Ouders onmisbaar bij aankoop huis, berichtten landelijke nieuwsmedia vorige week. Dit heeft echter niet alleen met exploderende huizenprijzen te maken, maar ook met het in 2015 ingevoerde leenstelsel voor de studiefinanciering, blijkt uit cijfers van het Nibud.

Het kabinet investeert 35 miljoen euro uit de Regio Envelop van 950 miljoen euro in Zeeland om de innovatie en kennis te stimuleren. Dit bedrag zal ook worden gebruikt om voorzieningen van bedrijven in Zeeland te verbeteren. Zeeland zal zelf ook 35 miljoen reserveren voor dezelfde doeleinden.

De provincie Gelderland steunt als eerste provincie van Nederland burgerinitiatieven met subsidie onder leningsvoorwaarden. Op deze manier kunnen lokale energie-initiatieven de kostbare voorbereiding financieren die komt kijken bij het opstarten van deze initiatieven.

Bestaande koopwoningen zijn in juli dit jaar bijna 8 procent duurder dan in juli 2016. Dit blijkt uit onderzoek van CBS en Kadaster. Al sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn hebben besloten om Peter Derk Wekx te benoemen als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Woningcorporatie Eigen Haard gaat zich inzetten voor de versnelde verduurzaming van zo’n 3800 sociale huurwoningen, meldt het Parool. Een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) maakt dat mogelijk. 

Gemeente Rotterdam haalde als penvoerder vorig jaar een subsidiebedrag van bijna 18 miljoen euro binnen via het Ruggedised-programma van Horizon 2020. Hoe kregen ze dat voor elkaar?

De wetswijziging over het schrappen van de aansluitplicht van aardgas voor nieuwbouwwijken is niet zonder gevaar. NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, wijst de Tweede Kamer op de mogelijke aanloopproblemen (zowel technisch, praktisch als financieel) die zich hierbij kunnen voordoen.

Twee jonge ondernemers uit Drenthe zetten met hun initiatief Storage Share de wereld van de particuliere opslag op z'n kop. Op Airbnb-achtige wijze brengen zij aanbieders van ruimte in contact met mensen die opslagruimte zoeken, van een berging of garagebox tot een zolder die nog lang niet volstaat.

Martin Bekker, beleidsmedewerker Economische Zaken bij de Stadsregio Amsterdam, is een van de twee geestelijke vaders van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Hoe kijkt hij, zeven jaar later, aan tegen de resultaten van dit bureau?

De gemeente Almere daagt eigenaren uit hun leegstaande gebouwen in gebieden zoals het stadshart en de centra van Almere Haven, Buiten en Poort, te transformeren naar kleine appartementen. 

Het aantal ondernemersfondsen, waaronder BIZ’en, neemt spectaculair toe. Op termijn zullen in elke gemeente – en waarschijnlijk op elk bedrijventerrein en in elk winkelgebied – een of meerdere fondsen actief zijn. Herman Timmermans, voorzitter CLOK, zet 5 redenen voor het succes van de BIZ op een rij.

Gemeenten werken steeds meer samen met elkaar en met andere overheden zoals provincies. De uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen zijn sinds 2010 met bijna 1 miljard euro toegenomen tot 9,7 miljard euro in 2015, meldt het CBS.

Vandaag bevestigde de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) wat we misschien al wisten: Rotterdam en Schiphol dragen niet bovengemiddeld bij aan de Nederlandse economie. Bovendien staat de concurrentiepositie van Rotterdam onder druk door de opkomst van Piraeus, stelt het Rli. In NG INFRA berichtten we vorig jaar al over de opkomst van de door China gedomineerde Griekse haven, en het is actueler dan ooit.

Bedrijventerrein ABC Westland stelde onlangs 16.000 zonnepanelen in bedrijf die 40 procent van de benodigde energie moeten leveren op het terrein met intensieve tuinbouw. Daarmee claimt ABC het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland te zijn.

De Britse kiezer heeft gesproken. Europa gaan verder zonder het VK. Uit onderzoek van Buck Consultants International (BCI) blijkt Nederland dé favoriet om Londen over te nemen als zetel voor hoofdkantoren van grote Amerikaanse bedrijven. 

De iCity Tender is gelanceerd. Deze tender, een initiatief van de TU/e, gemeente Eindhoven en VolkerWessels, daagt mkb'ers uit out-of-the-box te denken en met nieuwe ideeën te komen om de stad slimmer te maken.

Tijdens het InnovationQuarter jaarevent heeft startupambassadeur Neelie Kroes het nieuwe Zuid-Hollandse proof-of-concept investeringsfonds UNIIQ gelanceerd. Het fonds is een samenwerking van Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en de ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Friesland heeft een eenmalige subsidie van € 83.000 beschikbaar gesteld voor het BeStart project, dat groeihulp biedt voor cleantech-startups. Met de subsidie hoopt de provincie een aantrekkelijk milieu te creëren voor jonge ondernemers in de bio-based en circulaire economie. 

 

Nederland veranderde van een valleyland in een startup-land. Maar waarom focussen steden zich en masse op startups? En weten stedelijke overheden wel wat die startende ondernemers echt nodig hebben? Wie startende bedrijven wil helpen, brengt vraag en aanbod met elkaar in contact.

Bedrijfsgebouwen en winkelpanden staan leeg, waardoor overheden een stapje extra zetten om toch die innovatieve en succesvolle bedrijven binnen te halen. Netwerken is een beproefde methode, maar hoe doe je dat nou effectief zonder over te komen als een hork? 5 netwerktips.

Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving de vruchten van dit natuurlijk kapitaal plukken. Maar hoe krijg je dat nou daadwerkelijk financieel aantrekkelijk?

Nederland staat in de top 10 van aantrekkelijkste landen voor infra-investeringen. Dat blijkt uit de Global Infrastructure Investment Index. De redenen hiervoor zijn onze economische en politieke stabiliteit, ons juridische systeem, de ervaring met PPS en de stroom aan nieuwe infraprojecten.

Woningcorporaties rekenen per 1 juli 2016 een huurstijging van gemiddeld 1 procent. Voor de laagste inkomens ligt het percentage lager, namelijk op gemiddeld 0,7 procent. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes onder 180 corporaties.

Parkrenners aangeslagen

13 april 2016 16:15

De Engelse gemeente Stoke Gifford gaat hardlopers aanslaan op rennen in het park. Een meerderheid van de gemeenteraad van Stoke Gifford stelt dat niet-hardlopende burgers niet mogen opdraaien voor het herstel van schade aan wandelpaden die door de hardlopers is veroorzaakt.

De investeringsbereidheid onder burgers is groot, maar niet in geld. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31 en Stipo, in opdracht van het ministerie van BZK. Bewoners zetten vooral tijd, netwerk en expertise in om hun leefomgeving te verbeteren.

‘Er is meer waarde dan geld alleen.’ Dat zinnetje staat op nummer één in mijn irritante-zinnen-toptien. Op de hielen gevolgd door ‘Ik geloof heel erg in delen’ en ‘In de nieuwe economie werkt dat anders’.

In een vorig artikel op Stadszaken werd gesuggereerd dat openbare laadpunten snel winstgevend zullen zijn. 'Die businesscase blijkt stukken lastiger', stelt Andrej Pieterson. De commercieel manager van Alewijnse ziet dat enkel durfkapitalisten met subsidies een kans hebben.

Natuur verhoogt de waarde van woningen tot een afstand van zeven kilometer. Dat concludeert Michiel Daams in zijn promotieonderzoek. Daams stelt dat zijn bevindingen veel grotere investeringen in aantrekkelijke natuur rondom steden legitimeren.

Het tempo waarin huurhuizen worden verduurzaamd, blijft achter bij de afspraken uit het Energieakkoord, zo stelt Bouwend Nederland op basis van eigen onderzoek. Corporaties streven ernaar dat hun woningen voldoen aan energielabel B, maar slechts een kwart van de woningen voldoet daaraan.

Commerciële partijen die laadpalen plaatsen, onderhouden en exploiteren zijn nog op een hand te tellen. ‘En dat is raar', vindt projectleider Gijs van der Poel van Over Morgen. ‘Het verdienmodel zit niet zo ingewikkeld in elkaar, dat geldt ook voor gemeenten.'

De een z'n dood is de ander z'n brood. Critici buitelden vorige week over elkaar heen om ECB-president Draghi ervan te betichten dat hij ons pensioenstelsel om zeep helpt. Maar voor investeringen in het fysieke domein pakt Draghi's renteverlaging gunstig uit, stelt vastgoedhoogleraar Dirk Brounen.

De Randstad wordt het Silicon Valley van Europa. Althans, als het aan Marcus Fernhout, directeur van de Nederlandse vestiging van het Cambridge Innovation Center (CIC), ligt wel. Het mega-startupcenter maakte afgelopen zomer bekend te willen uitbreiden naar andere werelddelen. Landingsplaats: Rotterdam.

Zijn groene obligaties het antwoord op de haperende Chinese economie? De Chinezen hopen van wel. De komende vijf jaar verwacht China 230 miljard dollar op te halen door de uitgifte van green bonds voor de financiering van groene projecten.

Rotterdam wil docenten lokken met een bonus. Vanwege het lerarentekort grijpt men naar onorthodoxe maatregelen.In Den Haag geloven ze daar niet in, zo laat wethouder onderwijs Ingrid van Engelshoven weten. Vier prangende vragen en antwoorden.

Gemeenten moeten al hun grond in één regionale grondbank stoppen en krijgen daar naar rato van hun inbreng aandelen voor terug. Dat zegt VVD-baron Henry Meijdam, tevens voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.