In een nieuwe editie van Stadszaken Buitenland bespreken we stedelijke innovaties in midden- en lagere inkomenslanden. In dit bericht Uber-scooters in Azië, legohuizen in Colombia en onbemande winkels in China.

Een mix van wonen, werken en leisure: dat is de toekomst van bedrijvengebied Amstel III in Amsterdam-Zuidoost, als het aan de gemeente Amsterdam ligt. De komende 10 jaar moeten in het gebied al 5.000 huizen verijzen.

Dit blijkt uit een experimentele studie uitgevoerd door het CBS in opdracht van Next Generation Infrastructures (NGinfra). Dit kennisplatform van ProRail, Rijkswaterstaat, Alliander, Vitens, Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam wil met het onderzoek onder meer de maatschappelijke dialoog over de waarde van infrastructuur aanzwengelen.

Havenbedrijf Amsterdam heeft het plan van de gemeente Amsterdam om 70.000 woningen te bouwen in het havengebied, afgekeurd. In 020 staat dat het havenbedrijf meent dat het plan te weinig rekening houdt met de belangen van de haven en de bedrijven in het gebied.

Bestaande koopwoningen zijn in juli dit jaar bijna 8 procent duurder dan in juli 2016. Dit blijkt uit onderzoek van CBS en Kadaster. Al sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.