Alles over Landelijk gebied

Wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten toont aan dat ook in Nederland het aantal insecten gestaag afneemt. Op basis van metingen en analyses over de afgelopen decennia blijken afnamen van 54% (nachtvlinders) tot zelfs 72% (loopkevers) in natuurgebieden.

De stad is in trek. Maar ook de gebieden daarbuiten verdienen de aandacht. Stop het spreken over periferie en krimpregio’s. Wees je bewust van het onbedoelde effect van beleid en regelgeving, juist voor ‘krimpgebieden’. Richt je op de sterke punten en de kansen van iedere regio. Iedere regio kan een ‘Plaats van Hoop’ zijn.

De aandacht voor de bodemdaling in het veenweidegebied lijkt een kantelpunt te hebben bereikt. Lange tijd onderbelicht bij bestuurders, krijgt het nu meer politieke en bestuurlijke aandacht. Trigger is het Klimaatakkoord van Parijs, waarmee het afremmen van de CO2-uitstoot door veenoxidatie een beleidsdoel is geworden.

In Gelderland ligt er nog voor twintig miljoen vierkante meter aan asbest op daken. Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie Gelderland. Het asbest ligt verdeeld over ongeveer 150.000 gebouwen. Binnen 6 jaar moeten al die daken zijn gesaneerd.