Herman Timmermans, voorzitter CLOK, pleit voor een extra topsector. Geen thema, maar een gebied: bedrijventerrein. Als we verdergaan met het topsectorenbeleid is er namelijk alle reden om bedrijventerreinen als geheel te benoemen als extra topsector. Dit zijn de argumenten.

De lokale economie wordt belangrijker. En daarmee de taak van de afdeling Economie. Herman Timmermans, voorzitter Stichting CLOK, licht zijn 4 agendapunten toe voor de optimale stimulering van de lokale economie.