Wat is eigenlijk de juridische basis van een rookverbod in de openbare ruimte, zoals Groningen wil? Die rammelt, concludeerde vakblad ROm eerder dit jaar. Het integrale omgevingsplan schept kansen, maar volgens omgevingsrechtadvocaat Anita Nijboer is aanscherping van het landelijk rookverbod onontkoombaar.

Alleen VNO-NCW lijkt op het moment doordrongen van de aardverschuiving die plaatsvindt met de Omgevingswet. Economie krijgt daarin een belangrijke rol, zeker als de door de VVD afgedwongen economische effectrapportage (EER) van kracht wordt. Maar EZ-mensen pakken de handschoen vooralsnog niet op.

De Aanvullingswet grondeigendom* ondergraaft de onderhandelingspositie van gemeenten, stelt bestuursadviseur Sarah Ros in navolging van de Rli. Haar oproep: 'Handhaaf verplicht kostenverhaal, handhaaf de macroaftopping en koppel de PPT-criteria niet in uitgebreide vorm in de Omgevingswet.'

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur kwam vorige week met 8 aanbevelingen voor de Aanvullingswet Grondbeleid. Op het Symposium Grondbeleid vandaag wordt hierop greflecteerd. Friso de Zeeuw (TU Delft) deelde zijn bevindingen alvast met Stadszaken. 'Ik vind het merkwaardig dat de Rli selectief afzien van kostenverhaal afraadt'.

Zaterdag gaat de nieuwe Ladder in. Gisteren organiseerden Stec Groep en Hekkelman Advocaten een gezamenlijke kennisbijeenkomst over de nieuwe Ladder. 200 aanwezigen van gemeenten, provincies en vastgoedpartijen kwamen samen om met het Rijk, de adviseurs en de advocaten grip te krijgen op de nieuwe Ladder. Een verslag.