Alles over Achtergrond in Economie

Na een jarenlang proces van intensieve samenwerking is de regio Arnhem-Nijmegen gekomen tot een Regionaal Programma Werklocaties (RPW), een afsprakenkader om te komen tot een evenwicht in vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Jolanda van Rensch, Team EZ van de provincie Gelderland, vertelt hoe het overaanbod de komende jaren wordt bestreden.

Het geheim van de toekomst van winkelgebieden schuilt in het antwoord op 8 V’s. Althans, dat stelt retail-adviseur en kenner van ‘high traffic locaties’ Tony Wijntuin in een onderzoek dat Vastgoedjournaal samen met USP Marketing & Consultancy uitvoerde.

Circulariteit loopt als een rode draad door het Tuinen van West-initiatief heen. Er is zelfs een adviseur Circulaire Economie aangesteld die lokale projecten de zogenaamde New Economy in moet trekken. Dit is het verhaal van Tuinen van West.

De Amsterdamse woningmarkt barst uit zijn voegen en grijpt om zich heen. Met de stedelijke groeistrategie Koers 2025 heeft het college van B en W ingezet op de bouw van minstens 50.000 nieuwe woningen in 10 jaar. Waar is nog plek voor de Amsterdamse bedrijven met enige vorm van overlast?

Ruud van Heugten is directeur van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, en heeft de ambitie meegekregen om van Trade Port Noord een duurzaam werklandschap te maken. En dat betekent anders denken en werken. Dit is de aanpak.