Alles over Water

Is onze nieuwbouw waterproof? Met die vraag schreef Stadszaken de bouw- en gemeentewereld aan. Voorlopige conclusie: we weten het niet. ‘Ik kan wel zeggen “gaat u maar rustig slapen”, maar dat kan ik niet’, zegt de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB). Gemeentelijke waterbeheerders maken zich zorgen.

Rutger de Graaf en Roland Goetgeluk, leden van de Denktank Drijvend (Ver)bouwen menen dat een omschakeling in denken de basis is voor innovatieve wateroplossingen voor de waterbestendige stad. Het gaat om veerkracht, circulair en meebewegen. Dit vraagt om governancestrategieën met de burger centraal. 

Gemeenten, provincies en waterschappen doen een beroep op het kabinet om sneller maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken en te voorkomen dat de gevolgen van klimaatverandering terecht komen bij inwoners en bedrijven. Ze vragen minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om met extra middelen vanuit het Rijk de schade en overlast te beperken.

Na de modderstromen van afgelopen weekend wil de gemeente Valkenburg aan de Geul de Kleine Geul uitdiepen. Op andere plekken nemen bewoners het heft in eigen hand en bouwen dammen in tuinen. Komen de stresstesten niet véél te laat? 5 vragen aan Stefan Kuks, voorzitter van de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie.

Keer op keer zorgen hoosbuien voor wateroverlast, zoals gisteren in Drenthe. Het programma ruimtelijke adaptatie wijst op de risico’s én de kansen. Er moet dan wel iets gebeuren in het beleid. Tot nu toe gaat het nog niet erg hard met de stresstesten die álle Nederlandse gemeenten volgend jaar moeten hebben gedaan. Op de Amsterdamse Zuidas laten gemeente en ontwikkelaars zien hoe het kan: stedelijk verdichten en tegelijkertijd rekening houden met klimaatverandering.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl