De overheid kan op het gebied van communicatie, begeleiding, en administratieve procedures veel verbetering boeken om buitenlandse kenniswerkers aan te trekken. Dit staat in de rapportage City Deal Warm Welkom Talent, een document vol aanbevelingen om Nederland aantrekkelijker te maken voor talentvolle buitenlandse ondernemers.

Externe veiligheid wordt omgevingsveiligheid door de omgevingswet. Dat lijkt een woordenspel, maar is een grote verandering. Reden te meer waarom het Ministerie van Infrastructuur en Milieu er eind juni een summerschool over organiseert. Vijf vragen Jan-Willem Wesselink die de summerschool vanuit het Kennislab voor Urbanisme organiseert.

De NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2017 is gewonnen door ZuiderDUIN in Almere. Dat maakte juryvoorzitter Josja van der Veer op 18 mei bekend tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch. De jury benadrukt de sterke identiteit van ZuiderDUIN en het onderscheidende woonmilieu dat is ontwikkeld.

Nederland scoort relatief laag als het gaat om het aantrekken van internationale kenniswerkers. Bovendien blijven de buitenlandse wetenschappers en studenten die hier afstuderen aan hogescholen en universiteiten maar relatief kort in ons land. Steden moeten daarom maatregelen treffen, zo staat vermeld in het Integraal Actieprogramma Internationale Kenniswerkers.

Een rijker, hechter en schoner Nederland. Dat is het centrale thema van de agenda 2017-2020, die het College van Rijksadviseurs vandaag heeft gepresenteerd. De komende jaren zal het College van Rijksadviseurs het Rijk adviseren op de thema's energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.