My home is my castle; oost west, thuis best. Tegelspreuken die uitdrukken hoe belangrijk onze woning is. Als het goed is, is het nergens zo fijn als thuis. Volgens onderzoek van het CBS is er een duidelijke samenhang tussen tevredenheid met de woning en tevredenheid met het leven.

2017 deed de kloof geen goed

2 januari 2018 7:00

Net als in 2016 is ook 2017 een groeizaam jaar geweest voor het inwonertal van Nederland. Het CBS bericht vandaag dat het afgelopen jaar er ruim 100.000 inwoners bijkwamen. Toch kromp in 91 van de 388 gemeenten het aantal inwoners.

Terwijl de bevolking in 2017 landelijk met ongeveer 100 duizend inwoners vrijwel net zo hard groeide als in 2016, nam het aantal krimpgemeenten toe van 83 tot 91. Dat blijkt uit eerste bevolkingsraming over 2017, die het CBS deze ochtend presenteerde.

Nederland komt in een nieuwe demografische groeispurt terecht. De bevolking zal komende jaren sneller groeien dan eerder gedacht. Na de crisis op de huizenmarkt, teruggevallen bouwcapaciteit en oplopende woningtekorten, wordt de woningvraag komende jaren extra aangejaagd door meer  nieuwkomers uit het buitenland. Extra woningen moeten er sneller komen.

Volgens de nieuwe prognose van het CBS zal de Nederlandse bevolking de komende decennia blijven groeien tot ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060. Dat is 0,4 miljoen meer dan in de vorige prognose, die dateerde uit 2014. Het verschil komt grotendeels door bijgestelde migratieverwachtingen.

Wijkwinkelcentra zullen de komende 15 jaar te maken krijgen met een daling van de bestedingen van circa 5,6 procent door demografische veranderingen. Wie de strijd van concurrerende centra wil winnen zal moeten inzetten op een goede, full-service supermarkt.

Ik had de DWDD-toespraak van Jan Terlouw gemist. En toen ik iedereen vol lof zag, had ik geen zin meer. Dat bleek terecht. Terlouw hield namelijk een preek in de beste protestantse traditie waarin hel en verdoemenis over ons uit werd gestort. 

Op het seminar 'Nieuwe woonvormen & Healthy Ageing' spraken wetenschappers, politici, zorgprofessionals en financiers over de invloed van de gebouwde omgeving op het gezond oud worden. De conclusie: goed ontworpen buurten en gebouwen kunnen bijdragen aan 'healthy ageing'.

Slimme keuzes in de ruimtelijke planvorming beperken gezondheidsrisico’s en stimuleren een gezonde leefstijl. Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, ziet kansen om dit nog beter uit de verf te laten komen.

De binnenstad van middelgrote steden heeft het moeilijk. Afnemend bezoek zorgt voor steeds meer leegstand, waardoor als oplossing het winkelgebied vaak kleiner wordt gemaakt. De leegstand buiten het winkelgebied kan goed worden ingevuld met wonen en zorg. Tijd voor een nieuwe City Deal.

Mantelzorg en mannen

5 april 2016 9:13

De combinatie van mannen en mantelzorg lijkt niet vanzelfsprekend, terwijl volgens onderzoek ruim 1,6 miljoen mannen regelmatig voor een naaste zorgen. Er zijn wel verschillen in hoe mannen en vrouwen mantelzorgen. De publicatie 'Mannen en mantelzorg, niet te missen' van Movisie gaat hierover.

Het aantal armen in Nederland is afgelopen jaren sterk gegroeid. Opvallend is dat de helft van de langdurig armen uit werkenden bestaat. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een lang tekort’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat afgelopen dinsdag verscheen.

Magic Mix-woonvormen succesvol

24 februari 2016 15:18

Wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen zijn doorgaans zeer succesvol. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31.