De belangstelling voor Amsterdam is zo groot dat het inwoneraantal zou kunnen verdubbelen. Gelukkig gebeurt dat niet en zet de gemeente in de groeistrategie Koers 2025 in op de bouw van minstens 50.000 nieuwe woningen in tien jaar.

Blurring is dé trend van dit moment. Steeds vaker zien we retailondernemers functies mixen en innovatieve concepten starten. Concepten die bijdragen aan het broodnodige nieuwe elan in de retailsector. Te vaak gaat het daarbij over het schenken van alcohol. Dit helpt ondernemers niet en moet en kan anders. Jaap Kaai en Remko Bak delen hun visie.

Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Dat maakten de ministeries van BZK, LNV en EZK vanmiddag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Elke twee jaar publiceert de Financial Times de Foreign Direct Investment index for European Regions and Cities of the Future. Lees hier welke (Nederlandse) steden en regio’s een vestigingsklimaat hebben waarmee ze bedrijven laten floreren en wat de impact van de Brexit is op deze lijst.

De IVBN stapt uit de retailagenda in verband met oeverloos debat over omzetgerelateerde huur. Hiermee gooien de beleggers het bekende kind met het badwater weg, terwijl juist nu moet worden doorgepakt.

Je hebt ondernemingen die from scratch duurzaamheid als strategie omarmen en bedrijven die productie en producten onder druk moeten verduurzamen. Regionaal Bedrijvenpark Laarberg valt in die eerste categorie, zegt Varssevelder Otto Willemsen. Hij schreef twee boeken over duurzaam ondernemen en is bedrijfsadviseur duurzaamheid is. ‘Het is voor bedrijven en gemeenten meedoen of verzuipen met de circulaire economie.'

Amsterdam stemt in met Haven-Stad zo groot als Leiden. Deze ‘stad in de stad’ krijgt een grootte van 40.000 tot 70.000 woningen en levert een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave binnen de MRA. 

Supermarktketen Jumbo heeft gisteren de eerste Jumbo City winkel geopend op treinstation Eindhoven. Het winkelconcept past in de demografische ontwikkeling van een almaar groeiende groep tweeverdieners. Zij hebben relatief veel geld en weinig tijd en kiezen voor gemak.

Bedrijventerrein Binckhaven krijgt een verzamelpand voor creatieve en innovatieve startups. Na de Caballero Fabriek, broedplaats De Besturing en Bink36 wordt in maart 2018 het pand Apollo 14 geopend.

Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. 

Vorige week publiceerde Detailhandel Nederland het rapport Kiezen voor het kloppend hart. Goed stuk dat helaas (weer) wordt beschreven in de media door de nadruk te leggen op stijgende parkeertarieven. Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio op Fontys, pleit voor urgentere zaken.

Havenbedrijf Amsterdam heeft het plan van de gemeente Amsterdam om 70.000 woningen te bouwen in het havengebied, afgekeurd. In 020 staat dat het havenbedrijf meent dat het plan te weinig rekening houdt met de belangen van de haven en de bedrijven in het gebied.

Over/Nieuw reikt op 12 oktober 2017 de RESET-award uit, de prijs voor de professional die het beste maatschappelijke innoveerde. De genomineerden zijn: Jan van Betten (Nudge), Rietje Compiet (Mode Met een Missie) en Arthur Cremers (gemeente Hollands Kroon).

De provincie Zuid-Holland stelt €600.000 beschikbaar voor het verbeteren van bedrijventerreinen. Ondernemers of gemeenten kunnen een beroep doen op het bedrag om onderzoek te doen naar kansen voor het terrein, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, veiligheid of infrastructuur.

De komende 15 jaren gaat robotisering in de Nederlandse distributiecentra (DC’s) ten koste vanzo’n 35.000 arbeidsplaatsen. De locatie van distributiecentra zelf veranderen nauwelijks, wat ook geldt voor gebouwkenmerken.

De overheid kan op het gebied van communicatie, begeleiding, en administratieve procedures veel verbetering boeken om buitenlandse kenniswerkers aan te trekken. Dit staat in de rapportage City Deal Warm Welkom Talent, een document vol aanbevelingen om Nederland aantrekkelijker te maken voor talentvolle buitenlandse ondernemers.

Blokker. Het Blokkerconcern. De Blokkercrisis. Het is als met het Nederlands Elftal. Geheel Nederland, in de vorm van 17 miljoen winkelbondscoaches, buitelt over elkaar heen. Met vaak zeer uiteenlopende visies.

De Spaanse modegigant Inditex gaat in Lelystad een nieuw, enorm groot distributiecentrum bouwen van naar schatting 170.000 m2. Daarvoor heeft Inditex een kavel van 35 hectare afgenomen op Lelystad Airport Businesspark (LAB) dat aan de luchthaven grenst.

Schaf de reclame- en precariobelasting af. Dat is de oproep van Detailhandel Nederland, die vindt dat de belastingen niet meer zijn uit te leggen, tot ergernis leiden en tijdrovend zijn om te controleren. ‘Dit is niet meer van deze tijd’.

Elke week wordt er wel een award uitgereikt aan initiatieven die onze steden beter maken. Duurzame innovaties, bewezen concepten of slimme toepassingen. In de rubriek Award van de Week nemen we u mee in het oerwoud van awards. Welke award moet u aan meedoen en hoe kunt u winnen? Deze week: de MKB InfraAanbestedingsaward.

In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar voor het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd.

Winkeliers die hun winkelnetwerk internationaal willen uitbreiden, overwegen massaal het Verenigd Koninkrijk. Nederland staat op een gedeelde vijfde plaats van populaire expansielocaties blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘How active are retailers in Europe and the Middle East’ van vastgoedadviseur CBRE. 

De door de crisis ontstane gaten in de stadscentra bieden kansen voor nieuwe, creatieve oplossingen. Dat stellen lector Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen en Herbert ter Beek van Bureau Economische Argumentatie naar aanleiding van een gezamenlijk onderzoek in Brabantse steden.

Herman Timmermans, voorzitter CLOK, pleit voor een extra topsector. Geen thema, maar een gebied: bedrijventerrein. Als we verdergaan met het topsectorenbeleid is er namelijk alle reden om bedrijventerreinen als geheel te benoemen als extra topsector. Dit zijn de argumenten.

Elke week wordt er wel een award uitgereikt aan initiatieven die onze steden beter maken. Duurzame innovaties, bewezen concepten of slimme toepassingen. In de rubriek Award van de Week nemen we u mee in het oerwoud van awards. Welke award moet u aan meedoen en hoe kunt u winnen?

Een consortium van 5 toonaangevende bedrijven heeft plannen bekend gemaakt voor de ontwikkeling van een bioraffinaderij op het Chemie Park in Delfzijl. In de bioraffinaderij moet via een nieuw process hout worden omgezet in chemicaliën als grondstof voor nieuwe, duurzame productieprocessen.

De taxi-app Uber gaat aan een aantal steden data over de verkeersstromen in die stad leveren. Met de openbaring van die informatie kunnen stadplanners precies inschatten waar en wanneer het druk is in de stad. Dat kan helpen bij het verbeteren van de stadsplanning en daarmee met de verkeersdoorstroming.

Metabolic is een rijzende ster in het veld van de circulaire economie. Stadszaken sprak met oprichtster en directeur Eva Gladek. Wat zijn de vier valkuilen die de ontwikkeling van een circulaire ecosysteem belemmeren volgens de nummer van vier van de Duurzame 100?

Het bedrijventerrein Kreitenmolen Udenhout wordt omgetoverd tot een proeftuin voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van het terrein. Die verbetering wordt bereikt door meer sociale cohesie tussen ondernemers en slimme technologie.

Overprogrammering schaadt de financiële positie van gemeenten, de planologische mogelijkheden, de uitgifte van nieuwbouw en de bestaande voorraad. Deprogrammeren is een nieuw vak aan het worden en als u het goed doet, bespaart u miljoenen.

Initiatieven om de creatieve industrie in achterstandswijken te stimuleren blijken bijna geen effect te hebben op zowel economisch gebied als op de levendigheid van de wijk.

3 toekomstrichtingen voor PHB

12 december 2016 10:47

Het grootste deel van de verouderde terreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de afgelopen jaren geherstructureerd. Maakt het succes van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) daarmee een einde aan haar bestaansrecht?

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel vier van deze serie gaan we in op contracten tussen gemeenten en private partijen, die vaak niet stand zullen houden bij de rechter.

Er moeten regionale economische versnellingsagenda’s komen voor sterkere ruimtelijk-economische clusters. Alleen daarmee kan Nederland als geheel concurrerend blijven.

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van provincie Noord-Holland, kent als geen ander het effect van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) op de bedrijventerreinen in zijn provincie. Hij was erbij bij de oprichting in 2011, zag het uitgroeien tot een waardig projectbureau.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel drie van deze serie gaan we in op de tools op regionaal en provinciaal niveau.

'Een oud spreekwoord zegt: "wie veel reist, kan veel verhalen". Dat geldt ook zeker als consultant, waarbij ik de afgelopen twee maanden op congressen sprak en beurzen bezocht in Europa en de Verenigde Staten.' Rene Buck, directeur BCI, geeft een inkijkje in de wereld van de acquisitie.

Een beschrijving van bedrijventerrein Molenkade in Duivendrecht aan het begin van deze eeuw klinkt als een scene uit een gangsterfilm. Het gebied werd in de nachtelijke uren overgenomen door drugsdealers, de politie meed het terrein en ook de gemeente keek liever de andere kant op. 

Hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomen we in op een aantal projecten. In deze aflevering: Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Ontwikkelaar Schipper Bosch transformeerde het voormalige Akzo-terrein.

Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor Brainport Industries Campus (BIC). Daarmee is langdurig verzet van ondernemersverenigingen, die zich beriepen op de Ladder voor duurzame verstedelijking, gebroken. Stadszaken sprak met verantwoordelijk wethouder Depla en Co Verdaas, die Depla adviseerde.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel twee van deze serie gaan we in op publiekrechtelijk deprogrammeren zonder plan- of contractschade. 

De lokale economie wordt belangrijker. En daarmee de taak van de afdeling Economie. Herman Timmermans, voorzitter Stichting CLOK, licht zijn 4 agendapunten toe voor de optimale stimulering van de lokale economie.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. Het is pijnlijk om flink af te boeken en ze vrezen plan- en contractschade. Niets doen is echter geen optie.

Het ontwikkelen van een nieuwe werklocatie vraagt om een goede strategie. Theo Föllings, voorzitter SKBN en manager Bedrijfsomgeving, Ontwikkeling & Innovatie bij Oost NV, heeft dé 10 tips om een werkgebied goed in de markt te zetten.

Het is belangrijk dat potentiële circulaire parken de volgende vijf barrières kunnen herkennen en overwinnen. Het zijn barrières waar rekening mee gehouden moet worden als een (bestaand of nieuw) terrein circulair(der) wil worden. 

Overal op de wereld zijn bedrijventerreinen bezig met de omslag naar circulariteit. Wat kunnen we leren van deze praktijkcases en hoe vinden we de geheime ingrediënten voor een succesformule? Lees hier meer over de vijf vereisten voor een circulair bedrijventerrein.

In deze blog schrijft Cirkellab over hoe partijen vorm en inhoud kunnen geven aan hun circulaire ambities. EMVI, voluit 'Economisch Meest Voordelige Aanbieding', speelt hierin een belangrijke rol.

Overal op de wereld zijn bedrijventerreinen bezig met de omslag naar circulariteit. Wat kunnen we leren van deze praktijkcases en hoe vinden we de geheime ingrediënten voor een succesformule? Lees hier meer over 3 internationale circulaire bedrijventerreinen.

Tien jaar lang streden Petra van Gaanderen en Jimmy Güren voor een Wereldbazar. Een overdekte markt aan de rand van Winschoten die plaats biedt aan 550 standhouders met wereldse producten. Tot de Raad van State gister een streep zette door de plannen én tegen die uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Het aantal ondernemersfondsen, waaronder BIZ’en, neemt spectaculair toe. Op termijn zullen in elke gemeente – en waarschijnlijk op elk bedrijventerrein en in elk winkelgebied – een of meerdere fondsen actief zijn. Herman Timmermans, voorzitter CLOK, zet 5 redenen voor het succes van de BIZ op een rij.

Foodhallen zijn volop in het nieuws. Den Haag opent er eentje, Hilversum voert het concept in, Enschede legt de plannen op tafel en in Amersfoort ging er eentje binnen een half jaar over de kop. Cor Molenaar duidt 4 factoren voor een succesvolle foodhall.

Overheden zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. Een goede zaak, want er wordt nogal wat van hen verwacht. Zouden burgers, belangengroeperingen en initiatiefnemers ook bij dit proces betrokken moeten worden? Ja, want de transitie draait júíst om hen.

De gemeente Amsterdam zoekt appmakers voor het openbare beacon-netwerk in de stad. Met behulp van de kleine zendertjes wil de gemeente diensten aanbieden die bijvoorbeeld bezoekers helpen makkelijker door de stad te navigeren.

Bedrijventerrein ABC Westland stelde onlangs 16.000 zonnepanelen in bedrijf die 40 procent van de benodigde energie moeten leveren op het terrein met intensieve tuinbouw. Daarmee claimt ABC het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland te zijn.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt vernieuwd. De nieuwe Ladder is korter, duidelijker en voorkomt een nieuwe golf van jurisprudentie, stellen Stec Groep en Hekkelman Advocaten in een eerste reactie. De minister pakt hiermee haar rol als systeemverantwoordelijke.

De Britse kiezer heeft gesproken. Europa gaan verder zonder het VK. Uit onderzoek van Buck Consultants International (BCI) blijkt Nederland dé favoriet om Londen over te nemen als zetel voor hoofdkantoren van grote Amerikaanse bedrijven. 

De iCity Tender is gelanceerd. Deze tender, een initiatief van de TU/e, gemeente Eindhoven en VolkerWessels, daagt mkb'ers uit out-of-the-box te denken en met nieuwe ideeën te komen om de stad slimmer te maken.

Tijdens het InnovationQuarter jaarevent heeft startupambassadeur Neelie Kroes het nieuwe Zuid-Hollandse proof-of-concept investeringsfonds UNIIQ gelanceerd. Het fonds is een samenwerking van Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en de ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Friesland heeft een eenmalige subsidie van € 83.000 beschikbaar gesteld voor het BeStart project, dat groeihulp biedt voor cleantech-startups. Met de subsidie hoopt de provincie een aantrekkelijk milieu te creëren voor jonge ondernemers in de bio-based en circulaire economie. 

 

Het besef dat de circulaire economie kansen biedt voor bedrijven wordt steeds groter. De rol die circulair inkopen daarbij speelt is essentieel. Door toepassing van circulair inkopen – maximaal waardebehoud van producten en materialen – komen steeds meer partijen in aanraking met de voordelen van de circulaire economie.

In Parijs is een project op touw gezet om daklozen hulp te bieden. Zo'n 70 lokale ondernemingen hebben stickers op de deur die aangeven wat voor service zij bieden aan daklozen. Solidariteit, vriendelijkheid en menselijkheid: het Le Carillon-project laat zien dat Parijs zich verbonden voelt.

Kruiden- en specerijenbedrijf Euroma vertrekt niet naar bedrijventerrein H2O in Hattemerbroek, maar naar de Hessenpoort in Zwolle. Dit tot teleurstelling van de gemeenten Oldebroek, Heerde en Hattem. Ook op de huidige locatie in Wapenveld ziet het bedrijf niet genoeg mogelijkheden. Onzekerheid over het bestemmingsplan gaf volgens de directie de doorslag voor de transfer.

Nederland veranderde van een valleyland in een startup-land. Maar waarom focussen steden zich en masse op startups? En weten stedelijke overheden wel wat die startende ondernemers echt nodig hebben? Wie startende bedrijven wil helpen, brengt vraag en aanbod met elkaar in contact.

Bedrijfsgebouwen en winkelpanden staan leeg, waardoor overheden een stapje extra zetten om toch die innovatieve en succesvolle bedrijven binnen te halen. Netwerken is een beproefde methode, maar hoe doe je dat nou effectief zonder over te komen als een hork? 5 netwerktips.

Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten heeft besloten geen juridische instrumenten meer in te zetten om de komst van een outlet center in Zevenaar tegen te houden. De Raad van State oordeelde al dat de argumenten in het beroepschrift niet steekhoudend zijn.

Jaarlijks worden miljoenen euro's gepompt in oplossingen voor leegstand, zorgkosten en werkgelenheidsproblematiek. En dat terwijl de oplossing vaak dicht bij huis ligt en zelfs geld kan ópleveren. Stop met geld verspillen en zet in op sociaal ondernemerschap als oplossing voor leegstaand of slecht benut vastgoed.

Een interactieve gebiedsinterface waarop burgers, bedrijven, eigenaren, projectontwikkelaars, lokale organisaties en de gemeente informatie uitwisselen en samenwerken aan de realisatie van projecten. Dat is sinds gisteren de praktijk in bedrijvengebied Amstel3 in Amsterdam Zuidoost.

Dat de logistiek als kostbare ruimtevreter té weinig toegevoegde waarde zou generereren, verwerpt René Buck als oude discussie. 'Als Nederland haar toppositie als logistiek land (Triple A) wil handhaven, dan is investeren in "Triple I" noodzakelijk: Infrastructuur, Innovatie en Inventiviteit.'

Antwoorden op mondiale vragen als klimaat, energie, veiligheid en mensrechten moeten dicht bij huis worden opgelost. Dat stelde ex-premier Jan Peter Balkende op het symposium Global 2 Glocal in Gouda afgelopen week.

De Indiase regering wil de komende vijf jaar honderd steden omturnen tot smart cities. Nederlandse ondernemingen hopen hier een bijdrage aan te leveren en sluiten aan bij een handelsmissie richting het smart city-congres in mei.

Emoties zitten een rationele locatiekeuze nogal eens in de weg. Daarom werken steeds meer bedrijven met locatiekeuzespecialisten, die hen stap voor stap begeleiden in het maken van een goed onderbouwde locatiekeuze.

De plannen voor een Factory Outlet Centre (FOC) in Winschoten zijn door het college van B&W van de baan geveegd. Het project wordt als te risicovol ingeschat, ondanks positieve resultaten van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie.

De overheid speelt een sleutelrol bij het versnellen van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Met name werk maken van circulair aanbesteden staat hoog op het verlanglijstje van koploperbedrijven. Wat zijn de belemmeringen en kansen?

Wie wil weten hoe Nederland eruit zal zien als het blijft bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte, moet in het Ruhrgebied kijken. Jarenlange structurele bezuinigingen leidden tot een openbare ruimte die vooral armoede uitstraalt.

Het Utrechtse Retailplatform, initiatief van de provincie Utrecht, gaat de winkelleegstand aanpakken. Woensdag 6 april keken provincie, gemeenten, vastgoedeigenaren en retailers naar de toekomst van de Utrechtse winkelgebieden.

Chinezen bezoeken massaal ons land. Het aantal nachten dat Chinezen in ons land verblijven, steeg in 2015 met 33 procent ten opzichte van 2014. Deels verantwoordelijk voor die groei is de internationale versie van Monopoly, waar Giethoorn een plek inneemt tussen de metropolen.

Gedeputeerde Michiel Scheffer roept Gelderse ondernemers en overheden op de handen ineen te slaan voor een circulaire economie in de provincie door het Manifest van Almen te tekenen. 'Samen kunnen we zorgen dat Gelderland de eerste afvalloze provincie van Nederland wordt', stelt hij.

Rijkswaterstaat daagt marktpartijen uit om deel te nemen aan een tender, waarin kans wordt gemaakt op een aanbesteding van de renovatie van de Nijkerkerbrug. Bijzonder aan dit experiment is de vermindering van de aanbestedingsregels, wat moet leiden tot betere samenwerking.

'Elke stad wil opeens een markthal', klaagt hoogleraar citymarketing Gert-Jan Hospers. Tijdens de Masterclass Identiteit & Centrumstrategie leert hij u gefundéérde keuzes te maken voor uw stads- of dorpscentrum. Komende periode leg ik verschillende steden langs de meetlat. Vandaag: Rotterdam.

In Amsterdam wordt gebouwd aan een campus voor de circulaire economie. Op de kop van het Java-eiland wordt de komende tijd door 400 studenten, onderzoekers en kunstenaars gewerkt aan innovaties op het gebied van circulaire economie.

Jarenlang gaven gemeenten grond uit voor nieuwe werklocaties om de gemeentekas te spekken. Noord-Brabant gooit het roer radicaal om.

Hoe kan het dat het Silicon Valley van de jaren 50 binnen twee generaties veranderde in een verpauperde wijk met slechte levensomstandigheden, lage levensverwachtingen en schrikbarende werkloosheidspercentages?

Niets mis met overvloed

8 maart 2016 7:30

Nederland is het paradijs op aarde, want in Nederland is overvloed. Toch blijven we ritueel klagen over de overvloed aan ruimte die boven de markt hangt: leegstaande kantoren, nieuwe meters in de pijplijn, zelfs bestemde maar nog onbenutte bedrijventerreinen zitten in het beklaagdenbankje.

De Randstad wordt het Silicon Valley van Europa. Althans, als het aan Marcus Fernhout, directeur van de Nederlandse vestiging van het Cambridge Innovation Center (CIC), ligt wel. Het mega-startupcenter maakte afgelopen zomer bekend te willen uitbreiden naar andere werelddelen. Landingsplaats: Rotterdam.

Het knappe aan ondernemer Roosegaarde is niet dat hij mooie dingen bedenkt. Of dat hij die jat. Het is zijn handelsgeest.

 

Bijna 9 op de 10 Amsterdamse koffieshops staan in goedkope wijken. Typische koffieshopbuurten liggen ten westen van het centrum. Dure buurten in stadsdeel Zuid en in Watergraafsmeer zijn koffieshop-vrij. Dat blijkt uit een inventarisatie van Stadszaken en de Geofabriek.

In de Gelderse hoofdstad maken ze zich op voor de strijd om de bioscoopbezoeker, met op korte termijn maar liefst vijf cinema’s. Ook in ander steden schieten bioscopen als paddenstoelen uit de grond – een overschot dreigt.

YIC's: de start-upfase voorbij

5 december 2015 12:07

YIC's: de start-upfase voRegio’s vechten erom: de Young Innovative Companies (YIC’s). Bedrijven die de start-up fase pas net zijn ontgroeid, maar hun innovatieve karakter (nog) niet verloren hebben. Hoe trek je ze aan?

Een dag in de on-demand economie

29 november 2015 16:48

Een taxi nodig? Vers gebakken broodjes? Of medische assistentie? Met één druk op je smartphone staat het voor je deur. De on-demand economie groeit. En zo ziet je dag er dan uit.

Brainport Regio Eindhoven profiteert beter van de aantrekkende economie dan de rest van Nederland, zo blijkt uit de Brainport Monitor 2015. Met 2,1% economische groei in 2014 ligt Brainport ruim voor op het Nederlandse gemiddelde van 0,9%.

Adviesinstanties en zelfs minister Schultz (I&M) hameren erop dat provincies strakker toezien op gronduitgifte door gemeenten (Brabant rekent af met kavelfabriek). Maar als gemeenten niks meer mogen, waarom stoppen we de grond van gemeenten dan niet in één regionale grondbank?