Datum: vrijdag 22 september 2017

Tijd: 13.00 uur

Locatie: Amersfoort

Hoofdspreker: Sarah Ros, Friso de Zeeuw, Peter Jasperse

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Masterclasses

Aanmelden: Jan Jager


Waar de milieuruimte onder de huidige Wro nog in beton gegoten is, geldt onder de Omgevingswet op het gebied van geluid, trillingen, geur en luchtkwaliteit een ondergrens, waar het bevoegd gezag gemotiveerd van mag afwijken.

Dat is de theorie. In hoeverre gemeenten/provincies daadwerkelijk gebruik gaan maken van bestuurlijke afwegingsruimte, zal in de praktijk blijken. Tijdens het Seminar Bestuurlijke Afwegingsruimte op vrijdag 22 september in Amersfoort, bootsen we die praktijk alvast na.

Via een rollenspel onder leiding van drie Omgevingswet-experts, helpen we u en uw collega’s middels een fictieve casus na te denken over uw eigen verantwoordelijkheid binnen bestuurlijke afwegingsruimte van de Omgevingswet, en niet in de laatste plaats: die van anderen. Tot slot reflecteren we met bestuurders op het proces.

Zet de datum vast in uw agenda: vrijdag 22 september, Seminar Bestuurlijke Afwegingsruimte in Amersfoort.

PROGRAMMA

13.00 uur Inloop

13.30 uur Welkom
Marcel Bayer, hoofdredacteur ROmInleiding bestuurlijke afwegingsruimte
· Sarah Ros (bestuursadviseur VNG/G32)
· Friso de Zeeuw (praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling, voormalig wethouder en gedeputeerde)

13.45 uur Vormgeven aan de mogelijkheden van maatwerk en bestuurlijke afwegingsruimte
Gemeentelijk perspectief
Door: Sarah Ros (bestuursadviseur VNG/G32)

Provinciaal perspectief
Door: Peter Jasperse (‎coördinator ruimte, Omgevingswet en water bij het Interprovinciaal Overleg)

Tot slot: hoe gaat u hier als bestuurder morgen mee aan de slag?
Door: Friso de Zeeuw (praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling, voormalig wethouder en gedeputeerde)

14.30 uur Briefing rollenspel

14.45 uur Korte pauze

15.00 uur Rollenspel – fictieve casus Westerveld
De nieuwbouw van een brede school in Dwingeloo (gemeente Westerveld) veroorzaakte in 2014 de nodige ruis met de omgeving. Bewoners van de Heuvelweg waren het niet met de locatiekeuze in hún straat eens. Maar onder de toen geldende ruimtelijke kaders waren ook alternatieven voorhanden. Waarom zijn die niet gekozen?

We nemen situatie in Westerveld opnieuw als uitgangspunt, met het grote verschil dat niet de ‘starre’ landelijke kaders van de oude Wro, maar de Omgevingswet leidend is, dus mét lokale afwegingsruimte. Zo komen in beginsel nog meer opties binnen handbereik.

Pakt de bestuurder de ruimte die de Omgevingswet hem geeft? Hoe verantwoordt hij dit aan de burger? Hoe reageert de burger? Welke invloed hebben landelijke richtlijnen gehad, en hoe stelt de ambtenaar/bestuurder zich op tussen alle partijen/belangen?

Volgens de methode van life action role playing krijgen deelnemers verschillende ‘petten’ op: van de ambtenaar, burger, ontwikkelaar en bestuurder. Iedereen wordt gescript, waarna het spel beginnen kan.

16.00 uur Plenaire reflectie op rollenspel
• Elevator pitch per tafel (3 min) – bestuurders als co-referent
• Onder leiding van de dagvoorzitter gaan deelnemers met elkaar en de experts in gesprek over de algemene en persoonlijke ervaringen die zijn opgedaan in het rollenspel.

16.45 uur Borrel

FACTS & FIGURES
Wat: Seminar bestuurlijke afwegingsruimte
Wanneer: vrijdag 22 september
Waar: Redactie ROm/Stadszaken.nl, Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Voor wie: Ruimtelijke ordening-ambtenaren en bestuurders
Kosten: 100 euro, met 50 euro korting voor abonneehouders van ROm

Klik hier voor aanmelden

Meer info
Aanmelden: Melina Jansen, m.jansen@elba-rec.nl / 033 870 01 00
Inhoud: Jan Jager, j.jager@elba-rec.nl/ 06 1626 2690