Alles over Nieuws in Ruimte

Drie grote namen in de vastgoedwereld hebben een locatie gekocht in Utrecht in het kader van het belangrijke stadsvernieuwingsplan Merwede Kanaalzone. De gemeente Utrecht steunt dit plan om de problemen rondom de toenemende vraag naar woningen tegemoet te komen.

Door de verandering in bevolkingsaantallen zijn er 21 gemeenten die recht hebben op meer zetels. Daarnaast moeten drie gemeenten zetels inleveren door een daling van de bevolkingsaantallen.

Drie consortia zijn geselecteerd voor de gunningsfase van de ontwikkeling en realisatie van het Floriadeterrein en de Floriade stadswijk in Almere. In die consortia is (nog) geen plek voor lokale en regionale partijen.

Het Rijk stelt 1.4 miljard euro beschikbaar om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Deze investering is bedoeld om knelpunten, die door het Interbestuurlijk Programma zijn vastgesteld, op te lossen. Veel van de knelpunten hebben een raakvlak met de fysieke leefomgeving.

Burgers onthulden vanochtend verkeersborden op plekken waar de lucht zo sterk vervuild is dat de Europese luchtkwaliteitswet wordt overtreden. De onthulling vormt het startsein voor een jaar lang actie voor gezonde lucht.