Alles over Energie

Enkel het slaan van een bron en het installeren van een warmtepomp volstaan niet bij de opwekking van bodemenergie. Pas bij slimme combinatie is er sprake van optimalisering van zowel het bewonerscomfort als het energetisch systeemrendement. Bij de Tilburgse nieuwbouwwijk Clarissenhof wordt die insteek in de praktijk gebracht. Welke wijk volgt?

Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Naast een forse besparing op het energiegebruik zet de universiteit in op warmte-koudeopslag (WKO). Niet alleen de nieuwe, maar ook bestaande gebouwen worden beoogd aan te sluiten op het WKO-systeem. Een hele klus.

De gemeente Emmen heeft besloten dat leges voor energieneutraal bouwen niet meer in rekening gebracht zullen worden. Zo wil de gemeente stappen zetten naar een energieneutrale stad.

De ‘omgekeerde bewijslast’ stelt bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te rapporteren. ENGIE, technisch dienstverlener en energieleverancier, geeft aan dat dit bedrijven kan stimuleren om daadwerkelijk stappen te zetten om energie te besparen.

Tussen 2024 en 2030 wil het kabinet nieuwe windparken plaatsen op de Noordzee. Deze windparken moeten met de andere windparken voldoende stroom opwekken zodat veertig procent van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam wordt opgewekt.