Op de site van de Woonbond, pleit directeur Ronald Paping voor een generieke huurverlaging van 10%. Zijn redenering is dat corporaties de afgelopen jaren over de ruggen van de huurders een winst van bijna 25% hebben gemaakt. Een onverstandig plan, stelt voorzitter fysiek domein Jop Fackeldey van de G40. Om meerdere redenen. 

Het zijn goede tijden voor woningeigenaren en miljonairs. In lijn met de economische groei zagen zij hun vermogen afgelopen jaren fors toenemen. De financiële buffers van veel sociale huurders groeiden echter niet met de economie mee. Sterker: huurders met recht op huurtoeslag werden juist armer.

2017 deed de kloof geen goed

2 januari 2018 7:00

Net als in 2016 is ook 2017 een groeizaam jaar geweest voor het inwonertal van Nederland. Het CBS bericht vandaag dat het afgelopen jaar er ruim 100.000 inwoners bijkwamen. Toch kromp in 91 van de 388 gemeenten het aantal inwoners.

Hoog tijd voor inclusieve steden

19 december 2017 20:11

Juist in deze periode van groeiende sociale ongelijkheid en politieke onrust is er veel behoefte aan een samenleving waar iedereen kansen krijgt en erbij hoort. Agnes Franzen (TU Delft) pleit daarom voor het samenwerken aan gemengde wijken, zowel fysiek, sociaal als digitaal.

Diversiteit geldt als pluspunt in de internationale stedencompetitie, maar de praktijk is vaak problematischer. Feitelijk is sprake van 'goede' en 'slechte' diversiteit, constateert promovendus Donya Ahmadi. Zij deed onderzoek in een probleemwijk in Toronto.

Onderzoek van de Gezondheidsraad toont een positief verband aan tussen het ontwerp van de buitenruimte en positief gezondheidsgedrag als meer bewegen. Maar hoe zit het eigenlijk met de relatie tussen de fysieke leefomgeving en negatief gezondheidsgedrag als roken en ongezond eten?

Boekt uw regio in 2017 economisch succes? Wie gaan ook dit jaar weer sterk groeien en wie gaan een lastige economische periode tegemoet? Gerlof Rienstra, directeur Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies, zocht het uit en deelt zijn bevindingen.

Het wordt eindelijk het jaar van het middensegment. Jaren is deze groep huurders vergeten, maar Joep Arts ziet het nieuwe jaar zonnig in en heeft daarvoor vijf redenen in gedachten. Dat is nog eens positief nieuws in het nieuwe jaar.

Keuzevrijheid

24 november 2016 9:10

Op het ROm-seminar 'Flexibel en gezond' gisteren, kwam GGD'er Fred Woudenberg op voor de gewone man, die is overgeleverd is aan planologische modes. Zoals het idee dat je het overschrijden van een gezondheidsnorm kunt compenseren met een andere gebiedsmaategel, bijvoorbeeld extra groen.

“Het brede welvaartsbegrip kan op veel meer steun rekenen dan ik verwachtte”. Aan het woord is Rik Grashoff, de voorzitter van de tijdelijke commissie die door de Tweede Kamer is ingesteld om de betekenis en toepassing van de het brede welvaartsbegrip te onderzoeken.

Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg presenteren een nieuwe koers voor de krimpregio's in hun position paper 'Nederland in balans'. De vijf sterkst krimpende provincies vinden dat Nederland niet in balans is en willen dat het Rijk stevige investeringen doet in de krimpregio's.

In 2006 zetten publieke en private partners voor het eerst samen de schouders onder een aanpak voor Rotterdam-Zuid. Het Pact op Zuid ging in 2012 verder onder de noemer Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Tien jaar na de start van de programmatische aanpak van Zuid maakt ROmagazine de balans op.

In het eerste kwartaal van 2016 zijn de huurprijzen in de vrije sector in Nederland gestegen met 6,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2015. Dat blijkt uit de huurmonitor van huurbemiddelaar Pararius.

'ING: Airbnb drijft huizenprijs Amsterdam een ton op', kopt Het Parool op 25 april. Hoe zit het? Huizenkopers in Amsterdam die kamers via Airbnb verhuren, kunnen de lasten dragen van tienduizenden euro's meer hypotheek. De vakantieverhuur heeft daardoor een prijsopdrijvend effect.

Deze week roept staatssecretaris Dijkhoff gemeenten op om ‘nu echt werk te maken van de opvang van asielzoekers en statushouders’. Aan het vorige verzoek ontbrak het woord “echt”, dat was dan blijkbaar niet serieus te nemen.

Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 gold dat voor 18 procent van alle huurders, tegenover 13 procent van de huurders in 2012.

Almere had er niet mogen zijn, las ik afgelopen week in een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Groei & Krimp' van onder meer Gerard Marlet en oud-CPB-directeur Coen Teulings. Een citaat: 'Als de markt zijn werk had gedaan, was Almere een dorp van de omvang van Zeewolde geweest.'

In de slimme stad worden eindeloze hoeveelheden data gecombineerd tot bruikbare informatie. Maar hoe zit het met privacy? Welke gegevens mag je gebruiken? Waarvoor? ‘Wees niet té angstig’, stelt Bart Schermer van privacy-specialist Considerati. ‘Maar denk van tevoren wel goed na.’

Hoe kan het dat het Silicon Valley van de jaren 50 binnen twee generaties veranderde in een verpauperde wijk met slechte levensomstandigheden, lage levensverwachtingen en schrikbarende werkloosheidspercentages?

Het aantal armen in Nederland is afgelopen jaren sterk gegroeid. Opvallend is dat de helft van de langdurig armen uit werkenden bestaat. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een lang tekort’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat afgelopen dinsdag verscheen.

Koop je gehandicapten-quotum af

19 november 2015 17:56

Je bent bereid arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, maar je kunt ze absoluut niet gebruiken. Geen stress! Door het inschakelen van externe bedrijven als De Groenmakers hebben bedrijven de mogelijkheid hun Participatiewet-verplichting af te kopen.