Spoorsoap nadert apotheose

7 september 2017 8:15

‘Gebrekkige infrastructuur’ is volgens ProRail debet aan de grote vertragingen op de HSL-Zuid. Het ministerie wijt de vertragingen aan de NS, die voor haar positie moet vrezen. Dat dreigement is niet van gisteren. Maar vanaf 2019, als het 'Vierde Spoorpakket' van kracht is, kan de minister 'haar' NS niet langer de hand boven het hoofd houden.

Is een betontegel duurzaam? En een trottoirband? Robuust is het zeker, maar in hoeverre trekt zo’n betonproduct een wissel op ons fragiele klimaat? Gemeenten, leveranciers en producenten maakten al eerder afspraken over verduurzaming van de betonketen. Certificatie moet er nu voor zorgen dat afspraken ook worden nageleefd.

Vrije tijd

11 augustus 2017 8:17

De zeldzame retailadviseur die gemeenten voorhoudt dat winkelfaillissementen slechts een conjunctureel verschijnsel zijn, valt door de mand. De ene na de ander retailer gaat op de fles, en laat gaten achter in de winkelcentra van onze dorpen en steden.

Alleen VNO-NCW lijkt op het moment doordrongen van de aardverschuiving die plaatsvindt met de Omgevingswet. Economie krijgt daarin een belangrijke rol, zeker als de door de VVD afgedwongen economische effectrapportage (EER) van kracht wordt. Maar EZ-mensen pakken de handschoen vooralsnog niet op.

Ontwikkelaars passen steeds vaker voor deelname aan een tender, waardoor gemeenten niet de kwaliteit krijgen die ze met tenders proberen af te dwingen. De complexiteit van duurzame, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling verhoudt zich bovendien slecht tot de gesloten Nederlandse aanbestedingscultuur, die dan ook op de schop moet, zeker gezien de urgente (binnenstedelijke) woningbouwopgave.