Noord-Holland is de eerste provincie die zich uitspreekt voor aardgasvrije nieuwbouw. Op 8 maart 2018 tekenden 17 gemeenten in Noord-Holland Noord een statement voor aardgasvrije nieuwbouw. Het plan is om alle nieuwbouw aardgasvrij op te leveren, om dit te realiseren zullen alle wettelijke mogelijkheden worden ingezet.

Als NRC-columniste Japke-d. Bouma schrijft over kantoorclichés en onzinjargon van managers, dan moet ik altijd grijnzen. Zo ook deze week, toen ze het milieujargon op de hak nam. Belangrijk onderdeel van de column: circulaire economie.

Aanvullende maatregelen om extra energie te besparen, een versnelling van de productie van duurzame energie zoals wind op land en een informatieplicht voor bedrijven: met dit pakket extra maatregelen moet het Energieakkoord alsnog gered worden. De maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, die voorzitter Ed Nijpels vandaag naar het Kabinet stuurde.

4’33” Time for a Circular Economy is de titel van een nieuw boek over de circulaire economie uitgegeven door Fontys Hogescholen en geschreven door het Collectief Circulaire Economie. Met het boek profileert Fontys zich als hét (regionale) kennisinsituut op het gebied van circulaire economie. 

De eerste exclusieve rotonde voor fietsers is vlak voor de jaarwisseling in gebruik genomen. De nieuwe opvallende fietsrotonde op de kruising van Wilhelminakade en Prinsesseweg in Groningen kreeg de voorkeur boven een shared space oplossing.

Nadat Milieudefensie de Nederlandse staat met een kort geding eerder succesvol op de knieën kreeg rondom haar luchtkwaliteitsplan, vangt ze in een bodemprocedure bot bij de rechter.

De bouw- en sloopsector is grootverbruiker als het gaat om grondstoffen en energie. Volgens het Rijk moet Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken moet de sector zelf op de schop. De ABN AMRO-bank presenteert zes businessmodellen om de circulaire economie te stimuleren. 

Met een nationaal klimaat- en energieakkoord en een Klimaatwet geeft het nieuwe kabinet aan werk te willen maken van energietransitie. Maar het gaat niet snel genoeg. Het is tijd om de energietransitie centraal te stellen in omgevingsbeleid, stelt Jeroen Niemans.

De gemeente Hilversum ontwikkelt een zonnepark boven op de rioolzuivering bij Anna’s Hoeve, een nieuwe woonwijk bij het gelijknamige natuurgebied in Hilversum Oost. In maart 2018 wordt de eerste fase opgeleverd met 2160 panelen boven op een bufferbak. In de tweede fase volgen nog 4000 panelen.

De Utrechtse wijk Lombok is de eerste Europese wijk waar het mogelijk is om lokaal opgewekte energie op te slaan in elektrische deelauto’s. Onder meer dankzij deze lokale energierevolutie wijst de Europese Unie Utrecht aan als energiekoploper in een groot internationaal onderzoeksproject.

Lichtkunstproject 'Icoon Afsluitdijk' wordt vanavond onthuld: lichtgevende kunstwerken langs de 32 kilometer lange dijk. Een nieuw project van Daan Roosegaarde ter ere van de grootschalige renovatie die momenteel plaatsvindt. 

Hoge kosten voor het vernieuwen van een tunnel en een brug waren voor de gemeente Enschede reden om het over een andere boeg te gooien en serieus werk te maken van een slim fietsbeleid. Planmatig ging de gemeente aan de slag met het slimmer maken van het fietsbeleid. Meten is weten in de praktijk. De eerste stappen zijn veelbelovend.

De gemeente Amersfoort lanceert samen met het Kennislab voor Urbanisme de Duurzame Uitdaging Amersfoort 2018. Startups, (startende) ondernemers en organisaties met een innovatief idee om circulaire stedenbouw te versnellen worden uitgenodigd om zich uiterlijk 15 december 2017 aan te melden voor een gratis ontwikkeltraject. Deelnemers maken ook kans op een financiële bijdrage.

In het Zuiderpark in Den Haag komt een Voedselpark. Hier kunnen Hagenaars leren waarom gezonde en duurzame voeding belangrijk is. Het huidige terrein dat gebruikt wordt voor natuur- en milieueducatie (NME-terrein) wordt hiervoor verder ontwikkeld. Het wordt ingericht als Voedselpark.

Afvalverwerkers AVR, Mineralz Renewi en Betonindustrie De Hamer lanceerden deze week de duurzame stoeptegel. De tegels worden als eerste toegepast in Duiven, en ook andere gemeenten hebben belangstelling.

'Growing Green Stadsbeheer' is het vierde boek over duurzaam stadsbeheer in Almere. De gids bevat bijna vijftig ambitieuze projecten rond circulaire economie, energievoorziening, daktuinen en een stad zonder afval. Belangrijke mijlpaal is de Floriade, die in 2022 in Almere plaatsvindt.

Den Haag en Lisse zijn de groenste stad en het groenste dorp van Nederland. Harry Boeschoten (Staatsbosbeheer) maakte dit bekend tijdens de Nationale Groendag op 20 september in Krimpen aan de IJssel. Ook ontving Leeuwarden de Steenbreektrofee van GroenLinks-kamerlid Isabelle Diks.

Gemeente Utrecht is uitgeroepen tot de gemeente met de meest duurzame mobiliteit in 2017. De gemeente neemt daarmee de ereplaats over van de vorige winnaar, de gemeente Harlingen.

ProRail en het Kennislab voor Urbanisme zoeken 16 jongprofessionals die bijna afstuderen of aan het begin van hun carrière staan en op 10 en 11 oktober gratis willen deelnemen aan de Ontwerpnacht Spoorinnovatie.

Is een betontegel duurzaam? En een trottoirband? Robuust is het zeker, maar in hoeverre trekt zo’n betonproduct een wissel op ons fragiele klimaat? Gemeenten, leveranciers en producenten maakten al eerder afspraken over verduurzaming van de betonketen. Certificatie moet er nu voor zorgen dat afspraken ook worden nageleefd.

Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van afgelopen najaar (2.197). Voor het eerst zijn projecten met opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen qua verstrekt budget (2,8 miljard euro) koploper. 

Maandag 28 augustus heeft de jury de inzendingen van de genomineerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Groningen, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Utrecht beoordeeld voor de Operatie Steenbreektrofee. Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel wordt de winnaar bekendgemaakt.

Vandaag vindt het kort geding voor gezonde lucht plaats dat Milieudefensie aanspande tegen de Nederlandse Staat. Bij de rechtbank van Den Haag eist Milieudefensie dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en in ieder geval te laten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. 

Over/Nieuw reikt op 12 oktober 2017 de RESET-award uit, de prijs voor de professional die het beste maatschappelijke innoveerde. De genomineerden zijn: Jan van Betten (Nudge), Rietje Compiet (Mode Met een Missie) en Arthur Cremers (gemeente Hollands Kroon).

Partijen lopen warm voor Green Deals, maar wat mist is het vooraf goed doordenken van de verwachte milieuwinst en het monitoren ervan tijdens de uitvoering van deals. Een analyse van de Green Deals circulaire economie en biodiversiteit door PBL. 

Havenbedrijf Moerdijk vervangt ruim duizend straatlantaarns door LED-lampen die op het verkeer reageren. Doordat deze lampen efficiënter en duurzamer zijn, worden energieverbruik, CO2-uitstoot en lichtvervuiling verminderd op het haventerrein. 

Nadat Groningen afkondigde de openbare ruimte te willen vrijwaren van rokende mensen, geven ook veel Amsterdammers aan voorstander te zijn van een rookverbod. Dat blijkt uit onderzoek van OIS, het statistiekbureau van de gemeente Amsterdam.

Elke gemeente in Nederland heeft kunst in de openbare ruimte. Soms succesvol, soms mistroostig. In de rubriek Kunst in de openbare ruimte neemt Stadszaken deze kunst onder de loep en beschrijft het verhaal erachter. Deze week Icoon Afsluitdijk van Daan Roosegaarde

In de eerste editie van Buitenlandse Stadszaken lees je meer over panda’s die duurzame energie opwekken, zie je een filmpje van een huis waarmee kamperen in een tent overbodig wordt en ontdek je wat ze in Oregon bedacht hebben om fietsers te frustreren.

Er is 324 hectare nieuwe Brabantse bedrijventerreingrond uitgegeven in de afgelopen drie jaar: vorige week werd dat nog als goed nieuws gepresenteerd. Voor de Eindhovense lector Cees-Jan Pen is het een doorn in het oog. Hij doet een oproep aan gemeenten én werkgevers om bestaande ruimte beter te benutten.

Een slimme koppeling tussen zon- en windenergie opwekking met opslag via een getijdenturbine. Deze energie-innovatie op Texel wordt definitief uitgevoerd dankzij de toezegging van subsidie uit Europa.

Een datacenter in Fort Rijnouwen, teelt van biomassa, en nieuwe energienetwerken langs de aanvoerroutes van watersystemen. Als het aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ligt, krijgen de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en nieuwe rol als energiebron- en buffer.

De wetswijziging over het schrappen van de aansluitplicht van aardgas voor nieuwbouwwijken is niet zonder gevaar. NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, wijst de Tweede Kamer op de mogelijke aanloopproblemen (zowel technisch, praktisch als financieel) die zich hierbij kunnen voordoen.

Een grote stap op gebied van duurzame energie: het kabinet stelt de aansluiting van nieuwbouwhuizen op het gasnet niet meer verplicht. Minister Kamp heeft de wetswijziging hierover vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor velen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling is duurzaamheid nog altijd een vaag begrip. Een containerbegrip wat praktisch maar moeilijk hanteerbaar valt te maken.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ingestemd met vierentwintig nieuwe projecten onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat gemeenten nieuwe duurzame ontwikkelingen in gang kunnen zetten, zoals een oud industrieterrein verbouwen tot een modern en duurzaam bedrijvenpark, woningen bouwen op een leegstaand bedrijventerrein of een attractiepark ontwikkelen.

Onderzoek van de Gezondheidsraad toont een positief verband aan tussen het ontwerp van de buitenruimte en positief gezondheidsgedrag als meer bewegen. Maar hoe zit het eigenlijk met de relatie tussen de fysieke leefomgeving en negatief gezondheidsgedrag als roken en ongezond eten?

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser van Next Architects zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Karin Laglas, directeur van Ymere.

Een rijker, hechter en schoner Nederland. Dat is het centrale thema van de agenda 2017-2020, die het College van Rijksadviseurs vandaag heeft gepresenteerd. De komende jaren zal het College van Rijksadviseurs het Rijk adviseren op de thema's energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.   

Zaanstad heeft een grote stap gezet om in 2050 aardgasvrij te zijn. De gemeente heeft samen met betrokken partijen een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een warmtenet in Zaandam-Oost in 2018. Dankzij zo’n warmtenet is geen aardgas meer nodig om woningen te verwarmen. 

De grootste drie Nederlandse steden presteren het beste op het gebied van elektrisch rijden en openbaar laden. Dit blijkt uit onderzoek van Over Morgen. G32-gemeenten Amersfoort, Emmen en Venlo missen de elektrische slag tot nu toe. Ontdek hier hoe uw gemeente het doet.

Op bedrijventerreinen kan veel energiewinst worden behaald, maar het blijkt moeilijk om deze potentie te verwezenlijken. Doordat energielasten van bedrijven laag zijn, vergeleken bij andere kosten, heeft energiebesparing niet veel prioriteit bij ondernemers. Hoe lukt het dan toch?

Sluiting van de kolencentrale aan de Amsterdamse Hemweg zal geen 55 miljoen euro kosten, zoals eigenaar Nuon zegt, maar hooguit 10 miljoen euro. Dat zegt Arnoud Kamerbeek, energie-expert en voormalig bestuursvoorzitter van de Zeeuwse energiemaatschappij Delta, vandaag in de Volkskrant.

Steeds meer medische instellingen in Nederland maken voor hun warmtevoorziening gebruik van stadsverwarming. Met hun overstap van gas naar stadswarmte vervullen de instellingen een koploperrol in de energietransitie.

Zijn binnenstedelijke gebiedstransformaties financieel rond te krijgen door het aantal woningen daarin stevig op te voeren, zoals adviesbureau Fakton eerder op Stadszaken betoogt? Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw (TU Delft) presenteert 'alternatieve feiten'.

Op 31 maart 2017 opent BlueCity haar kantoorvleugel in de voormalige discotheek Club Tropicana. Daarmee realiseert BlueCity de eerste circulaire werkplekken van Rotterdam. Het kantoorconcept is bedoeld voor innovatieve bedrijven die met hun producten en diensten de groei van de circulaire economie versnellen.  

Elke week wordt er wel een award uitgereikt aan initiatieven die onze steden beter maken. Duurzame innovaties, bewezen concepten of slimme toepassingen. In de rubriek Award van de Week nemen we u mee in het oerwoud van awards. Welke award moet u aan meedoen en hoe kunt u winnen?

Vandaag ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Het is af en toe niet voor te stellen dat ondernemers niet happen op het fantastische verduurzamingsaanbod dat voor hun neus ligt. Hoe kan het dat juist ondernemers geld laten liggen? Duurzame gedragspsychologie biedt uitkomst.

In vijf maanden tijd hebben al ruim 10.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd voor woningisolatie. Wie twee of meer isolatiemaatregelen neemt, kan daarvoor ongeveer 20% subsidie krijgen. Investeren in isolatie is voor veel mensen een drempel en subsidie kan mensen daar overheen helpen.

Een consortium van 5 toonaangevende bedrijven heeft plannen bekend gemaakt voor de ontwikkeling van een bioraffinaderij op het Chemie Park in Delfzijl. In de bioraffinaderij moet via een nieuw process hout worden omgezet in chemicaliën als grondstof voor nieuwe, duurzame productieprocessen.

Een energie-eiland voor de kust van Nederland moet er toe bijdragen dat Nederland in 2050 energie-neutraal is. VNO-NCW, MBK en LTO presteren deze en andere 'doorbraakprojecten' vandaag in hun gezamenlijke Deltaplan Energie & Klimaat.

Een energie-eiland voor de kust van Nederland moet er toe bijdragen dat Nederland in 2050 energie-neutraal is. VNO-NCW, MBK en LTO presteren deze en andere 'doorbraakprojecten' vandaag in hun gezamenlijke Deltaplan Energie & Klimaat.

De milieuzone in Utrecht blijft, dat maakte de Raad van State vandaag bekend. De milieuzone houdt ook in hoger beroep stand. Autoclub KNAC had een hoger beroep aangespannen, nadat de Utrechtse rechtbank begin 2016 oordeelde dat de milieuzone rechtmatig was ingesteld. 

De Omgevingswet en haar instrumentaria en regelingen zijn nog vooral een ruimtelijk feestje, terwijl het een uitgestrekte hand moet zijn naar alle belanghebbende stakeholders. Hoe zorgen we ervoor dat de buitenwacht de Omgevingswet ook ziet als kans, in plaats van obstakel?

Door slimme concepten voor bouwlogistiek in de praktijk toe te passen, kan tot bijna 70 procent besparing op CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Dat concludeert TNO die voor VolkerWessels het bouwproces de Trip in Utrecht nauwlettend volgde. 

Ruim 85 procent van de mensen heeft nog geen idee heeft dat aardgas zal verdwijnen uit de gebouwde omgeving. Daarom zijn 70 partijen uit verschillende hoeken een mediacampagne gestart om aandacht te vragen voor de transitie van gas af. Het Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland is initiatiefnemer van de campagne 'Van Gas Los'. 

Nederlanders kiezen in groten getale voor groene stroom van eigen bodem. Vorig jaar bevatte 73% van de afgesloten energiecontracten groene stroom uit Europa. Dat is inclusief 20% ‘echt’ groene stroom uit Nederland.

Wegens succes in de Utrechtse wijk Lombok breidt het duurzame energiesysteem Smart Solar Charging zich uit naar vijf wijken in de regio. Het Smart Solar Chariging-concept bestaat uit laadpalen die zonne-energie opslaan in elektrische auto's en op een ander moment het energieoverschot in de wijk gebruiken.

De NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, heeft bezwaar gemaakt tegen de tarieven voor 2017 van netbeheerder Stedin. De projectontwikkelaars zijn verbolgen over de verhoging van de eenmalige aansluitbijdrage met 75% voor elektriciteit en 18% voor gas

Nederlanders zijn tevreden over de parkeerfaciliteiten. In een grootschalig onderzoek door Yellowbrick en de Erasmus Universiteit Rotterdam over parkeren bij het winkelen, geven Nederlanders gemiddeld een 7,8 voor hun parkeerervaring. 

Met enige regelmaat worden er voorstellen gedaan om verouderde kantoorgebouwen te slopen op kosten van de gemeenschap. Ed Bielefeld, Innogetics, zet vraagtekens bij deze ontwikkeling en pleit voor een andere verdeling van de kosten om de circulaire kantorenmarkt vorm te geven.

Groen in de stad is niet alleen verfrissend voor het oog, maar herstelt ook het stadsmilieu van fijnstof en CO2. Daarmee levert het een perfecte bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs. Met slimme aanpassingen van planten en samenstelling van groenensembles draagt MyEarth bij aan een gezonde leefomgeving. 

Metabolic is een rijzende ster in het veld van de circulaire economie. Stadszaken sprak met oprichtster en directeur Eva Gladek. Wat zijn de vier valkuilen die de ontwikkeling van een circulaire ecosysteem belemmeren volgens de nummer van vier van de Duurzame 100?

Vrijdag 16 december was de feestelijke viering van de Falco Award in Kerckebosch. Zo mag Kerckebosch zich een jaar lang de beste openbare ruimte van Nederland noemen. Een bekroning voor het ontwikkelen van stad én natuur, samen met bewoners uit de wijk.

Meer dan de helft van de Nederlanders wil niet dat de gemeente op korte termijn met plannen komt voor de vervanging van aardgas in hun wijk, tegenover 38 procent die dat wel wil. Met name jongeren staan open voor duurzame alternatieven om te verwarmen en koken zonder aardgas.

De Energieagenda die vandaag door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. Belangrijk signaal, nieuwbouwwoningen hoeven niet meer aangesloten te worden op aardgas.

Bedrijventerreinen zijn de energietransitiehubs van de toekomst. De doelstellingen van het nationale energieakkoord en de internationale klimaatafspraken kunnen niet alleen met energiebesparing worden gehaald. Er zal ook substantieel duurzame energie ‘op het land’ moeten worden opgewekt.

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp, Schultz en Blok, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de aangekondigde Bouwagenda

Een gebiedsontwikkelaar beschouwt de wateropgave vaak als een parkeernorm. Dat houdt verband met de wijze waarop de wateropgave nu doorgaans in planvorming is geregeld: als vaste 'munteenheid'. Maar tegenover harde, sectorale normen staat de complexiteit van integraal waterbeheer. Hoe daarmee op te gaan? We vroegen het aan Elgard van Leeuwen van Deltares.

Ik had de DWDD-toespraak van Jan Terlouw gemist. En toen ik iedereen vol lof zag, had ik geen zin meer. Dat bleek terecht. Terlouw hield namelijk een preek in de beste protestantse traditie waarin hel en verdoemenis over ons uit werd gestort. 

Vaart achter Dutch Windwheel

1 december 2016 10:14

De Dutch Windwheel wordt een iconisch gebouw dat een attractie, een hotel en woningen bevat en energie genereert. Deze gamechanger voor duurzaam ontwikkelen is een internationaal uithangbord voor Dutch Design & Innovation. Afgelopen dinsdag werd hiertoe de Stichting Innovatieprogramma Dutch Windwheel opgericht.

Hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomen we in op een aantal projecten. In deze aflevering: Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Ontwikkelaar Schipper Bosch transformeerde het voormalige Akzo-terrein.

Op 28 november opent De Gezonde Stad het eerste Zero Waste Lab van Nederland: een buurtlab voor sociale en circulaire innovatie. Amsterdammers uit de Dapperbuurt leveren gescheiden afval in en krijgen hiervoor waardemunten die zij in de buurt kunnen verzilveren.

Kust nog láng niet beschermd

22 november 2016 13:40

De poging van de gemeente Noord-Beveland om met de bouw van een eigen 'Malibu' het onlangs gesloten Kustpact te omzeilen, laat zien hoezeer kustgemeenten tegen de bouwlobby en vooral zichzelf beschermd moeten worden, stelt lector Cees-Jan Pen. 'Bij eb zie je de ware omvang van de vervuiling'.

Deze week werd het artikel ‘Groei met circulaire economie blijkt utopie’ geretweet. Het stond al een half jaar op Stadszaken.nl en ik had het gemist. Geen idee waarom. Maar ik las het en verbaasde me alsnog. Daarover gaat deze blog. Met excuses voor de vertraging, maar beter laat dan nooit.

Een speciaal soort kamperfoelieplant moet de hoeveelheid verkeersgerelateerde fijnstof langs de provinciale weg tussen Veghel en Den Bosch verminderen. De beplanting wordt aangebracht in een geluidswal.

Nederland staat aan de vooravond van vele opgaven op het gebied van duurzaamheid. Het realiseren van die opgaven lukt volgens de Raad voor de leefomgeving en infrstructuur (Rli) alleen in een intensieve maatschappelijke dialoog, gefocust op de verbetering van de landschapskwaliteit.

De supermarktketen Lidl heeft in Waddinxveen zijn nieuwe distributiecentrum geopend. Volgens de Dutch Green Building Council (DGBC) is het distributiecentrum het duurzaamste logistieke gebouw van Nederland. Het 52.000 m2 tellende dc moet circa 100 Lidl-filialen in de Randstad bevoorraden.

Met een grote deal met een buitenlandse financier ter waarde van één miljard verduurzaamt de stichting BE+ de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen. Daarmee wordt 32 Petajoule energie bespaard, liefst een derde van de doelstelling uit het Energieakkoord.

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. 

Het is belangrijk dat potentiële circulaire parken de volgende vijf barrières kunnen herkennen en overwinnen. Het zijn barrières waar rekening mee gehouden moet worden als een (bestaand of nieuw) terrein circulair(der) wil worden. 

Overal op de wereld zijn bedrijventerreinen bezig met de omslag naar circulariteit. Wat kunnen we leren van deze praktijkcases en hoe vinden we de geheime ingrediënten voor een succesformule? Lees hier meer over de vijf vereisten voor een circulair bedrijventerrein.

In deze blog schrijft Cirkellab over hoe partijen vorm en inhoud kunnen geven aan hun circulaire ambities. EMVI, voluit 'Economisch Meest Voordelige Aanbieding', speelt hierin een belangrijke rol.

Overal op de wereld zijn bedrijventerreinen bezig met de omslag naar circulariteit. Wat kunnen we leren van deze praktijkcases en hoe vinden we de geheime ingrediënten voor een succesformule? Lees hier meer over 3 internationale circulaire bedrijventerreinen.

Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 is in zicht, stelt de Nationale Energieverkenning. Daarnaast ligt het werkgelegenheidsdoel ook binnen bereik. De korte termijndoelen worden volgens het rapport echter niet op tijd bereikt.

“Het brede welvaartsbegrip kan op veel meer steun rekenen dan ik verwachtte”. Aan het woord is Rik Grashoff, de voorzitter van de tijdelijke commissie die door de Tweede Kamer is ingesteld om de betekenis en toepassing van de het brede welvaartsbegrip te onderzoeken.

De snelle ratificatie van het Klimaatakkoord toont aan dat de klimaatopgave breed wordt omarmd, zei Urgenda-directeur Marjan Minnesma in het NOS-journaal. Wat betekent de 'revolutie' voor Nederland distributieland? En voor de industrie? BT sprak met Minnesma, hoofdgast op het BT Event.

Van de 28 aanvragen voor windmolens in de haven van Amsterdam zijn er 18 afgewezen door de provincie Noord-Holland. Ook de vijf geplande windmolens bij de NDSM-werf in Noord kunnen niet rekenen op een akkoord. De reden: te dicht bij bestaande woningbouw, meldt het Parool.

De laadpaal is hard op weg zijn plek in het straatbeeld op te eisen, maar als het aan twee studenten ligt is die opmars van korte duur. De Streetplug is een laadpaal, maar dan onder de grond. Gemeente Venlo is de eerste gemeente die ze installeert.

TenneT bereidt haar elektriciteitssysteem voor op een toename van duurzame energie. Daarvoor heeft het samen met vier andere partijen een pilot opgezet om te komen tot nieuwe en verbeterde mechanismen.

De huidige politieke wens om belastingdruk te verschuiven en het belastingstelsel te vergroenen, is te ambitieus. Dat stelt PBL in haar studie 'Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit?'. Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen, is het advies.

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op doordat de Staat te weinig doet aan verbetering van de luchtkwaliteit. Dat stelt Milieudefensie, dat de Nederlandse Staat daarom aanklaagt voor het schenden van mensenrechten. Het grondrecht op gezondheid wordt volgens het initiatief geschonden.

Voor het einde van 2020 moeten woningen energiezuiniger worden gerenoveerd. Uit de PBL-studie 'Energiebesparing in de woningvoorraad' blijkt dat deze verduurzamingsopgave meer haalbaar is in de huursector dan bij koopwoningen. Huurders kunnen er zelfs op vooruit gaan.

Theo Föllings (SKBN) pleitte eerder voor de invoering van erfpacht om grip te krijgen op de waardeketen van werklocaties. Reinoud Fleurke (SADC) plaatst dit in een trend van verticale integratie, die nodig is om de kwaliteit te kunnen leveren waar de markt om vraagt. Hoe pas je dat toe bij gebiedsontwikkeling?

De parkeergarages van de Eindhovense High Tech Campus krijgen circulaire verlichting. De komende 10 jaar zal de verlichting als service worden aangeboden door Philips Lighting. Daarmee blijft de leverancier tevens verantwoordelijk voor het onderhoud.

Ruim de helft van de Nederlanders (51 procent) heeft interesse in het zelf duurzaam opwekken van energie. Ruim 11 procent van de Nederlanders geeft aan dit reeds te doen. De verschillen per provincie en gezinssamenstelling zijn opvallend.

Het ministerie van IenM zoekt best practices over het werken met de Ladder. Dit in het kader van de herziening van het instrument en daaraan gerelateerd de vernieuwing van de handreiking. Deze wordt praktischer en gebruiksvriendelijker, zodat overheden en marktpartijen beter met de Ladder overweg kunnen.

De NEPROM, Wallage, Geuze: allemaal legden ze minister Schultz over de knie. Het Rijk verkwanselt ons ruimtelijk-economisch landschap; kwaliteit moet weer centraal staan. Maar de 'hoe-vraag' beantwoorden ze niet. Theo Föllings, voorzitter van de Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), doet dat wel. Met erfpacht.

Netbeheerder Stedin vindt dat nieuwbouwwoningen niet meer moeten worden aangesloten op aardgas. Nieuwe gasaansluitingen zijn geldverspilling, omdat ze uiteindelijk vroegtijdig verwijderd moeten worden.

Op het nieuwe bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark wordt de komende jaren het eerste publieke gelijkstroomnet ter wereld aangelegd. Energienetbeheerder Liander en gebiedsontwikkelaar OMALA ondertekenden vandaag de overeenkomst.

Bedrijventerrein ABC Westland stelde onlangs 16.000 zonnepanelen in bedrijf die 40 procent van de benodigde energie moeten leveren op het terrein met intensieve tuinbouw. Daarmee claimt ABC het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland te zijn.

Stockholm is door Ericsson uitgeroepen tot de beste Networked Society City. De stad is een pionier op het gebied van onder andere duurzaamheid, technologie en waterbeheer. Maar wat maakt Stockholm precies een smart city?

Nijmegen heeft de Green Capital Award 2018 gewonnen. In dat jaar mag de stad zich de groenste en duurzaamste stad van Europa noemen.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt herzien. De nieuwe Ladder wordt eenvoudiger en moet leiden tot minder onderzoekslasten. Een van de wijzigingsvoorstellen is om uitgebreide motivatie alleen te verplichten voor nieuwe ontwikkeling buiten het stedelijk gebied. Dat schrijft Schultz in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gaan regio's helpen met het opstellen van regionale energiestrategieën. Dit hebben zij op 22 juni vastgelegd in de 'deal pilots regionale energiestrategieën'. Ze hopen hiermee de energietransitie te versnellen en krachten binnen de regio te bundelen. 

Op 21 juni hebben de provincies Groningen, Zuid-Holland en Brabant en vervoersautoriteit MRDH een intentieverklaring getekend voor het uitbreiden van het aantal waterstofbussen. Daarmee zetten de provincies een stap in de goede richting op het gebied van CO2-reductie door vervoersmiddelen.

Nederland moet haast maken met het uitvoeren van de Europese verplichtingen inzake de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De consument moet een actievere rol innemen en het overheidsbeleid moet drastisch worden veranderd. Dat stelt hoogleraar Saskia Lavrijssen aankomende vrijdag in haar oratie aan Tilburg University. 

Het besef dat de circulaire economie kansen biedt voor bedrijven wordt steeds groter. De rol die circulair inkopen daarbij speelt is essentieel. Door toepassing van circulair inkopen – maximaal waardebehoud van producten en materialen – komen steeds meer partijen in aanraking met de voordelen van de circulaire economie.

Gisteren publiceerde Natuur & Milieu de Energievisie 2035: een verslag waarin de maatregelen worden genoemd die Nederland voor 2035 moet nemen om in 2050 fossielvrij te zijn. Wat zijn de doelstellingen en welke maatregelen moeten volgens Natuur & Milieu worden genomen om die te realiseren?

Particuliere aanbieders van energie verbinden met afnemers: dat is de inzet van de nieuwe energiestart-up Powerpeers. Bedenker Lars Falch: 'Powerpeers is een marktplaats voor het delen van energie tussen mensen onderling.' Iedereen kan meedoen.

Tennet wil midden in de Noordzee een eiland aanleggen waarop we windparken kunnen aansluiten. Afgelopen week presenteerde de netbeheerder haar nieuwe visie voor het realiseren van de Europese energietransitie. Het zogeheten Hub & Spoke-principe moet CO2-reductie betaalbaar maken.

Het Urban Innovative Actions-initiatief (UIA) opent dit najaar weer een call for proposals. Alle Europese steden met minimaal 50.000 inwoners kunnen meedoen aan dit programma, waar 370 miljoen euro voor innovatieve projecten mee gemoeid is. Dat kondigde de Europese Commissie afgelopen week aan.

Negen van de twintig grote steden overwegen scooters van het fietspad naar de rijbaan te verwijzen. Dat blijkt uit een rondgang van Milieudefensie langs de G20. Gemeenten kunnen nu nog niks doen aan de overlast van scooters op het fietspad, omdat landelijke wetgeving ontbreekt.

Ons hoofdwegennet en waternetwerk zijn over veertien jaar volledig energieneutraal. Dat stelt minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. Toepassing van duurzame innovaties in de infrastructuur moet wegen, vaarwegen, waterkeringen, sluizen en bruggen in 2030 volledig energieneutraal laten draaien.

De Get in the Ring Foundation zoekt in opdracht van Shell naar startups op het gebied van CO2- en brandstofreductie. Dit in het kader van de Bright Energy Ideas Challenge. Eerder dit jaar veroorzaakte Shell-topman Ben van Beurden nog een schokgolf toen hij een stijging van fossiele brandstoffen voorspelde.

Zwolle mag zich Solar City 2016 noemen. De jury van de verkiezing koos de gemeente Zwolle als beste zonne-energiegemeente van Nederland.

Rotterdam is een aanbesteding voor 1.800 nieuwe laadpunten gestart. Het aantal laadpunten in de stad moet daardoor in 2018 zijn verdubbeld. Door de samenwerking met 16 andere gemeenten doet ook de omliggende regio mee. Het is de eerste aanbesteding voor laadinfrastructuur op deze schaal.

Ons elektriciteitsnetwerk is nog niet ingericht op veranderende energiestromen. Hoeveel decentrale stroom kan ons netwerk aan? Bij welke energiepieken ontstaan problemen? Moeten we in de wijk ruimte reserveren voor een buurtbatterij? DNV GL ontwikkelde voor die vragen een testfaciliteit.

De luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd sinds de milieuzone voor personenauto's is ingevoerd. Die verbetering is aantoonbaar sneller gegaan dan in Rotterdam, waar nog maar sinds kort zo'n milieuzone bestaat, en in Amsterdam, waar nog geen milieuzone voor personenauto's is.

‘Nederland behoort tot de koplopers in Europa op het gebied van afvalmanagement en recycling. Desondanks laten we nog vele kansen onbenut.’ Jacqueline Cramer omschrijft aan de hand van drie categorieën de ideale samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

Het valt mij op dat een visie op de ruimtelijke impact van de gewenste energietransitie volledig ontbreekt. Het begrip ruimte figureert in alle documenten vooral als financieringsruimte, emissieruimte of interpretatieruimte. Toch zullen de ruimtelijke gevolgen enorm zijn.

Breda sluit betonketen

3 mei 2016 15:59

Op vrijdag 29 april ondertekenden wethouder Boaz Adank van de gemeente Breda en vertegenwoordigers van negen bedrijven uit de grond-, wegen- en waterbouw een convenant voor een duurzame betonketen. In het convenant staan CO2-reductie en het hergebruik van grondstoffen centraal.

Vrijdag 29 april verscheen het Actieplan Schiphol, dat door de ministerraad is vastgesteld. In het Actieplan zijn de groeiplannen van Schiphol voor de komende jaren geactualiseerd. Dit zijn de belangrijkste punten uit het plan.

Amsterdam zet in op ‘circulair slopen’. Dat heeft de gemeenteraad besloten in reactie op een motie van GroenLinks. Dat houdt in dat als een gebouw tegen de vlakte gaat, er zoveel mogelijk materiaal uit het gebouw wordt teruggewonnen en hergebruikt.

Hoewel het totale aantal elektrische auto’s met een derde is gestegen ten opzichte van een jaar eerder is begin 2016 slechts 1 op de 40 auto’s in Nederland geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven. De plug-in hybride is de populairste elektrische auto. Dat meldt het CBS vandaag.

De gascentrale in de Groningse Eemshaven wordt getransformeerd tot een opslagplek waar overaanbod van zonne- en windenergie kan worden omgezet in vloeibare ammoniak. Dat meldt Nuon, eigenaar van de Magnum-centrale.

Antwoorden op mondiale vragen als klimaat, energie, veiligheid en mensrechten moeten dicht bij huis worden opgelost. Dat stelde ex-premier Jan Peter Balkende op het symposium Global 2 Glocal in Gouda afgelopen week.

Het slim opladen van elektrische auto's is weer een stapje dichterbij. Met de app Jedlix, een initiatief van Eneco, kan het laadproces plaatsvinden op de momenten dat het hard waait of de zon schijnt en daarmee de duurzame energieproductie zijn piek bereikt.

Schiphol Area Development Company (SADC) en stichting Green IT Amsterdam zijn onlangs een samenwerking gestart. Zij slaan de handen ineen om samen te werken aan een Green Datacenter Campus rondom Schiphol.

Morgen vindt de Innovatie-expo plaats, het grootste innovatie-event van Nederland. Nederland presenteert zich tijdens zijn EU-voorzitterschap als Sustainable Urban Delta: een groene, creatieve megastad die vooroploopt in het ontwikkelen van innovaties zoals fotonica en zelfrijdende auto's.

Het toekomstbestendig maken van infra is niet alleen een taak van beheerders en eigenaren, maar ook van de politiek. ‘We moeten onze infrastructuur slimmer managen, het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen lukt niet. Het vereist andere wetgeving', aldus Peter Molengraaf, CEO van Alliander.

Rotterdam is de laatste jaren druk bezig met het realiseren van iconische projecten. Een drijvend park van gerecycled plastic uit de Maas is het nieuwste idee uit de havenstad.

Gedeputeerde Michiel Scheffer roept Gelderse ondernemers en overheden op de handen ineen te slaan voor een circulaire economie in de provincie door het Manifest van Almen te tekenen. 'Samen kunnen we zorgen dat Gelderland de eerste afvalloze provincie van Nederland wordt', stelt hij.

De ‘Van Wieg tot Wieg’-benadering door politiek, bedrijfsleven en milieubeweging is trending. De filosofie levert zeker nuttige bijdragen aan het ontwerp van ecologisch betere producten en processen, maar is geen oplossing voor eindeloze duurzame economische groei.

Journalist, auteur en presentator Tracy Metz is winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016. Metz krijgt de prijs vanwege de vele publicaties, activiteiten en initiatieven die zij sinds 1980 heeft ontplooid.

Het bewijs stapelt zich de laatste jaren op: we voelen ons gezonder in de natuur. Nico Wissing maakt zich sterk voor het direct betrekken van de tuin- en landschapskenner bij de vorming van plannen in de openbare ruimte.

In Amsterdam wordt gebouwd aan een campus voor de circulaire economie. Op de kop van het Java-eiland wordt de komende tijd door 400 studenten, onderzoekers en kunstenaars gewerkt aan innovaties op het gebied van circulaire economie.

Als je de openbare ruimte analyseert, dan kun je een lijstje maken van natuurlijke en technische producten; gras, bankjes, verkeersborden, bomen, lantaarnpalen. Al die producten kun je circulair beheren, stelt Meerlanden. 

Noord-Holland heeft met Seed Valley een parel in huis. Het is het grootste zaadveredelingsgebied ter wereld en een van de snelst groeiende hoogwaardige industrieën van Nederland.

Ik besloot onlangs de trein te nemen naar mijn werk. Dit om niet in de file te hoeven staan en rustig te kunnen werken. Dat eerste ging goed, dat tweede iets minder. Met een hoog sardientjes-in-een-blikgevoel vertrokken we om 08.29 uur naar Den Haag.

Commerciële partijen die laadpalen plaatsen, onderhouden en exploiteren zijn nog op een hand te tellen. ‘En dat is raar', vindt projectleider Gijs van der Poel van Over Morgen. ‘Het verdienmodel zit niet zo ingewikkeld in elkaar, dat geldt ook voor gemeenten.'

De provincie Noord-Holland stelt spelregels op om ruimte te geven aan initiatieven die zonne-energie opwekken. Dit moet zonneparken buiten het bebouwde gebied mogelijk maken en tegelijkertijd het landschap zoveel mogelijk open houden.

Bij de planning van nieuwe bedrijventerreinen hebben projectontwikkelaars en landschapsarchitecten duurzaamheid vaak hoog in het vaandel staan. In het ontwerpproces wordt echter maar weinig rekening gehouden met de collectieve mogelijkheden voor alle uiteindelijke gebruikers van het energiesysteem. Hoe werken we samen aan zo’n optimale energieafstemming? 

Het is waarschijnlijk dat ergens langs de 19 snelwegtrajecten waar de maximumsnelheid pas is verhoogd naar 130 kilometer per uur de luchtkwaliteitsnorm zal worden overschreden. De kans dat het ergens mis gaat, wordt ruwweg geschat op zo'n 80%. Dat blijkt uit berekeningen van Milieudefensie op basis van gegevens van Rijkswaterstaat.

Zijn groene obligaties het antwoord op de haperende Chinese economie? De Chinezen hopen van wel. De komende vijf jaar verwacht China 230 miljard dollar op te halen door de uitgifte van green bonds voor de financiering van groene projecten.

Het potentieel van Dordrecht voor de circulaire economie is bovengemiddeld. Die conclusie trekt Cirkellab in het rapport Circulaire Kansen Dordrecht dat ze maakte voor de gemeente. En dat is vooral te danken aan de gevestigde bedrijven.

Ik stond vorige maand in mijn T-shirtje te kijken naar de wegrijdende klimaattrein. ‘Zeg iets over circulair tegen Frans Timmermans, dan heb ik een goed verhaal voor een nieuwe blog over licht’, schreeuwde ik nog.

VolkerWessels werkt aan een nieuw soort circulair wegdek, vervaardigd uit plastic. Het concept PlasticRoad heeft volgens het bouwbedrijf veel voordelen ten opzichte van regulier asfalt.

In 2040 wonen in Amsterdam een miljoen meer mensen dan nu. Dat betekent meer consumptie, meer activiteiten en meer stromen in een stad die nu al uit zijn voegen barst. Met het manifest ‘Westas, daar draait het om’ nemen publiek en privaat samen het voortouw naar een circulaire economie.