Alles over Achtergrond in Ruimte

Voor de Raad van State zijn wijzigingsbevoegdheden, sinds een uitspraak afgelopen woensdag, geen harde plancapaciteit om rekening mee te houden bij het vaststellen van bijvoorbeeld een nieuw woonplan. Er ontstaat zo meer Ladder-ruimte in gemeenten voor nieuwe bestemmingsplannen, maar er zijn ook risico's. Dit zijn de gevolgen voor gemeenten en marktpartijen.

Een groep Amsterdammers wil zelf de opvolger van de overleden burgemeester Van der Laan kiezen. Wat is eigenlijk de belangstelling voor zo’n verkiezing in buitenlandse steden waar de gekozen burgemeester bestaat? Bijna nihil, constateerde Stadszaken.nl op basis van een scan langs buitenlandse kranten.

De voormalige arbeiderswijk Groeseind, gebouwd rondom een textielfabriek D.P van Maren, heeft een herstructurering ondergaan. Van een typische vooroorlogse wijk met kleine sociale huurwoningen, weinig groen en veel auto’s in de straten is het getransformeerd tot een groene buurt met open karakter. 

Vlak voor de jaarwisseling schaarden de laatste van achttien Zuid-Limburgse gemeenten zich achter de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL), een eerste aanzet voor het  wegbestemmen van overtollige winkelmeters en versterken van de hoofdwinkelstructuur. ROm reisde naar de voormalige mijnstreek en sprak met betrokkenen over de aanpak, de risico’s op planschade en de rol van de provincie.

Na kritische reacties vanuit gemeenten en de provincie over haar gewraakte 'bouwen in het groen'-uitspraak, krijgt D66-minister Ollongren nu ook bijval. En niet alleen vanuit de vastgoedmarkt. Ex-televisietuinman Lodewijk Hoekstra verklaart zich in het standpunt van de minister te kunnen vinden.