De vraag of circulaire gebiedsontwikkeling wat voorstelt of als voodoo is te kwalificeren heeft de pennen losgemaakt. Dat is ook de bedoeling. Het leverde twee zinnige bijdragen op, een reactie die de leegheid blootlegt en een interview dat laat zien hoe circulariteit gebruikt wordt voor ideologische doeleinden.

Circulaire economie is verbaal en in de literatuur doorgedrongen tot de gebiedsontwikkeling. Het behoort in beginsel tot de voor de gebiedsgerichte benadering relevante ‘stromen’. Toch zijn circulariteit of circulaire systemen – de parallelle benamingen – van een totaal andere orde dan mobiliteit, water en energie.

VNO/NCW heeft een eigen voorzet geproduceerd voor de Nationale Omgevingsvisie. De ondernemersclub kiest voor een brede benadering. Het vertrekpunt van het rapport ‘Schaarste ruimte, slimme oplossingen’ komt globaal overeen met de analyse van het inventariserende eerste deel van de officiële Novi.

Zijn binnenstedelijke gebiedstransformaties financieel rond te krijgen door het aantal woningen daarin stevig op te voeren, zoals adviesbureau Fakton eerder op Stadszaken betoogt? Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw (TU Delft) presenteert 'alternatieve feiten'.

Bouwen voor de doorzonbubbel’ heet het artikel waarin Gert Jan Hagen pleit voor een ‘bouwstop voor rijtjeswoningen’. Die uitspraak is geen grap; hij meent het! Zijn betoog is briljant omdat hij bijna alle misverstanden over woonwensen die samenhangen met de veranderende demografie zo parmantig benoemt. We lopen ze een voor een door en zetten de vlammenwerper erop.