Het Gelders Huis in Arnhem is vorige week uitgeroepen tot BNA Beste Gebouw van het Jaar 2018. Wat is het geheim achter het succes van de renovatie van het Huis der Provincie? De redactie van Stadszaken raadpleegde de archieven van Vitale Stad: een plafondprijs in combinatie met een integrale contractvorm heeft zeker bijgedragen.  

Marktpartijen willen samen met de overheid komen tot een gezamenlijke routekaart om de opgave van bijna 1 miljoen woningen in 2030 te realiseren. Ze zijn bereid om de komende 10 tot 15 jaar miljarden euro’s te investeren. Volgens hen is het zinloos om ideologisch te blijven debatteren over binnenstedelijke versus buitenstedelijke woningbouw, want beide zijn nodig.

Met de zogeheten Urban Agenda for the EU heeft de Europese Unie goud in handen, maar beleidsmakers kunnen het potentieel van het nieuwe initiatief nog veel beter benutten door meer in te zetten op experimenteren. Dat concluderen onderzoekers van de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht in een uitgebreide studie naar de praktische uitwerking van deze nieuwe Europese werkwijze.

Gemeenten ervaren hoge druk op de woningmarkt, maar vinden bij realisatie van projecten een aantal knelpunten. De doorlooptijd van nieuwbouwprojecten loopt daardoor op. tot gemiddeld tien jaar. Dat blijkt uit onderzoek door Stec Groep. Hier 3 bottlenecks en mogelijke oplossingen.

Nederland scoort laag op het gebied van milieu en kwaliteit van de leefomgeving. Dit blijkt uit de Brede Welvaart Monitor van het CBS, die minister Wiebes vandaag in ontvangst nam.