertigers en senioren zijn in de maak. 

 

1 miljoen nieuwe huizen in bestaand stedelijk gebied. Dat is de inzet van het programma 'Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen'. G32-voorzitter Jop Fackeldey en NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen lanceerden het programma gisteren in bijzijn van ruim 1.500 bezoekers op De dag van de Stad.

Ook het nieuwe kabinet trekt geen subsidie uit voor stedelijk verdichting, zoals de ontwikkelaars eerder hadden bepleit. Dat hoeft ook niet, want dat kan met geld dat er al ligt, stelt Fakton-consultant Erwin Daalhuisen in vakblad ROm. Geen subsidiegeld, maar revolverend durfkapitaal van het Rijk.

De woonparagraaf in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord liegt er niet om. De vier coalitiepartijen gaan alle ruimte bieden aan nieuwe woningbouw. Onnodige overheidsbelemmeringen moeten worden weggenomen. Prioriteit wordt gegeven aan de bouw van middenhuurwoningen in de vrije sector en verduurzaming van corporatiebezit, waarvoor Rutte III 100 miljoen euro per jaar reserveert.

Swipend op zoek naar je droomhuis. Het bleek zo populair dat de server er de eerste dag al uitlag. De nieuwe woningruil app HuisjeHuisje, gelanceerd op 25 september 2017 door 26 woningbouwcorporaties, doet het weer. U kunt vanavond op de bank dus gewoon weer likes uitdelen. 

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen van de provincie Noord-Holland.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM - onderdeel van Koninklijke BAM groep - koopt het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam van het Rijksvastgoedbedrijf. Samen met AT Capital, Cairn en de ontwerpers OMA en LOLA Landscape ontwikkelt AM er een nieuwe, autoluwe stadswijk: Bajes Kwartier. 

Hoogbouw on the rise

8 september 2017 14:39

Nog niet zo lang geleden was het in veel Nederlandse steden taboe om hoger te bouwen dan de hoogste kerktoren. Maar juist nu het verlangen naar oudhollandse tijden groter lijkt dan ooit, krijgen kerktorens steeds meer concurrentie van nieuwe torens. Neerlands stadsbeeld verandert.

Bestaande koopwoningen zijn in juli dit jaar bijna 8 procent duurder dan in juli 2016. Dit blijkt uit onderzoek van CBS en Kadaster. Al sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.

Werknemers woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. Van 38 procent van alle banen van werknemers was de woongemeente gelijk aan de gemeente waarin de werkgever is gevestigd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over woon-werkafstanden van het CBS.

De reacties op het nieuwe boek van Richard Florida zijn op één punt unaniem: een deel van de negatieve effecten van het succes van steden is dat er niet genoeg centrumstedelijk gebouwd wordt.

In steeds meer gemeenten ontstaat een tekort aan woningen. De prijzen van koop­woningen zijn sterk gestegen en liggen in veel gemeenten al weer boven of op het niveau van voor de crisis. Projectontwikkelaars roepen politiek Den Haag op om snel in te grijpen. 

GS van Zuid-Holland bezwoer onlangs woningbouw desnoods te gaan afdwingen. Maar was het niet juist de provincie, die met de Ladder voor duurzame verstedelijking in de hand, al te grote woningbouwambities van gemeenten temperde? Vakblad ROm stelde 5 vragen aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.

Woningcorporatie Eigen Haard gaat zich inzetten voor de versnelde verduurzaming van zo’n 3800 sociale huurwoningen, meldt het Parool. Een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) maakt dat mogelijk. 

Het Rotterdamse bureau MVRDV wint de internationale architectenselectie voor het ontwerp van de laatste woontorens op de zuidzijde van de Rotterdamse Wilhelminapier. ‘De Sax’ kenmerkt zich door grote erkers en een soort luchtbrug met restaurant en terras op 70 meter hoogte.

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nederland telt 2,8 miljoen alleenstaanden en komende jaren groeit dat aantal door tot 3,8 miljoen. Aanbieders beginnen de stedelijke bachelor te ontdekken als serieuze doelgroep. Vitale Stad stelde twee jaar geleden de vraag hoe de ideale woonruimte voor de stedelijke single eruit ziet. Een paar oude Playboys boden uitkomst.

Door de hoge prijzen zou je kunnen concluderen dat klein wonen een conjunctureel fenomeen is, maar er blijkt wel degelijk sprake van een structurele trend. Dat stelt Stec Groep naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 10 tips voor gemeenten en aanbieders die ook kleine huizen willen.

De Aanvullingswet grondeigendom* ondergraaft de onderhandelingspositie van gemeenten, stelt bestuursadviseur Sarah Ros in navolging van de Rli. Haar oproep: 'Handhaaf verplicht kostenverhaal, handhaaf de macroaftopping en koppel de PPT-criteria niet in uitgebreide vorm in de Omgevingswet.'

De wetswijziging over het schrappen van de aansluitplicht van aardgas voor nieuwbouwwijken is niet zonder gevaar. NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, wijst de Tweede Kamer op de mogelijke aanloopproblemen (zowel technisch, praktisch als financieel) die zich hierbij kunnen voordoen.

Zaterdag gaat de nieuwe Ladder in. Gisteren organiseerden Stec Groep en Hekkelman Advocaten een gezamenlijke kennisbijeenkomst over de nieuwe Ladder. 200 aanwezigen van gemeenten, provincies en vastgoedpartijen kwamen samen om met het Rijk, de adviseurs en de advocaten grip te krijgen op de nieuwe Ladder. Een verslag.

De nieuwe Ladder biedt ruimte om de 'Laddertoets' vooruit te schuiven in de tijd. Maar gemeenten die de bijeenkomst over de nieuwe Ladder gisteren bezochten, verkiezen de zekerheid van harde plancapaciteit boven flexibiliteit. De Ladder wordt - onnodig - nog altijd te veel gezien als wiskundige toets.

Een gemeente die het onteigeningsrecht en bevoegdheden ten aanzien van het kostenverhaal 'doorlegt' aan een marktpartij: dat is de kern van het Rli-advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling'. Paul van Dijk, partner bij Akro Consult, wijst het niet direct af. Maar het ambacht van gebiedsontwikkeling gaat verder dan dat, betoogt hij.

Voor velen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling is duurzaamheid nog altijd een vaag begrip. Een containerbegrip wat praktisch maar moeilijk hanteerbaar valt te maken.

SP-wethouders Ivens en Jansen in Amsterdam en Utrecht willen huurprijzen beteugelen, in de private sector. Een verkeerd besluit om een falend woonbeleid te maskeren met mogelijk dramatische gevolgen.

De provincie Zuid-Holland gaat steviger sturen op de beschikbaarheid van een passende woning voor iedereen. Daarover zijn gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en Provinciale Staten het gisteren eens geworden tijdens de behandeling van de GS-brief “Provinciaal beleid en aanpak regionale woonvisies”

Er is een flinke toename in middenklasse gezinnen met de wens in de stad te blijven wonen. De woonwensen van deze gezinnen moeten beter meegenomen worden in het ontwerp van nieuwe woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme plattegronden bij gezinsuitbreiding en speciale buitenruimtes voor spelende kinderen.

Met de sloopkogel lege kantoorpanden naar beneden halen en er 3.000 tot 4.000 woningen voor terug bouwen. Dat wordt de ommezwaai voor Beukenhorst-West in de Haarlemmermeer. 

Hen wordt een gebrek aan ambitie verweten, maar zelf zien de ontwikkelaars vooral een gebrek aan Haagse ambitie. ‘Een opeenstapeling van lokaal beleid is onvoldoende als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland’, zeggen NEPROM-voorman Bart van Breukelen en directeur Jan Fokkema.

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser van Next Architects zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Karin Laglas, directeur van Ymere.

Ode aan het hoge wonen

22 mei 2017 17:10

Er waait een nieuwe wind door de succesvolle grote steden van Nederland, die van het wonen in de hoogte, van hoge dichtheden. Amsterdam werkt aan de nieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland en Utrecht aan het Beurskwartier naast de Jaarbeurs.

Nederland scoort relatief laag als het gaat om het aantrekken van internationale kenniswerkers. Bovendien blijven de buitenlandse wetenschappers en studenten die hier afstuderen aan hogescholen en universiteiten maar relatief kort in ons land. Steden moeten daarom maatregelen treffen, zo staat vermeld in het Integraal Actieprogramma Internationale Kenniswerkers.

Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaal-economisch te mengen. Het idee hierachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaal-economisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen vertonen daarna juist meer probleemgedrag.

Corporaties hebben van oudsher, zeker in de grotere steden, veel geclusterd bezit. Of het nu gaat om grondgebonden woningen of meergezinswoningen, veel voor- en na-oorlogse wijken bestaan voor een groot deel uit corporatiebezit. 

Zijn binnenstedelijke gebiedstransformaties financieel rond te krijgen door het aantal woningen daarin stevig op te voeren, zoals adviesbureau Fakton eerder op Stadszaken betoogt? Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw (TU Delft) presenteert 'alternatieve feiten'.

Subsidiebehoefte, dat lijkt de kernboodschap van het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. Een subsidiebehoefte uitgedrukt in een bedrag per woning (25000 euro). Natuurlijk is het nu de tijd om als (vastgoed- en bouw)sector te lobbyen en input te leveren aan een nieuw regeerakkoord, maar kies dan een kernboodschap die wervend is en de sector als strategisch en economisch belangrijk, mensgericht en vindingrijk positioneert.

Lokale overheden hebben onlangs weer een nieuw samenlevingscontract gesloten met bouwers, beleggers en ontwikkelaars. Binnenstedelijk bouwen kan, maar alleen met 3,6 miljard rijkssubsidie, claimt een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van projectontwikkelaars.

We kunnen een derde van de woningvraag realiseren in de bestaande stad. Daar is wel 3,6 miljard euro subsidie voor nodig. Dat stelt Brink Groep in een onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd op het 'Debat Transformatiepotentie Bestaande Stad'. Ik was in Hamburg. Daar leerde ik dat transformeren geen geld kost, maar geld oplevert.

Zijn we doorgeschoten in het inperken van het takenpakket van corporaties? En heeft de provincie gefaald in het toewijzen van ruimte voor winkel- en kantoorontwikkeling? Als het aan Tweede Kamerlid Kees Verhoeven ligt is het antwoord tweemaal ja. Een samenvatting van Het Vastgoeddebat 2017 op 16 februari in Hilversum.

Over cruciale vragen blijft fundamenteel verschil van inzicht bestaan; op andere punten vonden belangrijke stakeholders in het soms (verhitte) woondebat van afgelopen jaar elkaar. Het is geen of/of-discussie. Binnenstedelijk bouwen is zeer wenselijk, maar sluit nieuwe uitleg niet per se uit.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. 

De gemeente Amsterdam doet bij de bouw van sociale huurwoningen alleen nog maar zaken met woningcorporaties. Private ontwikkelaars worden bij gronduitgifte voor sociale huurwoningen uitgesloten.

De Provincie Zuid-Holland dreigt een streep te zetten door de Woonvisie van Leefbaar Rotterdam-wethouder Ronald Schneider. De gemeente wil 20.000 goedkope huizen slopen, maar statenleden maken zich zorgen of er voldoende betaalbare woningen in de regio overblijven, inclusief die van de PVV.

Na jaren van crisis is de woningbouwopgave terug op de politieke agenda. Er komen gewoon te weinig bouwlocaties beschikbaar. Binnenstedelijke woningbouw in voornamelijk het economisch kerngebied van ons land moet een belangrijke bijdrage leveren aan het lenigen van de nieuwe woningnood, maar de barrières zijn juist daar hoog. Alleen wanneer publieke en private partijen de krachten bundelen, kan de binnenstedelijke woningproductie voor langere tijd op een hoger niveau gebracht worden.*

Het oordeel van woningcorporaties over de kennis en kunde van gemeenten is de afgelopen 2 jaar langzaam gestegen. Toch vindt nog steeds 70% dat gemeenten te weinig weten over wonen. Schrale troost, in 2014 was dat percentage nog 80%. 

De verkoopcijfers blijven stijgen, maar het lukt gemeenten en marktpartijen niet om voldoende nieuwbouwwoningen op de markt te brengen. Daardoor dreigt het woningtekort in een aantal woningmarktregio’s verder op te lopen. Dat zegt de NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen.

'De DAEB-regels van het Rijk maken het voor Amsterdamse corporaties ondoenlijk om kluswoningen aan te bieden', zegt bestuurder stadsdeel Nieuw-West Ronald Mauer (D66) tegen minister Blok tijdens een werkbezoek aan kluswoningproject ‘Klussen op de Klarenstraat’.

In een nieuwe editie van Buitenlandse Stadszaken duiken we in stedelijke innovaties in midden- en lagere inkomenslanden. Innovaties in het stedelijke milieu in China, Colombia en Vietnam komen aan bod. Wellicht kunnen ontwikkelden landen hier nog iets van leren. 

Voor een prijsvraag van de gemeente Amsterdam zijn studenten de afgelopen maanden druk geweest met het ontwerpen van een 'community' waar jongeren prettig kunnen samenleven met statushouders. De prijs ging uit naar het ontwerp 'Hollands Welvaren', een woonboot op Amsterdamse wateren.

Initiatieven om de creatieve industrie in achterstandswijken te stimuleren blijken bijna geen effect te hebben op zowel economisch gebied als op de levendigheid van de wijk.

'Wonen is na gezondheid de belangrijkste zorg voor veel mensen, maar wordt door de politiek ernstig onderschat', stelt woonhoogleraar Peter Boelhouwer. In het essay ‘Naar een hervorming van de woningmarkt - Niets doen is geen optie!’ vegen hij en mede-auteur Karel Schiffer de vloer aan met het Nederlandse woonbeleid. Ze presenteren 6 oplossingen. 

Het is niet nodig om te zoeken naar nieuwe bouwlocaties in Noord-Holland. Die zijn er namelijk genoeg, zegt degeputeerde Joke Geldhof (D66) als reactie op een hartenkreet van twee wethouders om nieuwe woningbouw toe te staan in groene gebieden rond de steden. Geldhof waarschuwt bovendien voor het aanhouden van té veel harde planvoorraad. 'Dan verdwijnt de flexibiliteit in de programmering en bestaat risico op onnodige plankosten en desinvesteringen.'

De Primos-prognose staat nooit op zichzelf maar is een van de instrumenten om grip te krijgen op de woningbehoefte in uw gemeente of regio en passende woonprogrammering. In dit artikel leest u tien punten voor het succesvol gebruiken van Primos voor de prognose van de woonprogrammering.

De Energieagenda die vandaag door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. Belangrijk signaal, nieuwbouwwoningen hoeven niet meer aangesloten te worden op aardgas.

Om de vraag te kunnen bijbenen, moeten gemeenten in de Amsterdamse regio 250.000 huizen bijbouwen. Maar als het gaat om de vraag 'waar', tekent zich een paradox af. De gemeente moet bouwen, maar mag het eigenlijk niet.

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp, Schultz en Blok, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de aangekondigde Bouwagenda

Prognoses zijn voor velen vaak een black box. Daarom een overzicht van de belangrijkste inputvariabelen voor bijvoorbeeld Primos en het effect hiervan op de uitkomst voor uw gemeente of regio. Zo kunt u het prognoseresultaat goed beoordelen.

Pure bevolkingspolitiek

30 november 2016 0:03

Gisteren stemde Rotterdam over de Woonvisie. Ik heb tegengestemd. Of had graag tegen willen stemmen. Ik woon niet meer in Rotterdam, helaas. Een schrale troost: mijn stem had niets uitgemaakt.

Steden bouwen liever niet in het groen, kopte de site Follow the Money. Dat klopt. Inbreiden gaat voor uitbreiden, en terecht. Maar nu het woningtekort groteske vormen begint aan te nemen en prijzen uit de pan rijzen, schrikt politiek Den Haag wakker. Moet wonen weer op de Rijksagenda?

Het aantal bouwvergunningen groeit weer. Dat meldde het CBS in de kwartaalmonitor Bouw. Maar dit lijkt onvoldoende om de opgelopen achterstand ten opzichte van 'bouwjaar' 2015 in te lopen. Het huizentekort blijft structureel, stellen onderzoekers Friso de Zeeuw en Rink Drost.

Kust nog láng niet beschermd

22 november 2016 13:40

De poging van de gemeente Noord-Beveland om met de bouw van een eigen 'Malibu' het onlangs gesloten Kustpact te omzeilen, laat zien hoezeer kustgemeenten tegen de bouwlobby en vooral zichzelf beschermd moeten worden, stelt lector Cees-Jan Pen. 'Bij eb zie je de ware omvang van de vervuiling'.

Meer regelruimte voor geluid, geur en andere omgevingsfactoren moet wonen op bedrijventerreinen mogelijk maken, zonder dat het de gezondheid schaadt. Maar kan dat? We vroegen het Fred Woudenberg van de Amsterdamse GGD.

Zes van de zeven adviesorganisaties die een 'bod' deden voor de Nationale Omgevingsvisie, repten niet over de woonopgave. Dit terwijl het aantal huishoudens tot 2040 met 1 miljoen kan groeien. Blijkbaar interesseert ons die woningzoekende niet. Maar boze woningzoekenden kunnen boze kiezers worden.

Consument wil gemengde buurt

31 oktober 2016 22:14

Nederlanders wonen het liefst in een gemengde buurt. Dat blijkt uit onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD. Maar wel een buurt zonder al te grote tegenstellingen. Ook spreekt het weinig mensen aan om te wonen in een buurt met overwegend etnische minderheden en lage inkomens. 

Het aantal verstrekte bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen in 2016 blijft sterk achter bij de verwachting, terwijl de vraag naar nieuwe huizen verder toeneemt. Vooral in de Amsterdamse en Utrechtse regio neemt de marktdruk daarom verder toe en komen prijzen verder onder druk te staan.

Er wordt weer volop gebouwd in Noord-Holland. Maar intussen is het aantal huishoudens nog harder gestegen. We lopen achter de feiten aan. En dus blijft de woningdruk immens hoog en stijgen de woningprijzen naar recordhoogte.

Het planaanbod in de meeste Nederlandse provincies is ontoereikend om de komende 10 jaar in de toenemende vraag naar huizen te voorzien. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de studie 'Investeren in de Nederlandse woningmarkt: investeringsopgaven in twaalf provincies'.

Volgens enkele critici zijn we weer hard op weg naar de zoveelste vastgoedbubbel. Interessant punt. Al denk ik dat de bubbel niet zozeer zit in de woningvraag als wel in de financiering. Veel te hoge prijzen bij te gering aanbod.

Zef Hemels ‘grote stad-evangelie’ zoals beleden in NRC roept niet direct warme gevoelens op in het land, blijkt. Dat is niet vreemd. We hebben het goed in onze middelgrote steden. Maar Hemels ideaal moet serieus worden genomen. Laat Amsterdam maar groeien, maar wel op onze eigen duurzame manier.

Prijzen van kantoren, winkels en bedrijfsruimten zitten weer in de lift, maar echt hard gaat het niet. Dat nieuws bracht de Amsterdam School of Real Estate naar buiten in de samen met NVM ontwikkelde Prijsindex voor vastgoed. Er is sprake van prijsstijgingen van 2,5 tot 6 procent.

De nieuwbouwmarkt dreigt 'droog te koken'. Daarvoor waarschuwt de NVB, de Nederlandse vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. Door de stijgende populariteit van de nieuwbouwwoning in combinatie met gebrek aan plancapaciteit en trage procedures dreigen ontwikkelaars en bouwers door hun voorraad heen te raken.

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2016 voor het eerst sinds 2010 weer gestegen. In 2010 lag de waarde in Nederland nog op 242.000 euro per woning, daarna daalde deze. Op 1 januari 2016 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro, 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS.

Voor het einde van 2020 moeten woningen energiezuiniger worden gerenoveerd. Uit de PBL-studie 'Energiebesparing in de woningvoorraad' blijkt dat deze verduurzamingsopgave meer haalbaar is in de huursector dan bij koopwoningen. Huurders kunnen er zelfs op vooruit gaan.

De bouwsector is bang dat het herstel van de woningmarkt spaak zal lopen door de stijging van de kavelprijzen. Dat meldt de Telegraaf op basis van gesprekken met de sector. Het Kadaster meldde eerder al dat de prijs van een bouwkavel flink omhoog is gegaan ten opzichte van een jaar terug.

Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van makelaarsvereniging Dynamis blijkt dat Amsterdam ontoegankelijk is geworden voor middeninkomens. Erger is dat de hele noordvleugel op slot dreigt te gaan. Drie vragen aan Dynamis-directeur Wilfred van der Neut.

De krapte op de Amsterdamse woningmarkt is inmiddels dermate hoog dat door stijging van de woningprijzen de woningmarkt niet meer toegankelijk is voor startende middeninkomens. Met een bruto inkomen van 50.000 euro kan gemiddeld nog maar 49 m² woonoppervlakte worden gekocht.

De prijzen van koopwoningen waren in juni 2016 4,6 procent duurder dan in juni 2015: de grootste stijging in bijna 9 jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Het PBL-onderzoek waaruit blijkt dat we 35 tot 80 procent van de woningopgave in de bestaande stad kwijt kunnen, gaat voorbij aan de vraag hoe we dit financieren, stelt Friso de Zeeuw. 'We moeten beseffen dat het ISV tot het verleden behoort en de meeste grondbedrijven geen vlees meer op de botten hebben.'

Kleine huishoudens die willen verhuizen van een grote sociale huurwoning naar een passende, kleinere huurwoning krijgen een steuntje in de rug van de gemeente Den Haag. De doorstroompremie van 6.000 euro is bedoeld voor huishoudens tot drie personen die in een sociale woning van vijf kamers of meer wonen.

Jongeren verruilen het ouderlijk huis steeds later. De gemiddelde leeftijd waarop ze zelfstandig gaan wonen, is tussen 2006 en 2016 gestegen van 23,6 jaar naar 24,6 jaar. Dat meldt het CBS.

Netbeheerder Stedin vindt dat nieuwbouwwoningen niet meer moeten worden aangesloten op aardgas. Nieuwe gasaansluitingen zijn geldverspilling, omdat ze uiteindelijk vroegtijdig verwijderd moeten worden.

Alle goede bedoelingen ten spijt; de grondboeren van de gemeente bepalen uiteindelijk waar gebouwd wordt: in de wei. Maar klopt dat beeld wel? En hoeveel tijd krijgen gemeenten van de toezichthouder om gronden af te boeken? We vroegen het Fakton-directeuren Aeisso Boelman en Peter van Bosse.

Bij een hoog groeiscenario kan tot 2050 ongeveer 35 procent van de woonvraag binnenstedelijk worden opgevangen, bij een laag groeiscenario tot 80 procent. In een aantal stadsregio’s dreigt ruimtetekort. Dat kan worden verminderd door hogere dichtheden of in de toekomst meer on(der)benutte werklocaties in te zetten.

Jeroen Hatenboer, wethouder te Enschede, wil van zijn grondbedrijf af. 'Een verstandige zet die navolging verdient', vindt Henry Meijdam.

Oproer onder woningcorporaties. Drie jaar na de invoering van de verhuurderheffing evalueren twee partijen de huidige situatie: Blok en het ministerie en de Woonbond, VNG en Aedes. Discussie of niet, Blok ziet geen reden tot herziening. Wel worden de mogelijkheden voor kortingen verruimd.

'Het tweepettenprobleem waar Jeroen Hatenboer op wijst, is heel reëel', zegt NEPROM-directeur Jan Fokkema. Maar dat financiële motieven de ruimtelijke inrichting bepalen, zoals Pieter Hendrikse op Stadszaken suggereert, vindt hij te ver gaan. 'Vooral binnenstedelijk kan actief grondbeleid gewenst zijn.'

Uit onderzoek van het CBS en het Kadaster naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland blijkt dat in de eerste vijf maanden van 2016 ruim een kwart meer huizen is verkocht dan in dezelfde periode in 2015. De prijsstijging van koopwoningen blijft stabiel.

Als directievoorzitter van ING Real Estate Investment en CEO bij CBRE Global Investors was Pieter Hendrikse verantwoordelijk voor een goed financieel en langetermijnbeleggingsresultaat. Het stoort hem dat gemeenten zich in hun ruimtelijk beleid vaak mede door financiële motieven laten leiden.

Gerommel in de woningbouw

15 juni 2016 14:49

Er is een woningtekort. En dus willen bouwers bouwen. En daar mocht Taco van Hoek, directeur bij het Economisch Instituut voor de Bouw, iets van zeggen. 

Den Haag moet gemeenten meer tijd gunnen om grondposities af te bouwen. Zo kan voorkomen worden dat financiële in plaats van kwalitatieve motieven de doorslag geven in de ruimtelijke ordening. Dat zegt de Enschedese wethouder en G32-bestuurslid Jeroen Hatenboer in een interview met vakblad ROm.

Uit jaarlijks onderzoek van de Atlas voor gemeenten blijkt dat Amsterdam nog steeds de aantrekkelijkste woongemeente is van Nederland. Snelle groeiers zijn Dordrecht, Eindhoven en Nijmegen. Emmen? Daar kun je maar beter niet gaan wonen. 

NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen wil dat het Rijk weer een strakke regierol pakt wat betreft de ruimtelijke inrichting van ons land. Zo moet het Rijk het voortouw nemen in het ruimtelijk voorsorteren op de komst van grootschalige autodeelplatformen en autonome voertuigen.

In 2014 en 2015 verlieten vooral meer jonge gezinnen de grote stad. Ze verhuisden vrijwel allemaal naar nabijgelegen gemeenten. Het aantal gezinnen met jonge kinderen in de vier grote steden nam desondanks toe, doordat er ook veel twintigers en dertigers wonen die een kind kregen. Dit meldt het CBS.

‘Gewilde vrijemarkthuizen geremd door gemeenten’ kopte het FD op 20 mei. Een onterecht verwijt aan het adres van lokale overheden, reageren G32-bestuurder Jop Fackeldey en praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw (TU Delft). ‘Opgefokte rapporten van adviesbureaus schieten hun doel voorbij.'

Gelukkig 2012

9 mei 2016 16:29

Een tijdje geleden mocht ik een tweedaagse (her)oriëntatietraining geven aan de medewerkers van een middelgrote corporatie. Ik begon de dag met de parabel van de rollade.

De onlangs gepresenteerde Woonvisie rondom de aanpak van de stedelijke woonopgave wekte veel woede op en verdeelde de planologen in twee stromen: verdichtingsideologen enerzijds en realisten die onderkennen dat suburbaan bouwen ook nodig en gewenst is anderzijds. De planoloog heeft echter helemaal geen tijd voor dit soort discussies.

In het eerste kwartaal van 2016 zijn de huurprijzen in de vrije sector in Nederland gestegen met 6,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2015. Dat blijkt uit de huurmonitor van huurbemiddelaar Pararius.

Amsterdam zet in op ‘circulair slopen’. Dat heeft de gemeenteraad besloten in reactie op een motie van GroenLinks. Dat houdt in dat als een gebouw tegen de vlakte gaat, er zoveel mogelijk materiaal uit het gebouw wordt teruggewonnen en hergebruikt.

Woningcorporaties rekenen per 1 juli 2016 een huurstijging van gemiddeld 1 procent. Voor de laagste inkomens ligt het percentage lager, namelijk op gemiddeld 0,7 procent. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes onder 180 corporaties.

'Verbijsterend' en 'beledigend', noemt Daan van der Vorm - CEO van VORM - het commentaar van Pen, Soeterbroek en Van Dijk op de visie 'Geef wonen de ruimte' van de G32 en grote investeerders, waaronder Van der Vorm zelf. 'Het commentaar van het trio maakt duidelijk dat de Woonvisie geen moment te laat komt.'

Deze week roept staatssecretaris Dijkhoff gemeenten op om ‘nu echt werk te maken van de opvang van asielzoekers en statushouders’. Aan het vorige verzoek ontbrak het woord “echt”, dat was dan blijkbaar niet serieus te nemen.

Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 gold dat voor 18 procent van alle huurders, tegenover 13 procent van de huurders in 2012.

De rode contouren moeten weg. Dat is in het kort de boodschap die G32-steden en 9 investeerders afgaven in hun vorige week gepresenteerde Woonvisie. Cees-Jan Pen, Frans Soeterbroek en Gerben van Dijk pleiten voor een ‘breder perspectief’.

De rapen waren gaar toen G32-bestuurder Jop Fackeldey vrijdag op BNR Nieuwsradio verklaarde dat je in de bossen aan de randen van de Oostvaardersplassen prima in een lage dichtheid kunt bouwen. ‘Een dieptepunt’, reageerde iemand op Twitter. ‘Pleidooi voor bouwen in het bos’, kopte BNR.

De reacties op de Woonvisie van steden en investeerders zijn nogal heftig. Volgens de één is het stuk niets anders dan een ordinaire bouwlobby en een pleidooi voor bouwen in de wei. De ander meent dat we de woonopgave best in bestaand stedelijk gebied kunnen realiseren. Beide zijn natuurlijk onzin.

Stef Blok is bereid extra geld voor Rotterdam-Zuid vrij te maken en wet- en regelgeving aan te passen om de Rotterdamse impasse te doorbreken. Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) is blij met de toezeggingen, maar ook kritisch.

 

De een z'n dood is de ander z'n brood. Critici buitelden vorige week over elkaar heen om ECB-president Draghi ervan te betichten dat hij ons pensioenstelsel om zeep helpt. Maar voor investeringen in het fysieke domein pakt Draghi's renteverlaging gunstig uit, stelt vastgoedhoogleraar Dirk Brounen.

In economisch succesvolle steden groeit de kloof tussen arm en rijk. Ook stijgt de segregatie van laagstbetaalden en bijstandsontvangers. Fysieke interventies bieden maar zeer beperkt soelaas. Beleid kan daarom het beste gericht zijn op het ondersteunen van mensen.

Raadslid Simone Kennedy (Amersfoort) pleitte onlangs voor goedkopere en betere opvang van asielzoekers. Haar oproep viel samen met een idee van architect Jan Borkent: opvang in de achtertuin als alternatief voor een grootschalig AZC.

Begin januari is een wetswijziging doorgevoerd waardoor overheidsbedrijven worden aangeslagen voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Maak je winst, dan betaal je daar belasting over, zoals elk normaal bedrijf. Betekent dit een extra straf voor gemeemten die al bleeders met grond hebben opgelopen? 

Huisjesmelkers en huurfraude opsporen, vroegtijdig schoolverlaters identificeren en zorgbehoeften voorspellen in de wijk. Wie dacht dat data-analyse alleen in het fysieke domein wordt toegepast heeft het mis. Ook in het sociale domein kan men informatiegestuurd werken.

Stef, nu het H-woord nog

29 februari 2016 17:40

Liberalisatie van een deel van de huurmarkt zoals Blok wil is verstandig. Maar pas na het opheffen van de hypotheek-aftrek krijgt de huurmarkt écht een kans.

Magic Mix-woonvormen succesvol

24 februari 2016 15:18

Wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen zijn doorgaans zeer succesvol. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31.

Dat dating-app Tinder tegenwoordig de meest waarschijnlijke plek is om de ware liefde tegen te komen, is geen geheim meer. Sinds kort kan ook een droomhuis worden gevonden door een paar keer te ‘swipen’.