De Spaanse modegigant Inditex gaat in Lelystad een nieuw, enorm groot distributiecentrum bouwen van naar schatting 170.000 m2. Daarvoor heeft Inditex een kavel van 35 hectare afgenomen op Lelystad Airport Businesspark (LAB) dat aan de luchthaven grenst.

De bovenregionale locatiedynamiek in Nederland is opnieuw toegenomen. Het aantal locatiebeslissingen in 2016 is fors gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Werden er in 2015 nog 38 locatiebeslissingen genomen, in 2016 is dit aantal gestegen tot 46 (met in totaal 7.500 arbeidsplaatsen)

In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar voor het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd.

Veel winkelcentra hebben het moeilijk. Overal worden pogingen gedaan om ze te ‘revitaliseren’. Er zijn zelfs hele cursussen voor. Over samenwerking, out-of-the-box-denken, en vooral over minder meters, minder regels en ruimere bestemmingen. Vooral bij dat laatste denk ik: beter laat dan nooit. 

Op bedrijventerreinen kan veel energiewinst worden behaald, maar het blijkt moeilijk om deze potentie te verwezenlijken. Doordat energielasten van bedrijven laag zijn, vergeleken bij andere kosten, heeft energiebesparing niet veel prioriteit bij ondernemers. Hoe lukt het dan toch?