In een tijd dat de rente laag is, het aanbod van woningen krap is, de vraag oneindig lijkt, en de prijzen omhoog schieten, is het met panden in de retail minder florissant gesteld. Terwijl de retailsector opkrabbelt, is de leegstand in de auto-industrie groot met 660 lege panden met een oppervlakte van 700.000 vierkante meter. Hans Groenhuijsen, automotive expert, schetst het toekomstbeeld.

'We komen om in disruptie en innovatie binnen de mobiliteitswereld en dan moeten we ook nog aan de slag met de blockchain.' Hans Groenhuijsen, mobiliteitsexpert, bespreekt zeven toepassingen van blockchain binnen de auto-industrie die de mobiliteitswereld drastisch veranderen. 

‘Sharing is hip. Of is het misschien al op zijn retour? Er is ongetwijfeld sprake van enig idealisme en wat dagdromerij, maar het biedt ook veel kansen om consumenten anders te bedienen.’ In dit artikel gaat Hans Groenhuijsen, automotive expert, in op de toekomst van de deelauto.

Auto’s en mensen veranderen. Verschillende generaties stellen verschillende eisen aan de auto en technologische voortuitgang speelt daarin een grote rol. In dit artikel bespreekt mobiliteitsexpert Hans Groenhuijsen de toekomst van de auto en haar consument.