Alles over Nieuws in Klimaat

Tachtig procent van de Nederlandse woningvoorraad kan over twaalf jaar gasloos zijn, stelt Milieudefensie. De organisatie komt met een aantal grote plannen om dit te realiseren met bijbehorende financiële prikkels.

Onderzoeker Arjan Dekking inventariseerde het aantal initiatieven op het gebied van stadslandbouw in Almere. Zelf is hij al zo’n 20 jaar nauw betrokken bij onder meer Stadsboerderij Almere, Almeerse Weelde en is mede-initiatiefnemer van het actieprogramma ‘Lokaal Voedsel Flevoland’. ‘Door het veelzijdige karakter van deze projecten raken allerlei soorten mensen aan deze beweging verbonden.’

Nederland en België gaan samenwerken om de in Parijs gestelde doelen van tachtig tot negentig procent CO2-reductie in 2050 te halen. Dit wordt gedaan via het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR).

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist investeringen. Niet alleen in technologie, maar ook in mensen. Investeringen in scholing, het aantrekken van mensen en begeleiding zijn nodig. Dit stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in het Ontwerpadvies Energietransitie en werkgelegenheid.

De binnenvaartsector heeft een akkoord ondertekend waarmee ze verklaren de komende jaren sterk te vergroenen. Het doel van dit akkoord is om te blijven concurreren met weg- en spoorvervoer.