Foto: Frans Berkelaar

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder onderzoekslasten. Gemeenten,  provincies en projectontwikkelaars hoeven vanaf 1 juli alleen bij nieuwbouwplannen buiten stedelijke gebieden uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is.

De vereniging Markdal duurzaam en vitaal ontving vandaag de trofee uit handen van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu). De particuliere vereniging Markdal heeft het initiatief genomen samen met bewoners,grondeigenaren en natuurverenigingen een omgevingsvisie voor het stroomdal van beek De Mark op te stellen. Hiermee is vertrouwen gecreerd tussen de betrokken grondeigenarenaren en overheden en is de patstelling doorbroken om afspraken te maken over de gebiedsontwikkeling. Het is mogelijk, het werkt!

En wat is je omgevingsmissie?

24 februari 2017 13:28

Vanaf 1 maart gaan wij weer met een groep jong-professionals aan de slag met de Omgevingswet en het omgevingsveiligheidsbeleid. We vragen de deelnemers in drie dagen een omgevingsvisie te schrijven voor het gebied rondom Sas van Gent (in de gemeente Terneuzen) en daarbij moeten ze rekening houden met de nieuwe Zeesluis en de Vlaamse buren. Leuker konden we niet maken…

Het moet gezegd worden. Met de Startnota NOVI heeft het kabinet een compleet document afgeleverd, dat recht doet aan de (mondiale) uitdagingen waarvoor we gesteld staan, en de belangen die er in Nederland spelen. Zelfs de extra defensiebehoefte wordt benoemd. Met het document geeft het gaande kabinet eindelijk blijk van inzicht in het (economisch) belang van goede ruimtelijke keuzes. Al mag een volgend kabinet bepalen wat die keuzes zijn, en met wie ze die maakt.

De provincie Zuid-Holland heeft de exploitatie van 35 strandhuisjes in Kijkduin verboden. De bouw gaat in tegen het provinciaal beleid en zou ook niet in lijn zijn met het Kustpact waar in januari mee werd ingestemd.