Alles over Water

Keer op keer zorgen hoosbuien voor wateroverlast, zoals gisteren in Drenthe. Het programma ruimtelijke adaptatie wijst op de risico’s én de kansen. Er moet dan wel iets gebeuren in het beleid. Tot nu toe gaat het nog niet erg hard met de stresstesten die álle Nederlandse gemeenten volgend jaar moeten hebben gedaan. Op de Amsterdamse Zuidas laten gemeente en ontwikkelaars zien hoe het kan: stedelijk verdichten en tegelijkertijd rekening houden met klimaatverandering.

Extreme buien nog extremer

29 maart 2018 15:33

De hoeveelheid neerslag die over korte periodes valt, is toegenomen. Dat blijkt uit een actualisatie van de neeslagstatistieken die het KNMI en HKV Lijn in water in opdracht van STOWA heeft uitgevoerd. De kans op wateroverlast is daarmee veel groter dan tot dusver werd aangenomen.