Afgelopen dinsdag werden vervolgstappen gezet naar anders samenwerken met de markt in de Drechtsteden. Na enkele debacles in 2015/16 in de openbare ruimte wil men in Dordrecht en de Drechtsteden anders met de markt samenwerken; in één keer goed en de aannemer als expert aan zet. Maar hoe ziet dat er uit? En wat vraagt dat?

'Zo werkt gebiedsontwikkeling' van Friso de Zeeuw maakt zijn belofte waar, oordeelt bestuursadviseur Sarah Ros die het werk doorspitte. 'Het is geen wetenschappelijk onderzoek maar De Zeeuw bezit de gave om het spel, de spelers en de (maatschappelijke) context van gebiedsontwikkeling in heldere taal uit te leggen.'

CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot vraagt de ministers van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat ‘infrastructurele knelpunten’ voor militair transport in te kaart brengen en een overzicht daarvan naar de Tweede Kamer te sturen. Ze is gealarmeerd door uitspraken van Commandant der Strijkrachten Rob Bauer op Stadszaken.

De grote (Rijks)uitverkoop

20 december 2017 22:00

Nog even wachten en het is weer januari. De grote uitverkoop begint. Niet voor het Rijksvastgoedbedrijf. Die is al weer enkele jaren bezig met het opruimen van haar 'overtollige voorraden'. Gevangenissen, militaire oefenterreinen, rijksmonumenten: alles dat het kabinet op dit moment niet per se nodig heeft gaat in de opruiming.

Met de challenge 'Reinvent the habitat' roept de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard creatieve geesten op ideeën in te sturen om slimmer en goedkoper te bouwen, zodat prettig wonen voor iedereen betaalbaar wordt.

Het innovatieve Wonderwoods – twee duurzame gebouwen met een verticaal bos als invulling van het Healthy Urban Quarter – is de lakmoesproef van het Utrechtse Stationsgebied, zegt wethouder Victor Everhardt in Stedelijk Interieur. ‘We dagen de markt uit om met state of the art-plannen te komen.’

Weer was de staatssecretaris boos op de NS, dat er een potje van maakt op de HSL-Zuid. En weer dreigt de staatssecretaris de concessie aan een concurrerende aanbieder te vergeven, zeker nu het spoorbedrijf geen beterschap belooft. Maar hoe realistisch is dat? 5 vragen aan hoogleraar tansportbeleid Bert van Wee (TU Delft).

Een gemeente die het onteigeningsrecht en bevoegdheden ten aanzien van het kostenverhaal 'doorlegt' aan een marktpartij: dat is de kern van het Rli-advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling'. Paul van Dijk, partner bij Akro Consult, wijst het niet direct af. Maar het ambacht van gebiedsontwikkeling gaat verder dan dat, betoogt hij.

Een gebiedsontwikkelaar beschouwt de wateropgave vaak als een parkeernorm. Dat houdt verband met de wijze waarop de wateropgave nu doorgaans in planvorming is geregeld: als vaste 'munteenheid'. Maar tegenover harde, sectorale normen staat de complexiteit van integraal waterbeheer. Hoe daarmee op te gaan? We vroegen het aan Elgard van Leeuwen van Deltares.

Als de bouwsector zelf toeziet op kwaliteit en veiligheid, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Dat melden Trouw en Cobouw naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van een proef in Den Haag.

Theo Föllings (SKBN) pleitte eerder voor de invoering van erfpacht om grip te krijgen op de waardeketen van werklocaties. Reinoud Fleurke (SADC) plaatst dit in een trend van verticale integratie, die nodig is om de kwaliteit te kunnen leveren waar de markt om vraagt. Hoe pas je dat toe bij gebiedsontwikkeling?

Vooropgesteld: als open economie zou het voor Nederland rampzalig zijn om het Britse voorbeeld te volgen en uit de EU te stappen. Maar als wij – ter gelegenheid van Brexit – focussen op het vakgebied gebiedsontwikkeling, dan kom ik tot de slotsom: 'Wegwezen bij die Brusselse bureaucratische bende; Nexit, nu!'.

‘Nederland behoort tot de koplopers in Europa op het gebied van afvalmanagement en recycling. Desondanks laten we nog vele kansen onbenut.’ Jacqueline Cramer omschrijft aan de hand van drie categorieën de ideale samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

De overheid speelt een sleutelrol bij het versnellen van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Met name werk maken van circulair aanbesteden staat hoog op het verlanglijstje van koploperbedrijven. Wat zijn de belemmeringen en kansen?

Rijkswaterstaat daagt marktpartijen uit om deel te nemen aan een tender, waarin kans wordt gemaakt op een aanbesteding van de renovatie van de Nijkerkerbrug. Bijzonder aan dit experiment is de vermindering van de aanbestedingsregels, wat moet leiden tot betere samenwerking.

De ‘Van Wieg tot Wieg’-benadering door politiek, bedrijfsleven en milieubeweging is trending. De filosofie levert zeker nuttige bijdragen aan het ontwerp van ecologisch betere producten en processen, maar is geen oplossing voor eindeloze duurzame economische groei.

Het bewijs stapelt zich de laatste jaren op: we voelen ons gezonder in de natuur. Nico Wissing maakt zich sterk voor het direct betrekken van de tuin- en landschapskenner bij de vorming van plannen in de openbare ruimte.

In Den Haag Zuidwest worden momenteel ruim 1.000 voormalige Vestia-huurwoningen aangepakt om te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen. Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest kan wat corporaties niet meer kunnen: inspelen op de behoefte van specifieke doelgroepen die er willen blijven wonen.

Kavelfabriek weer op dreef

1 maart 2016 13:25

Gemeenten rapporteren dat ze in 2015 tot en met het vierde kwartaal 1.799 miljoen euro aan bouwgrond hebben verkocht, meldt de TU Delft. Dit is 28% meer grond dan in dezelfde periode in 2014.

Aan het rijtje Cees-Jan Pen, Friso de Zeeuw, Erwin van der Krabben en Jacques van Dinteren mogen we nog een naam toevoegen: Kjell-Erik Bugge. De docent van Saxion University of Applied Sciences opende recent zijn lectoraat Ontwikkeling Werklocaties.