Drie grote namen in de vastgoedwereld hebben een locatie gekocht in Utrecht in het kader van het belangrijke stadsvernieuwingsplan Merwede Kanaalzone. De gemeente Utrecht steunt dit plan om de problemen rondom de toenemende vraag naar woningen tegemoet te komen.

Door de verandering in bevolkingsaantallen zijn er 21 gemeenten die recht hebben op meer zetels. Daarnaast moeten drie gemeenten zetels inleveren door een daling van de bevolkingsaantallen.

‘Participatie is goed en participatie moet.’ Een uitspraak die treffend de hoofdwet van de risicocommunicatie samenvat. Hoewel overheid en bedrijfsleven participatie meer en meer omarmen, weten zij hardnekkige hobbels op het participatiepad maar niet te slechten.

Drie consortia zijn geselecteerd voor de gunningsfase van de ontwikkeling en realisatie van het Floriadeterrein en de Floriade stadswijk in Almere. In die consortia is (nog) geen plek voor lokale en regionale partijen.

Reguleer het segment van huren tussen 700 en 950 euro en geef daarbij de woningcorporaties weer een grotere rol. Dat was de kern van het advies van de samenwerkingstafel middenhuur, wat twee weken geleden werd gepresenteerd. Dit leidde tot veel discussie en wellicht ook wel verwarring in de media. Bob Braak en Ron Buiting, adviseurs Procap, pleiten voor kaders.