Alles over Logistiek

Amersfoort is sinds kort drie pakket- en briefautomaten rijker. Daar komen nog eens vijf automaten bij op de korte termijn. Deze automaten zijn onderdeel van een proef die PostNL houdt in verschillende gemeenten.

In de afgelopen decennia werd er nooit zoveel gebouwd als nu, dus waarom zou je klagen? Directeur Stichting BouwGarant Rob de Groot vindt het toch belangrijk dat we beseffen dat de aantrekkende markt ook een keerzijde heeft. En daar zijn 4 hoofdredenen voor.

Nederland sorteert voor op de grote verschuivingen in het mondiale en Europese economische krachtenveld en de bijbehorende logistieke stromen. Daarbij gaat de meeste aandacht naar de logistieke corridors Oost en Zuidoost, horen we van Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

‘Investeer naast elke euro in asfalt ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit.’ Met deze maatregel roept hoogleraar socio-economische transities Derk Loorbach het nieuwe kabinet op om de mogelijkheden van gewenste transities te omarmen. ‘Hoe langer we vast blijven houden aan oude regimes, des te disruptiever worden grote maatschappelijke ontwikkelingen’.

Is de hyperloop een wild utopisch idee of is dit het logistieke en persoonlijke vervoer van de toekomst? Dubai, Bratislava, Rusland, de VS en de Nordics dienden via prijsvragen al voorstellen in, moet Nederland hun voorbeeld volgen? Jeroen Gehlen, directeur Yellow & Yellow, somt de voor- en nadelen op.