Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist investeringen. Niet alleen in technologie, maar ook in mensen. Investeringen in scholing, het aantrekken van mensen en begeleiding zijn nodig. Dit stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in het Ontwerpadvies Energietransitie en werkgelegenheid.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is weer een klein stapje verder. Als je de brief van 13 april van minister Kajsa Ollongren leest, zou je dat niet zeggen, want het eerste vijf pagina’s bevatten hoofdzakelijk bekende koek.

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. Nog erger dan in de landelijk politiek. Hier moet verandering in komen. Wat kunt u daar nu aan doen? Stem niet symbolisch op de vrouw bovenaan de lijst, maar op een vrouw lager op de lijst. Als je het mij vraagt, is juist lokale politiek veel te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. 

Jos Feijtel blikt aan het begin van het nieuwe jaar alvast terug op een roerig 2018. Rotmans gaat zich bemoeien met de Omgevingswet, de kleinere steden komen in opstand tegen de Randstad en Cees-Jan Pen wil transformatiewoningen in de kerncentrale.

Op beste politicus van het jaar is best wat af te dingen, want wat is de beste? Daarom presenteren wij de Stadszaken Top 17 met de meest gelezen verhalen van 2017. Dat kun je gewoon meten. De Omgevingswet, stedelijke transformatie, wonen, winkelen en Hans Leeflang stonden garant voor veel lezers en goede verhalen.

G32, G4, VNG, IPO, Bouwend Nederland, IVBN en NEPROM roepen marktpartijen en betrokken wethouders van binnenstedelijke transformatieprojecten op om hun projecten in te dienen voor het Programma Stedelijke Transformatie. Geselecteerde projecten worden gesteund met kennis, advies en waar nodig bemiddeling richting het Rijk, onder andere om de de uitvoering van het project te versnellen.

Na een periode van explosieve bouw van woningen in de jaren vijftig en zestig voor de toegestroomde mijnwerkers in Hoensbroek, nam na het millennium de vraag naar woningen af in deze Limburgse plaats. De buurt verloederde en de kwalitatief slechte woningen werden gesloopt. De ontstane ruimte is ingevuld met grotere, grondgebonden en levensloopbestendige huizen en een nieuw stadspark: het Aldenhofpark.

De provincie Zuid-Holland stelt €600.000 beschikbaar voor het verbeteren van bedrijventerreinen. Ondernemers of gemeenten kunnen een beroep doen op het bedrag om onderzoek te doen naar kansen voor het terrein, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, veiligheid of infrastructuur.

Nederland telt 2,8 miljoen alleenstaanden en komende jaren groeit dat aantal door tot 3,8 miljoen. Aanbieders beginnen de stedelijke bachelor te ontdekken als serieuze doelgroep. Vitale Stad stelde twee jaar geleden de vraag hoe de ideale woonruimte voor de stedelijke single eruit ziet. Een paar oude Playboys boden uitkomst.

Het grondbeleid moet worden gemoderniseerd, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een gisteren verschenen advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’. Opvallend detail: de regeling stedelijke kavelruil kan geschrapt worden. Vanwege het vrijwillige karakter biedt deze onvoldoende toegevoegde waarde, aldus de Rli.

 

Eerder deze week pleitte de NEPROM nog voor de bouw van nieuwe wijken aan de randen van de steden; de grote beleggers waarschuwen echter. ‘We willen de druk op binnenstedelijke transformatie niet verminderen’, laat IVBN-directeur Frank van Blokland desgevraagd weten.

Met de sloopkogel lege kantoorpanden naar beneden halen en er 3.000 tot 4.000 woningen voor terug bouwen. Dat wordt de ommezwaai voor Beukenhorst-West in de Haarlemmermeer. 

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser van Next Architects zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Karin Laglas, directeur van Ymere.

Ode aan het hoge wonen

22 mei 2017 17:10

Er waait een nieuwe wind door de succesvolle grote steden van Nederland, die van het wonen in de hoogte, van hoge dichtheden. Amsterdam werkt aan de nieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland en Utrecht aan het Beurskwartier naast de Jaarbeurs.

De NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2017 is gewonnen door ZuiderDUIN in Almere. Dat maakte juryvoorzitter Josja van der Veer op 18 mei bekend tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch. De jury benadrukt de sterke identiteit van ZuiderDUIN en het onderscheidende woonmilieu dat is ontwikkeld.

Dezer dagen verscheen het rapport van o.a. de G32 naar de transformatiepotentie van de steden in ons land. Eerder dacht het Planbureau voor de Leefomgeving nog dat 35 tot 80% van de nieuwbouwvraag naar woningen in de steden zou kunnen worden opgevangen; nu blijkt uit dit nieuwe onderzoek dat het om 10 tot 30% gaat. 

Susanne Evers struinde (dagen) door de Folkingestraat op zoek naar de geheimen van de leukste winkelstraat van Nederland in 2014. Het resultaat is een uniek verslag met persoonlijke verhalen en een onzekere, maar ook hoopvolle blik op de toekomst. Leesvoer voor elke winkelstraatmanager.

'Nederland is gelukkig uit de economische crisis. Dat is hartstikke mooi en daar mogen we best blij van worden. Laat hierover geen misverstand bestaan. Dezelfde blijdschap geldt ook voor het herstel op de retailmarkt, maar we juichen veel te vroeg', stelt Cees-Jan Pen, lector Fontys Hogescholen.

'De DAEB-regels van het Rijk maken het voor Amsterdamse corporaties ondoenlijk om kluswoningen aan te bieden', zegt bestuurder stadsdeel Nieuw-West Ronald Mauer (D66) tegen minister Blok tijdens een werkbezoek aan kluswoningproject ‘Klussen op de Klarenstraat’.

Het bedrijventerrein Kreitenmolen Udenhout wordt omgetoverd tot een proeftuin voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van het terrein. Die verbetering wordt bereikt door meer sociale cohesie tussen ondernemers en slimme technologie.

Er moeten regionale economische versnellingsagenda’s komen voor sterkere ruimtelijk-economische clusters. Alleen daarmee kan Nederland als geheel concurrerend blijven.

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van provincie Noord-Holland, kent als geen ander het effect van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) op de bedrijventerreinen in zijn provincie. Hij was erbij bij de oprichting in 2011, zag het uitgroeien tot een waardig projectbureau.

Pure bevolkingspolitiek

30 november 2016 0:03

Gisteren stemde Rotterdam over de Woonvisie. Ik heb tegengestemd. Of had graag tegen willen stemmen. Ik woon niet meer in Rotterdam, helaas. Een schrale troost: mijn stem had niets uitgemaakt.

Een beschrijving van bedrijventerrein Molenkade in Duivendrecht aan het begin van deze eeuw klinkt als een scene uit een gangsterfilm. Het gebied werd in de nachtelijke uren overgenomen door drugsdealers, de politie meed het terrein en ook de gemeente keek liever de andere kant op. 

Het aantal bouwvergunningen groeit weer. Dat meldde het CBS in de kwartaalmonitor Bouw. Maar dit lijkt onvoldoende om de opgelopen achterstand ten opzichte van 'bouwjaar' 2015 in te lopen. Het huizentekort blijft structureel, stellen onderzoekers Friso de Zeeuw en Rink Drost.

Hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomen we in op een aantal projecten. In deze aflevering: Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Ontwikkelaar Schipper Bosch transformeerde het voormalige Akzo-terrein.

Met een grote deal met een buitenlandse financier ter waarde van één miljard verduurzaamt de stichting BE+ de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen. Daarmee wordt 32 Petajoule energie bespaard, liefst een derde van de doelstelling uit het Energieakkoord.

Tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte in Leeuwarden heeft woonwijk Kerckebosch in Zeist de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2016 in de wacht gesleept. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de mooiste, meest toegankelijke en bijzondere openbare ruimte van Nederland.

De onderste vijf verdiepingen van De Schilde, de voormalige tv-fabriek van Philips in Den Haag, worden geschikt gemaakt voor bedrijven en startups die zich bezighouden met stadslandbouw, innovatie en duurzaamheid. Dat heeft het Haagse college van B en W vrijdag 15 juli besloten.

De NEPROM, Wallage, Geuze: allemaal legden ze minister Schultz over de knie. Het Rijk verkwanselt ons ruimtelijk-economisch landschap; kwaliteit moet weer centraal staan. Maar de 'hoe-vraag' beantwoorden ze niet. Theo Föllings, voorzitter van de Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), doet dat wel. Met erfpacht.

Netbeheerder Stedin vindt dat nieuwbouwwoningen niet meer moeten worden aangesloten op aardgas. Nieuwe gasaansluitingen zijn geldverspilling, omdat ze uiteindelijk vroegtijdig verwijderd moeten worden.

Op het nieuwe bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark wordt de komende jaren het eerste publieke gelijkstroomnet ter wereld aangelegd. Energienetbeheerder Liander en gebiedsontwikkelaar OMALA ondertekenden vandaag de overeenkomst.

De waterstofauto, die geheel zonder emissie van schadelijke stoffen rijdt, leek een eeuwige belofte te worden. Inmiddels rijden de eerste exemplaren rond, maar de introductie stokt door een gebrek aan tankstations. Pomphouders staan bovendien niet te trappelen om waterstof aan te bieden.

Naar aanleiding van de uitslag van het Brexit-referendum begon Londenaar James O'Malley een petitie om Londen onafhankelijk van het VK te verklaren. De petitie staat sinds vrijdag online en heeft op het moment van schrijven 175.662 ondertekenaars. De meningen over 'Londependence' zijn sterk verdeeld.

Stockholm is door Ericsson uitgeroepen tot de beste Networked Society City. De stad is een pionier op het gebied van onder andere duurzaamheid, technologie en waterbeheer. Maar wat maakt Stockholm precies een smart city?

De Britse kiezer heeft gesproken. Europa gaan verder zonder het VK. Uit onderzoek van Buck Consultants International (BCI) blijkt Nederland dé favoriet om Londen over te nemen als zetel voor hoofdkantoren van grote Amerikaanse bedrijven. 

Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg presenteren een nieuwe koers voor de krimpregio's in hun position paper 'Nederland in balans'. De vijf sterkst krimpende provincies vinden dat Nederland niet in balans is en willen dat het Rijk stevige investeringen doet in de krimpregio's.

Nederlandse gebouwen kunnen wel wat kleur gebruiken. Tenminste, als het aan de inwoners van Nederland ligt. Ruim een derde van de Nederlanders vindt de bebouwing in de eigen woonomgeving niet kleurrijk genoeg. Gemeentehuizen hebben het slechtste kleurimago. Dit blijkt uit onderzoek van verfproducent Flexa.
 

De iCity Tender is gelanceerd. Deze tender, een initiatief van de TU/e, gemeente Eindhoven en VolkerWessels, daagt mkb'ers uit out-of-the-box te denken en met nieuwe ideeën te komen om de stad slimmer te maken.

Particuliere aanbieders van energie verbinden met afnemers: dat is de inzet van de nieuwe energiestart-up Powerpeers. Bedenker Lars Falch: 'Powerpeers is een marktplaats voor het delen van energie tussen mensen onderling.' Iedereen kan meedoen.

De Rotterdamse aanpak om leegstaande kantoren een nieuw leven te geven, blijkt succesvol. Daarom willen projectontwikkelaars, corporaties, vastgoedeigenaren en gemeente er een schepje bovenop doen. Eind 2020 moet nog eens 450.000 m² incourante kantoorruimte een nieuw leven hebben gekregen.

Nederland veranderde van een valleyland in een startup-land. Maar waarom focussen steden zich en masse op startups? En weten stedelijke overheden wel wat die startende ondernemers echt nodig hebben? Wie startende bedrijven wil helpen, brengt vraag en aanbod met elkaar in contact.

Op stadsniveau wordt weinig gedaan met de mogelijkheden om ecosysteemdiensten in te zetten. ‘Natuurlijk Kapitaal Breda’ kijkt wél op stadsniveau naar de meerwaarde van natuur. Daarbij is vooral aandacht voor de economische en ruimtelijke kansen van klimaatadaptatie.

Amsterdam zet in op ‘circulair slopen’. Dat heeft de gemeenteraad besloten in reactie op een motie van GroenLinks. Dat houdt in dat als een gebouw tegen de vlakte gaat, er zoveel mogelijk materiaal uit het gebouw wordt teruggewonnen en hergebruikt.

Vandaag is de Leegstandsmonitor Overijssel door Ank Bijleveld-Schouten aangeboden aan de Utrechtse gedeputeerde Bart Krol en directeur-generaal Peter Heij (IenM). De monitor is een initiatief van de provincie Overijssel en het CBS en brengt leegstand van negen soorten vastgoed integraal in beeld.

De gascentrale in de Groningse Eemshaven wordt getransformeerd tot een opslagplek waar overaanbod van zonne- en windenergie kan worden omgezet in vloeibare ammoniak. Dat meldt Nuon, eigenaar van de Magnum-centrale.

De Ladder voor duurzame verstedelijking is de schrik van menig gemeente met ruimtelijke ambities. Voor je het weet sleept een concurrerende buurgemeente of grootgrutter je voor de rechter. 3 jaar na introductie van het instrument en 100 beroepszaken verder blijkt de soep vaak niet zo heet gegeten.

De Negen Straatjes zouden zonder veel moeite kunnen worden verdubbeld. Door het doorbreken van een aantal huizenblokken op de grachten zouden zo de Achttien Straatjes kunnen ontstaan, zeggen twee jonge architecten maandag in Het Parool.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een primeur: sinds eind januari ligt het eerste omgevingsplan van Nederland ter inzage voor de Alphense burgers en bedrijven. Daarmee loopt de gemeente Alphen aan den Rijn vooruit op de Omgevingswet. Het ‘Omgevingsplan Rijnhaven Oost’ voorziet in een maximale gebruiksflexibiliteit.

Vorige maand zette Utrecht een streep door 4 miljoen vierkante meter nieuwe kantoren, tot opluchting van wethouders in de provincie. Gedeputeerde Bart Krol: 'Geef de provincies voldoende adequaat instrumentatrium. Ook onder de nieuwe Omgevingswet.’

Het KNMI kondigde onlangs code Oranje af voor het klimaat van Nederland. De hoop is nog niet verloren, maar als we nog lang op de huidige weg doorgaan, dan zitten we over een paar jaar met code rood. Iets waar Jacqueline Cramer zich al decennia zorgen om maakt. 

Magic Mix-woonvormen succesvol

24 februari 2016 15:18

Wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen zijn doorgaans zeer succesvol. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31.