Het kabinet steekt 50 miljoen euro in het veiliger maken van autowegen buiten de bebouwde kom. Minister Van Nieuwenhuizen wil op gevaarlijke punten vangrails plaatsen en bomen verwijderen. Maar ligt de kern van het verkeersprobleem wel in de bomen naast de wegen?

Gemeenten in de provincie Noord-Holland hebben de afgelopen jaren ruim vier op de tien nieuwbouwwoningen gerealiseerd binnen een straal van 1200 meter van een station. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor waarmee de provincie Noord-Holland de voortgang van het programma OV-knooppunten meet.

Drones gaan op korte termijn de handmatige verkeerstellingen overnemen. Onderzoek door Antea Group en ViNotion in opdracht van Rijkswaterstaat wijst uit dat drones veiliger, flexibeler, beter controleerbaar en uiteindelijk goedkoper zijn dan handmatige tellingen.

Voor de Olympische Spelen in Pyeongchang zijn tal van faciliteiten gebouwd. Totale kosten: 13 miljard. Zo werd er ook een gloednieuw stadion gebouwd voor de opening met een prijskaartje van 60 miljoen dollar. Na vier gebruiksdagen gaat dit stadion nu weer grotendeels tegen de vlakte. En dat is misschien ook maar beter.

Burgers onthulden vanochtend verkeersborden op plekken waar de lucht zo sterk vervuild is dat de Europese luchtkwaliteitswet wordt overtreden. De onthulling vormt het startsein voor een jaar lang actie voor gezonde lucht.

De eerste exclusieve rotonde voor fietsers is vlak voor de jaarwisseling in gebruik genomen. De nieuwe opvallende fietsrotonde op de kruising van Wilhelminakade en Prinsesseweg in Groningen kreeg de voorkeur boven een shared space oplossing.

CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot vraagt de ministers van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat ‘infrastructurele knelpunten’ voor militair transport in te kaart brengen en een overzicht daarvan naar de Tweede Kamer te sturen. Ze is gealarmeerd door uitspraken van Commandant der Strijkrachten Rob Bauer op Stadszaken.

Rutte III maakt 950 miljoen vrij voor deals met regio’s, een deel daarvan is al min of meer vergeven. Het is een duidelijk signaal. Regio’s moeten het zelf doen. In het oktobernummer van BT deelde Ron Boschma, hoogleraar regionale economie, zijn recept voor succesvolle economische ontwikkeling: smart specialisation.

15 tot 25 duizend woningen kunnen worden gebouwd op en langs brede stadswegen. Juist, in de berm. Met die claim joeg de provincie Zuid-Holland vorig week menig groenliefhebber de stuipen op het lijf. Maar het is bittere noodzaak om in de groeiende woonvraag te voorzien, stelt onderzoeker Barend Jansen van de provincie.

Onze railambities drogen op!

14 december 2017 9:53

2018 wordt het openingsjaar van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn. Ook de gloednieuwe Utrechtse Uithofsneltram wordt kort daarna opgeleverd. Dat is mooi. Maar op welke grote railopeningen mag Nederland zich in de jaren daarna verheugen?

De gemeente Ede heeft een verwarmd fietspad, op basis van verwarmingselementen en zonne-energie. ‘Het vergt nauwelijks onderhoud, is verwarmd en energieneutraal. Dit is nog maar het begin.'

Auto’s en mensen veranderen. Verschillende generaties stellen verschillende eisen aan de auto en technologische voortuitgang speelt daarin een grote rol. In dit artikel bespreekt mobiliteitsexpert Hans Groenhuijsen de toekomst van de auto en haar consument.

Lichtkunstproject 'Icoon Afsluitdijk' wordt vanavond onthuld: lichtgevende kunstwerken langs de 32 kilometer lange dijk. Een nieuw project van Daan Roosegaarde ter ere van de grootschalige renovatie die momenteel plaatsvindt. 

'Weginfrastructuren en kunstwerken zijn al lang niet meer gedimensioneerd op zwaar militair materieel. Spoorinfrastructuur is door privatiseringen zelden terstond beschikbaar. Dat gaat ten koste van de snelheid waarmee we troepen kunnen verplaatsen en is daarom een potentieel risico voor onze nationale veiligheid'.

Een ‘pop-up’ fietsenrek dat verdwijnt in de grond wanneer het niet in gebruik is. En dat nauwelijks opvalt wanneer er een fiets in geparkeerd staat. Dat idee moet bijdragen aan een efficiëntere inrichting van de publieke ruimte in Nederlandse binnensteden. Dat is nodig, want deze worden steeds meer verdicht.

Waar is het openbaar toilet?

8 november 2017 12:16

Het is een bekend gegeven het aantal openbare toiletten in Nederlandse binnensteden is schrikbarend laag. Gemiddeld genomen moeten we in onze buitenruimten, inclusief horeca- en winkelpanden, 1 toilet met 2500 medemensen delen. De vraag die vaak onbeantwoord blijft: hoe kan het dat we dit in Nederland zo slecht geregeld hebben?

Dit blijkt uit een experimentele studie uitgevoerd door het CBS in opdracht van Next Generation Infrastructures (NGinfra). Dit kennisplatform van ProRail, Rijkswaterstaat, Alliander, Vitens, Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam wil met het onderzoek onder meer de maatschappelijke dialoog over de waarde van infrastructuur aanzwengelen.

Wie niet in ‘de Blauwe Banaan’ zit, heeft een achterstand in de logistieke hotspot-concurrentiestrijd. Hoe kunnen de zogeheten B-locaties alsnog een deel van de logistieke taart pakken? Wie een duurzaam en aantrekkelijk logistiek vestigingsklimaat wil bouwen, heeft meer nodig dan stuntprijzen en een voormalig grasveld.

Bij steeds maar dalende transportkosten wordt menselijk kapitaal de belangrijkste productiefactor. Of omdat het goedkoop is, of omdat het gespecialiseerd is. Dat brengt grote geografische verschuivingen met zich mee. Bijvoorbeeld: in internationaal opzicht wordt de welvaartskloof minder, maar vanuit nationaal perspectief wordt die juist groter.

De Amsterdamse regio vreest een uittocht van logistieke bedrijvigheid door het nieuwe slots-beleid van Schiphol. Daardoor wordt het voor vrachtvervoerders minder aantrekkelijk om Schiphol als luchthaven te gebruiken. In de Amsterdamse logistieke sector werken enkele tienduizenden mensen.

Weer was de staatssecretaris boos op de NS, dat er een potje van maakt op de HSL-Zuid. En weer dreigt de staatssecretaris de concessie aan een concurrerende aanbieder te vergeven, zeker nu het spoorbedrijf geen beterschap belooft. Maar hoe realistisch is dat? 5 vragen aan hoogleraar tansportbeleid Bert van Wee (TU Delft).

ProRail en het Kennislab voor Urbanisme zoeken 16 jongprofessionals die bijna afstuderen of aan het begin van hun carrière staan en op 10 en 11 oktober gratis willen deelnemen aan de Ontwerpnacht Spoorinnovatie.

Is een betontegel duurzaam? En een trottoirband? Robuust is het zeker, maar in hoeverre trekt zo’n betonproduct een wissel op ons fragiele klimaat? Gemeenten, leveranciers en producenten maakten al eerder afspraken over verduurzaming van de betonketen. Certificatie moet er nu voor zorgen dat afspraken ook worden nageleefd.

Meer lokale afwegingsruimte. Het is één van de voordelen die de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten biedt. Maar wat de één meer ruimte geeft, kan voor de ander juist bedreigend werken. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over het drinkwaterbelang, nu de Omgevingswet nadert. 

Beheerders zijn niet sexy

2 augustus 2017 19:18

In Binnenlands Bestuur lees ik een gloedvol betoog van Wiebe Oosterhoff om beheer sexy te maken. Het is niet de eerste keer dat hiertoe wordt opgeroepen. Ik hoop wel de laatste keer, want het is een onzinnige oproep die afleidt van de echte opgave: nieuwe antwoorden geven op de stedelijke vraagstukken. 

De Energiewende in Duitsland wekt bewondering, maar achter een façade van wind- en zonneparken gaat een verouderde infrastructuur schuil. Want behalve duurzame hardware, is een onderliggende infrastructuur voor uitwisseling en transacties nodig. Harde infra, maar belangrijker nog: software. Blockchains blijken de sleutel naar een duurzame toekomst.

The Waste Transformers hebben de SHARE Award 2017 gewonnen. Het bedrijf zet afval van bedrijven om in energie met behulp van een innovatieve installatie. Dat kan iedere straathoek en in ieder gebouw zijn. Samenwerkingsverband De Circulaire Weg werd tweede. De award werd 29 mei uitgereikt door wethouder John Nederstigt in Halfweg.

Elke week wordt er wel een award uitgereikt aan initiatieven die onze steden beter maken. Duurzame innovaties, bewezen concepten of slimme toepassingen. In de rubriek Award van de Week nemen we u mee in het oerwoud van awards. Welke award moet u aan meedoen en hoe kunt u winnen? Deze week: de MKB InfraAanbestedingsaward.

32 ondertekenaars van het Verkeersveiligheidsmanifest hopen o.a. dat het veiligheidsthema weer hoger op de kaart komt te staan binnen de Omgevingswet. In het manifest spreken de organisaties ambities uit richting het nieuwe kabinet en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.

Steeds meer medische instellingen in Nederland maken voor hun warmtevoorziening gebruik van stadsverwarming. Met hun overstap van gas naar stadswarmte vervullen de instellingen een koploperrol in de energietransitie.

De Amerikaanse hoogleraar Paul R. Schulman maakte studie van de wederzijdse afhankelijkheid van aan elkaar gekoppelde infrastructuren. ‘We zijn ons onvoldoende van de risico’s bewust.'

Je hebt het Nederland van gisteren en vandaag, maar het Nederland van Morgen wordt nu gemaakt. Hans Leeflang, adviseur ruimtelijke activering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maakt zich sterk voor het debat over de toekomst en ziet drie mogelijke gamechangers.

Vandaag ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Haarlem was in 2016 de stad met de meeste filevertraging van Nederland. Dat blijkt uit de zesde editie van de jaarlijkse TomTom Traffic Index. Den Haag, dat drie jaar de lijst aanvoerde, zakt naar een tweede plaats. Leiden maakt de top-3 compleet

Ruim 85 procent van de mensen heeft nog geen idee heeft dat aardgas zal verdwijnen uit de gebouwde omgeving. Daarom zijn 70 partijen uit verschillende hoeken een mediacampagne gestart om aandacht te vragen voor de transitie van gas af. Het Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland is initiatiefnemer van de campagne 'Van Gas Los'. 

Driekwart van de Nederland wil een verbod wil op het actief bedienen van de telefoon op de fiets. De meerderheid van de Nederlanders geeft aan dat zij het een urgent probleem vinden en dat zij vaak gevaarlijke situaties als gevolg van smartphone gebruik op de fiets zien. Dat stelt Smartagent Marketresponse (SAMR) op basis van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets. 

De taxi-app Uber gaat aan een aantal steden data over de verkeersstromen in die stad leveren. Met de openbaring van die informatie kunnen stadplanners precies inschatten waar en wanneer het druk is in de stad. Dat kan helpen bij het verbeteren van de stadsplanning en daarmee met de verkeersdoorstroming.

Afgelopen zomer lazen de CEO’s van LinkedIn, Cisco, McKinsey en Corning het boek The Seventh Sense van Joshua Cooper Ramo. In The Seventh Sense wordt kernachtig een interessant denkkader neergezet dat relevant is voor de ontwikkeling van werklocaties.

De Chinese overheid heeft ongeveer 36 miljard euro geïnvesteerd in het uitbouwen van de Nieuwe Zijderoute naar Londen. De goederentrein rijdt nu over een traject vanaf de Chinese stad Yiwa naar Londen en doorkruist tijdens die reis zeven landen. 

Tussen Broek in Waterland en Monnickendam, op de oude trambaan, wordt een fietspad aangelegd van gras en glas. Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en gemeente Waterland hopen hiermee een fietspad aan te kunnen leggen dat bestand is tegen de zachte veengrond van het gebied.

Na zes jaar groei is de omzet in de transportsector in het derde kwartaal met bijna anderhalf procent gedaald. De omzet daalde het sterkst bij de vervoerders over water en door de lucht. De vervoerders over land en de post- en koerierdiensten kenden een omzetstijging.

De Nederlandse infrastructuur wordt doorlopend aangepast om de mobiliteitsvraag te kunnen faciliteren. Wegbeheerders als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten hebben hiermee een belangrijke kans om de infrastructuur toekomstproef te maken en tegelijkertijd de gezondheid van mensen positief te beïnvloeden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat samen met decentrale overheden en het bedrijfsleven investeren in het samenwerkingsverband 'Partnership Talking Traffic'. Zo'n 90 miljoen euro wordt tot en met 2020 geïnvesteerd om innovatieve verkeersoplossingen te realiseren.

Slimme keuzes in de ruimtelijke planvorming beperken gezondheidsrisico’s en stimuleren een gezonde leefstijl. Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, ziet kansen om dit nog beter uit de verf te laten komen.

Een speciaal soort kamperfoelieplant moet de hoeveelheid verkeersgerelateerde fijnstof langs de provinciale weg tussen Veghel en Den Bosch verminderen. De beplanting wordt aangebracht in een geluidswal.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert 7,7 miljoen euro in het aanleggen van snelfietspaden in de regio Haaglanden. Dit moet de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten verbeteren.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakt € 40 miljoen extra vrij voor de uitbreiding van fietsenstallingen bij NS-stations. Ze wil hiermee de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aanpakken voor 2020. 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) trekt 400 miljoen euro extra uit voor een betere bereikbaarheid van de economische belangrijke regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. 

Een zelfrijdend voertuig op de Amsterdamse weg zou ‘een groot probleem’ zijn, stellen onderzoekers van de Boston Consulting Group naar aanleiding van het onderzoek dat ze uitvoerden in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Is de hyperloop een wild utopisch idee of is dit het logistieke en persoonlijke vervoer van de toekomst? Dubai, Bratislava, Rusland, de VS en de Nordics dienden via prijsvragen al voorstellen in, moet Nederland hun voorbeeld volgen? Jeroen Gehlen, directeur Yellow & Yellow, somt de voor- en nadelen op.

De laadpaal is hard op weg zijn plek in het straatbeeld op te eisen, maar als het aan twee studenten ligt is die opmars van korte duur. De Streetplug is een laadpaal, maar dan onder de grond. Gemeente Venlo is de eerste gemeente die ze installeert.

Overvolle wegen en treinen zijn het gesprek van de dag. De overbelasting van het wegennet lijkt weer terug op het niveau van voor de crisis. Ook op het spoor is er te weinig capaciteit, mede door vervanging van materieel. Bereikbaarheid staat weer op de agenda.

Vandaag bevestigde de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) wat we misschien al wisten: Rotterdam en Schiphol dragen niet bovengemiddeld bij aan de Nederlandse economie. Bovendien staat de concurrentiepositie van Rotterdam onder druk door de opkomst van Piraeus, stelt het Rli. In NG INFRA berichtten we vorig jaar al over de opkomst van de door China gedomineerde Griekse haven, en het is actueler dan ooit.

De waterstofauto, die geheel zonder emissie van schadelijke stoffen rijdt, leek een eeuwige belofte te worden. Inmiddels rijden de eerste exemplaren rond, maar de introductie stokt door een gebrek aan tankstations. Pomphouders staan bovendien niet te trappelen om waterstof aan te bieden.

Op 21 juni hebben de provincies Groningen, Zuid-Holland en Brabant en vervoersautoriteit MRDH een intentieverklaring getekend voor het uitbreiden van het aantal waterstofbussen. Daarmee zetten de provincies een stap in de goede richting op het gebied van CO2-reductie door vervoersmiddelen.

Het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden verlengd met twee jaar, van 2028 tot 2030. Eerste is vooral bedoeld voor het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van bestaande infrastructuur. Dat melden minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2013 zijn er in Nederland 28 nieuwe grootschalige distributiecentra gevestigd. In deze zogenoemde XXL-distributiecentra van elk ruim 40.000 vierkante meter werken meer dan 10.000 mensen. Bijna de helft ervan zit in Noord-Brabant, met als nationale koploper de regio Tilburg-Waalwijk.

Kijk ook onder de grond

8 juni 2016 14:29

De ondergrond staat steeds prominenter op de ruimtelijke en politieke agenda, maar versnippering, complexiteit en politisering maken het benutten ervan lastig. Actieve gemeenten en provincies zijn nodig om driedimensionaal ruimtelijk te sturen.

Files, luchtvervuiling en verkeersongevallen. Negatieve effecten van wegverkeer zijn te beperken door in te zetten op prijsbeleid: beleidsmaatregelen waarbij weggebruikers betalen voor het gebruik van de weg. Maar dan moet wel goed worden gekeken naar het implementatieproces.

Nederland veranderde van een valleyland in een startup-land. Maar waarom focussen steden zich en masse op startups? En weten stedelijke overheden wel wat die startende ondernemers echt nodig hebben? Wie startende bedrijven wil helpen, brengt vraag en aanbod met elkaar in contact.

Een Brexit kan negatieve gevolgen hebben voor logistiek Nederland, dat op het moment een schakelfunctie vervult tussen de Europese en Britse markt. Voor de komst van nieuwe hoofdkantoren van met name Amerikaanse bedrijven kan een vertrek van het VK juist gunstig uitpakken.

Rotterdam is een aanbesteding voor 1.800 nieuwe laadpunten gestart. Het aantal laadpunten in de stad moet daardoor in 2018 zijn verdubbeld. Door de samenwerking met 16 andere gemeenten doet ook de omliggende regio mee. Het is de eerste aanbesteding voor laadinfrastructuur op deze schaal.

Nederland is een fietsland. Maar het fietsen in Nederland lijdt onder zijn eigen succes. Er zijn veel knelpunten, zoals fietsparkeren, snelheidsverschillen, te smalle fietspaden, wielrenners, en ga zo maar door. Hoog tijd voor een Deltaprogramma Fiets.

'Vroeger gingen we er klakkeloos van uit dat infrastructuren voor tientallen jaren werden gebruikt. Nu leggen we infrastructuren aan waarvan onduidelijk is of die over tien jaar nog nodig zijn', stelt Wijnand Veeneman. Samen met Margot Weijnen komt hij tot zes speerpunten voor toekomstbestendige infrastructuur.

Nederland staat in de top 10 van aantrekkelijkste landen voor infra-investeringen. Dat blijkt uit de Global Infrastructure Investment Index. De redenen hiervoor zijn onze economische en politieke stabiliteit, ons juridische systeem, de ervaring met PPS en de stroom aan nieuwe infraprojecten.

Om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren, gaat de provincie samenwerken met het Rijk, de provincie Limburg, regiogemeenten en het bedrijfsleven aan het programma ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’. Er is in totaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld.

Het slim opladen van elektrische auto's is weer een stapje dichterbij. Met de app Jedlix, een initiatief van Eneco, kan het laadproces plaatsvinden op de momenten dat het hard waait of de zon schijnt en daarmee de duurzame energieproductie zijn piek bereikt.

Snorscooters op de weg

19 april 2016 12:35

Het stadsdeel Amsterdam West kan niet meer wachten op de landelijke regelgeving en wil de snorscooter niet meer op het fietspad maar op de rijweg laten rijden, stelt Het Parool. Landelijke regelgeving duurt nog jaren, maar een proef zorgt ervoor dat het stadsdeel toch vast aan de gang kan.

Accelerator Startupbootcamp en Schiphol Group zijn een samenwerking aangegaan. De komende drie jaar zal de luchthaven start-ups van het Smart City & Living-programma gaan ondersteunen.

Morgen vindt de Innovatie-expo plaats, het grootste innovatie-event van Nederland. Nederland presenteert zich tijdens zijn EU-voorzitterschap als Sustainable Urban Delta: een groene, creatieve megastad die vooroploopt in het ontwikkelen van innovaties zoals fotonica en zelfrijdende auto's.

Het toekomstbestendig maken van infra is niet alleen een taak van beheerders en eigenaren, maar ook van de politiek. ‘We moeten onze infrastructuur slimmer managen, het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen lukt niet. Het vereist andere wetgeving', aldus Peter Molengraaf, CEO van Alliander.

Het nieuwe LoRa-netwerk van KPN heeft vanaf nu dekking in de gehele Randstad, waaronder de regio Schiphol. Inmiddels is het LoRa-netwerk voor Internet of Things-toepassingen live in Zuid-Holland, Noord-Holland en delen van Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Groningen.

Rijkswaterstaat daagt marktpartijen uit om deel te nemen aan een tender, waarin kans wordt gemaakt op een aanbesteding van de renovatie van de Nijkerkerbrug. Bijzonder aan dit experiment is de vermindering van de aanbestedingsregels, wat moet leiden tot betere samenwerking.

In vergelijking met andere landen maken we nog weinig gebruik van apps om een reis te plannen. Tenminste, als Rotterdam en Amsterdam exemplarisch zijn voor de rest van het land. Slechts 27% van de inwoners gebruikt een smartphone of tablet voorafgaand aan een reis, blijkt uit onderzoek van Xerox.

In een vorig artikel op Stadszaken werd gesuggereerd dat openbare laadpunten snel winstgevend zullen zijn. 'Die businesscase blijkt stukken lastiger', stelt Andrej Pieterson. De commercieel manager van Alewijnse ziet dat enkel durfkapitalisten met subsidies een kans hebben.

Nederland is het tweede land van Europa als het gaat om vertraging door files. Gemiddeld staan we zo'n 39 uur per jaar vast. Alleen België scoort hoger. Dat blijkt uit de INRIX Traffic Scorecard die deze week werd gepubliceerd.

Ik vond eerlijk gezegd de hele milieubeweging altijd een beetje zuur. Ik heb in de jaren negentig een jaartje Milieukunde gedaan, dus ik weet over wie ik het heb. Geheven vingertjes van: dit mag niet en dat mag niet. Het is vast allemaal goed bedoeld, maar een goed gevoel kreeg je er nooit van.

Niets mis met overvloed

8 maart 2016 7:30

Nederland is het paradijs op aarde, want in Nederland is overvloed. Toch blijven we ritueel klagen over de overvloed aan ruimte die boven de markt hangt: leegstaande kantoren, nieuwe meters in de pijplijn, zelfs bestemde maar nog onbenutte bedrijventerreinen zitten in het beklaagdenbankje.

Geld trekt ieders aandacht. San Francisco begrijpt dat en zet het middel in om haar reizigers te verleiden om buiten de spits te reizen. Weg met de sticks, op naar de carrots.

Rotterdam krijgt twee nieuwe bruggen over de Maas. De verbindingen moeten de sociaaleconomische kloof tussen de centrumkant van de stad en de ‘boerenzijde’ (Rotterdam-Zuid) helpen verkleinen, zo staat in het mobiliteitsplan dat het Rotterdamse college onlangs naar de gemeenteraad stuurde.

Arnhem heeft een primeur: lantaarnpalen voorzien van fijnstofvangers die zorgen voor schonere lucht. Het eerste exemplaar is onlangs geïnstalleerd.

Het is waarschijnlijk dat ergens langs de 19 snelwegtrajecten waar de maximumsnelheid pas is verhoogd naar 130 kilometer per uur de luchtkwaliteitsnorm zal worden overschreden. De kans dat het ergens mis gaat, wordt ruwweg geschat op zo'n 80%. Dat blijkt uit berekeningen van Milieudefensie op basis van gegevens van Rijkswaterstaat.

Meer verkeer op B-weg

26 februari 2016 17:11

De verkeersdrukte op Overijsselse B-wegen neemt weer toe nadat de verkeersintensiteit 10 jaar lang daalde. Dat schrijft de provincie Overijssel. Daarmee is er een einde gekomen aan een dalende trend in de hoeveelheid verkeer, die zich na 2007 inzette.

Eind november werd de Innovatiemonitor gelanceerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Conclusie: ‘De logistiek is de meest conservatieve sector.’ Maar wat als die conservatieve sector door dit onderzoek ineens wordt opgeschud? Hoe ziet ons stedelijk distributiesysteem er dan over 5 jaar uit?

Waar we twintig jaar geleden alleen nog van konden dromen, is nu in ontwikkeling: de (semi-) zelfrijdende auto. Een innovatie die aanpassingen in onze infrastructuur en een andere rol van Rijkswaterstaat vereist. Maar welke precies? 

Laten we het hebben over een min of meer nieuw fenomeen: de on demand economie. Niet écht iets nieuws, want primaire levensbehoeften zoals brood, vlees en dergelijke waren de afgelopen eeuw al redelijk on demand.

Meten hoe burgers interacteren met hun omgeving is hot. Op allerlei plekken ontstaan datamonitoring-initiatieven die steden beter moeten laten functioneren. In hartje New York City pakken ze het groots aan. Op een oppervlakte van zo’n 11 hectare verrijst ‘smart city’ Hudson Yards.

VolkerWessels werkt aan een nieuw soort circulair wegdek, vervaardigd uit plastic. Het concept PlasticRoad heeft volgens het bouwbedrijf veel voordelen ten opzichte van regulier asfalt.