‘Ik realiseer me de impact van de belastingverhogingen voor corporaties’, stelt minister Ollongren van Wonen op het halfjaarlijkse congres van Aedes. Ze reageert op de druk die woningcorporaties ervaren door belastingmaatregelen van het kabinet. Hiermee doelen de corporaties op de gevolgen van Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) en de WOZ-stijging.

Ontwikkelaars, bouwers, makelaars én overheden slaan de handen ineen rond een ambitieuze woningbouwaanpak in Zwolle die versnelling van de bouwproductie, verduurzaming en betaalbaarheid combineert. En dat alles binnen bestaande stadsgrenzen. Betrokkenen noemen de samenwerking ‘uniek’.

De voormalige arbeiderswijk Groeseind, gebouwd rondom een textielfabriek D.P van Maren, heeft een herstructurering ondergaan. Van een typische vooroorlogse wijk met kleine sociale huurwoningen, weinig groen en veel auto’s in de straten is het getransformeerd tot een groene buurt met open karakter. 

De voorwaarden voor de realisatie van duurzame ambities zijn volop aanwezig bij woningcorporaties. 83% van medewerkers van woningcorporaties weet genoeg over duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 762 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers.

Er moet meer in ’het groen’ aan de rand van de stad worden gebouwd. Met de huidige bouwplannen, die voornamelijk over projecten bínnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet. Dat zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag in De Telegraaf. 

Met de challenge 'Reinvent the habitat' roept de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard creatieve geesten op ideeën in te sturen om slimmer en goedkoper te bouwen, zodat prettig wonen voor iedereen betaalbaar wordt.

Swipend op zoek naar je droomhuis. Het bleek zo populair dat de server er de eerste dag al uitlag. De nieuwe woningruil app HuisjeHuisje, gelanceerd op 25 september 2017 door 26 woningbouwcorporaties, doet het weer. U kunt vanavond op de bank dus gewoon weer likes uitdelen. 

SP-wethouders Ivens en Jansen in Amsterdam en Utrecht willen huurprijzen beteugelen, in de private sector. Een verkeerd besluit om een falend woonbeleid te maskeren met mogelijk dramatische gevolgen.

Corporaties hebben van oudsher, zeker in de grotere steden, veel geclusterd bezit. Of het nu gaat om grondgebonden woningen of meergezinswoningen, veel voor- en na-oorlogse wijken bestaan voor een groot deel uit corporatiebezit. 

Zijn we doorgeschoten in het inperken van het takenpakket van corporaties? En heeft de provincie gefaald in het toewijzen van ruimte voor winkel- en kantoorontwikkeling? Als het aan Tweede Kamerlid Kees Verhoeven ligt is het antwoord tweemaal ja. Een samenvatting van Het Vastgoeddebat 2017 op 16 februari in Hilversum.

De gemeente Amsterdam doet bij de bouw van sociale huurwoningen alleen nog maar zaken met woningcorporaties. Private ontwikkelaars worden bij gronduitgifte voor sociale huurwoningen uitgesloten.

Pure bevolkingspolitiek

30 november 2016 0:03

Gisteren stemde Rotterdam over de Woonvisie. Ik heb tegengestemd. Of had graag tegen willen stemmen. Ik woon niet meer in Rotterdam, helaas. Een schrale troost: mijn stem had niets uitgemaakt.

Oproer onder woningcorporaties. Drie jaar na de invoering van de verhuurderheffing evalueren twee partijen de huidige situatie: Blok en het ministerie en de Woonbond, VNG en Aedes. Discussie of niet, Blok ziet geen reden tot herziening. Wel worden de mogelijkheden voor kortingen verruimd.

Woningcorporaties rekenen per 1 juli 2016 een huurstijging van gemiddeld 1 procent. Voor de laagste inkomens ligt het percentage lager, namelijk op gemiddeld 0,7 procent. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes onder 180 corporaties.

BTL onderhoudt voor vijf jaar al het groen rondom huurwoningen van WonenBreburg in Breda en Tilburg. Resultaatgestuurd beheer en de participatiecoach spelen een centrale rol in die ontwikkeling.

In Den Haag Zuidwest worden momenteel ruim 1.000 voormalige Vestia-huurwoningen aangepakt om te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen. Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest kan wat corporaties niet meer kunnen: inspelen op de behoefte van specifieke doelgroepen die er willen blijven wonen.

Het tempo waarin huurhuizen worden verduurzaamd, blijft achter bij de afspraken uit het Energieakkoord, zo stelt Bouwend Nederland op basis van eigen onderzoek. Corporaties streven ernaar dat hun woningen voldoen aan energielabel B, maar slechts een kwart van de woningen voldoet daaraan.

Rotterdam-Zuid is verder weggezakt ten opzichte van andere delen van de stad. Dat blijkt uit de studie 'De Verdeelde Triomf. Verkenning van stedelijke economische ongelijkheid en opties voor beleid’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat afgelopen dinsdag is verschenen.

Rotterdam krijgt twee nieuwe bruggen over de Maas. De verbindingen moeten de sociaaleconomische kloof tussen de centrumkant van de stad en de ‘boerenzijde’ (Rotterdam-Zuid) helpen verkleinen, zo staat in het mobiliteitsplan dat het Rotterdamse college onlangs naar de gemeenteraad stuurde.

Stef, nu het H-woord nog

29 februari 2016 17:40

Liberalisatie van een deel van de huurmarkt zoals Blok wil is verstandig. Maar pas na het opheffen van de hypotheek-aftrek krijgt de huurmarkt écht een kans.

De corporatiesector verandert. Terug naar de kerntaak, bezuinigingen én geen ontwikkelingen meer in het niet-DAEB-segment. Kortom: een nieuwe rol. En dat terwijl de sociale huursector onder grote druk staat. Wie gaat de problemen oplossen: gemeenten, corporaties, of gaan ze hand in hand?