Alles over Milieu

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het beste beleid voeren om een klimaatvriendelijke stad te vormen. Fietsers, voetgangers en mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer krijgen de beste voorzieningen in deze steden en er is veel oog voor schoner en efficiënt autogebruik.

Noord-Holland is de eerste provincie die zich uitspreekt voor aardgasvrije nieuwbouw. Op 8 maart 2018 tekenden 17 gemeenten in Noord-Holland Noord een statement voor aardgasvrije nieuwbouw. Het plan is om alle nieuwbouw aardgasvrij op te leveren, om dit te realiseren zullen alle wettelijke mogelijkheden worden ingezet.

Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2025 een groot deel van het vervoer elektrisch rijden. Volgens Vereniging van Elektrische Rijders (VER) moeten gemeenten goed anticiperen op het elektrisch vervoer (EV) door een goede laadinfrastructuur voor elektrische auto's, bussen en dergelijke te realiseren.

Sinds 2017 haalt Nederland 10% meer energie uit duurzame bronnen, blijkt uit onderzoek van CBS. De vraag is of deze verbetering groot genoeg is om de energiedoelen van 2050 te halen.

Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat bewoners vinden dat de gemeente zich moet inzetten voor een betere luchtkwaliteit, meer groen en minder CO2-uitstoot.