'Exit krimpgebied'

22 april 2018 1:22

Oost-Drenthe is officieel géén krimpregio, maakte de minister eind maart bekend. Daarmee loopt de regio een grijpstuiver mis, maar gaat ze niet gebukt onder de last van een stigma, stelt Hans Leeflang. ‘Als het rijk een potje maakt, roept dat loketgedrag op.’ Hij roept regio’s op kracht te putten uit eigen kwaliteit. Vijf vragen.

Het belang van circulair ontwikkelen wordt steeds meer erkend door ontwikkelaars. In de publicatie ‘Groenboek: circulariteit en gebiedsontwikkeling’ worden vier stappen genoemd om bedrijven en gebieden circulairder te ontwikkelen.

Er was eens een wijk

18 april 2018 9:35

Er was eens een wijk aan de buitenkant van de succesvolste stad van een rijk land. De wijk lag geografisch ideaal, op weg naar het welvarende hart der natie. Bovendien lag de wijk aan de kant van de stad waar in de meeste steden van de wereld de duurdere wijken zijn te vinden: ver verwijderd van oude industrie- en haventerreinen, in de richting van de natuur, in dit geval van fraaie veenweide- en heidegebieden.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is weer een klein stapje verder. Als je de brief van 13 april van minister Kajsa Ollongren leest, zou je dat niet zeggen, want het eerste vijf pagina’s bevatten hoofdzakelijk bekende koek.

SPOT Amsterdam wordt de nieuwe woonlocatie in het Amstel III gebied in Amsterdam-Zuidoost. De ontwikkelcombinatie heeft groen licht gekregen van de gemeente Amsterdam voor de transformatie van het nu nog monofunctionele kantorengebied rondom de Hogehilweg naar een levendige woon- en werklocatie.

Na een jarenlang proces van intensieve samenwerking is de regio Arnhem-Nijmegen gekomen tot een Regionaal Programma Werklocaties (RPW), een afsprakenkader om te komen tot een evenwicht in vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Jolanda van Rensch, Team EZ van de provincie Gelderland, vertelt hoe het overaanbod de komende jaren wordt bestreden.

In het project Stadsoevers in Roosendaal lukt het om een combinatie van woningbouw en (industriële) bedrijvigheid te realiseren door inzet van oude en nieuwe instrumenten, maar vooral door proactief overleg met de omgeving. 'Het is geven en nemen.'

Enkel het slaan van een bron en het installeren van een warmtepomp volstaan niet bij de opwekking van bodemenergie. Pas bij slimme combinatie is er sprake van optimalisering van zowel het bewonerscomfort als het energetisch systeemrendement. Bij de Tilburgse nieuwbouwwijk Clarissenhof wordt die insteek in de praktijk gebracht. Welke wijk volgt?

De jury van de Gouden piramide heeft - onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade - vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2018, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. Dit zijn de nominaties.

De Crisis- en herstelwet (Chw) wordt gewijzigd, daardoor krijgen overheden meer mogelijkheden om projecten te realiseren en procedures te ontwikkelen. Het idee van de wijziging is dat het de woningbouwproductie stimuleert. 

Het geheim van de toekomst van winkelgebieden schuilt in het antwoord op 8 V’s. Althans, dat stelt retail-adviseur en kenner van ‘high traffic locaties’ Tony Wijntuin in een onderzoek dat Vastgoedjournaal samen met USP Marketing & Consultancy uitvoerde.

Circulariteit loopt als een rode draad door het Tuinen van West-initiatief heen. Er is zelfs een adviseur Circulaire Economie aangesteld die lokale projecten de zogenaamde New Economy in moet trekken. Dit is het verhaal van Tuinen van West.

Ontwikkelaars, bouwers, makelaars én overheden slaan de handen ineen rond een ambitieuze woningbouwaanpak in Zwolle die versnelling van de bouwproductie, verduurzaming en betaalbaarheid combineert. En dat alles binnen bestaande stadsgrenzen. Betrokkenen noemen de samenwerking ‘uniek’.

Het afgelopen jaar bezocht een groep experts tien pilotprojecten voor stedelijke kavelruil. Twee leden, Paul van Dijk (partner Akro Consult) en de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer, geven een preview van de belangrijkste observaties. Hun conclusie: bekijk kavelruil niet sec als instrument, maar let vooral goed op het proces.

Er is veel te doen rondom suburbaan wonen: inbreiden moet immers boven uitbreiden, de weilandplannen zouden vooral een verdienmodel van de ontwikkelaars zijn, en de weilandplannen zouden saai zijn. Peter van Geffen, directeur Stec Groep, deelt zeven gouden regels om sublieme suburbane woonmilieus te maken waar dat nog echt nodig is.

Bodemdaling is in de lagere delen van Nederland al eeuwen aan de gang. Met het wegpompen van water kon de ergste overlast lang worden bestreden, al zakte de bodem daardoor nog dieper. Maar de groeiende druk op historische binnensteden en het karakteristieke veenweidelandschap vraagt om een andere, meer integrale aanpak van het probleem.

In een tijd dat de rente laag is, het aanbod van woningen krap is, de vraag oneindig lijkt, en de prijzen omhoog schieten, is het met panden in de retail minder florissant gesteld. Terwijl de retailsector opkrabbelt, is de leegstand in de auto-industrie groot met 660 lege panden met een oppervlakte van 700.000 vierkante meter. Hans Groenhuijsen, automotive expert, schetst het toekomstbeeld.

De ruimte in de stad is schaars, de woningdruk hoog en toch blijven terreinen vaak jaren ongebruikt liggen in afwachting van plannen of nieuwe bestemmingen. Onbegrijpelijk, vinden Maarten Koning, (kandidaat-)gemeenteraadslid voor D66 Utrecht en Theo Stauttener, financieel manager bij gebiedsontwikkeling. In hun stad willen ze grondeigenaren stimuleren om tijdelijkheid te faciliteren.

Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Dat maakten de ministeries van BZK, LNV en EZK vanmiddag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een oppervlakte van 36.500 m2 bouwgrond op het Oostenburgereiland verkocht aan vastgoedontwikkelaars VORM en Steenwell. Het plan is om op het perceel 450 huur- een koopwoningen te bouwen, daarnaast is er ook plek voor commerciële ruimte.

Minister Ollongren komt in een brief aan de Tweede Kamer terug van een eerdere uitspraak in een artikel in De Telegraaf, waarin ze stelde dat er ook in ’het groen’ aan de rand van de stad moet worden gebouwd. In de brief benadrukt ze vandaag dat bouwen meer prioriteit moet krijgen, maar dat bouwen in de stad altijd de voorkeur verdient. 

Hof van Twello greep afgelopen jaar net naast een top 3-nominatie voor de ABN AMRO Circular Economy Awards omdat de jury vraagtekens zetten bij de economische impact. Ook hier wordt wel degelijk geld verdiend volgens het middeleeuws meent-model.

Nijmegen maakt serieus werk maakt van de klimaatopgave. Enigszins noodzakelijk vanwege de rivier de Waal en anderzijds om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn ingericht voor wat de toekomst gaat brengen. Lees hier wat de European Green Capital 2018 allemaal doet.

Vergaande aanpassing van de Crisis- en herstelwet en een aantal andere maatregelen zijn nodig om de woningbouwproductie een zeer gewenste steun in de rug geven. Dat bepleit de vereniging van projectontwikkelaars (NEPROM) vandaag in een brief aan minister Ollongren van BZK. Opvallend detail: 'bovenwettelijke eisen' uit de Crisis- en herstelwet zoals vergaande duurzaamheidseisen moeten aangepast worden ten faveure van de productie.

Burgemeesters in Noord-Amerika maken elkaar gek met financiële prikkels die hun weerga niet kennen om HQ2 van Amazon naar hun stad te trekken. Vooraanstaand urban specialist Richard Florida komt met zijn vakgenoten in opstand tegen de rat race. Wanneer ga je te ver voor een topbedrijf?

My home is my castle; oost west, thuis best. Tegelspreuken die uitdrukken hoe belangrijk onze woning is. Als het goed is, is het nergens zo fijn als thuis. Volgens onderzoek van het CBS is er een duidelijke samenhang tussen tevredenheid met de woning en tevredenheid met het leven.

Er moet meer in ’het groen’ rond de stad worden gebouwd. De huidige bouwplannen lossen de vraag naar woonruimte niet op, stelde minister Ollongren. ‘Een schrikbeeld en een absolute no go!’, reageert Johanna van der Werff, directeur van Forum voor architectuur en stedenbouw Amersfoort (FASadE).

Afgelopen maandag presenteerde Rob van Gijzel zijn rapport met aanbevelingen over middenhuurwoningen, als uitkomst van Landelijke Samenwerkingstafel middenhuur. De projectontwikkelaars van de NEPROM nemen afstand van de aanbevelingen, omdat die de nieuwbouwprodutie zou schaden.

De Rotterdamse regio bouwt gestaag het potentieel aan windenergie uit. Actieve sturing door gemeenten en provincie gaat hand in hand met open minded en strategisch omgevingsmanagement. Selectieve inzet van de diverse instrumenten en het op enige wijze ‘teruggeven’ aan de omgeving zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Dat heeft de Gemeente Rotterdam inmiddels geleerd.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het CBS-gebouw in Voorburg vanmiddag definitief overgedragen aan ontwikkelingscombinatie CBS BV, een samenwerking tussen de ontwikkelende aannemer Schouten en gebiedsontwikkelaar BPD. Het markante gebouw van Du Pon & Van Mourik maakt plaats voor een duurzame woonwijk. 

Provincies moeten 'lef' tonen om ook aan de stadsgrenzen aan de slag te gaan met woningbouw. Met die oproep gisteren in De Telegraaf haalde minister Ollongren 'bouwen in het groen' uit de taboesfeer. ROm/Stadszaken.nl vroeg de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) om een reactie vanuit haar rol als IPO*-afgevaardigde bij de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

'Zo werkt gebiedsontwikkeling' van Friso de Zeeuw maakt zijn belofte waar, oordeelt bestuursadviseur Sarah Ros die het werk doorspitte. 'Het is geen wetenschappelijk onderzoek maar De Zeeuw bezit de gave om het spel, de spelers en de (maatschappelijke) context van gebiedsontwikkeling in heldere taal uit te leggen.'

In het centrum van Amsterdam realiseert de Universiteit van Amsterdam (UvA) tot 2025 de Binnenstadscampus, gelegen rondom het Binnengasthuisterrein, de Oude Turfmarkt, Oudezijds Achterburgwal en de Kloveniersburgwal. Dit universiteitskwartier vormt straks de thuisbasis van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), de Universiteitsbibliotheek, de bestuurszetel, representatieve functies zoals musea en gelieerde kennisinstellingen. 

De vraag of circulaire gebiedsontwikkeling wat voorstelt of als voodoo is te kwalificeren heeft de pennen losgemaakt. Dat is ook de bedoeling. Het leverde twee zinnige bijdragen op, een reactie die de leegheid blootlegt en een interview dat laat zien hoe circulariteit gebruikt wordt voor ideologische doeleinden.

'Ruimtelijke plannen, juist ook in krimpregio’s, moeten goed inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn voor de regionale economie.' Frank ten Have, Deloitte Real Estate, ziet dat gemeenten vaak in het duister tasten over de economische impact van ruimtelijke interventies.

Jos Feijtel blikt aan het begin van het nieuwe jaar alvast terug op een roerig 2018. Rotmans gaat zich bemoeien met de Omgevingswet, de kleinere steden komen in opstand tegen de Randstad en Cees-Jan Pen wil transformatiewoningen in de kerncentrale.

Omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organisaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om de nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist.

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het Hembrugterrein in Zaandam voor 41 miljoen euro aan ABC Planontwikkeling BV. De projectontwikkelaar bracht het hoogste bod uit. Op het terrein komen ongeveer 1.000 woningen, zowel huur als koop. Daarnaast komen er bedrijven, winkels en kantoren, die goed zijn voor zo’n 650 arbeidsplaatsen. 

Rem Koolhaas vraagt om meer waardering in politiek Den Haag voor het platteland. Doen we dat niet, dan keert het Randland zich tegen de Randstad en baren we onze eigen Trump of Brexit.

Gemeenten in Noord-Limburg gaan onderzoeken of ze Polen en andere arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa kunnen huisvesten op bedrijventerreinen. Als alternatief voor kwalitatief ondermaats geachte bungalowparken en huisvesting tussen gewone Limburgers, die dat liever niet willen.

4’33” Time for a Circular Economy is de titel van een nieuw boek over de circulaire economie uitgegeven door Fontys Hogescholen en geschreven door het Collectief Circulaire Economie. Met het boek profileert Fontys zich als hét (regionale) kennisinsituut op het gebied van circulaire economie. 

AkzoNobel Specialty Chemicals, gemeente Deventer, Herstructureringsmaatschappij Overijssel en provincie Overijssel investeren de komende zeven jaar ruim 25 miljoen euro om van het Deventer Open Innovatiecentrum de chemtech-plek van Europa te maken. In 2018 opent het centrum haar deuren voor veelbelovende startups.

Terwijl de bevolking in 2017 landelijk met ongeveer 100 duizend inwoners vrijwel net zo hard groeide als in 2016, nam het aantal krimpgemeenten toe van 83 tot 91. Dat blijkt uit eerste bevolkingsraming over 2017, die het CBS deze ochtend presenteerde.

Na het ALDI-convenant (zie onder) en deals met andere supers in regio Parkstad, gaat de strijd tegen winkelleegstand in Zuid-Limburg door. Verleden week werden 18 gemeenten het eens over publiekrechtelijke planologische aanpak met het wegbestemmen van overtollige meters als uiteindelijke doel. Wat zijn de risico's?

Nieuwe winkel-, kantoor- en bedrijvenlocaties zijn in Zuid-Limburg enkel nog toegestaan in een daarvoor aangewezen hoofdstructuur. Daarbuiten kunnen gemeenten op termijn winkels en kantoren herbestemmen, om zo overtollige meters van de markt te halen.

De IVBN stapt uit de retailagenda in verband met oeverloos debat over omzetgerelateerde huur. Hiermee gooien de beleggers het bekende kind met het badwater weg, terwijl juist nu moet worden doorgepakt.

De grote (Rijks)uitverkoop

20 december 2017 22:00

Nog even wachten en het is weer januari. De grote uitverkoop begint. Niet voor het Rijksvastgoedbedrijf. Die is al weer enkele jaren bezig met het opruimen van haar 'overtollige voorraden'. Gevangenissen, militaire oefenterreinen, rijksmonumenten: alles dat het kabinet op dit moment niet per se nodig heeft gaat in de opruiming.

Hoog tijd voor inclusieve steden

19 december 2017 20:11

Juist in deze periode van groeiende sociale ongelijkheid en politieke onrust is er veel behoefte aan een samenleving waar iedereen kansen krijgt en erbij hoort. Agnes Franzen (TU Delft) pleit daarom voor het samenwerken aan gemengde wijken, zowel fysiek, sociaal als digitaal.

Met een nationaal klimaat- en energieakkoord en een Klimaatwet geeft het nieuwe kabinet aan werk te willen maken van energietransitie. Maar het gaat niet snel genoeg. Het is tijd om de energietransitie centraal te stellen in omgevingsbeleid, stelt Jeroen Niemans.

De Groene Loper in Breda won in juni tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2017. Dinsdag onthulde Boaz Adank, wethouder Openbare Ruimte de award op de middenloper van de Willemstraat bij de voetgangersoversteek.

Joop Mulder is oprichter van Oerol. Een bekendheid in Friesland met zijn kenmerkende uiterlijk en onuitputtelijke stroom aan bijzondere ideeën. Na Oerol wil hij nu de Noord-Friese economie een boost geven via het levensproject Sense of Place.

Je hebt ondernemingen die from scratch duurzaamheid als strategie omarmen en bedrijven die productie en producten onder druk moeten verduurzamen. Regionaal Bedrijvenpark Laarberg valt in die eerste categorie, zegt Varssevelder Otto Willemsen. Hij schreef twee boeken over duurzaam ondernemen en is bedrijfsadviseur duurzaamheid is. ‘Het is voor bedrijven en gemeenten meedoen of verzuipen met de circulaire economie.'

Haarlem blinkt uit als winkelstad, toch heeft de stad ook winkelgebieden die het moeilijk hebben. Zoals het winkelcentrum Schalkwijk, dat te maken kreeg met een groeiend aantal leegstaande panden, waaronder dat van V&D. Nieuwbouw moet het stadshart van Schalkwijk nieuw leven inblazen. Jan Appelman, adviseur economie van de gemeente Haarlem, vertelt over zijn lobby tegen een teveel aan winkelmeters.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is ruimte voor 300.000 woningen en de MRA-viewer laat zien op welke locaties de 33 gemeenten die woningbouw voorzien hebben. Maar hoe verzilver je de ruimtepotentie, en wie bouwt er voor de laagste inkomens? Dat die er komen is een collectieve verantwoordelijkheid, vertelt de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof. Zo gaan de provincies Noord-Holland en Flevoland gaan de gemeenten ondersteunen.

Zet een stel overgebleven zeecontainers en creatievelingen bij elkaar en er ontstaat iets. Een ‘stad in een stad’, een proeftuin, een hechte community. Jaarlijks goed voor 50.000 bezoekers. Dat is de Plug-in-City. Een Eindhovens feestje? Nee. ‘Het concept van de Plug-In-City is hier ontstaan, maar je kunt het overal toepassen. Als je maar visie hebt en gewoon doet.'

Een opmerkelijk bericht: de provincie ZH ziet heil in bouwen langs en op wegen. Sterker: aan de flanken van brede stadswegen (Rotterdam-Zuid ligt er vol mee) passen met gemak 15.000 tot 25.000 huizen, blijkt uit een quick scan. Meer stedelijkheid is het gewenste resultaat, en meer ruimte om te wonen. Maar ten koste van wat?

Langs brede wegen en bermen in Zuid-Hollandse steden is ruimte voor zo’n 15.000 tot 25.000 nieuwe huizen. Ook kan verkeersruimte binnen de bebouwde kom relatief eenvoudig worden getransformeerd naar woningbouw.

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser van Next Architects zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Wienke Bodewes, algemeen directeur van Amvest.

De herontwikkeling van het Cruquiusgebied krijgt verder vorm met de vorige week getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Amsterdam, VORM en Porten Development. Die gaat over de ontwikkeling en realisatie van 149 appartementen verdeeld over drie gebouwen.

Tien jaar geleden is Den Helder gestart met het aantrekkelijk maken van het stadshart. Het resultaat is duidelijk zichtbaar. Het winkelgebied is nu compact en in de aanloopstraten zitten woningen. Nu is de diversiteit van het aanbod aan de beurt. Nils Langedijk, bestuursadviseur stadsontwikkeling en Martha Heuvelink, beleidsadviseur bedrijven, vertellen over de stappen die Den Helder heeft gezet.

600 bestaande huizen in Pendrecht worden omgezet van het gasnet naar een collectief warmtenet. Daarover hebben woningcorporatie Woonstad Rotterdam en energieleverancier Nuon  gisteren afspraken gemaakt. Het gaat niet enkel om een flatgebouw of rijtje eengezinswoningen, maar een groot woongebied in Pendrecht. Het is de eerste keer dat een zo’n gebiedsgerichte aanpak wordt gebruikt bij deze praktijk in de energietransitie.

Nederlanders doen hun inkopen steeds vaker online. In 2017 kocht meer dan een kwart levensmiddelen of cosmetica via internet, een jaar eerder was dat nog 19 procent. Dat schrijft het CBS in een persbericht.

Amsterdam stemt in met Haven-Stad zo groot als Leiden. Deze ‘stad in de stad’ krijgt een grootte van 40.000 tot 70.000 woningen en levert een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave binnen de MRA. 

Eindelijk lijkt het mee te zitten in Lelystad, en dat doet wethouder Jop Fackeldey goed, in de nadagen van zijn bestuurlijke loopbaan in Lelystad. Want na tien jaar stopt hij er mee. Een gesprek met een bevlogen wethouder over wat er al is, en wat nog moet komen.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is door de gemeente Amsterdam geselecteerd om het eerste deel van de A10-strook in Zuidas te bebouwen. De ontwikkelaar schreef in op de openbare aanbesteding met een multifunctioneel concept voor wonen, werken en ondernemen.

Amsterdam is als grote winnaar uit de strijd gekomen bij de toewijzing van een nieuwe vestigingsplaats voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Milaan bleef in de beslissende stemronde als verliezer achter. Dat schrijft het FD vanmiddag op haar site.

Naar schatting tweederde van de gemeenten transformeert haar winkelgebieden actief. Tegelijkertijd zijn er nog maar bij een handjevol gemeenten daadwerkelijk meters uit de markt gehaald. Dat blijkt uit een enquête onder 140 gemeenten die verbonden zijn aan een zogeheten RetailDeal, uitgevoerd door de Retailagenda.

Ontwikkelaars en beleggers verenigd in IVBN en NEPROM willen met de stad Utrecht een investerings­akkoord afsluiten over betaalbare woningbouw in de Domstad. Zij bieden aan om voortaan bij elk nieuwbouwproject 40% van alle woningen onder de marktprijs te verhuren of te verkopen. Met dit aanbod willen de marktpartijen bevorderen dat de Utrechtse woningmarkt voor alle doelgroepen toegankelijk blijft en dat de bouw van nieuwe woningen wordt versneld en opgeschaald.

Bedrijventerrein Binckhaven krijgt een verzamelpand voor creatieve en innovatieve startups. Na de Caballero Fabriek, broedplaats De Besturing en Bink36 wordt in maart 2018 het pand Apollo 14 geopend.

Gert Jan Jansen, eigenaar van Hof van Twello, bezocht het BT Event en luisterde daar naar keynote spreker Jan Rotmans. Inspirerend op het eerste gezicht, maar eenmaal terug in de Twello begon het te knagen en kwamen de vraagtekens. Is dit de economie die we willen?

Het rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. Op korte termijn start de rijksoverheid gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders die moeten leiden tot afspraken over het versnellen van de woningbouwproductie. 

Een sterke economie bouwen op basis van de Next Economy. Dat stond centraal tijdens het BT Event 2017. Op het event over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat ging dagvoorzitter Hemmen in gesprek met het publiek en bestuurders op basis van prikkelende stellingen. Is de komst van Inditex bijvoorbeeld een toevalstreffer, achterkamertjespolitiek of resultaat van gericht beleid?

Taal is belangrijk. Taal vertelt iets over onze – deels onbewuste - drijfveren. Omdat taal ons handelen definieert, bepaalt het ons handelen deels ook. In dit blog breekt Martin van der Maas een lans voor het fraaie ‘stadmaken’ en laat hij zien waarom dit begrip een betere stad belooft.

Welke rol neem je als overheid en regionale ontwikkelingsmaatschappij aan in de next economy en hoe zorg je dat je de goede keuze maakt? Aan de hand van de stelling ‘Voordelen van clusters? Consultancypraat!’ gingen experts op het gebied van de next economy en vestigingslocatie in discussie tijdens het BT Event 2017, het event over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat.

Een mix van wonen, werken en leisure: dat is de toekomst van bedrijvengebied Amstel III in Amsterdam-Zuidoost, als het aan de gemeente Amsterdam ligt. De komende 10 jaar moeten in het gebied al 5.000 huizen verijzen.

Stedenbouwers kunnen meer gebruik maken van open wereld games ter inspiratie. Deze videospellen stellen de speler in staat de wereld intens te ervaren. Stedenbouwers kunnen zo lessen trekken uit deze digitale werelden, in het kader van de belevingseconomie. 

Circulair Friesland en Plug-In-City winnen de ABN AMRO Circular Economy Award in resp. de categorie ‘Regio’ en ‘Werklocatie’. Dat maakten juryvoorzitter Cees-Jan Pen en Eric Zwaart van ABN AMRO vandaag bekend tijdens het BT Event op Lelystad Airport.

Monique Arnolds is uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’. Zij kreeg deze titel op basis van drie criteria: makkelijk bereikbaar, direct een reactie waar je wat aan hebt en snelle besluitvorming. Friso de Zeeuw overhandigde de prijs ('de Gouden Slak') in het stadhuis van Zaanstad. 

Wie niet in ‘de Blauwe Banaan’ zit, heeft een achterstand in de logistieke hotspot-concurrentiestrijd. Hoe kunnen de zogeheten B-locaties alsnog een deel van de logistieke taart pakken? Wie een duurzaam en aantrekkelijk logistiek vestigingsklimaat wil bouwen, heeft meer nodig dan stuntprijzen en een voormalig grasveld.

1 miljoen nieuwe huizen in bestaand stedelijk gebied. Dat is de inzet van het programma 'Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen'. G32-voorzitter Jop Fackeldey en NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen lanceerden het programma gisteren in bijzijn van ruim 1.500 bezoekers op De dag van de Stad.

Bij steeds maar dalende transportkosten wordt menselijk kapitaal de belangrijkste productiefactor. Of omdat het goedkoop is, of omdat het gespecialiseerd is. Dat brengt grote geografische verschuivingen met zich mee. Bijvoorbeeld: in internationaal opzicht wordt de welvaartskloof minder, maar vanuit nationaal perspectief wordt die juist groter.

Acht hogescholen starten het Retail Innovation Platform in samenwerking met TKI CLICK NL, de landelijke Retail Innovatie Agenda en praktijkpartners. Dit hebben zij vandaag aangekondigd op het Design Research & Innovation Festival (DRIVE) tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

Park 20|20, Plug in City en de Blokhuispoort zijn de finalisten van de ABN AMRO Circular Economy Awards in de categorie Werklocaties. Circulair Friesland, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Venlo maken kans op de prijs voor de beste circulaire regio. Zij strijden voor de ABN AMRO Circular Economy Awards. 

Het is de werklocatie met de grootste spin-off van Nederland: Schiphol. De organisatie heeft ruim 2000 mensen in dienst, de locatie biedt werk aan 65.000 mensen en de spin-off van de luchthaven wordt geschat op 250.000 arbeidsplaatsen. André van den Berg is CCO van Schiphol en heeft de uitdagende taak om de luchthaven concurrerend te houden om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te blijven houden.

Over een week treedt u aan en bent u verantwoordelijk voor hoe ons land er in de toekomst uitziet. Want u gaat de Nationale Omgevingsvisie opstellen en door de Tweede Kamer loodsen. U wordt de eerste minister in tijden die een visie heeft op ruimtelijke ordening.

In het Zuiderpark in Den Haag komt een Voedselpark. Hier kunnen Hagenaars leren waarom gezonde en duurzame voeding belangrijk is. Het huidige terrein dat gebruikt wordt voor natuur- en milieueducatie (NME-terrein) wordt hiervoor verder ontwikkeld. Het wordt ingericht als Voedselpark.

Lelystad goederenhaven, het zal even wennen zijn. Toch is dit binnenkort realiteit als de gloednieuwe kade opengaat en de eerste binnenvaartschepen aanmeren om hun lading stukgoed, bulk en containers af te zetten of op te pikken.

Na jarenlang prioriteit te hebben gehad, dreigen gemeenten zich weer van hun bedrijventerrein af te keren. Dat blijkt uit onderzoek van Stec Groep onder 170 gemeenten. Positief is dat een merendeel van de gemeenten aangeven dat regionale samewerking nu echt op gang komt. 

Grappig. Laatst las ik dit bericht. Een bericht gebaseerd op een rapport van het vermaarde KPMG. Een bericht met een heldere boodschap. En een bericht dat je kunt beschouwen als een lofzang op de webshop. Deze is niet alleen handig. Deze leidt ook tot minder CO2-uitstoot. 

Ook het nieuwe kabinet trekt geen subsidie uit voor stedelijk verdichting, zoals de ontwikkelaars eerder hadden bepleit. Dat hoeft ook niet, want dat kan met geld dat er al ligt, stelt Fakton-consultant Erwin Daalhuisen in vakblad ROm. Geen subsidiegeld, maar revolverend durfkapitaal van het Rijk.

Jop Fackeldey is opgetogen over de brief van minister Schultz over de Omgevingswet. Dat heeft niet in eerste plaats te maken met de duidelijkheid over de invoeringsdatum, maar vooral met het woord ‘transitie’ dat de minister gebruikt.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is definitief opgeschoven naar 1 januari 2021. Minister Schultz heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Daarin kondigt ze tevens aan nog meer in te zetten op een gefaseerde ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat bij de inwerkingtreding van de wet gebruiksklaar moet zijn.

Het nieuwe omgevingsbeleid dreigt een technocratische exercitie te worden, stelt Ries van der Wouden in de PBL policy brief ‘Omgevingsbeleid op een tweesprong’. De discussie gaat vooral over beleidssectoren, transities en systemen, terwijl het volgens hem voor alles 'een maatschappelijke opgave is en zou moeten gaan over de leefwereld van de burgers in Nederland'.

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen van de provincie Noord-Holland.

De winkelmarkt van Nederland wordt nog steeds geteisterd door een groot maar afnemend aantal faillissementen, die hun weerslag hebben op de Nederlandse winkelstraten. Inmiddels is er een dalende trend zichtbaar van de leegstand, echter niet in de meeste middelgrote gemeenten. Dat blijkt uit het rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2017 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars

Hoogbouw: niets mis mee

18 september 2017 22:53

De storm die door de hoogbouwdiscusie in Amsterdam is veroorzaakt, is nog steeds niet gaan liggen. Binnenkort organiseert Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) zijn derde hoogbouwdebat. Werden in de voorafgaande twee debatten nog podiumplekken ingeruimd voor planologen, nu spreken enkel architecten met elkaar. Jammer, dat schiet niet echt op.

Noord-Groningen is dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet: 5G. Aangewezen door de mannen van EZ in Den Haag om het zelfbeeld van de Groningers weer wat op te vijzelen en Nederland voor te bereiden op de next economy. ‘Wekelijks komen hier geïnteresseerde partijen op bezoek.’

Verzet tegen Lelystad Airport

13 september 2017 23:45

Bezorgde inwoners van Gelderland, Overijssel en Friesland brachten dinsdagmiddag ongeveer zestigduizend protesthandtekeningen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport naar Den Haag.

Uit een underdogpositie kan iets moois voortkomen, zoals een innovatieve retailaanpak. Vorig jaar schreven we hoe Parkstad Limburg daarmee zelfs supermarktketen ALDI tot samenwerking bewoog. Aanstaande donderdag en vrijdag staat de innovatieve aanpak van de voormalige Oostelijke Mijnstreek centraal op het "Festival van de Toekomst".

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM - onderdeel van Koninklijke BAM groep - koopt het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam van het Rijksvastgoedbedrijf. Samen met AT Capital, Cairn en de ontwerpers OMA en LOLA Landscape ontwikkelt AM er een nieuwe, autoluwe stadswijk: Bajes Kwartier. 

Hoogbouw on the rise

8 september 2017 14:39

Nog niet zo lang geleden was het in veel Nederlandse steden taboe om hoger te bouwen dan de hoogste kerktoren. Maar juist nu het verlangen naar oudhollandse tijden groter lijkt dan ooit, krijgen kerktorens steeds meer concurrentie van nieuwe torens. Neerlands stadsbeeld verandert.

Na een periode van explosieve bouw van woningen in de jaren vijftig en zestig voor de toegestroomde mijnwerkers in Hoensbroek, nam na het millennium de vraag naar woningen af in deze Limburgse plaats. De buurt verloederde en de kwalitatief slechte woningen werden gesloopt. De ontstane ruimte is ingevuld met grotere, grondgebonden en levensloopbestendige huizen en een nieuw stadspark: het Aldenhofpark.

Vorige week publiceerde Detailhandel Nederland het rapport Kiezen voor het kloppend hart. Goed stuk dat helaas (weer) wordt beschreven in de media door de nadruk te leggen op stijgende parkeertarieven. Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio op Fontys, pleit voor urgentere zaken.

Het is een oud cliché dat ik ook zelf heb ondervonden: de kloof. Het gat tussen wetenschap en (beleids)praktijk. Academisch onderzoek heeft de neiging om beperkt praktisch toepasbaar te zijn. 

Havenbedrijf Amsterdam heeft het plan van de gemeente Amsterdam om 70.000 woningen te bouwen in het havengebied, afgekeurd. In 020 staat dat het havenbedrijf meent dat het plan te weinig rekening houdt met de belangen van de haven en de bedrijven in het gebied.

Hoofd beheer schrijft algoritmes

17 augustus 2017 11:40

Ik belandde in een discussie over de toekomst van het beheer van de openbare ruimte. Beheerders zijn belangrijk. Maar de discussie, zo realiseerde ik me, ging helemaal niet over de toekomst, maar over ongenoegens uit het verleden.

Vrije tijd

11 augustus 2017 8:17

De zeldzame retailadviseur die gemeenten voorhoudt dat winkelfaillissementen slechts een conjunctureel verschijnsel zijn, valt door de mand. De ene na de ander retailer gaat op de fles, en laat gaten achter in de winkelcentra van onze dorpen en steden.

Zo plotseling als ze kwamen, zo snel verdwijnen ze weer uit het straatbeeld: deelfietsen als de flickbike. Tenminste, als het aan de gemeente Amsterdam ligt. De hoofdstad doet de 'überfiets' in de ban. De motivatie: het verdringen van 'Amsterdamse fietsen' in stallingen. Juridische grondslag: de openbare ruimte is geen uitgifteplek.

Er is veel te doen om de Markthal. Het iconische gebouw in de binnenstad van Rotterdam. Opgeleverd in het najaar van 2014. Geopend door onze koningin. Overladen met prijzen en awards. Nationale én internationale. Je zou dan ook denken dat er louter positief nieuws te melden is over dit door Provast ontwikkelde gebouw. Maar dat valt tegen.

Rotterdam en de vier grootste Limburgse gemeenten staan in de top zes van drugsoverlast. Ook zei een op de acht inwoners van Roosendaal in 2016 veel overlast te ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Wat is eigenlijk de juridische basis van een rookverbod in de openbare ruimte, zoals Groningen wil? Die rammelt, concludeerde vakblad ROm eerder dit jaar. Het integrale omgevingsplan schept kansen, maar volgens omgevingsrechtadvocaat Anita Nijboer is aanscherping van het landelijk rookverbod onontkoombaar.

De Energiewende in Duitsland wekt bewondering, maar achter een façade van wind- en zonneparken gaat een verouderde infrastructuur schuil. Want behalve duurzame hardware, is een onderliggende infrastructuur voor uitwisseling en transacties nodig. Harde infra, maar belangrijker nog: software. Blockchains blijken de sleutel naar een duurzame toekomst.

Laatst zat ik bij een visieoverleg over de transformatie van het desolate Amsterdamse kantorengebied Amstel III naar een gemengde woonwerkwijk. Iemand hield daar een kort verhaal over mensen van somewhere en mensen van anywhere.

Het Rotterdamse bureau MVRDV wint de internationale architectenselectie voor het ontwerp van de laatste woontorens op de zuidzijde van de Rotterdamse Wilhelminapier. ‘De Sax’ kenmerkt zich door grote erkers en een soort luchtbrug met restaurant en terras op 70 meter hoogte.

Door de hoge prijzen zou je kunnen concluderen dat klein wonen een conjunctureel fenomeen is, maar er blijkt wel degelijk sprake van een structurele trend. Dat stelt Stec Groep naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 10 tips voor gemeenten en aanbieders die ook kleine huizen willen.

De Aanvullingswet grondeigendom* ondergraaft de onderhandelingspositie van gemeenten, stelt bestuursadviseur Sarah Ros in navolging van de Rli. Haar oproep: 'Handhaaf verplicht kostenverhaal, handhaaf de macroaftopping en koppel de PPT-criteria niet in uitgebreide vorm in de Omgevingswet.'

Een datacenter in Fort Rijnouwen, teelt van biomassa, en nieuwe energienetwerken langs de aanvoerroutes van watersystemen. Als het aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ligt, krijgen de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en nieuwe rol als energiebron- en buffer.

Het recente advies van de Rli over grondbeleid leverde al meerdere reacties op. Daaruit blijkt hoe belangrijk het grondbeleid is. Demetrio Muñoz Gielen komt daar nog eens overheen. 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

Het is al enige tijd mogelijk om Pokémons te vinden in de openbare ruimte, maar sinds kort kun je via je smartphone ook afvalbakken en banken tevoorschijn toveren. Dit is de app die virtueel straatmeubilair plaatst. 

In haar advies over grondbeleid stelt de Rli terecht de (toekomstige) uitvoerbaarheid van gebiedsontwikkeling aan de orde. Maar het gemak waarmee de Raad nieuw instrumentarium uit de hoge hoed tovert om de uitvoerbaarheid te verbeteren wekt verbazing, betoogt Erwin van der Krabben. 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig', luidt zijn oordeel.

Zaterdag is het zover: dan treedt de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking in werking. Afgelopen 15 mei zetten Peter van Geffen (Stec Groep) de veranderingen t.o.v. de oude regeling al eens op een rij.

 

Zaterdag gaat de nieuwe Ladder in. Gisteren organiseerden Stec Groep en Hekkelman Advocaten een gezamenlijke kennisbijeenkomst over de nieuwe Ladder. 200 aanwezigen van gemeenten, provincies en vastgoedpartijen kwamen samen om met het Rijk, de adviseurs en de advocaten grip te krijgen op de nieuwe Ladder. Een verslag.

De nieuwe Ladder biedt ruimte om de 'Laddertoets' vooruit te schuiven in de tijd. Maar gemeenten die de bijeenkomst over de nieuwe Ladder gisteren bezochten, verkiezen de zekerheid van harde plancapaciteit boven flexibiliteit. De Ladder wordt - onnodig - nog altijd te veel gezien als wiskundige toets.

In 2015 deden Schiphol, Haven van Amsterdam, FloraHolland en AMS-IX (datacenters) een oproep aan de regionale bestuurders: vergroot de concurrentiekracht van de ‘Westas’. Paul Jansen, bestuurslid SKBN en associate HorYzoN, pleit voor een publiek-private samenwerking in de Westas. 

Een gemeente die het onteigeningsrecht en bevoegdheden ten aanzien van het kostenverhaal 'doorlegt' aan een marktpartij: dat is de kern van het Rli-advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling'. Paul van Dijk, partner bij Akro Consult, wijst het niet direct af. Maar het ambacht van gebiedsontwikkeling gaat verder dan dat, betoogt hij.

Het grondbeleid moet worden gemoderniseerd, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een gisteren verschenen advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’. Opvallend detail: de regeling stedelijke kavelruil kan geschrapt worden. Vanwege het vrijwillige karakter biedt deze onvoldoende toegevoegde waarde, aldus de Rli.

 

De provincie Zuid-Holland betrekt letterlijk jong en oud bij het opstellen van haar omgevingsvisie. En vroeg daarom aan het Kennislab voor Urbanisme om eind augustus een summerschool te organiseren om tot een visie te komen. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink licht toe.

Afgelopen weekend ging de tentoonstelling ONTMOETEN van start. De vraag staat centraal welke interventies je kunt plegen in de openbare ruimte om het samenleven in stad en land te bevorderen. Kunnen we daarbij leren van de programmeurs van Pokémon Go?

Voor velen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling is duurzaamheid nog altijd een vaag begrip. Een containerbegrip wat praktisch maar moeilijk hanteerbaar valt te maken.

SP-wethouders Ivens en Jansen in Amsterdam en Utrecht willen huurprijzen beteugelen, in de private sector. Een verkeerd besluit om een falend woonbeleid te maskeren met mogelijk dramatische gevolgen.

De provincie Zuid-Holland gaat steviger sturen op de beschikbaarheid van een passende woning voor iedereen. Daarover zijn gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en Provinciale Staten het gisteren eens geworden tijdens de behandeling van de GS-brief “Provinciaal beleid en aanpak regionale woonvisies”

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ingestemd met vierentwintig nieuwe projecten onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat gemeenten nieuwe duurzame ontwikkelingen in gang kunnen zetten, zoals een oud industrieterrein verbouwen tot een modern en duurzaam bedrijvenpark, woningen bouwen op een leegstaand bedrijventerrein of een attractiepark ontwikkelen.

Een vijfkoppige jury heeft op basis van 20 inzendingen een drietal openbare ruimtes voorgedragen voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte: de Groene Loper in Breda, de groenstructuur in Houten-Zuid en Herinrichting Skatepark Westblaak in Rotterdam. 

Uitstel van de invoering van de Omgevingswet mag voor een aantal koplopers frustrerend zijn; bestuursadviseur Sarah Ros meent dat veel gemeenten de mogelijke extra tijd die nog rest tot invoering van de wet goed kunnen gebruiken. Stadszaken stelde haar 4 vragen.

Er is een flinke toename in middenklasse gezinnen met de wens in de stad te blijven wonen. De woonwensen van deze gezinnen moeten beter meegenomen worden in het ontwerp van nieuwe woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme plattegronden bij gezinsuitbreiding en speciale buitenruimtes voor spelende kinderen.

De komende 15 jaren gaat robotisering in de Nederlandse distributiecentra (DC’s) ten koste vanzo’n 35.000 arbeidsplaatsen. De locatie van distributiecentra zelf veranderen nauwelijks, wat ook geldt voor gebouwkenmerken.

Onderzoek van de Gezondheidsraad toont een positief verband aan tussen het ontwerp van de buitenruimte en positief gezondheidsgedrag als meer bewegen. Maar hoe zit het eigenlijk met de relatie tussen de fysieke leefomgeving en negatief gezondheidsgedrag als roken en ongezond eten?

De mens is een onverbeterlijke wegkijker. Een struisvogel, een gemaksdier. De mens voelt pas urgentie als er wrijving ontstaat. Niet de lange, maar de korte termijn schudt ons wakker. Dat is ook het probleem bij zoiets als het klimaat. We schrikken wel van geritsel in de bosjes, maar niet van een mogelijke vloedgolf in 2037.

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser van Next Architects zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Karin Laglas, directeur van Ymere.

Wat doen mensen in het eerste half uur na een ramp en hoe kunnen we zorgen dat ze de juiste keuzes maken? Die vraag stond centraal tijdens het Innovatieatelier Smart Safe op donderdag 18 mei in het stadhuis van de gemeente Sittard-Geleen. 

De definitieve nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is 12 mei bekend gemaakt. Alle nieuwe bestemmingsplannen die met ingang van 1 juli worden vastgesteld, moeten worden getoetst aan de nieuwe Ladder. Dit zijn de grootste veranderingen.

Zaanstad heeft een grote stap gezet om in 2050 aardgasvrij te zijn. De gemeente heeft samen met betrokken partijen een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een warmtenet in Zaandam-Oost in 2018. Dankzij zo’n warmtenet is geen aardgas meer nodig om woningen te verwarmen. 

In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw stelde een aantal landschapsarchitecten zich ten doel het Nederlandse landschap te moderniseren. Zij wilden een eigentijds landschap realiseren door het bestaande landschap als toetsingskader te gebruiken voor nieuwe ingrepen. Een poging die bekend kwam te staan als de Paradijsmethode.

Eens in de zoveel tijd bedenkt iemand een idee dat zo bizar is dat het alle kranten haalt. Die berg in Flevoland, de tulp voor de Nederlandse kust en de champagneglazen van Rotterdam Centraal. In de rubriek Ongebouwd Nederland neemt Stadszaken de ideeën onder de loep en polst de status. In deze derde editie: Jan Poots luchtvaartstad.

De Spaanse modegigant Inditex gaat in Lelystad een nieuw, enorm groot distributiecentrum bouwen van naar schatting 170.000 m2. Daarvoor heeft Inditex een kavel van 35 hectare afgenomen op Lelystad Airport Businesspark (LAB) dat aan de luchthaven grenst.

In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar voor het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder onderzoekslasten. Gemeenten,  provincies en projectontwikkelaars hoeven vanaf 1 juli alleen bij nieuwbouwplannen buiten stedelijke gebieden uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is.

Veel winkelcentra hebben het moeilijk. Overal worden pogingen gedaan om ze te ‘revitaliseren’. Er zijn zelfs hele cursussen voor. Over samenwerking, out-of-the-box-denken, en vooral over minder meters, minder regels en ruimere bestemmingen. Vooral bij dat laatste denk ik: beter laat dan nooit. 

“De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal” staat boven het bericht van de provincie Noord-Holland van 7 april jl. Aan het woord is gedeputeerde Joke Geldhof: “Balans tussen rust en reuring, daar gaat het om”. Sinds de reuring eind 2015 over de vele bouwplannen voor de gehele kust van ons land hebben veel partijen samen het kustpact gesloten.

Technologie in de openbare ruimte is alomtegenwoordig: denk aan parkeersensoren, ‘slimme’ straatverlichting, of de navigatie op onze telefoon. Hoe ziet die publieke ruimte er dan uit over 20 of 30 jaar? Onderzoeker Gabriele Ferri van het HvA-lectoraat Play & Civic Media wil weten hoe burgers hierover denken en ontwikkelde een app.

Corporaties hebben van oudsher, zeker in de grotere steden, veel geclusterd bezit. Of het nu gaat om grondgebonden woningen of meergezinswoningen, veel voor- en na-oorlogse wijken bestaan voor een groot deel uit corporatiebezit. 

Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Herbert ter Beek (Bureau voor Economische Argumentatie) deden onderzoek naar het functioneren van Brabantse binnensteden. Hun bevindingen zijn niet mals. De kwaliteit van het binnenstadmanagement laat te wensen over. Hoe kan het wel? 5 vragen aan lector Cees-Jan Pen.

Gezond ontwerpen is interessant en noodzakelijk, maar het bestemmingsplan gaat voorbij aan het feit dat ontwerpkeuzes in de openbare ook een grote impact hebben om het welbevinden van haar gebruikers. Met de ‘Gezondheidswijzer’ vult de provincie Gelderland een leemte op.

Zijn binnenstedelijke gebiedstransformaties financieel rond te krijgen door het aantal woningen daarin stevig op te voeren, zoals adviesbureau Fakton eerder op Stadszaken betoogt? Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw (TU Delft) presenteert 'alternatieve feiten'.

Eens in de zoveel tijd bedenkt iemand een idee dat zo bizar is dat het alle kranten haalt. Die berg in Flevoland, de tulp voor de Nederlandse kust en de champagneglazen van Rotterdam Centraal. In de rubriek Ongebouwd Nederland neemt Stadszaken de ideeën onder de loep en polst de status. In deze eerste editie: Die berg in Flevoland.

Subsidiebehoefte, dat lijkt de kernboodschap van het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. Een subsidiebehoefte uitgedrukt in een bedrag per woning (25000 euro). Natuurlijk is het nu de tijd om als (vastgoed- en bouw)sector te lobbyen en input te leveren aan een nieuw regeerakkoord, maar kies dan een kernboodschap die wervend is en de sector als strategisch en economisch belangrijk, mensgericht en vindingrijk positioneert.

Op 31 maart 2017 opent BlueCity haar kantoorvleugel in de voormalige discotheek Club Tropicana. Daarmee realiseert BlueCity de eerste circulaire werkplekken van Rotterdam. Het kantoorconcept is bedoeld voor innovatieve bedrijven die met hun producten en diensten de groei van de circulaire economie versnellen.  

Moeten kiezers een verstandige keuze maken op 15 maart? Als het aan informaticus en simulatie-expert Peter Sloot ligt wel. ‘Het probleem is dat de kiezers niet rationeel tewerk gaan. Daar valt veel te verbeteren’, zegt hij in een stuk in de Volkskrant

Dezer dagen verscheen het rapport van o.a. de G32 naar de transformatiepotentie van de steden in ons land. Eerder dacht het Planbureau voor de Leefomgeving nog dat 35 tot 80% van de nieuwbouwvraag naar woningen in de steden zou kunnen worden opgevangen; nu blijkt uit dit nieuwe onderzoek dat het om 10 tot 30% gaat. 

Lokale overheden hebben onlangs weer een nieuw samenlevingscontract gesloten met bouwers, beleggers en ontwikkelaars. Binnenstedelijk bouwen kan, maar alleen met 3,6 miljard rijkssubsidie, claimt een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van projectontwikkelaars.

Sinds gisteren zal niemand meer zeggen dat transformatie de spreekwoordelijke druppel is de nijpende vraag naar nieuwe woningen op te vangen. Het breed gedragen Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformatie bevestigt de ondergrens van 35% inbreidpotentie van het PBL. Ik daag de markt nu uit om ook de bovengrens op te zoeken. 

We kunnen een derde van de woningvraag realiseren in de bestaande stad. Daar is wel 3,6 miljard euro subsidie voor nodig. Dat stelt Brink Groep in een onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd op het 'Debat Transformatiepotentie Bestaande Stad'. Ik was in Hamburg. Daar leerde ik dat transformeren geen geld kost, maar geld oplevert.

Het is af en toe niet voor te stellen dat ondernemers niet happen op het fantastische verduurzamingsaanbod dat voor hun neus ligt. Hoe kan het dat juist ondernemers geld laten liggen? Duurzame gedragspsychologie biedt uitkomst.

'Lelystad' in 2019 open

17 februari 2017 16:08

De uitbreiding van luchthaven Lelystad wordt niet verder vertraagd. Het vliegveld kan op 1 april 2019 open voor grote vliegtuigen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma vandaag aan de Tweede Kamer.

‘Onzorgvuldige en ontijdige wetgeving’. Zo kwalificeert het Stedennetwerk G32, het samenwerkingsverband van inmiddels 38 steden, de Wet Kwaliteitsborging waarover de Tweede Kamer vanavond debatteerde met minister Plasterk. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over de wet.

Over cruciale vragen blijft fundamenteel verschil van inzicht bestaan; op andere punten vonden belangrijke stakeholders in het soms (verhitte) woondebat van afgelopen jaar elkaar. Het is geen of/of-discussie. Binnenstedelijk bouwen is zeer wenselijk, maar sluit nieuwe uitleg niet per se uit.

Gisteren zette de provincie Zuid-Holland een streep door bouwplannen aan de kust bij Kijkduin. Cees-Jan Pen is fel gekant tegen het in zijn ogen onbezonnen bouwen aan de kust, niet enkel uit landschapsbehoud, maar ook omdat het schade zou toebrengen aan de economie. 'Het is nu zaak dat we alle pijplijnprojecten tegen het Kustpact aan houden.'

Een energie-eiland voor de kust van Nederland moet er toe bijdragen dat Nederland in 2050 energie-neutraal is. VNO-NCW, MBK en LTO presteren deze en andere 'doorbraakprojecten' vandaag in hun gezamenlijke Deltaplan Energie & Klimaat.

Structurele vervuiling van water, lucht en bodem is in grote delen van ons land verleden tijd. De focus ligt al weer enige jaren op het creëren van duurzame bedrijvenparken. Zo niet bij het Limburgse Chemelot. Het chemische industriepark presteert het om keer op keer in het nieuws te komen met incidenten

De milieuzone in Utrecht blijft, dat maakte de Raad van State vandaag bekend. De milieuzone houdt ook in hoger beroep stand. Autoclub KNAC had een hoger beroep aangespannen, nadat de Utrechtse rechtbank begin 2016 oordeelde dat de milieuzone rechtmatig was ingesteld. 

De Omgevingswet en haar instrumentaria en regelingen zijn nog vooral een ruimtelijk feestje, terwijl het een uitgestrekte hand moet zijn naar alle belanghebbende stakeholders. Hoe zorgen we ervoor dat de buitenwacht de Omgevingswet ook ziet als kans, in plaats van obstakel?

Fruitbomen zijn in veel Nederlandse dorpen en steden in de openbare ruimte te vinden. Maar is er ook een duidelijke visie op een duurzaam beheer en gebruik van deze fruitbomen? Het is de hoogste tijd om de goede ervaringen op een rijtje te zetten en tot uitwisseling van kennis te komen.

Na jaren van crisis is de woningbouwopgave terug op de politieke agenda. Er komen gewoon te weinig bouwlocaties beschikbaar. Binnenstedelijke woningbouw in voornamelijk het economisch kerngebied van ons land moet een belangrijke bijdrage leveren aan het lenigen van de nieuwe woningnood, maar de barrières zijn juist daar hoog. Alleen wanneer publieke en private partijen de krachten bundelen, kan de binnenstedelijke woningproductie voor langere tijd op een hoger niveau gebracht worden.*

Het oordeel van woningcorporaties over de kennis en kunde van gemeenten is de afgelopen 2 jaar langzaam gestegen. Toch vindt nog steeds 70% dat gemeenten te weinig weten over wonen. Schrale troost, in 2014 was dat percentage nog 80%. 

De verkoopcijfers blijven stijgen, maar het lukt gemeenten en marktpartijen niet om voldoende nieuwbouwwoningen op de markt te brengen. Daardoor dreigt het woningtekort in een aantal woningmarktregio’s verder op te lopen. Dat zegt de NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen.

'Nederland is gelukkig uit de economische crisis. Dat is hartstikke mooi en daar mogen we best blij van worden. Laat hierover geen misverstand bestaan. Dezelfde blijdschap geldt ook voor het herstel op de retailmarkt, maar we juichen veel te vroeg', stelt Cees-Jan Pen, lector Fontys Hogescholen.

Door het dalende inwonertal in Hoensbroek kwamen vlakbij het centrum een aantal portiekflats en een schoolgebouw leeg te staan. De sloop van deze gebouwen maakte het mogelijk om een nieuw stadspark te ontwikkelen: het Aldenhofpark.

'De DAEB-regels van het Rijk maken het voor Amsterdamse corporaties ondoenlijk om kluswoningen aan te bieden', zegt bestuurder stadsdeel Nieuw-West Ronald Mauer (D66) tegen minister Blok tijdens een werkbezoek aan kluswoningproject ‘Klussen op de Klarenstraat’.

Afgelopen zomer lazen de CEO’s van LinkedIn, Cisco, McKinsey en Corning het boek The Seventh Sense van Joshua Cooper Ramo. In The Seventh Sense wordt kernachtig een interessant denkkader neergezet dat relevant is voor de ontwikkeling van werklocaties.

Planologen en stedenbouwkundigen zijn immer op zoek naar de heilige graal in de ruimtelijke ordening: ruimtelijke kwaliteit. Het is een graal die veel belooft, maar zich weinig laat (be)grijpen. Talloze pogingen zijn er gedaan om ‘kwaliteit’ te omschrijven.

Met enige regelmaat worden er voorstellen gedaan om verouderde kantoorgebouwen te slopen op kosten van de gemeenschap. Ed Bielefeld, Innogetics, zet vraagtekens bij deze ontwikkeling en pleit voor een andere verdeling van de kosten om de circulaire kantorenmarkt vorm te geven.

Het idee is zo simpel en tegelijkertijd briljant dat ik baal dat ik het niet bedacht heb: een wandelboekje over VINEX-wijken. Ik nam de proef op de som in mijn stad Amersfoort en wandelde op een druilerige zondag 11 kilometer door Kattenbroek en Vathorst. Mijn vriendin bleef verbijsterd achter op de bank en keek Netflix.

In deze aflevering: de Gendtse Waard, een buitendijkse polder ten oosten van Nijmegen. Het voorlopig afblazen van een Ruimte voor de Rivierproject was geen aanleiding om hier alles bij het oude te laten. Ideeën en budgetten werden gestapeld om het gebied op te knappen, bebouwing te revitaliseren en recreatie en natuur te ontwikkelen.

Het Rotterdamse Hofpleinviaduct heet in de volksmond de Hofbogen. Het was ooit de trotse drager van de eerste elektrische trein in Nederland, tussen Rotterdam en Den Haag, en is nu deels ingericht als park en boomgaard.

Is de toekomst echt zo dramatisch voor de winkels als sommige doemdenkers ons willen doen laten geloven? Zal internet leiden tot 30 tot 50% minder winkelvoorraad? Komen complete binnensteden leeg te staan? De toekomst voor fysieke winkels is zelfs bijzonder zonnig. In ieder geval ‘branchebreed’. Dus voor de sector als totaal.

Vrijdag 16 december was de feestelijke viering van de Falco Award in Kerckebosch. Zo mag Kerckebosch zich een jaar lang de beste openbare ruimte van Nederland noemen. Een bekroning voor het ontwikkelen van stad én natuur, samen met bewoners uit de wijk.

De industrie ontwikkelt zich positief. Met name waar deze onderdeel is van topsectoren zoals high tech, life sciences & health en agri & food. Hierdoor heeft de industriële werkgelegenheid in de afgelopen jaren vooral in Zuidoost-Brabant, de regio Leiden en Bollenstreek en de Veluwe een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

Het ging dit jaar over leegstand in binnensteden, de angst voor een volgebouwde kust, Brexit, de naderende Omgevingswet en natuurlijk de woondiscussie. Lees hier het Stadszaken-jaar 2016 in vogelvlucht en bekijk de 16 meest gelezen artikelen van het jaar. De nummer 1 is te danken aan Aldi.

Het is niet nodig om te zoeken naar nieuwe bouwlocaties in Noord-Holland. Die zijn er namelijk genoeg, zegt degeputeerde Joke Geldhof (D66) als reactie op een hartenkreet van twee wethouders om nieuwe woningbouw toe te staan in groene gebieden rond de steden. Geldhof waarschuwt bovendien voor het aanhouden van té veel harde planvoorraad. 'Dan verdwijnt de flexibiliteit in de programmering en bestaat risico op onnodige plankosten en desinvesteringen.'

De commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat heeft op 6 december 2016 een advies uitgebracht over de toekomst van de Nederlandse economie. In dit artikel bespreekt Friso de Zeeuw de analyse en aanbevelingen van de commissie. Hij voegt daar vijf consequenties voor gebiedsontwikkeling aan toe.

Provincie Gelderland en Noord-Holland Noord hebben zich via endorsement letters officieel aangesloten bij het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’, dat 6 december in Den Haag is aangeboden aan de Vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer.

3 toekomstrichtingen voor PHB

12 december 2016 10:47

Het grootste deel van de verouderde terreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de afgelopen jaren geherstructureerd. Maakt het succes van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) daarmee een einde aan haar bestaansrecht?

Hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomen we in op een aantal projecten. In deze aflevering: de tienkamp van RijswijkBuiten. In Rijswijk werd vol ingezet op het realiseren van een (op termijn) energie-neutrale woonwijk.

Hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomen we in op een aantal projecten. In deze aflevering: RijswijkBuiten. In Rijswijk werd vol ingezet op het realiseren van een (op termijn) energie-neutrale woonwijk. Ook voor andere duurzaamheidsaspecten lag de lat hoog.

‘Ons geld wordt verdiend bij bedrijven, niet achter burelen. En die bedrijven staan vaak in regio’s’, benadrukte Peter Noordanus vanmiddag op het debat ‘Regionale innovatiekracht, dé motor voor de Nederlandse economie’ dat de SKBN* met Buck Consultants International organiseerde. Kortom: ‘Het is de hoogste tijd voor een nieuw regionaal-economisch verhaal', aldus Noordanus.

De bouwsector profiteert optimaal van de verdichtingsideologen is de stelling van Jos Feijtel. De adviseur Wonen en voormalig corporatiedirecteur snapt niet dat de buitenstedelijk bouwen-lobby wordt afgeschetst als lobby van de bouwsector. Lees hier zijn pleidooi.

De Primos-prognose staat nooit op zichzelf maar is een van de instrumenten om grip te krijgen op de woningbehoefte in uw gemeente of regio en passende woonprogrammering. In dit artikel leest u tien punten voor het succesvol gebruiken van Primos voor de prognose van de woonprogrammering.

Er moeten regionale economische versnellingsagenda’s komen voor sterkere ruimtelijk-economische clusters. Alleen daarmee kan Nederland als geheel concurrerend blijven.

Om de vraag te kunnen bijbenen, moeten gemeenten in de Amsterdamse regio 250.000 huizen bijbouwen. Maar als het gaat om de vraag 'waar', tekent zich een paradox af. De gemeente moet bouwen, maar mag het eigenlijk niet.

Bedrijventerreinen zijn de energietransitiehubs van de toekomst. De doelstellingen van het nationale energieakkoord en de internationale klimaatafspraken kunnen niet alleen met energiebesparing worden gehaald. Er zal ook substantieel duurzame energie ‘op het land’ moeten worden opgewekt.

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van provincie Noord-Holland, kent als geen ander het effect van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) op de bedrijventerreinen in zijn provincie. Hij was erbij bij de oprichting in 2011, zag het uitgroeien tot een waardig projectbureau.

Prognoses zijn voor velen vaak een black box. Daarom een overzicht van de belangrijkste inputvariabelen voor bijvoorbeeld Primos en het effect hiervan op de uitkomst voor uw gemeente of regio. Zo kunt u het prognoseresultaat goed beoordelen.

Pure bevolkingspolitiek

30 november 2016 0:03

Gisteren stemde Rotterdam over de Woonvisie. Ik heb tegengestemd. Of had graag tegen willen stemmen. Ik woon niet meer in Rotterdam, helaas. Een schrale troost: mijn stem had niets uitgemaakt.

Steden bouwen liever niet in het groen, kopte de site Follow the Money. Dat klopt. Inbreiden gaat voor uitbreiden, en terecht. Maar nu het woningtekort groteske vormen begint aan te nemen en prijzen uit de pan rijzen, schrikt politiek Den Haag wakker. Moet wonen weer op de Rijksagenda?

Een beschrijving van bedrijventerrein Molenkade in Duivendrecht aan het begin van deze eeuw klinkt als een scene uit een gangsterfilm. Het gebied werd in de nachtelijke uren overgenomen door drugsdealers, de politie meed het terrein en ook de gemeente keek liever de andere kant op. 

Petra Tiel, VNO-NCW West ziet steeds vaker woningen terug op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam: ‘De provincie moet de woningopgave oppakken en die opgave ver weghouden van bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen werk je, daar woon je niet.'

Hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomen we in op een aantal projecten. In deze aflevering: Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Ontwikkelaar Schipper Bosch transformeerde het voormalige Akzo-terrein.

Stakende stemmen beletten gisteravond een raadsbesluit over de bouw van een vakantie-eiland bij de Veerse Gatdam. In december komt het controversiële plan opnieuw in de raad van Noord-Beveland. Kunnnen zij het hun eigen 'Kustpact' passeren? 5 vragen aan omgevingsrechtadvocaat Anita Nijboer.

 

Vanavond beslist de gemeenteraad van Noord-Beveland over het wel of niet doorgaan van het project ‘Veerse meer’, waarbij een schiereiland van 31.000 m2 zal worden aangelegd in het Veerse meer met daarop een hotel, restaurant en vakantievilla’s. Dit tot groot protest van de kustbeschermers, die afgelopen jaar het ‘Kustpact’ opstelden. Saillant detail: Noord-Beveland is een van de betrokkenen  bij dit ‘pact’. Wat is de juridische waarde van zulke overeenkomsten? 5 vragen aan omgevingsrecht-advocaat Anita Nijboer (partner Ekelmans & Meijer Advocaten).

Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor Brainport Industries Campus (BIC). Daarmee is langdurig verzet van ondernemersverenigingen, die zich beriepen op de Ladder voor duurzame verstedelijking, gebroken. Stadszaken sprak met verantwoordelijk wethouder Depla en Co Verdaas, die Depla adviseerde.

Keuzevrijheid

24 november 2016 9:10

Op het ROm-seminar 'Flexibel en gezond' gisteren, kwam GGD'er Fred Woudenberg op voor de gewone man, die is overgeleverd is aan planologische modes. Zoals het idee dat je het overschrijden van een gezondheidsnorm kunt compenseren met een andere gebiedsmaategel, bijvoorbeeld extra groen.

Kust nog láng niet beschermd

22 november 2016 13:40

De poging van de gemeente Noord-Beveland om met de bouw van een eigen 'Malibu' het onlangs gesloten Kustpact te omzeilen, laat zien hoezeer kustgemeenten tegen de bouwlobby en vooral zichzelf beschermd moeten worden, stelt lector Cees-Jan Pen. 'Bij eb zie je de ware omvang van de vervuiling'.

De lokale economie wordt belangrijker. En daarmee de taak van de afdeling Economie. Herman Timmermans, voorzitter Stichting CLOK, licht zijn 4 agendapunten toe voor de optimale stimulering van de lokale economie.

Op het seminar 'Nieuwe woonvormen & Healthy Ageing' spraken wetenschappers, politici, zorgprofessionals en financiers over de invloed van de gebouwde omgeving op het gezond oud worden. De conclusie: goed ontworpen buurten en gebouwen kunnen bijdragen aan 'healthy ageing'.

Slimme keuzes in de ruimtelijke planvorming beperken gezondheidsrisico’s en stimuleren een gezonde leefstijl. Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, ziet kansen om dit nog beter uit de verf te laten komen.

Meer regelruimte voor geluid, geur en andere omgevingsfactoren moet wonen op bedrijventerreinen mogelijk maken, zonder dat het de gezondheid schaadt. Maar kan dat? We vroegen het Fred Woudenberg van de Amsterdamse GGD.

Zes van de zeven adviesorganisaties die een 'bod' deden voor de Nationale Omgevingsvisie, repten niet over de woonopgave. Dit terwijl het aantal huishoudens tot 2040 met 1 miljoen kan groeien. Blijkbaar interesseert ons die woningzoekende niet. Maar boze woningzoekenden kunnen boze kiezers worden.

Martin Bekker, beleidsmedewerker Economische Zaken bij de Stadsregio Amsterdam, is een van de twee geestelijke vaders van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Hoe kijkt hij, zeven jaar later, aan tegen de resultaten van dit bureau?

Hoe verdienen we straks nog ons geld? Burgemeester van Tilburg Peter Noordanus maakt zich zorgen over het verdienend vermogen van Nederland. Hij ziet de economie in rap tempo veranderen en mist effectief rijksbeleid.

Met een grote deal met een buitenlandse financier ter waarde van één miljard verduurzaamt de stichting BE+ de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen. Daarmee wordt 32 Petajoule energie bespaard, liefst een derde van de doelstelling uit het Energieakkoord.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakt € 40 miljoen extra vrij voor de uitbreiding van fietsenstallingen bij NS-stations. Ze wil hiermee de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aanpakken voor 2020. 

Het aantal verstrekte bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen in 2016 blijft sterk achter bij de verwachting, terwijl de vraag naar nieuwe huizen verder toeneemt. Vooral in de Amsterdamse en Utrechtse regio neemt de marktdruk daarom verder toe en komen prijzen verder onder druk te staan.

Je eigen huis bouwen was nog nooit zo gemakkelijk. Een Nederlands consortium van ontwerpers en ingenieurs presenteert tijdens de Dutch Design Week een bouwsysteem waarmee asielzoekers zelf een eigen huis kunnen bouwen.
 

De Nederlandse hout- en bossector wil de komende dertig jaar 100.000 hectare extra bos creëeren. Het plan moet bijdragen aan de klimaatdoelen gesteld in het Energieakkoord. De nieuwe bosaanplant gaat ruim drie miljard euro kosten en beslaat een gebied groter dan de Veluwe.

Het is belangrijk dat potentiële circulaire parken de volgende vijf barrières kunnen herkennen en overwinnen. Het zijn barrières waar rekening mee gehouden moet worden als een (bestaand of nieuw) terrein circulair(der) wil worden. 

Overal op de wereld zijn bedrijventerreinen bezig met de omslag naar circulariteit. Wat kunnen we leren van deze praktijkcases en hoe vinden we de geheime ingrediënten voor een succesformule? Lees hier meer over de vijf vereisten voor een circulair bedrijventerrein.

Overal op de wereld zijn bedrijventerreinen bezig met de omslag naar circulariteit. Wat kunnen we leren van deze praktijkcases en hoe vinden we de geheime ingrediënten voor een succesformule? Lees hier meer over 3 internationale circulaire bedrijventerreinen.

Niet alleen de herfst heeft z’n intrede gedaan, ook het ‘implementatieplan-seizoen’ is begonnen. Ik merk dat veel gemeenten concreet aan de slag willen met de invoering van de Omgevingswet. Er verschijnen plannen van aanpak, implementatieplannen en –programma’s.

Vorige week sloten twaalf provincies evenzoveel ‘retaildeals’ met minister Kamp. Waarom zo laat? We vroegen het gedeputeerde Sander de Rouwe van Fryslân, die als woordvoerder optreedt namens de provincies. 'Alleen de Omgevingswet kan nog een obstakel vormen.'

Minister Kamp wil vanaf 2020 af van de overheidssteun om het aantal elektrische auto’s te laten groeien. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp van Economische Zaken naar de kamer heeft gestuurd.

Tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte in Leeuwarden heeft woonwijk Kerckebosch in Zeist de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2016 in de wacht gesleept. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de mooiste, meest toegankelijke en bijzondere openbare ruimte van Nederland.

Tien jaar lang streden Petra van Gaanderen en Jimmy Güren voor een Wereldbazar. Een overdekte markt aan de rand van Winschoten die plaats biedt aan 550 standhouders met wereldse producten. Tot de Raad van State gister een streep zette door de plannen én tegen die uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Volgens enkele critici zijn we weer hard op weg naar de zoveelste vastgoedbubbel. Interessant punt. Al denk ik dat de bubbel niet zozeer zit in de woningvraag als wel in de financiering. Veel te hoge prijzen bij te gering aanbod.

Ons economisch beleid is volledig gericht op groei in enge betekenis. Prof.dr. Arnold Heertje ergert zich daar mateloos aan. ‘Dat betekent dat alleen zaken die in geld zijn uit te drukken meetellen. Niet-calculeerbare zaken als natuur, cultuur, milieu en leefbaarheid worden weggecijferd. Dat moet radicaal veranderen.'

Zef Hemels ‘grote stad-evangelie’ zoals beleden in NRC roept niet direct warme gevoelens op in het land, blijkt. Dat is niet vreemd. We hebben het goed in onze middelgrote steden. Maar Hemels ideaal moet serieus worden genomen. Laat Amsterdam maar groeien, maar wel op onze eigen duurzame manier.

De provincies gaan plannen die de winkelleegstand vergroten blokkeren. Deze en andere maatregelen staan in 12 RetailDeals die de provincies vandaag met met minister Kamp sluiten. Detail: in de deals komen afspraken om te komen tot objectieve kengetallen over productiviteit en marktruimte.

De snelle ratificatie van het Klimaatakkoord toont aan dat de klimaatopgave breed wordt omarmd, zei Urgenda-directeur Marjan Minnesma in het NOS-journaal. Wat betekent de 'revolutie' voor Nederland distributieland? En voor de industrie? BT sprak met Minnesma, hoofdgast op het BT Event.

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt soms voor statushouders maar het geldt blijkbaar ook voor de “tijdelijke subsidieregeling huisvesting statushouders”. Er wordt nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van deze regeling en bij veel gemeenten en corporaties blijkt men lang niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden. 

Het einde van de stad is nabij

26 september 2016 11:18

Het einde van de compacte stad is nabij. Althans, als je Ray Kurzweil mag geloven. Kurzweil is futuroloog en directeur Engineering bij Google en hij stelde tijdens het jaarcongres van de European Public Real Estate Association, dat de stad ‘een uitvinding van duizenden jaren geleden’ is die we niet meer nodig hebben.

Winkels verdwijnen helemaal niet

1 september 2016 14:03

Hans van Tellingen van Strabo durft de stelling wel aan: de totale winkelvoorraad zal de komende jaren niet, of in ieder geval niet veel, krimpen. Een bijzonder geluid in noodlijdend retailland. 'Helemaal niet noodlijdend', stelt Van Tellingen, ‘want zolang er vrouwen zijn, wordt er gewinkeld. En ook de vrouwelijke jeugd omarmt de fysieke winkel, zie het succes van Primark.’ 

Het aantal ondernemersfondsen, waaronder BIZ’en, neemt spectaculair toe. Op termijn zullen in elke gemeente – en waarschijnlijk op elk bedrijventerrein en in elk winkelgebied – een of meerdere fondsen actief zijn. Herman Timmermans, voorzitter CLOK, zet 5 redenen voor het succes van de BIZ op een rij.

Toekomst voor nationale parken

10 augustus 2016 13:20

Wat moeten we aan met onze nationale parken? Landschapsarchitect Rob van Aben pleit in vakblad Groen voor een verschuiving van de saaie sectorale voorziening naar beleving met allure. Tijd voor waterbanen in de Weerribben en onderwaterhotels in de Waddenzee?

Emmen is het dierenpark, maar in mijn ogen eist het vernieuwde park aan de rand van de binnenstad ten onrechte de aandacht van de toerist op. Het plein dat voor de entree van Wildlands is aangelegd, is een (gratis) attractie op zich.

Theo Föllings (SKBN) pleitte eerder voor de invoering van erfpacht om grip te krijgen op de waardeketen van werklocaties. Reinoud Fleurke (SADC) plaatst dit in een trend van verticale integratie, die nodig is om de kwaliteit te kunnen leveren waar de markt om vraagt. Hoe pas je dat toe bij gebiedsontwikkeling?

Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van makelaarsvereniging Dynamis blijkt dat Amsterdam ontoegankelijk is geworden voor middeninkomens. Erger is dat de hele noordvleugel op slot dreigt te gaan. Drie vragen aan Dynamis-directeur Wilfred van der Neut.

Het PBL-onderzoek waaruit blijkt dat we 35 tot 80 procent van de woningopgave in de bestaande stad kwijt kunnen, gaat voorbij aan de vraag hoe we dit financieren, stelt Friso de Zeeuw. 'We moeten beseffen dat het ISV tot het verleden behoort en de meeste grondbedrijven geen vlees meer op de botten hebben.'

23 studenten en jongprofessionals presenteerden tijdens het slotevent van de Summerschool ‘Omgevingswet-Testrit’ op vrijdag 8 juli vijf omgevingsvisies voor Wijk aan Zee. De winnaars focusten in hun visie op de unieke combinatie tussen industrie, kustlandschap en het dorp, en wonnen 2.000 euro.

De NEPROM, Wallage, Geuze: allemaal legden ze minister Schultz over de knie. Het Rijk verkwanselt ons ruimtelijk-economisch landschap; kwaliteit moet weer centraal staan. Maar de 'hoe-vraag' beantwoorden ze niet. Theo Föllings, voorzitter van de Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), doet dat wel. Met erfpacht.

Vanaf 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd en moeten gemeenten binnen acht weken op een initiatief kunnen reageren. Om daarop voor te sorteren, is een negental pilots rond de (vanaf dat moment verplichte) omgevingsvisie uitgevoerd. In Hart van Holland moet dit leiden tot één omgevingsvisie voor tien gemeenten.

Alle goede bedoelingen ten spijt; de grondboeren van de gemeente bepalen uiteindelijk waar gebouwd wordt: in de wei. Maar klopt dat beeld wel? En hoeveel tijd krijgen gemeenten van de toezichthouder om gronden af te boeken? We vroegen het Fakton-directeuren Aeisso Boelman en Peter van Bosse.

De ‘verkrampte’ reacties uit de ambtelijke top van de ministeries van IenM en EZ op het Rli-rapport ‘Mainports voorbij’ schoot Cees-Jan Pen in het verkeerde keelgat. 'Dit toont eens te meer aan dat er een gebrek aan visie is op rijksniveau. Ik hoop dat ministers hun ambtelijke top snel overrulen.’

Bij een hoog groeiscenario kan tot 2050 ongeveer 35 procent van de woonvraag binnenstedelijk worden opgevangen, bij een laag groeiscenario tot 80 procent. In een aantal stadsregio’s dreigt ruimtetekort. Dat kan worden verminderd door hogere dichtheden of in de toekomst meer on(der)benutte werklocaties in te zetten.

Jeroen Hatenboer, wethouder te Enschede, wil van zijn grondbedrijf af. 'Een verstandige zet die navolging verdient', vindt Henry Meijdam.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt vernieuwd. De nieuwe Ladder is korter, duidelijker en voorkomt een nieuwe golf van jurisprudentie, stellen Stec Groep en Hekkelman Advocaten in een eerste reactie. De minister pakt hiermee haar rol als systeemverantwoordelijke.

Stockholm is door Ericsson uitgeroepen tot de beste Networked Society City. De stad is een pionier op het gebied van onder andere duurzaamheid, technologie en waterbeheer. Maar wat maakt Stockholm precies een smart city?

1/3 van de Europese hoofdkantoren van Amerikaanse bedrijven gaf aan bij een eventuele Brexit Londen te willen verlaten. 61 procent noemde Nederland als favoriete alternatief, aldus een inventarisatie van Buck Consultants International (BCI). Hoe kunnen Nederlandse regio’s op de eventuele komst van deze bedrijven voorsorteren? Drie vragen aan René Buck.

Vooropgesteld: als open economie zou het voor Nederland rampzalig zijn om het Britse voorbeeld te volgen en uit de EU te stappen. Maar als wij – ter gelegenheid van Brexit – focussen op het vakgebied gebiedsontwikkeling, dan kom ik tot de slotsom: 'Wegwezen bij die Brusselse bureaucratische bende; Nexit, nu!'.

'Het tweepettenprobleem waar Jeroen Hatenboer op wijst, is heel reëel', zegt NEPROM-directeur Jan Fokkema. Maar dat financiële motieven de ruimtelijke inrichting bepalen, zoals Pieter Hendrikse op Stadszaken suggereert, vindt hij te ver gaan. 'Vooral binnenstedelijk kan actief grondbeleid gewenst zijn.'

Als directievoorzitter van ING Real Estate Investment en CEO bij CBRE Global Investors was Pieter Hendrikse verantwoordelijk voor een goed financieel en langetermijnbeleggingsresultaat. Het stoort hem dat gemeenten zich in hun ruimtelijk beleid vaak mede door financiële motieven laten leiden.

Gerommel in de woningbouw

15 juni 2016 14:49

Er is een woningtekort. En dus willen bouwers bouwen. En daar mocht Taco van Hoek, directeur bij het Economisch Instituut voor de Bouw, iets van zeggen. 

Den Haag moet gemeenten meer tijd gunnen om grondposities af te bouwen. Zo kan voorkomen worden dat financiële in plaats van kwalitatieve motieven de doorslag geven in de ruimtelijke ordening. Dat zegt de Enschedese wethouder en G32-bestuurslid Jeroen Hatenboer in een interview met vakblad ROm.

Kruiden- en specerijenbedrijf Euroma vertrekt niet naar bedrijventerrein H2O in Hattemerbroek, maar naar de Hessenpoort in Zwolle. Dit tot teleurstelling van de gemeenten Oldebroek, Heerde en Hattem. Ook op de huidige locatie in Wapenveld ziet het bedrijf niet genoeg mogelijkheden. Onzekerheid over het bestemmingsplan gaf volgens de directie de doorslag voor de transfer.

Nederland veranderde van een valleyland in een startup-land. Maar waarom focussen steden zich en masse op startups? En weten stedelijke overheden wel wat die startende ondernemers echt nodig hebben? Wie startende bedrijven wil helpen, brengt vraag en aanbod met elkaar in contact.

Op 8 juni ondertekent de provincie Noord-Holland samen met Bouwend Nederland een onderzoeksopdracht voor het EIB. Centrale vraag: is er voldoende realistische plancapaciteit om aan de vraag naar woningbouw te voldoen, of zijn aanvullende maatregelen nodig?

‘Gewilde vrijemarkthuizen geremd door gemeenten’ kopte het FD op 20 mei. Een onterecht verwijt aan het adres van lokale overheden, reageren G32-bestuurder Jop Fackeldey en praktijkhoogleraar Friso de Zeeuw (TU Delft). ‘Opgefokte rapporten van adviesbureaus schieten hun doel voorbij.'

Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten heeft besloten geen juridische instrumenten meer in te zetten om de komst van een outlet center in Zevenaar tegen te houden. De Raad van State oordeelde al dat de argumenten in het beroepschrift niet steekhoudend zijn.

Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving de vruchten van dit natuurlijk kapitaal plukken. Maar hoe krijg je dat nou daadwerkelijk financieel aantrekkelijk?

Een interactieve gebiedsinterface waarop burgers, bedrijven, eigenaren, projectontwikkelaars, lokale organisaties en de gemeente informatie uitwisselen en samenwerken aan de realisatie van projecten. Dat is sinds gisteren de praktijk in bedrijvengebied Amstel3 in Amsterdam Zuidoost.

Gelukkig 2012

9 mei 2016 16:29

Een tijdje geleden mocht ik een tweedaagse (her)oriëntatietraining geven aan de medewerkers van een middelgrote corporatie. Ik begon de dag met de parabel van de rollade.

De onlangs gepresenteerde Woonvisie rondom de aanpak van de stedelijke woonopgave wekte veel woede op en verdeelde de planologen in twee stromen: verdichtingsideologen enerzijds en realisten die onderkennen dat suburbaan bouwen ook nodig en gewenst is anderzijds. De planoloog heeft echter helemaal geen tijd voor dit soort discussies.

De gemeente Dordrecht gaat het grondwaterpeil in de fragiele bodem realtime monitoren. Als proef laat de gemeente daarvoor een eigen, lokaal LoRa-netwerk aanleggen. De proef vindt plaats in het Land van Valk en kan bij succes verder worden opgeschaald.

Dat de logistiek als kostbare ruimtevreter té weinig toegevoegde waarde zou generereren, verwerpt René Buck als oude discussie. 'Als Nederland haar toppositie als logistiek land (Triple A) wil handhaven, dan is investeren in "Triple I" noodzakelijk: Infrastructuur, Innovatie en Inventiviteit.'

Moeten we ons opmaken voor de zoveelste planologische blunder van megaformaat? Na het overloopbeleid, de gebundelde deconcentratie en de Vinex dreigt nu een volgende catastrofe: het door Friso de Zeeuw aan de G32 toegedichte ruimtelijke concept van meerkernige geleding.

'ING: Airbnb drijft huizenprijs Amsterdam een ton op', kopt Het Parool op 25 april. Hoe zit het? Huizenkopers in Amsterdam die kamers via Airbnb verhuren, kunnen de lasten dragen van tienduizenden euro's meer hypotheek. De vakantieverhuur heeft daardoor een prijsopdrijvend effect.

Wereldwijd ontwikkelen steden smart city-programma’s, ieder met een eigen invalshoek. Smart city-professional Hanke Nijman zet 9 lessen op een rij. 'In een smart city worden nieuwe technologie en co-creatie ingezet om maatschappelijke vraagstukken op innovatieve wijze op te lossen.'

Onderzoeker Han Olden reageert op de Laddercrisis in Nederland. 'Te veel plannen worden goedgekeurd omdat we werken met verouderde rekenmodellen. Als maar op de goede manier aan de knoppen wordt gedraaid, komt er altijd het gewenste resultaat uit.'

'Verbijsterend' en 'beledigend', noemt Daan van der Vorm - CEO van VORM - het commentaar van Pen, Soeterbroek en Van Dijk op de visie 'Geef wonen de ruimte' van de G32 en grote investeerders, waaronder Van der Vorm zelf. 'Het commentaar van het trio maakt duidelijk dat de Woonvisie geen moment te laat komt.'

Nu ook HoutBrox en Duthler afstormen op een faillissement, kan zo langzamerhand de overlijdensadvertentie van de Nederlandse binnenstad worden opgesteld. In de gemiddelde Nederlandse stad (dat is alles na de G4) staat het begrip binnenstad tegenwoordig gelijk aan leeg en verlaten.

De rode contouren moeten weg. Dat is in het kort de boodschap die G32-steden en 9 investeerders afgaven in hun vorige week gepresenteerde Woonvisie. Cees-Jan Pen, Frans Soeterbroek en Gerben van Dijk pleiten voor een ‘breder perspectief’.

De rapen waren gaar toen G32-bestuurder Jop Fackeldey vrijdag op BNR Nieuwsradio verklaarde dat je in de bossen aan de randen van de Oostvaardersplassen prima in een lage dichtheid kunt bouwen. ‘Een dieptepunt’, reageerde iemand op Twitter. ‘Pleidooi voor bouwen in het bos’, kopte BNR.

De reacties op de Woonvisie van steden en investeerders zijn nogal heftig. Volgens de één is het stuk niets anders dan een ordinaire bouwlobby en een pleidooi voor bouwen in de wei. De ander meent dat we de woonopgave best in bestaand stedelijk gebied kunnen realiseren. Beide zijn natuurlijk onzin.

‘De stap om als Drechtsteden gezamenlijk de rode loper voor bedrijven uit te leggen werkt’, zegt directeur Martin Bloem van DEAL! Drechtsteden. ‘Samenwerking helpt onmiskenbaar om onze maritieme regio beter op de kaart de krijgen. De cijfers leveren het bewijs.’

Arnhem heeft de ruimtelijke principes voor het gebied Stadsblokken-Meinerswijk opgesteld. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft is er ook ruimte voor woningbouw in het gebied. Dit was aanvankelijk niet in de gebiedsvisie (2012) opgenomen, maar geeft kansen voor meer – aaneengesloten – natuur.

In Den Haag Zuidwest worden momenteel ruim 1.000 voormalige Vestia-huurwoningen aangepakt om te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen. Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest kan wat corporaties niet meer kunnen: inspelen op de behoefte van specifieke doelgroepen die er willen blijven wonen.

Nederland is een meldpunt rijker: het Meldpunt Kantoren. Het nieuwe lectoraat Ontwikkeling Werklocaties vraagt hiermee in samenwerking met de Stentor aandacht voor leegstaande panden en verpauperde bedrijventerreinen in de provincie Overijssel.

In Amsterdam wordt gebouwd aan een campus voor de circulaire economie. Op de kop van het Java-eiland wordt de komende tijd door 400 studenten, onderzoekers en kunstenaars gewerkt aan innovaties op het gebied van circulaire economie.

In een samenwerkings-overeenkomst hebben ALDI en Stadsregio Parkstad Limburg afspraken gemaakt om nieuwe winkelleegstand in stadscentra te voorkomen. Het ALDI-convenant vormt de basis voor gesprekken met andere retailers.

Natuur verhoogt de waarde van woningen tot een afstand van zeven kilometer. Dat concludeert Michiel Daams in zijn promotieonderzoek. Daams stelt dat zijn bevindingen veel grotere investeringen in aantrekkelijke natuur rondom steden legitimeren.

Ik besloot onlangs de trein te nemen naar mijn werk. Dit om niet in de file te hoeven staan en rustig te kunnen werken. Dat eerste ging goed, dat tweede iets minder. Met een hoog sardientjes-in-een-blikgevoel vertrokken we om 08.29 uur naar Den Haag.

De provincie Limburg investeert 32 miljoen euro in vier grote binnensteden. Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht moeten wel zélf met plannen komen, zo valt te lezen op 1Limburg.

Ontwikkelaars zouden hun stem te weinig laten horen in het retaildebat, stelde Cees-Jan Pen twee weken geleden in het artikel ‘Brandbrief winkeliers verkeerd geadresseerd’. NEPROM-directeur Jan Fokkema komt met een antwoord. ‘Er ligt een taak voor overheden, provincies en gemeenten om, waar nog planologische ruimte is, daar snel een einde aan te maken.’

Extra garanties over participatie, duidelijkheid over de toereikendheid van provinciale bevoegdheden rondom leegstand en harde kritiek van GroenLinks op het wegzetten van cruciale normen in AMvB's; verder oordeelt de Eerste Kamer vooral mild over de Omgevingswet van minister Schultz.

De een z'n dood is de ander z'n brood. Critici buitelden vorige week over elkaar heen om ECB-president Draghi ervan te betichten dat hij ons pensioenstelsel om zeep helpt. Maar voor investeringen in het fysieke domein pakt Draghi's renteverlaging gunstig uit, stelt vastgoedhoogleraar Dirk Brounen.

Rotterdam-Zuid is verder weggezakt ten opzichte van andere delen van de stad. Dat blijkt uit de studie 'De Verdeelde Triomf. Verkenning van stedelijke economische ongelijkheid en opties voor beleid’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat afgelopen dinsdag is verschenen.

Jarenlang gaven gemeenten grond uit voor nieuwe werklocaties om de gemeentekas te spekken. Noord-Brabant gooit het roer radicaal om.

Vier provincies werken met de minister van EZ aan retaildeals om verdere ontwrichting van de binnenstadeconomie te voorkomen. De deals kunnen afspraken bevatten over het schrappen van plancapaciteit en het transformeren en saneren van perifere retaillocaties.

Ik vond eerlijk gezegd de hele milieubeweging altijd een beetje zuur. Ik heb in de jaren negentig een jaartje Milieukunde gedaan, dus ik weet over wie ik het heb. Geheven vingertjes van: dit mag niet en dat mag niet. Het is vast allemaal goed bedoeld, maar een goed gevoel kreeg je er nooit van.

In economisch succesvolle steden groeit de kloof tussen arm en rijk. Ook stijgt de segregatie van laagstbetaalden en bijstandsontvangers. Fysieke interventies bieden maar zeer beperkt soelaas. Beleid kan daarom het beste gericht zijn op het ondersteunen van mensen.

Niets mis met overvloed

8 maart 2016 7:30

Nederland is het paradijs op aarde, want in Nederland is overvloed. Toch blijven we ritueel klagen over de overvloed aan ruimte die boven de markt hangt: leegstaande kantoren, nieuwe meters in de pijplijn, zelfs bestemde maar nog onbenutte bedrijventerreinen zitten in het beklaagdenbankje.

De Randstad wordt het Silicon Valley van Europa. Althans, als het aan Marcus Fernhout, directeur van de Nederlandse vestiging van het Cambridge Innovation Center (CIC), ligt wel. Het mega-startupcenter maakte afgelopen zomer bekend te willen uitbreiden naar andere werelddelen. Landingsplaats: Rotterdam.

Bij de planning van nieuwe bedrijventerreinen hebben projectontwikkelaars en landschapsarchitecten duurzaamheid vaak hoog in het vaandel staan. In het ontwerpproces wordt echter maar weinig rekening gehouden met de collectieve mogelijkheden voor alle uiteindelijke gebruikers van het energiesysteem. Hoe werken we samen aan zo’n optimale energieafstemming? 

Rotterdam krijgt twee nieuwe bruggen over de Maas. De verbindingen moeten de sociaaleconomische kloof tussen de centrumkant van de stad en de ‘boerenzijde’ (Rotterdam-Zuid) helpen verkleinen, zo staat in het mobiliteitsplan dat het Rotterdamse college onlangs naar de gemeenteraad stuurde.

Opnieuw loopt de regio Amsterdam voorop met een recordaantal nieuwe buitenlandse bedrijven, zo meldden Amsterdam in Business (AiB) en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Maar hoe behoudt de regio deze positie?

Begin januari is een wetswijziging doorgevoerd waardoor overheidsbedrijven worden aangeslagen voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Maak je winst, dan betaal je daar belasting over, zoals elk normaal bedrijf. Betekent dit een extra straf voor gemeemten die al bleeders met grond hebben opgelopen? 

Vorige maand zette Utrecht een streep door 4 miljoen vierkante meter nieuwe kantoren, tot opluchting van wethouders in de provincie. Gedeputeerde Bart Krol: 'Geef de provincies voldoende adequaat instrumentatrium. Ook onder de nieuwe Omgevingswet.’

Markthalmania

2 maart 2016 15:37

Met het faillissement van de V&D hoor je (letterlijk) van Alphen tot Zwolle: zou het niet aardig zijn om het leegstaande V&D-pand om te bouwen tot een foodhall? Kunnen we echt niet iets originelers bedenken?

De brandbrief die Detailhandel Nederland-voorzitter Guido van Woerkom afgelopen zaterdag aan gemeenten stuurde, schiet zijn doel voorbij. Ook bouwers, banken en niet in de laatste plaats provincies moeten worden aangesproken, stellen deskundigen in het veld.

Kavelfabriek weer op dreef

1 maart 2016 13:25

Gemeenten rapporteren dat ze in 2015 tot en met het vierde kwartaal 1.799 miljoen euro aan bouwgrond hebben verkocht, meldt de TU Delft. Dit is 28% meer grond dan in dezelfde periode in 2014.

Wordt de nieuwe Omgevingswet echt die grote verandering? Onderschat de macht van de politieke tegenkrachten van de departementen en de lobby's niet.

Stef, nu het H-woord nog

29 februari 2016 17:40

Liberalisatie van een deel van de huurmarkt zoals Blok wil is verstandig. Maar pas na het opheffen van de hypotheek-aftrek krijgt de huurmarkt écht een kans.

Het KNMI kondigde onlangs code Oranje af voor het klimaat van Nederland. De hoop is nog niet verloren, maar als we nog lang op de huidige weg doorgaan, dan zitten we over een paar jaar met code rood. Iets waar Jacqueline Cramer zich al decennia zorgen om maakt. 

Het broeit in de Westas. De uitreiking van het manifest ‘Westas, daar draait het om’ heeft een vliegwiel op gang gebracht rondom het thema circulaire economie. Jeanet van Antwerpen, SADC, weet als geen ander dat gebiedsontwikkeling om iets anders gaat dan stenen stapelen.

Aan het rijtje Cees-Jan Pen, Friso de Zeeuw, Erwin van der Krabben en Jacques van Dinteren mogen we nog een naam toevoegen: Kjell-Erik Bugge. De docent van Saxion University of Applied Sciences opende recent zijn lectoraat Ontwikkeling Werklocaties. 

 

Fier groen in Antwerpen

24 februari 2016 15:00

Wie graag in Antwerpen vertoeft, krijgt er een enorme groene oase bij. De zogenoemde Antwerpse Gedempte Zuiderdokken veranderen de komende jaren in een stadstuin van maar liefst 9 hectare en is bedoeld voor ontspanning, optredens, feestelijkheden en sportevenementen.

De corporatiesector verandert. Terug naar de kerntaak, bezuinigingen én geen ontwikkelingen meer in het niet-DAEB-segment. Kortom: een nieuwe rol. En dat terwijl de sociale huursector onder grote druk staat. Wie gaat de problemen oplossen: gemeenten, corporaties, of gaan ze hand in hand?

YIC's: de start-upfase voorbij

5 december 2015 12:07

YIC's: de start-upfase voRegio’s vechten erom: de Young Innovative Companies (YIC’s). Bedrijven die de start-up fase pas net zijn ontgroeid, maar hun innovatieve karakter (nog) niet verloren hebben. Hoe trek je ze aan?

Adviesinstanties en zelfs minister Schultz (I&M) hameren erop dat provincies strakker toezien op gronduitgifte door gemeenten (Brabant rekent af met kavelfabriek). Maar als gemeenten niks meer mogen, waarom stoppen we de grond van gemeenten dan niet in één regionale grondbank?

In 2040 wonen in Amsterdam een miljoen meer mensen dan nu. Dat betekent meer consumptie, meer activiteiten en meer stromen in een stad die nu al uit zijn voegen barst. Met het manifest ‘Westas, daar draait het om’ nemen publiek en privaat samen het voortouw naar een circulaire economie.