Eindhoven ondersteunt Nederlandse steden in hun transformatie naar smart city. De Lichtstad heeft de 'Smart City Toolk!t' uitgebracht, die bestaat uit een combinatie van beleids- en technologische instrumenten.

Bouwen aan slimme steden en dorpen heeft impact op de samenleving. Yvonne Kemmerling en Jan-Willem Wesselink pleiten voor politiek debat.

Is het ontwerpen van smart city ingewikkeld? Nee hoor, in drie stappen word je een smart-stedenbouwer. En wie die stappen echt wil leren, volgt de door de BNSP (Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en de Future City Foundation ontwikkelde cursus ‘Ontwerpen van de Smart City’.

Regels nodig voor de smart city

11 december 2017 12:16

De afgelopen week ontstond er in de ruimtelijke vakwereld tumult over de nadelen van de smart city. Dat werd tijd ook. Ten eerste omdat de vakwereld zich tot nu toe amper verdiepte in smart city (iets van de technerds) en ten tweede omdat het een actueel en prangend vraagstuk blootlegt. Wat in De Groene en in Trouw staat klopt.

De gemeente Amsterdam zoekt appmakers voor het openbare beacon-netwerk in de stad. Met behulp van de kleine zendertjes wil de gemeente diensten aanbieden die bijvoorbeeld bezoekers helpen makkelijker door de stad te navigeren.

Steeds meer objecten in de openbare ruimte worden aangesloten op internet. Denk aan bruggen en sluizen, maar ook aan lantaarnpalen, laadpalen voor elektrische auto’s, bushaltes en prullenbakken. Daar is een toekomstvast netwerk voor nodig. Hoe ziet het ideale netwerk van de slimme stad eruit?

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft haar verkooptransacties over het jaar 2015 openbaar gemaakt. De data is online in te zien op data.overheid.nl. Het gaat om gegevens over bijvoorbeeld verkochte leegstaande kantoren, kazernes, rechtbanken en gevangenissen.

KPN heeft gisteren het eerste landelijke LoRa-netwerk uitgerold. Hiermee is Nederland het eerste land in de wereld met een landelijk dekkend Long Range Low Power-netwerk, geschikt voor Internet of Things-toepassingen.

'Sensor city' Assen is een grootschalig stedelijk meetnetwerk waarmee toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. De sensors verzamelen data uit de hele stad en gebruiken dit om bijvoorbeeld verkeersdrukte te meten of geluidsoverlast te lokaliseren.

Het merendeel van de overheidsorganisaties, IT-bedrijven en (middel)grote financiële instellingen maakt zich zorgen over een cyberaanval of datalek en de gevolgen daarvan. Dat stelt Interxion, leverancier op het gebied van cloud- en datacenterdiensten.

Vandaag nam de Tweede Kamer met ruime meerderheid de Wet open overheid (Woo) aan. De wet, een initiatief van GroenLinks en D66, heeft als doel de overheid transparanter te maken. De VNG laat weten het doel van een open overheid te onderschrijven, maar vindt de Woo daarvoor ongeschikt.

Het Amerikaanse buurtplatform Nextdoor mocht in de eerste weken vooral buurtbewoners verwelkomen die wonen in buurten waar al een buurtnetwerk is. Dat verklaart de Nederlandse vestiging van Nextdoor aan Stadszaken.

De camera op onze smartphone is niet alleen geschikt voor het maken van selfies. Volgens Placemeter kunnen ze data genereren die stadsplanners inzicht geven in de stedelijke omgeving. Ze registreren bewegingen, kwantificeren deze en zetten de data om in informatie. Maar wat kunnen we ermee?

Als we uitgaan van de huidige technologische mogelijkheden en ons niet bij voorbaat laten belemmeren door bezwaren, welke mogelijkheden bieden drones dan voor de beheerder van de openbare ruimte? Iddo Keuing, consultant bij Royal HaskoningDHV schetst de opties.

FIWARE Lab NL is open

25 september 2015 13:50

Op 24 september 2015 is Nederlands eerste FIWARE Lab officieel geopend.  FIWARE Lab NL is dé plek voor ontwikkelaars en gemeenten die willen experimenteren met nieuwe toepassingen en open data. De opening vond plaats tijdens de IT Innovation Day in de Nieuwe Stad in Amersfoort.