Er was eens een wijk

18 april 2018 9:35

Er was eens een wijk aan de buitenkant van de succesvolste stad van een rijk land. De wijk lag geografisch ideaal, op weg naar het welvarende hart der natie. Bovendien lag de wijk aan de kant van de stad waar in de meeste steden van de wereld de duurdere wijken zijn te vinden: ver verwijderd van oude industrie- en haventerreinen, in de richting van de natuur, in dit geval van fraaie veenweide- en heidegebieden.

In het project Stadsoevers in Roosendaal lukt het om een combinatie van woningbouw en (industriële) bedrijvigheid te realiseren door inzet van oude en nieuwe instrumenten, maar vooral door proactief overleg met de omgeving. 'Het is geven en nemen.'

Het afgelopen jaar bezocht een groep experts tien pilotprojecten voor stedelijke kavelruil. Twee leden, Paul van Dijk (partner Akro Consult) en de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer, geven een preview van de belangrijkste observaties. Hun conclusie: bekijk kavelruil niet sec als instrument, maar let vooral goed op het proces.

De ruimte in de stad is schaars, de woningdruk hoog en toch blijven terreinen vaak jaren ongebruikt liggen in afwachting van plannen of nieuwe bestemmingen. Onbegrijpelijk, vinden Maarten Koning, (kandidaat-)gemeenteraadslid voor D66 Utrecht en Theo Stauttener, financieel manager bij gebiedsontwikkeling. In hun stad willen ze grondeigenaren stimuleren om tijdelijkheid te faciliteren.

Met een nationaal klimaat- en energieakkoord en een Klimaatwet geeft het nieuwe kabinet aan werk te willen maken van energietransitie. Maar het gaat niet snel genoeg. Het is tijd om de energietransitie centraal te stellen in omgevingsbeleid, stelt Jeroen Niemans.

De herontwikkeling van het Cruquiusgebied krijgt verder vorm met de vorige week getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Amsterdam, VORM en Porten Development. Die gaat over de ontwikkeling en realisatie van 149 appartementen verdeeld over drie gebouwen.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is door de gemeente Amsterdam geselecteerd om het eerste deel van de A10-strook in Zuidas te bebouwen. De ontwikkelaar schreef in op de openbare aanbesteding met een multifunctioneel concept voor wonen, werken en ondernemen.

Bedrijventerrein Binckhaven krijgt een verzamelpand voor creatieve en innovatieve startups. Na de Caballero Fabriek, broedplaats De Besturing en Bink36 wordt in maart 2018 het pand Apollo 14 geopend.

Taal is belangrijk. Taal vertelt iets over onze – deels onbewuste - drijfveren. Omdat taal ons handelen definieert, bepaalt het ons handelen deels ook. In dit blog breekt Martin van der Maas een lans voor het fraaie ‘stadmaken’ en laat hij zien waarom dit begrip een betere stad belooft.

Het nieuwe omgevingsbeleid dreigt een technocratische exercitie te worden, stelt Ries van der Wouden in de PBL policy brief ‘Omgevingsbeleid op een tweesprong’. De discussie gaat vooral over beleidssectoren, transities en systemen, terwijl het volgens hem voor alles 'een maatschappelijke opgave is en zou moeten gaan over de leefwereld van de burgers in Nederland'.

Hoogbouw on the rise

8 september 2017 14:39

Nog niet zo lang geleden was het in veel Nederlandse steden taboe om hoger te bouwen dan de hoogste kerktoren. Maar juist nu het verlangen naar oudhollandse tijden groter lijkt dan ooit, krijgen kerktorens steeds meer concurrentie van nieuwe torens. Neerlands stadsbeeld verandert.

Meer lokale afwegingsruimte. Het is één van de voordelen die de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten biedt. Maar wat de één meer ruimte geeft, kan voor de ander juist bedreigend werken. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over het drinkwaterbelang, nu de Omgevingswet nadert. 

Laatst zat ik bij een visieoverleg over de transformatie van het desolate Amsterdamse kantorengebied Amstel III naar een gemengde woonwerkwijk. Iemand hield daar een kort verhaal over mensen van somewhere en mensen van anywhere.

De mens is een onverbeterlijke wegkijker. Een struisvogel, een gemaksdier. De mens voelt pas urgentie als er wrijving ontstaat. Niet de lange, maar de korte termijn schudt ons wakker. Dat is ook het probleem bij zoiets als het klimaat. We schrikken wel van geritsel in de bosjes, maar niet van een mogelijke vloedgolf in 2037.

Sinds vorig jaar doet Fontys Hogescholen samen met een twintigtal publieke en private partners onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Noord-Brabantse stads- en dorpscentra. Projectleider Bart de Zwart ziet dat de dialoog vaak niet leidt tot daden en pleit voor een andere manier van samenwerken.

We kunnen een derde van de woningvraag realiseren in de bestaande stad. Daar is wel 3,6 miljard euro subsidie voor nodig. Dat stelt Brink Groep in een onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd op het 'Debat Transformatiepotentie Bestaande Stad'. Ik was in Hamburg. Daar leerde ik dat transformeren geen geld kost, maar geld oplevert.

De provincie Zuid-Holland heeft de exploitatie van 35 strandhuisjes in Kijkduin verboden. De bouw gaat in tegen het provinciaal beleid en zou ook niet in lijn zijn met het Kustpact waar in januari mee werd ingestemd.

3 toekomstrichtingen voor PHB

12 december 2016 10:47

Het grootste deel van de verouderde terreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de afgelopen jaren geherstructureerd. Maakt het succes van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) daarmee een einde aan haar bestaansrecht?

Om de vraag te kunnen bijbenen, moeten gemeenten in de Amsterdamse regio 250.000 huizen bijbouwen. Maar als het gaat om de vraag 'waar', tekent zich een paradox af. De gemeente moet bouwen, maar mag het eigenlijk niet.

Petra Tiel, VNO-NCW West ziet steeds vaker woningen terug op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam: ‘De provincie moet de woningopgave oppakken en die opgave ver weghouden van bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen werk je, daar woon je niet.'

Hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomen we in op een aantal projecten. In deze aflevering: Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Ontwikkelaar Schipper Bosch transformeerde het voormalige Akzo-terrein.

Houd de kennis in de regio

21 november 2016 10:37

‘Natuurlijk kun je ook een adviesbureau inhuren voor de kennis die je inschakelt met Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB), maar dan ben je de kennis daarna weer kwijt en moet de volgende gemeente weer de buidel trekken.’  Met deze zin vangt Casper de Canne, mede-oprichter PHB, de essentie van het bureau.

Meer regelruimte voor geluid, geur en andere omgevingsfactoren moet wonen op bedrijventerreinen mogelijk maken, zonder dat het de gezondheid schaadt. Maar kan dat? We vroegen het Fred Woudenberg van de Amsterdamse GGD.

Martin Bekker, beleidsmedewerker Economische Zaken bij de Stadsregio Amsterdam, is een van de twee geestelijke vaders van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Hoe kijkt hij, zeven jaar later, aan tegen de resultaten van dit bureau?

Volgens enkele critici zijn we weer hard op weg naar de zoveelste vastgoedbubbel. Interessant punt. Al denk ik dat de bubbel niet zozeer zit in de woningvraag als wel in de financiering. Veel te hoge prijzen bij te gering aanbod.

Zef Hemels ‘grote stad-evangelie’ zoals beleden in NRC roept niet direct warme gevoelens op in het land, blijkt. Dat is niet vreemd. We hebben het goed in onze middelgrote steden. Maar Hemels ideaal moet serieus worden genomen. Laat Amsterdam maar groeien, maar wel op onze eigen duurzame manier.

Bij een hoog groeiscenario kan tot 2050 ongeveer 35 procent van de woonvraag binnenstedelijk worden opgevangen, bij een laag groeiscenario tot 80 procent. In een aantal stadsregio’s dreigt ruimtetekort. Dat kan worden verminderd door hogere dichtheden of in de toekomst meer on(der)benutte werklocaties in te zetten.

Nu ook HoutBrox en Duthler afstormen op een faillissement, kan zo langzamerhand de overlijdensadvertentie van de Nederlandse binnenstad worden opgesteld. In de gemiddelde Nederlandse stad (dat is alles na de G4) staat het begrip binnenstad tegenwoordig gelijk aan leeg en verlaten.

Extra garanties over participatie, duidelijkheid over de toereikendheid van provinciale bevoegdheden rondom leegstand en harde kritiek van GroenLinks op het wegzetten van cruciale normen in AMvB's; verder oordeelt de Eerste Kamer vooral mild over de Omgevingswet van minister Schultz.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een primeur: sinds eind januari ligt het eerste omgevingsplan van Nederland ter inzage voor de Alphense burgers en bedrijven. Daarmee loopt de gemeente Alphen aan den Rijn vooruit op de Omgevingswet. Het ‘Omgevingsplan Rijnhaven Oost’ voorziet in een maximale gebruiksflexibiliteit.

Het broeit in de Westas. De uitreiking van het manifest ‘Westas, daar draait het om’ heeft een vliegwiel op gang gebracht rondom het thema circulaire economie. Jeanet van Antwerpen, SADC, weet als geen ander dat gebiedsontwikkeling om iets anders gaat dan stenen stapelen.

Prostitutiezones in de binnensteden staan onder druk. Mensenhandel, overlast en andere criminaliteit maken dat gemeenten raamprostitutie terugschroeven of zelfs helemaal sluiten. Stadszaken sprak met oud-prostituee Metje Blaak.

Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van hoe het creatiever en beter kan: Berlijn. Met bewoners die niet stil zitten, maar zélf aan de slag gaan in de openbare ruimte. Dat dat niet dankzij, maar ondanks de gemeente is, bewijst Tempelhofer Feld. Om de voormalige luchthaven te houden zoals ‘ie is – innige wens van de stedelingen – moest het komen tot een volksstemming.