Alles over Wonen

Met immer groeiende bevolkingsaantallen en gelijkblijvende ruimte kan de hoogte in bouwen een oplossing bieden. Hoewel hoogbouw niet war van controverse is, maken plannen voor projecten in grote Nederlandse steden duidelijk dat hoogbouw in opkomst is. Vooral Rotterdam is fan, maar ook Eindhoven en Amsterdam bouwen richting de wolken.

‘Ik realiseer me de impact van de belastingverhogingen voor corporaties’, stelt minister Ollongren van Wonen op het halfjaarlijkse congres van Aedes. Ze reageert op de druk die woningcorporaties ervaren door belastingmaatregelen van het kabinet. Hiermee doelen de corporaties op de gevolgen van Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) en de WOZ-stijging.

Het gepensioneerde leven kan leuker worden door ruimtelijke ingrepen te combineren met een sociaal programma. Zelfstandig wonen met een aantal gemeenschappelijke ruimtes, waarbij een gemeenschap wordt gecreëerd, heeft de toekomst. 

Ouders onmisbaar bij aankoop huis, berichtten landelijke nieuwsmedia vorige week. Dit heeft echter niet alleen met exploderende huizenprijzen te maken, maar ook met het in 2015 ingevoerde leenstelsel voor de studiefinanciering, blijkt uit cijfers van het Nibud.

Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Dat is het ook het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking. En de nieuwe minister van BZK bevestigde onlangs deze ambitie [2].