Alles over Wetgeving

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, vroegen vakblad ROm en Stadszaken.nl bestuurders, beleidsambtenaren, professionals en raadsleden wat ze weten van hun nieuwe rol met de Omgevingswet. Meest opmerkelijk: de raad moet de lead nemen bij participatie en democratische vernieuwing.

Om te bekijken of het tellen van stemmen efficiënter, betrouwbaarder en transparanter kan, wordt er in 22 gemeenten bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen centraal geteld. Dat betekent dat er na het sluiten van de stembussen uitsluitend op lijstniveau geteld wordt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit onlangs besloten.

Erik Jan van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018.

Door de verandering in bevolkingsaantallen zijn er 21 gemeenten die recht hebben op meer zetels. Daarnaast moeten drie gemeenten zetels inleveren door een daling van de bevolkingsaantallen.

Voor de Raad van State zijn wijzigingsbevoegdheden, sinds een uitspraak afgelopen woensdag, geen harde plancapaciteit om rekening mee te houden bij het vaststellen van bijvoorbeeld een nieuw woonplan. Er ontstaat zo meer Ladder-ruimte in gemeenten voor nieuwe bestemmingsplannen, maar er zijn ook risico's. Dit zijn de gevolgen voor gemeenten en marktpartijen.