Alles over Participatie

‘Participatie is goed en participatie moet.’ Een uitspraak die treffend de hoofdwet van de risicocommunicatie samenvat. Hoewel overheid en bedrijfsleven participatie meer en meer omarmen, weten zij hardnekkige hobbels op het participatiepad maar niet te slechten.

De provincie Gelderland steunt als eerste provincie van Nederland burgerinitiatieven met subsidie onder leningsvoorwaarden. Op deze manier kunnen lokale energie-initiatieven de kostbare voorbereiding financieren die komt kijken bij het opstarten van deze initiatieven.

Burgerparticipatie is in de Omgevingswet juridisch verankerd. Hoe dat moet gebeuren, daar zegt de wet niets over. De praktijk is weerbarstig, laten de ervaringen in Roermond zien. In Westland oefenen ze met een participatietraject voor de omgevingsvisie om initiatiefnemers en burgers direct bij de planvorming te betrekken.

Van organisatie naar organiseren

14 december 2017 1:19

De Omgevingswet is een transitie. Maar geen transitie slaagt zonder medewerking aan de basis. Een gemeente die werk maakt van veranderen is Breda. Achthonderd medewerkers van het ruimtelijk-economische domein moeten het anders gaan doen, door zelf te ondervinden wat die verandering kan zijn.

Morgen start de bodemprocedure over Europese luchtnormen, aangespannen door Milieudefensie. Urgenda-advocaat Roger Cox, partner bij Paulussen Advocaten in Maastricht, dwong in 2015 met succes de Nederlandse Staat op de knieën in de geruchtmakende Klimaatzaak. Gaat milieubeleid door de rechter gedicteerd worden? 5 vragen aan Roger Cox.