Bied als stad ruimte voor experimenten en pas je gemeentelijk beleid (grondprijs, woonruimte, vestiging én onderwijs) daarop aan. Dat zijn de belangrijkste twee adviezen uit het boek De Stad als Casco, dat overtuigend laat zien dat een andere manier van gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de stad.

Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Dat is het ook het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking. En de nieuwe minister van BZK bevestigde onlangs deze ambitie [2].

De suggestie wordt vaak gewekt dat een vitale binnenstad het resultaat is van elkaar opvolgende stappen: urgentie, samenwerking, visie, interventies, uitvoeren en evalueren. John Bardoel, Seinpost, weet dat het proces in de praktijk verre van lineair is en vaak veel te eenzijdig wordt aangevlogen. Een binnenstad is geen winkelcentrum.

Gezonde binnenstad en de auto: tegenstelling of in samenspraak met elkaar? Het is maar net hoe je gezond definieert. In Het Financieele Dagblad presenteerde planoloog en Stadszaken.nl-hoofdredacteur Jan Jager daar zijn eigen visie op. ‘Bij de gezondheid van binnensteden gaat het om veel meer dan luchtkwaliteit.

Parkeren. Een van de meest beladen onderwerpen in de retail. Dat bleek al in augustus 2014. Toen wij een artikel publiceerden over de relatie tussen winkelbezoek en parkeren. Er kwam veel response op dit artikel. Van velen die de conclusies voor 100% onderstreepten.

Binnenkort doen we onze boodschappen bijna allemaal online? Zou het? Hans van Tellingen rekent af met het verdienmodel van Picnic. De supermarkt? Die is en blijft de krukas waar mening stads- en dorpscentrum om draait.

Stadsecoloog Geert Timmermans was een van de adviseurs van de nieuwe bioscoopfilm De Wilde Stad over de natuur in de hoofdstad. Hoe verhoudt de film zich tot de natuur in Amsterdam? ‘Onoplettende duiven worden te grazen genomen door een slechtvalk. Dat vind ik heel mooi in beeld gebracht.’

In het centrum van Amsterdam realiseert de Universiteit van Amsterdam (UvA) tot 2025 de Binnenstadscampus, gelegen rondom het Binnengasthuisterrein, de Oude Turfmarkt, Oudezijds Achterburgwal en de Kloveniersburgwal. Dit universiteitskwartier vormt straks de thuisbasis van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), de Universiteitsbibliotheek, de bestuurszetel, representatieve functies zoals musea en gelieerde kennisinstellingen. 

Sander de Rouwe, gedeputeerde provincie Friesland, zag tijdens de retailcrisis de roep om hulp van de branche als de kans om te laten zien dat provincies ideale middenvelders zijn. ‘Samen kunnen we het spook van de verloedering uitdrijven', is het motto waarmee hij strijdt voor sterke winkelcentra.

'Ik gaf Lelystad een ziel'

23 december 2017 23:29

Nooit zag hij in Lelystad iemand een gooi doen naar ‘het hogere’, schreef Joris van Casteren in 'Lelystad' (2008). Dit najaar spraken we Van Casteren voor de Lelystad-uitgave van ROm naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de polderstad. 'Haal het New Town Institute naar Lelystad'.

Leegstand. Winkelleegstand. Het nationale winkelleegstandsprobleem. Dat klinkt heftig. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hans van Tellingen pareert alle 'onheilstijdingen' die gerenomeerde instituten onlangs muntten. 'Winkelleegstand is geen nationaal probleem. Winkelleegstand is soms een lokaal probleem'.

Tien jaar geleden is Den Helder gestart met het aantrekkelijk maken van het stadshart. Het resultaat is duidelijk zichtbaar. Het winkelgebied is nu compact en in de aanloopstraten zitten woningen. Nu is de diversiteit van het aanbod aan de beurt. Nils Langedijk, bestuursadviseur stadsontwikkeling en Martha Heuvelink, beleidsadviseur bedrijven, vertellen over de stappen die Den Helder heeft gezet.

Sinds 2007 bestaat er in het centrum van Utrecht een verbod voor dieselvrachtauto’s die niet voldoen aan de Emissienorm IV. In 2015 werd het verbod uitgebreid naar dieselpersonen- en bestelauto’s gebouwd voor 2001. En deze milieuzone in de binnenstad werkt: de roetuitstoot door licht wegverkeer daalde er in 2015 met 29%.

G32, G4, VNG, IPO, Bouwend Nederland, IVBN en NEPROM roepen marktpartijen en betrokken wethouders van binnenstedelijke transformatieprojecten op om hun projecten in te dienen voor het Programma Stedelijke Transformatie. Geselecteerde projecten worden gesteund met kennis, advies en waar nodig bemiddeling richting het Rijk, onder andere om de de uitvoering van het project te versnellen.

Waar is het openbaar toilet?

8 november 2017 12:16

Het is een bekend gegeven het aantal openbare toiletten in Nederlandse binnensteden is schrikbarend laag. Gemiddeld genomen moeten we in onze buitenruimten, inclusief horeca- en winkelpanden, 1 toilet met 2500 medemensen delen. De vraag die vaak onbeantwoord blijft: hoe kan het dat we dit in Nederland zo slecht geregeld hebben?

Ontwikkelaar Ralph Mamadeus en architect Wouter Zaaijer konden niet langer aanzien hoe jonge werkende mbo'ers worstelen op de Amsterdamse woningmarkt. Voor deze doelgroep ontwikkelden zij het community living concept Change= bestaande uit 498 studio's in Amsterdam Nieuw-West. Nieuwe, soortgelijke projecten voor gescheiden veertigers en senioren zijn in de maak. 

 

De leegstand in een groot aantal gemeenten stijgt. In 45% van de onderzochte gemeenten is de leegstand van buurtwinkelcentra toegenomen. In 33% van de gemeenten is die stijging er ook in de centrumgebieden en overige winkellocaties, zo blijkt uit een analyse van Detailhandel Nederland. 

Grappig. Laatst las ik dit bericht. Een bericht gebaseerd op een rapport van het vermaarde KPMG. Een bericht met een heldere boodschap. En een bericht dat je kunt beschouwen als een lofzang op de webshop. Deze is niet alleen handig. Deze leidt ook tot minder CO2-uitstoot. 

Ook het nieuwe kabinet trekt geen subsidie uit voor stedelijk verdichting, zoals de ontwikkelaars eerder hadden bepleit. Dat hoeft ook niet, want dat kan met geld dat er al ligt, stelt Fakton-consultant Erwin Daalhuisen in vakblad ROm. Geen subsidiegeld, maar revolverend durfkapitaal van het Rijk.

Steden, en in het bijzonder Amsterdam, koken over. Woekerprijzen voor woningen, horden toeristen, Airbnb-wijken, expats, buitenlandse vastgoedinvesteerders die de markt afschuimen. Overdreven of niet, deze retoriek wordt hèt verkiezingsthema van 2018. Blijven onze steden divers en vitaal, of verworden zij tot zones voor toeristen en rijkelui?

Het aantal kledingzaken daalt de laatste jaren, maar online groeit het aantal bedrijven dat kleding verkoopt. De verschuiving naar op internet kleding kopen valt samen met een daling van het aantal werkende personen in de kledingwinkelbranche. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse van de bedrijvenstatistiek.

Vorige week publiceerde Detailhandel Nederland het rapport Kiezen voor het kloppend hart. Goed stuk dat helaas (weer) wordt beschreven in de media door de nadruk te leggen op stijgende parkeertarieven. Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio op Fontys, pleit voor urgentere zaken.

Vier op de tien Amsterdammers vindt fietsen door de stad stressvol constateerde het Parool begin dit jaar. Vaker is fietsen echter stressverlagend constateerden onderzoekers van verschillende Europese onderzoeksinstituten. Fietsen reduceert stress.

Nadat Groningen afkondigde de openbare ruimte te willen vrijwaren van rokende mensen, geven ook veel Amsterdammers aan voorstander te zijn van een rookverbod. Dat blijkt uit onderzoek van OIS, het statistiekbureau van de gemeente Amsterdam.

Vrije tijd

11 augustus 2017 8:17

De zeldzame retailadviseur die gemeenten voorhoudt dat winkelfaillissementen slechts een conjunctureel verschijnsel zijn, valt door de mand. De ene na de ander retailer gaat op de fles, en laat gaten achter in de winkelcentra van onze dorpen en steden.

Zo plotseling als ze kwamen, zo snel verdwijnen ze weer uit het straatbeeld: deelfietsen als de flickbike. Tenminste, als het aan de gemeente Amsterdam ligt. De hoofdstad doet de 'überfiets' in de ban. De motivatie: het verdringen van 'Amsterdamse fietsen' in stallingen. Juridische grondslag: de openbare ruimte is geen uitgifteplek.

Er is veel te doen om de Markthal. Het iconische gebouw in de binnenstad van Rotterdam. Opgeleverd in het najaar van 2014. Geopend door onze koningin. Overladen met prijzen en awards. Nationale én internationale. Je zou dan ook denken dat er louter positief nieuws te melden is over dit door Provast ontwikkelde gebouw. Maar dat valt tegen.

In Nederland liggen Factory Outlet Centres aan de rand van de stad, op een bedrijventerrein of langs de snelweg. Het Duitse kuuroord Bad Münstereifel laat zien dat een outlet prima in het bestaande winkelgebied is in te passen. De "city outlet" geeft het historische stadje een impuls. Binnenstadondernemers beschouwen de goed bereikbare ‘merkendorpen’ vaak als concurrent. Bad Münstereifel laat zien dat het anders kan.

Rotterdam en de vier grootste Limburgse gemeenten staan in de top zes van drugsoverlast. Ook zei een op de acht inwoners van Roosendaal in 2016 veel overlast te ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Laatst zat ik bij een visieoverleg over de transformatie van het desolate Amsterdamse kantorengebied Amstel III naar een gemengde woonwerkwijk. Iemand hield daar een kort verhaal over mensen van somewhere en mensen van anywhere.

Het Rotterdamse bureau MVRDV wint de internationale architectenselectie voor het ontwerp van de laatste woontorens op de zuidzijde van de Rotterdamse Wilhelminapier. ‘De Sax’ kenmerkt zich door grote erkers en een soort luchtbrug met restaurant en terras op 70 meter hoogte.

Volgens een analyse van het CBS van bestaande cijfers over winkelvestigingen, heeft van de 25 grote gemeenten Maastricht de meeste winkels per hoofd van de bevolking, Amsterdam heeft met afstand de meeste winkels van alle gemeenten. 

Maandag hebben in Zwolle alle 26 gemeenten in het bijzijn van minister Kamp verschillende RetailDeals getekend. Deze deals moeten de leegstand tegen gaan en zorgen voor een betere samenwerking tussen ondernemers, overheden en vastgoedontwikkelaars.

Voor de toekomstige bewoners van een appartementencomplex in Amsterdam wordt het mogelijk om elektrische auto’s onderling te delen. Door het ter beschikking stellen van 100% elektrische BMW i3’s, neemt de parkeerdruk in de binnenstedelijke omgeving af, en wordt tevens bijgedragen aan een duurzame toekomst.

“Ik gebruik mijn auto maar weinig, omdat ik anders mijn parkeerplaats kwijt ben.” Je kunt erom lachen, maar deze uitspraak van een Amsterdamse binnenstadsbewoner leert ons veel. Hoe minder er van iets is, hoe meer mensen vasthouden wat ze hebben. 

Om drukte in de stad tegen te gaan, gaat de gemeente Amsterdam toeristen naar Den Haag sturen. Daarover hebben beide steden gisteren afspraken gemaakt.

Wat is het effect van citroengeur op de netheid van de openbare ruimte? Rick Baggermans is gedragsveranderingsspecialist en experimenteerde met geuren in de gemeente Venray. Het resultaat is bijzonder.

Afgelopen weekend ging de tentoonstelling ONTMOETEN van start. De vraag staat centraal welke interventies je kunt plegen in de openbare ruimte om het samenleven in stad en land te bevorderen. Kunnen we daarbij leren van de programmeurs van Pokémon Go?

De Groene Loper in Breda is de beste openbare ruimte van Nederland. Dat hebben een vijfkoppige vakjury en 100 openbare ruimte professionals gisteren besloten op het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) in Hilversum.

Eerder deze week pleitte de NEPROM nog voor de bouw van nieuwe wijken aan de randen van de steden; de grote beleggers waarschuwen echter. ‘We willen de druk op binnenstedelijke transformatie niet verminderen’, laat IVBN-directeur Frank van Blokland desgevraagd weten.

De mens is een onverbeterlijke wegkijker. Een struisvogel, een gemaksdier. De mens voelt pas urgentie als er wrijving ontstaat. Niet de lange, maar de korte termijn schudt ons wakker. Dat is ook het probleem bij zoiets als het klimaat. We schrikken wel van geritsel in de bosjes, maar niet van een mogelijke vloedgolf in 2037.

Hittestress is een serieus probleem dat vaak onderschat wordt, lees ik op de site kennisvoorklimaat.nl. In de vakwereld ervaar ik dat niet zo. Hittestress wordt als bedreiging omarmt en als een van de grootste kostenposten in onheilsvoorspellingen opgenomen.

Sinds vorig jaar doet Fontys Hogescholen samen met een twintigtal publieke en private partners onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Noord-Brabantse stads- en dorpscentra. Projectleider Bart de Zwart ziet dat de dialoog vaak niet leidt tot daden en pleit voor een andere manier van samenwerken.

Schaf de reclame- en precariobelasting af. Dat is de oproep van Detailhandel Nederland, die vindt dat de belastingen niet meer zijn uit te leggen, tot ergernis leiden en tijdrovend zijn om te controleren. ‘Dit is niet meer van deze tijd’.

Winkeliers die hun winkelnetwerk internationaal willen uitbreiden, overwegen massaal het Verenigd Koninkrijk. Nederland staat op een gedeelde vijfde plaats van populaire expansielocaties blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘How active are retailers in Europe and the Middle East’ van vastgoedadviseur CBRE. 

Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en Herbert ter Beek (Bureau voor Economische Argumentatie) deden onderzoek naar het functioneren van Brabantse binnensteden. Hun bevindingen zijn niet mals. De kwaliteit van het binnenstadmanagement laat te wensen over. Hoe kan het wel? 5 vragen aan lector Cees-Jan Pen.

De door de crisis ontstane gaten in de stadscentra bieden kansen voor nieuwe, creatieve oplossingen. Dat stellen lector Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen en Herbert ter Beek van Bureau Economische Argumentatie naar aanleiding van een gezamenlijk onderzoek in Brabantse steden.

Elke week wordt er wel een award uitgereikt aan initiatieven die onze steden beter maken. Duurzame innovaties, bewezen concepten of slimme toepassingen. In de rubriek Award van de Week nemen we u mee in het oerwoud van awards. Welke award moet u aan meedoen en hoe kunt u winnen? Deze week: Netwerk Citymarketing Award.

Moeten kiezers een verstandige keuze maken op 15 maart? Als het aan informaticus en simulatie-expert Peter Sloot ligt wel. ‘Het probleem is dat de kiezers niet rationeel tewerk gaan. Daar valt veel te verbeteren’, zegt hij in een stuk in de Volkskrant

Maximaal één derde van de woningvraag van Nederland  kan worden gerealiseerd door bestaande, bebouwde gebieden te transformeren. Dit lukt uitsluitend met een subsidie van 3,6 miljard euro en als er 35% dichter wordt gebouwd. Zo niet, dan kan slechts 10% van de woningvraag worden ingevuld met het transformeren van binnenstedelijke gebieden.

Susanne Evers struinde (dagen) door de Folkingestraat op zoek naar de geheimen van de leukste winkelstraat van Nederland in 2014. Het resultaat is een uniek verslag met persoonlijke verhalen en een onzekere, maar ook hoopvolle blik op de toekomst. Leesvoer voor elke winkelstraatmanager.

De milieuzone in Utrecht blijft, dat maakte de Raad van State vandaag bekend. De milieuzone houdt ook in hoger beroep stand. Autoclub KNAC had een hoger beroep aangespannen, nadat de Utrechtse rechtbank begin 2016 oordeelde dat de milieuzone rechtmatig was ingesteld. 

Wie komende Valentijnsdag een echt romantisch weekend wil hebben, doet er goed aan een bezoek te brengen aan de zuidelijkste stad van Nederland. Maastricht is namelijk verkozen tot de meest romantische stad van het land. Dit blijkt uit een online enquête, gehouden onder bezoekers van Romantischcadeau.nl.

Door slimme concepten voor bouwlogistiek in de praktijk toe te passen, kan tot bijna 70 procent besparing op CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Dat concludeert TNO die voor VolkerWessels het bouwproces de Trip in Utrecht nauwlettend volgde. 

De verkoopcijfers blijven stijgen, maar het lukt gemeenten en marktpartijen niet om voldoende nieuwbouwwoningen op de markt te brengen. Daardoor dreigt het woningtekort in een aantal woningmarktregio’s verder op te lopen. Dat zegt de NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen.

Nederlanders zijn tevreden over de parkeerfaciliteiten. In een grootschalig onderzoek door Yellowbrick en de Erasmus Universiteit Rotterdam over parkeren bij het winkelen, geven Nederlanders gemiddeld een 7,8 voor hun parkeerervaring. 

De bouwsector profiteert optimaal van de verdichtingsideologen is de stelling van Jos Feijtel. De adviseur Wonen en voormalig corporatiedirecteur snapt niet dat de buitenstedelijk bouwen-lobby wordt afgeschetst als lobby van de bouwsector. Lees hier zijn pleidooi.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat samen met decentrale overheden en het bedrijfsleven investeren in het samenwerkingsverband 'Partnership Talking Traffic'. Zo'n 90 miljoen euro wordt tot en met 2020 geïnvesteerd om innovatieve verkeersoplossingen te realiseren.

Op het seminar 'Nieuwe woonvormen & Healthy Ageing' spraken wetenschappers, politici, zorgprofessionals en financiers over de invloed van de gebouwde omgeving op het gezond oud worden. De conclusie: goed ontworpen buurten en gebouwen kunnen bijdragen aan 'healthy ageing'.

De afgelopen jaren timmerde het platform Burgerpeiling aan de weg. Meer dan honderd gemeenten deden al mee aan een onderzoek naar de staat van hun gemeente. Mark Gremmen houdt zich binnen KING bezig met dit platform en schreef over de geluksfactor. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) maakt € 40 miljoen extra vrij voor de uitbreiding van fietsenstallingen bij NS-stations. Ze wil hiermee de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aanpakken voor 2020. 

Het planaanbod in de meeste Nederlandse provincies is ontoereikend om de komende 10 jaar in de toenemende vraag naar huizen te voorzien. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de studie 'Investeren in de Nederlandse woningmarkt: investeringsopgaven in twaalf provincies'.

Amsterdammers hebben een voorheen versteende plek op de Wibautstraat zelf veranderd in een buurtpark. Het is de start van een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, bedrijven en overheid om de openbare ruimte beter vorm te geven.

Vorige week sloten twaalf provincies evenzoveel ‘retaildeals’ met minister Kamp. Waarom zo laat? We vroegen het gedeputeerde Sander de Rouwe van Fryslân, die als woordvoerder optreedt namens de provincies. 'Alleen de Omgevingswet kan nog een obstakel vormen.'

Een zelfrijdend voertuig op de Amsterdamse weg zou ‘een groot probleem’ zijn, stellen onderzoekers van de Boston Consulting Group naar aanleiding van het onderzoek dat ze uitvoerden in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Tien jaar lang streden Petra van Gaanderen en Jimmy Güren voor een Wereldbazar. Een overdekte markt aan de rand van Winschoten die plaats biedt aan 550 standhouders met wereldse producten. Tot de Raad van State gister een streep zette door de plannen én tegen die uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt soms voor statushouders maar het geldt blijkbaar ook voor de “tijdelijke subsidieregeling huisvesting statushouders”. Er wordt nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van deze regeling en bij veel gemeenten en corporaties blijkt men lang niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden. 

De gemeente Almere daagt eigenaren uit hun leegstaande gebouwen in gebieden zoals het stadshart en de centra van Almere Haven, Buiten en Poort, te transformeren naar kleine appartementen. 

Winkels verdwijnen helemaal niet

1 september 2016 14:03

Hans van Tellingen van Strabo durft de stelling wel aan: de totale winkelvoorraad zal de komende jaren niet, of in ieder geval niet veel, krimpen. Een bijzonder geluid in noodlijdend retailland. 'Helemaal niet noodlijdend', stelt Van Tellingen, ‘want zolang er vrouwen zijn, wordt er gewinkeld. En ook de vrouwelijke jeugd omarmt de fysieke winkel, zie het succes van Primark.’ 

Incidenten als geluidsoverlast, hondenpoep en een kapotte stoeptegel in de stad zijn heel voorspelbaar. Tenminste, als je de juiste data weet te ontsluiten en te analyseren. De afdeling Vergunning & Handhaving in Arnhem werkt daarom sinds kort informatiegestuurd.

Steeds meer buitenreclame wordt digitaal en ook gemeenten communiceren vaker met LED. Maar er is amper beleid ten aanzien van schermen in de openbare ruimte. Volgens Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, gaat digitale buitenreclame de traditionele welstandnota voorbij.

Meten van informatie is één; er ontstaan pas echte kansen voor de smart city als we de júiste informatie op het goede moment meten, bijvoorbeeld tijdens een calamiteit. Dat kan met pervasive systems. Hoogleraar Paul Havinga onderzocht hoe dit type sensornetwerken kunnen worden ingezet voor een hogere publieke veiligheid.

Foodhallen zijn volop in het nieuws. Den Haag opent er eentje, Hilversum voert het concept in, Enschede legt de plannen op tafel en in Amersfoort ging er eentje binnen een half jaar over de kop. Cor Molenaar duidt 4 factoren voor een succesvolle foodhall.

Voor het einde van 2020 moeten woningen energiezuiniger worden gerenoveerd. Uit de PBL-studie 'Energiebesparing in de woningvoorraad' blijkt dat deze verduurzamingsopgave meer haalbaar is in de huursector dan bij koopwoningen. Huurders kunnen er zelfs op vooruit gaan.

De gemeente Amsterdam zoekt appmakers voor het openbare beacon-netwerk in de stad. Met behulp van de kleine zendertjes wil de gemeente diensten aanbieden die bijvoorbeeld bezoekers helpen makkelijker door de stad te navigeren.

De auto's van het Belgische Bpost, datapartner van het Antwerpse City of Things-project, brengen de luchtkwaliteit in de stad in beeld. Dit kan worden gelinkt aan zaken als verkeersdrukte. Het stadscentrum is daarnaast voorzien van netwerken en sensoren die op termijn inwoners en bezoekers kunnen volgen.

De krapte op de Amsterdamse woningmarkt is inmiddels dermate hoog dat door stijging van de woningprijzen de woningmarkt niet meer toegankelijk is voor startende middeninkomens. Met een bruto inkomen van 50.000 euro kan gemiddeld nog maar 49 m² woonoppervlakte worden gekocht.

De onderste vijf verdiepingen van De Schilde, de voormalige tv-fabriek van Philips in Den Haag, worden geschikt gemaakt voor bedrijven en startups die zich bezighouden met stadslandbouw, innovatie en duurzaamheid. Dat heeft het Haagse college van B en W vrijdag 15 juli besloten.

Het ministerie van IenM zoekt best practices over het werken met de Ladder. Dit in het kader van de herziening van het instrument en daaraan gerelateerd de vernieuwing van de handreiking. Deze wordt praktischer en gebruiksvriendelijker, zodat overheden en marktpartijen beter met de Ladder overweg kunnen.

De stad is Pokémon Go

14 juli 2016 9:30

Stap voor stap is alles om ons heen data. De stoep, de lantaarnpaal, de bomen, het gat in de weg, de hond en vooral wijzelf. Die verandering biedt een enorme kans voor de stedebouw en stedebouwers. Want we laten toch niet de technerds en de Googlers van de wereld bepalen hoe onze steden functioneren? De stad is Pokémon Go.

Door een financiële injectie van bijna drie ton kunnen onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam winkeliers helpen. Met het project ‘Retailinnovatie in Rotterdam’ willen zij innovatievermogen, concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van het mkb versterken.

Kleine huishoudens die willen verhuizen van een grote sociale huurwoning naar een passende, kleinere huurwoning krijgen een steuntje in de rug van de gemeente Den Haag. De doorstroompremie van 6.000 euro is bedoeld voor huishoudens tot drie personen die in een sociale woning van vijf kamers of meer wonen.

'Sensor city' Assen is een grootschalig stedelijk meetnetwerk waarmee toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. De sensors verzamelen data uit de hele stad en gebruiken dit om bijvoorbeeld verkeersdrukte te meten of geluidsoverlast te lokaliseren.

Twaalf studenten van de Hanzehogeschool werken samen met de stad en de provincie Groningen aan een onderzoek naar het fietsdeelproject BikeShare050. Ook Groningen Bereikbaar en Werkpro werken mee aan het project.

Nederlandse gebouwen kunnen wel wat kleur gebruiken. Tenminste, als het aan de inwoners van Nederland ligt. Ruim een derde van de Nederlanders vindt de bebouwing in de eigen woonomgeving niet kleurrijk genoeg. Gemeentehuizen hebben het slechtste kleurimago. Dit blijkt uit onderzoek van verfproducent Flexa.
 

Met een ommezwaai van de VVD-statenfractie lijkt het omstreden FOC Outlet Assen definitief van de baan. De fractie vindt nieuwe winkelruimte onverdedigbaar, omdat er in Drenthe sprake is van veel leegstand, aldus het Dagblad van het Noorden.

Woensdag 15 juni werd de nieuwe Atlas voor gemeenten gepresenteerd. Net als andere jaren voert Amsterdam de lijst aan als aantrekkelijkste woongemeente. Grootste stijgers zijn Dordrecht, Arnhem en Eindhoven. Cees-Jan Pen reageert: ‘Wie niet kiest voor de binnenstad verliest woonaantrekkelijkheid.’

Uit jaarlijks onderzoek van de Atlas voor gemeenten blijkt dat Amsterdam nog steeds de aantrekkelijkste woongemeente is van Nederland. Snelle groeiers zijn Dordrecht, Eindhoven en Nijmegen. Emmen? Daar kun je maar beter niet gaan wonen. 

Het ene bedrijf heeft meer auto’s dan parkeerplaatsen, een ander heeft soms een halfleeg parkeerterrein. Kan dat slimmer? FIWARE Lab NL ondersteunt een pilot in Amersfoort waar met behulp van sensoren parkeerplaatsen worden gedeeld. Amersfoort is de eerste Nederlandse gemeente die actief inzet op shared parking.

In 2014 en 2015 verlieten vooral meer jonge gezinnen de grote stad. Ze verhuisden vrijwel allemaal naar nabijgelegen gemeenten. Het aantal gezinnen met jonge kinderen in de vier grote steden nam desondanks toe, doordat er ook veel twintigers en dertigers wonen die een kind kregen. Dit meldt het CBS.

Negen van de twintig grote steden overwegen scooters van het fietspad naar de rijbaan te verwijzen. Dat blijkt uit een rondgang van Milieudefensie langs de G20. Gemeenten kunnen nu nog niks doen aan de overlast van scooters op het fietspad, omdat landelijke wetgeving ontbreekt.

Op 8 juni ondertekent de provincie Noord-Holland samen met Bouwend Nederland een onderzoeksopdracht voor het EIB. Centrale vraag: is er voldoende realistische plancapaciteit om aan de vraag naar woningbouw te voldoen, of zijn aanvullende maatregelen nodig?

Vanavond om 18.00 uur begint HackacityNL, een initiatief van Utrecht Region en gemeente Amersfoort. Tijdens deze hackathon gaan ontwikkelaars 24 uur aan de slag met oplossingen voor de slimme stad.

Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten heeft besloten geen juridische instrumenten meer in te zetten om de komst van een outlet center in Zevenaar tegen te houden. De Raad van State oordeelde al dat de argumenten in het beroepschrift niet steekhoudend zijn.

De luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd sinds de milieuzone voor personenauto's is ingevoerd. Die verbetering is aantoonbaar sneller gegaan dan in Rotterdam, waar nog maar sinds kort zo'n milieuzone bestaat, en in Amsterdam, waar nog geen milieuzone voor personenauto's is.

Op stadsniveau wordt weinig gedaan met de mogelijkheden om ecosysteemdiensten in te zetten. ‘Natuurlijk Kapitaal Breda’ kijkt wél op stadsniveau naar de meerwaarde van natuur. Daarbij is vooral aandacht voor de economische en ruimtelijke kansen van klimaatadaptatie.

Een smal, diep pand voelt minder leeg dan een breed, ondiep pand. Twee lege panden naast elkaar voelen leger dan wanneer er een gevuld pand tussen zit. Maak daarom de 'gevoelsleegstand' meetbaar, stelt sociaal-geograaf en adviseur Joost Nicasie.

Moeten we ons opmaken voor de zoveelste planologische blunder van megaformaat? Na het overloopbeleid, de gebundelde deconcentratie en de Vinex dreigt nu een volgende catastrofe: het door Friso de Zeeuw aan de G32 toegedichte ruimtelijke concept van meerkernige geleding.

De binnenstad van middelgrote steden heeft het moeilijk. Afnemend bezoek zorgt voor steeds meer leegstand, waardoor als oplossing het winkelgebied vaak kleiner wordt gemaakt. De leegstand buiten het winkelgebied kan goed worden ingevuld met wonen en zorg. Tijd voor een nieuwe City Deal.

Vandaag is de Leegstandsmonitor Overijssel door Ank Bijleveld-Schouten aangeboden aan de Utrechtse gedeputeerde Bart Krol en directeur-generaal Peter Heij (IenM). De monitor is een initiatief van de provincie Overijssel en het CBS en brengt leegstand van negen soorten vastgoed integraal in beeld.

De plannen voor een Factory Outlet Centre (FOC) in Winschoten zijn door het college van B&W van de baan geveegd. Het project wordt als te risicovol ingeschat, ondanks positieve resultaten van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie.

Nu ook HoutBrox en Duthler afstormen op een faillissement, kan zo langzamerhand de overlijdensadvertentie van de Nederlandse binnenstad worden opgesteld. In de gemiddelde Nederlandse stad (dat is alles na de G4) staat het begrip binnenstad tegenwoordig gelijk aan leeg en verlaten.

Parkrenners aangeslagen

13 april 2016 16:15

De Engelse gemeente Stoke Gifford gaat hardlopers aanslaan op rennen in het park. Een meerderheid van de gemeenteraad van Stoke Gifford stelt dat niet-hardlopende burgers niet mogen opdraaien voor het herstel van schade aan wandelpaden die door de hardlopers is veroorzaakt.

Het Utrechtse Retailplatform, initiatief van de provincie Utrecht, gaat de winkelleegstand aanpakken. Woensdag 6 april keken provincie, gemeenten, vastgoedeigenaren en retailers naar de toekomst van de Utrechtse winkelgebieden.

Stef Blok is bereid extra geld voor Rotterdam-Zuid vrij te maken en wet- en regelgeving aan te passen om de Rotterdamse impasse te doorbreken. Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) is blij met de toezeggingen, maar ook kritisch.

 

'Elke stad wil opeens een markthal', klaagt hoogleraar citymarketing Gert-Jan Hospers. Tijdens de Masterclass Identiteit & Centrumstrategie leert hij u gefundéérde keuzes te maken voor uw stads- of dorpscentrum. Komende periode leg ik verschillende steden langs de meetlat. Vandaag: Rotterdam.

Journalist, auteur en presentator Tracy Metz is winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016. Metz krijgt de prijs vanwege de vele publicaties, activiteiten en initiatieven die zij sinds 1980 heeft ontplooid.

Verladersorganisatie EVO, branchevereniging Transport en Logistiek Nederland en verschillende overheden slaan de handen ineen om iets te doen aan het overschot aan vrachtverkeer op de snelwegen en in binnensteden. Het antwoord: truckspotting.

De gemeente Eindhoven gaat aan de slag met psychologische technieken om het gedrag van haar burgers te verbeteren: nudging. Openbare ruimte die aanzet tot een lach verbetert het humeur en vermindert overlast, zo is de insteek van het college met het project 'smile factor'.

In een samenwerkings-overeenkomst hebben ALDI en Stadsregio Parkstad Limburg afspraken gemaakt om nieuwe winkelleegstand in stadscentra te voorkomen. Het ALDI-convenant vormt de basis voor gesprekken met andere retailers.

In een vorig artikel op Stadszaken werd gesuggereerd dat openbare laadpunten snel winstgevend zullen zijn. 'Die businesscase blijkt stukken lastiger', stelt Andrej Pieterson. De commercieel manager van Alewijnse ziet dat enkel durfkapitalisten met subsidies een kans hebben.

Niet alleen lichtmasten en prullenbakken kunnen straks communiceren via het LoRa-netwerk, ook slimme fietssloten maken gebruik van de technologie. Het Nederlandse Mobilock, dat kan worden aangestuurd met smartphones, maakt gebruik van het door KPN gefaciliteerde Internet-of-Things-netwerk.

Ik besloot onlangs de trein te nemen naar mijn werk. Dit om niet in de file te hoeven staan en rustig te kunnen werken. Dat eerste ging goed, dat tweede iets minder. Met een hoog sardientjes-in-een-blikgevoel vertrokken we om 08.29 uur naar Den Haag.

Communicerende auto’s kunnen efficiënter kruispunten oversteken dan verkeerslichten kunnen faciliteren. Dat stellen onderzoekers van Massachusetts Institute of Technology (MIT). Betekent dit straks het einde van het verkeerslicht?

De provincie Limburg investeert 32 miljoen euro in vier grote binnensteden. Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht moeten wel zélf met plannen komen, zo valt te lezen op 1Limburg.

Terwijl V&D een leemte achterlaat in onze stadscentra, zijn outlets een groot succes. In plaats van ons afgrijzen uit te spreken over deze plastic koopparadijzen proberen we lessen te trekken voor de inrichting van onze binnensteden. Dat doen we met de architect van het klein geluk: Sjoerd Soeters.

Ontwikkelaars zouden hun stem te weinig laten horen in het retaildebat, stelde Cees-Jan Pen twee weken geleden in het artikel ‘Brandbrief winkeliers verkeerd geadresseerd’. NEPROM-directeur Jan Fokkema komt met een antwoord. ‘Er ligt een taak voor overheden, provincies en gemeenten om, waar nog planologische ruimte is, daar snel een einde aan te maken.’

Commerciële partijen die laadpalen plaatsen, onderhouden en exploiteren zijn nog op een hand te tellen. ‘En dat is raar', vindt projectleider Gijs van der Poel van Over Morgen. ‘Het verdienmodel zit niet zo ingewikkeld in elkaar, dat geldt ook voor gemeenten.'

De Negen Straatjes zouden zonder veel moeite kunnen worden verdubbeld. Door het doorbreken van een aantal huizenblokken op de grachten zouden zo de Achttien Straatjes kunnen ontstaan, zeggen twee jonge architecten maandag in Het Parool.

In onze binnensteden zijn er heel wat ‘rotte kiezen’ bijgekomen: lege panden met het briefje ‘te huur’ achter de ruiten. Zo is met het faillissement van V&D de winkelleegstand in ons land in één keer met 350.000 vierkante meter toegenomen. Voor de sfeer op straat is dat funest.

Vier provincies werken met de minister van EZ aan retaildeals om verdere ontwrichting van de binnenstadeconomie te voorkomen. De deals kunnen afspraken bevatten over het schrappen van plancapaciteit en het transformeren en saneren van perifere retaillocaties.

Bijna 9 op de 10 Amsterdamse koffieshops staan in goedkope wijken. Typische koffieshopbuurten liggen ten westen van het centrum. Dure buurten in stadsdeel Zuid en in Watergraafsmeer zijn koffieshop-vrij. Dat blijkt uit een inventarisatie van Stadszaken en de Geofabriek.

Arnhem heeft een primeur: lantaarnpalen voorzien van fijnstofvangers die zorgen voor schonere lucht. Het eerste exemplaar is onlangs geïnstalleerd.

In de Gelderse hoofdstad maken ze zich op voor de strijd om de bioscoopbezoeker, met op korte termijn maar liefst vijf cinema’s. Ook in ander steden schieten bioscopen als paddenstoelen uit de grond – een overschot dreigt.

Markthalmania

2 maart 2016 15:37

Met het faillissement van de V&D hoor je (letterlijk) van Alphen tot Zwolle: zou het niet aardig zijn om het leegstaande V&D-pand om te bouwen tot een foodhall? Kunnen we echt niet iets originelers bedenken?

De brandbrief die Detailhandel Nederland-voorzitter Guido van Woerkom afgelopen zaterdag aan gemeenten stuurde, schiet zijn doel voorbij. Ook bouwers, banken en niet in de laatste plaats provincies moeten worden aangesproken, stellen deskundigen in het veld.

Nederland ontwaakte onlangs met de nieuwste campagne van het herenmerk Suitsupply, bekend van de pikante billboards en van de heftige reacties die deze oproepen. Vooral het volgens sommigen vrouwonvriendelijke karakter van de afbeeldingen is onderwerp van discussie.

De drie belangrijkste knelpunten van de stadsentree van Den Haag zijn doodlopen, wringen en een gebrek aan oriëntatie. Dat stelt Maria Hogendijk-de Vries in haar afstudeerscriptie voor de TU Delft.

Fier groen in Antwerpen

24 februari 2016 15:00

Wie graag in Antwerpen vertoeft, krijgt er een enorme groene oase bij. De zogenoemde Antwerpse Gedempte Zuiderdokken veranderen de komende jaren in een stadstuin van maar liefst 9 hectare en is bedoeld voor ontspanning, optredens, feestelijkheden en sportevenementen.

Een historisch besluit door de gemeenteraad in Groningen: de binnenstad van Groningen wordt vanaf 2018 busvrij. Een meerderheid stemde voor het plan om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven.

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een woning buiten de grote steden, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en berichtgeving daarover door BNR Nieuwsradio.Volgens de onderzoekers verkassen inwoners vooral naar de omliggende gemeenten.

De klant de schuld geven dat hij of zij niet meer in ‘het dorp’ koopt en dat daarom de panden in dat dorp leegstaan. Het is de wereld op zijn kop.

Prostitutiezones in de binnensteden staan onder druk. Mensenhandel, overlast en andere criminaliteit maken dat gemeenten raamprostitutie terugschroeven of zelfs helemaal sluiten. Stadszaken sprak met oud-prostituee Metje Blaak.

Outletcenters zijn de concurrenten van het midden- en kleinbedrijf in de binnenstad. Het MKB vreest verdere leegloop van winkelpanden en de belofte dat bezoekers van de outlet ook naar de binnenstad komen, wordt weggewuifd. Maar op welke manier kunnen binnensteden dan wél profiteren van een outletcenter?

Als we uitgaan van de huidige technologische mogelijkheden en ons niet bij voorbaat laten belemmeren door bezwaren, welke mogelijkheden bieden drones dan voor de beheerder van de openbare ruimte? Iddo Keuing, consultant bij Royal HaskoningDHV schetst de opties.

Door Uber-achtige platformen waarmee klanten direct met aanbieders in contact worden gebracht, zijn luxe services ineens weer binnen handbereik. De servicemaatschappij zoals we die vroeger kenden is terug in een nieuw jasje. Maar wat betekent dit eigenlijk?