Alles over Werklocaties

Vastgoedontwikkelaar OVG Real Estate heeft het Spark-gebouw in Amsterdam Sloterdijk voor 42,8 miljoen euro verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) krijgt tijdelijk onderdak in het kantoor.

Het Binnenhof wordt niet gasloos, noch enegieneutraal. 'Sober en doelmatig' is het motto rond de renovatie van het regeringscentrum, de regels van het Bouwbesluit rond duurzaamheid gelden als maximale norm.

In 2017 steeg de bovenregionale locatiedynamiek in Nederland van ongeveer 46 bedrijven en 6.650 arbeidsplaatsen in 2016 naar 52 bedrijven en 11.800 arbeidsplaatsen. De reden hiervoor is de economische groei, groei in de logistiek en de Brexit.

In een tijd dat de rente laag is, het aanbod van woningen krap is, de vraag oneindig lijkt, en de prijzen omhoog schieten, is het met panden in de retail minder florissant gesteld. Terwijl de retailsector opkrabbelt, is de leegstand in de auto-industrie groot met 660 lege panden met een oppervlakte van 700.000 vierkante meter. Hans Groenhuijsen, automotive expert, schetst het toekomstbeeld.

Steden en dorpen veranderen sterk door internet en technologisering. Maar hoever kan die ontwikkeling gaan? Kunnen algoritmes de ruimtelijke ordening overnemen? En kan de stad dan uiteindelijk zichzelf besturen?