Alles over Mensen

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist investeringen. Niet alleen in technologie, maar ook in mensen. Investeringen in scholing, het aantrekken van mensen en begeleiding zijn nodig. Dit stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in het Ontwerpadvies Energietransitie en werkgelegenheid.

Johan Remkes (VVD) stopt per 1 januari 2019 als Commissaris van de Koning Noord Holland. Hij wil meer tijd hebben voor zijn privéleven.

Nu bij de ene partij de champagne op is, en bij de andere de tranen gedroogd, begint het grote formeren. Dat wordt, zo zegt iedereen van tevoren, een onmogelijke opgave. Met veel nieuwe partijen en nog meer nieuwe raadsleden en bestuurders.

Opvallend onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU) toont aan dat groen kan leiden tot minder zelfdodingen. De onderzoekers constateerden een relatie tussen het aantal suïcides en de hoeveelheid groen in een buurt. Maar is het verband met zelfmoord niet al te makkelijk gelegd? Een gesprek met de onderzoeker Marco Helbich van het aan de UU gelieerde instituut NIVEL.

Niet om aan te zien was het, het debat tussen Lodewijk Asscher (PvdA) en Alexander Pechtold (D66) afgelopen zondag op TV bij Buitenhof. Ze namen elkaar moreel de maat, strooiden over en weer met verdachtmakingen. Maar de vraag wat hun partij doet om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan, ontweken ze gebroederlijk.