Datum: dinsdag 23 januari 2018 dinsdag 23 januari 2018

Tijd: 10.30 - 16.00 uur

Locatie: Amersfoort

Hoofdspreker: Piet Vollaard (publicist/architect) en Jacques Vink (architect)

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Congressen & events

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden


Natuurinclusief ontwerpen staat in ons land nog in de kinderschoenen en dat terwijl het een zeer actueel onderwerp is. Middels het natuurinclusief ontwerpen vergroot je immers:

  • de leefbaarheid voor mens en dier,
  • de biodiversiteit in het stedelijk gebied
  • en voorkom je daarmee, mits goed aangelegd, ziekten en plagen in bomen.


Gezien de actualiteit van dit onderwerp verscheen dan ook eind vorig jaar het boek ‘Stadsnatuur maken’. Het vergroenen van de steden heeft de laatste tijd de belangstelling vanwege de onder meer de klimaatverandering. Groen in de stad verzorgt meer zogenaamde ecosysteemdiensten, dan louter stadsverfraaing of recreatieve waarde. De vraag is of dit groen ook bijdraagt aan een grotere biodiversiteit en ook daadwerkelijk bijdraagt aan de leefbaarheid. Tijdens deze masterclass wordt uitleg gegeven over wat natuurinclusief ontwerpen inhoudt en hoe je dit in de praktijk kunt bewerkstelligen. Aan de hand van een praktijkcase, stationsplein Amersfoort, die wordt bezocht krijgen de deelnemers de opdracht om het plein dat versteend en kaal is volgens de uitgangspunten van ‘Stadsnatuur maken’ te vergroenen. De verschillende invalshoeken, zoals de ecologie, biodiversiteit, stadsgebonden soorten, stedelijke biotopen en onderhoud staan hierbij centraal.

DOOR:
Piet Vollaard (publicist/architect) en Jacques Vink (architect), twee van de drie auteurs van dit boek, verzorgen deze interactieve masterclass.

VOOR WIE IS DEZE MASTERCLASS BESTEMD?
Voor iedereen die zich in de praktijk bezighoudt met het vergroenen van de openbare ruimte en kennis wil bijspijkeren over de laatste ontwikkelingen. Je hoeft geen ontwerper te zijn om aan deze masterclass deel te nemen. Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen.

PROGRAMMA

10.00 uur:                           Inloop

10.30 uur:                           Inleiding door Piet Vollaard en Jacques Vink over ‘Stadsnatuur maken’

11.30 uur:                            Uitleg over de opdracht

12.00 uur:                           Lunchpauze

12.45 uur:                           Bezoek stationsplein (plusminus 5 minuten lopen)

14.00 uur:                           Opdracht in groepjes uitwerken

15.00 uur:                           Pitch over de opdrachten en terugkoppeling

16.00 uur:                           Borrel

16.30 uur:                           Einde


VRAGEN DIE CENTRAAL STAAN

  • Hoe vergroot je de biodiversiteit in de stad?
  • Welke ecosysteemdiensten (en waarden) kunnen met groen worden bewerkstelligd?
  • Hoe ontwerp je integraal waar ‘natuurinclusief ontwerp’ onderdeel van uitmaakt?
  • Hoe richt je de omgeving zo in zodat de leefbaarheid toeneemt?


AANMELDEN

Interesse? Wees er snel bij! Maximaal 25 deelnemers. Klik hier om u aan te melden.

Kosten: € 350 ,- excl. btw (inclusief lunch) of  € 380 incl. het boek

Locatie: ELBA \ REC, Paulus Borstraat 41 in Amersfoort

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Louwen, w.louwen@elba-rec.nl, tel. 033 87 00 100.


Deze dag wordt georganiseerd door: Vakblad Groen - Magazine Vitale Groene Stad - ELBA \ REC - Entente Florale Nederland