In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar voor het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd.

Foto: René Gademann

Veel winkelcentra hebben het moeilijk. Overal worden pogingen gedaan om ze te ‘revitaliseren’. Er zijn zelfs hele cursussen voor. Over samenwerking, out-of-the-box-denken, en vooral over minder meters, minder regels en ruimere bestemmingen. Vooral bij dat laatste denk ik: beter laat dan nooit. 

Op bedrijventerreinen kan veel energiewinst worden behaald, maar het blijkt moeilijk om deze potentie te verwezenlijken. Doordat energielasten van bedrijven laag zijn, vergeleken bij andere kosten, heeft energiebesparing niet veel prioriteit bij ondernemers. Hoe lukt het dan toch?

Herman Timmermans, voorzitter CLOK, pleit voor een extra topsector. Geen thema, maar een gebied: bedrijventerrein. Als we verdergaan met het topsectorenbeleid is er namelijk alle reden om bedrijventerreinen als geheel te benoemen als extra topsector. Dit zijn de argumenten.

Op 31 maart 2017 opent BlueCity haar kantoorvleugel in de voormalige discotheek Club Tropicana. Daarmee realiseert BlueCity de eerste circulaire werkplekken van Rotterdam. Het kantoorconcept is bedoeld voor innovatieve bedrijven die met hun producten en diensten de groei van de circulaire economie versnellen.