De provincie Zuid-Holland gaat steviger sturen op de beschikbaarheid van een passende woning voor iedereen. Daarover zijn gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en Provinciale Staten het gisteren eens geworden tijdens de behandeling van de GS-brief “Provinciaal beleid en aanpak regionale woonvisies”

Er is een flinke toename in middenklasse gezinnen met de wens in de stad te blijven wonen. De woonwensen van deze gezinnen moeten beter meegenomen worden in het ontwerp van nieuwe woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme plattegronden bij gezinsuitbreiding en speciale buitenruimtes voor spelende kinderen.

De komende 15 jaren gaat robotisering in de Nederlandse distributiecentra (DC’s) ten koste vanzo’n 35.000 arbeidsplaatsen. De locatie van distributiecentra zelf veranderen nauwelijks, wat ook geldt voor gebouwkenmerken.

Eens in de zoveel tijd bedenkt iemand een idee dat zo bizar is dat het alle kranten haalt. Die berg in Flevoland, de tulp voor de Nederlandse kust en de champagneglazen van Rotterdam Centraal. In de rubriek Ongebouwd Nederland neemt Stadszaken de ideeën onder de loep en polst de status. In deze derde editie: Jan Poots luchtvaartstad.

Elke week wordt er wel een award uitgereikt aan initiatieven die onze steden beter maken. Duurzame innovaties, bewezen concepten of slimme toepassingen. In de rubriek Award van de Week nemen we u mee in het oerwoud van awards. Welke award moet u aan meedoen en hoe kunt u winnen? Deze week: de MKB InfraAanbestedingsaward.