Er moet meer in ’het groen’ aan de rand van de stad worden gebouwd. Met de huidige bouwplannen, die voornamelijk over projecten bínnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet. Dat zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag in De Telegraaf. 

De oprichting van Zaanse Groene, een duurzaam energiehandelsplatform van, voor en door Zaankanters, is een stap dichterbij gekomen. Gemeente Zaanstad heeft gisteren een convenant gesloten met grondstoffen- en energiebedrijf HVC en de Rabobank Zaanstreek.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn hebben besloten om Peter Derk Wekx te benoemen als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Eerder deze week pleitte de NEPROM nog voor de bouw van nieuwe wijken aan de randen van de steden; de grote beleggers waarschuwen echter. ‘We willen de druk op binnenstedelijke transformatie niet verminderen’, laat IVBN-directeur Frank van Blokland desgevraagd weten.

In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar voor het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd.

“De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal” staat boven het bericht van de provincie Noord-Holland van 7 april jl. Aan het woord is gedeputeerde Joke Geldhof: “Balans tussen rust en reuring, daar gaat het om”. Sinds de reuring eind 2015 over de vele bouwplannen voor de gehele kust van ons land hebben veel partijen samen het kustpact gesloten.

De Omgevingswet en haar instrumentaria en regelingen zijn nog vooral een ruimtelijk feestje, terwijl het een uitgestrekte hand moet zijn naar alle belanghebbende stakeholders. Hoe zorgen we ervoor dat de buitenwacht de Omgevingswet ook ziet als kans, in plaats van obstakel?

Het besluit van de minister van Economische Zaken om een groot deel van Zeeland tot verboden gebied voor drones te verklaren, leidt tot veel verzet vanuit de dronegemeenschap. De website Dronewatch.nl roept zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers op om bezwaar in te dienen tegen het besluit.

Overprogrammering schaadt de financiële positie van gemeenten, de planologische mogelijkheden, de uitgifte van nieuwbouw en de bestaande voorraad. Deprogrammeren is een nieuw vak aan het worden en als u het goed doet, bespaart u miljoenen.

Statushouders krijgen vanaf 1 april 2017 geen voorrang meer bij de toewijzing van huurwoningen door gemeenten. Op dit moment vallen statushouders nog binnen de urgentenregeling.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel vier van deze serie gaan we in op contracten tussen gemeenten en private partijen, die vaak niet stand zullen houden bij de rechter.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel drie van deze serie gaan we in op de tools op regionaal en provinciaal niveau.

Een beschrijving van bedrijventerrein Molenkade in Duivendrecht aan het begin van deze eeuw klinkt als een scene uit een gangsterfilm. Het gebied werd in de nachtelijke uren overgenomen door drugsdealers, de politie meed het terrein en ook de gemeente keek liever de andere kant op. 

Vanavond beslist de gemeenteraad van Noord-Beveland over het wel of niet doorgaan van het project ‘Veerse meer’, waarbij een schiereiland van 31.000 m2 zal worden aangelegd in het Veerse meer met daarop een hotel, restaurant en vakantievilla’s. Dit tot groot protest van de kustbeschermers, die afgelopen jaar het ‘Kustpact’ opstelden. Saillant detail: Noord-Beveland is een van de betrokkenen  bij dit ‘pact’. Wat is de juridische waarde van zulke overeenkomsten? 5 vragen aan omgevingsrecht-advocaat Anita Nijboer (partner Ekelmans & Meijer Advocaten).

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel twee van deze serie gaan we in op publiekrechtelijk deprogrammeren zonder plan- of contractschade. 

Kust nog láng niet beschermd

22 november 2016 13:40

De poging van de gemeente Noord-Beveland om met de bouw van een eigen 'Malibu' het onlangs gesloten Kustpact te omzeilen, laat zien hoezeer kustgemeenten tegen de bouwlobby en vooral zichzelf beschermd moeten worden, stelt lector Cees-Jan Pen. 'Bij eb zie je de ware omvang van de vervuiling'.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil, net als Antwerpen al heeft, een speciale havenambassadeur die de belangen van Nederlandse havens als Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl in de wereld behartigt. 

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. Het is pijnlijk om flink af te boeken en ze vrezen plan- en contractschade. Niets doen is echter geen optie.

Zes van de zeven adviesorganisaties die een 'bod' deden voor de Nationale Omgevingsvisie, repten niet over de woonopgave. Dit terwijl het aantal huishoudens tot 2040 met 1 miljoen kan groeien. Blijkbaar interesseert ons die woningzoekende niet. Maar boze woningzoekenden kunnen boze kiezers worden.

Hoe verdienen we straks nog ons geld? Burgemeester van Tilburg Peter Noordanus maakt zich zorgen over het verdienend vermogen van Nederland. Hij ziet de economie in rap tempo veranderen en mist effectief rijksbeleid.

De provincies gaan plannen die de winkelleegstand vergroten blokkeren. Deze en andere maatregelen staan in 12 RetailDeals die de provincies vandaag met met minister Kamp sluiten. Detail: in de deals komen afspraken om te komen tot objectieve kengetallen over productiviteit en marktruimte.

Steeds meer buitenreclame wordt digitaal en ook gemeenten communiceren vaker met LED. Maar er is amper beleid ten aanzien van schermen in de openbare ruimte. Volgens Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, gaat digitale buitenreclame de traditionele welstandnota voorbij.

Google naar de slimste steden ter wereld en je komt uit bij het rijtje New York, Stockholm, Amsterdam, Singapore en Barcelona. Jackson, Mississippi toont met 172.000 inwoners aan dat ook kleine(re) steden met visie een smart city kunnen worden.

Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van makelaarsvereniging Dynamis blijkt dat Amsterdam ontoegankelijk is geworden voor middeninkomens. Erger is dat de hele noordvleugel op slot dreigt te gaan. Drie vragen aan Dynamis-directeur Wilfred van der Neut.

De Nederlandse politie zet vanaf heden digitale borden langs drukke verkeersknooppunten in voor het verspreiden van Amber Alerts. Vooralsnog wordt de dienst aangeboden langs onder andere de A5 in Amsterdam, de A16 in Rotterdam en in het centrum van Amsterdam via een digitaal billboard.

Het PBL-onderzoek waaruit blijkt dat we 35 tot 80 procent van de woningopgave in de bestaande stad kwijt kunnen, gaat voorbij aan de vraag hoe we dit financieren, stelt Friso de Zeeuw. 'We moeten beseffen dat het ISV tot het verleden behoort en de meeste grondbedrijven geen vlees meer op de botten hebben.'

Alle goede bedoelingen ten spijt; de grondboeren van de gemeente bepalen uiteindelijk waar gebouwd wordt: in de wei. Maar klopt dat beeld wel? En hoeveel tijd krijgen gemeenten van de toezichthouder om gronden af te boeken? We vroegen het Fakton-directeuren Aeisso Boelman en Peter van Bosse.

Jeroen Hatenboer, wethouder te Enschede, wil van zijn grondbedrijf af. 'Een verstandige zet die navolging verdient', vindt Henry Meijdam.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt vernieuwd. De nieuwe Ladder is korter, duidelijker en voorkomt een nieuwe golf van jurisprudentie, stellen Stec Groep en Hekkelman Advocaten in een eerste reactie. De minister pakt hiermee haar rol als systeemverantwoordelijke.

Kijk ook onder de grond

8 juni 2016 14:29

De ondergrond staat steeds prominenter op de ruimtelijke en politieke agenda, maar versnippering, complexiteit en politisering maken het benutten ervan lastig. Actieve gemeenten en provincies zijn nodig om driedimensionaal ruimtelijk te sturen.

De Ladder voor duurzame verstedelijking is de schrik van menig gemeente met ruimtelijke ambities. Voor je het weet sleept een concurrerende buurgemeente of grootgrutter je voor de rechter. 3 jaar na introductie van het instrument en 100 beroepszaken verder blijkt de soep vaak niet zo heet gegeten.

'Verbijsterend' en 'beledigend', noemt Daan van der Vorm - CEO van VORM - het commentaar van Pen, Soeterbroek en Van Dijk op de visie 'Geef wonen de ruimte' van de G32 en grote investeerders, waaronder Van der Vorm zelf. 'Het commentaar van het trio maakt duidelijk dat de Woonvisie geen moment te laat komt.'

De rode contouren moeten weg. Dat is in het kort de boodschap die G32-steden en 9 investeerders afgaven in hun vorige week gepresenteerde Woonvisie. Cees-Jan Pen, Frans Soeterbroek en Gerben van Dijk pleiten voor een ‘breder perspectief’.

De rapen waren gaar toen G32-bestuurder Jop Fackeldey vrijdag op BNR Nieuwsradio verklaarde dat je in de bossen aan de randen van de Oostvaardersplassen prima in een lage dichtheid kunt bouwen. ‘Een dieptepunt’, reageerde iemand op Twitter. ‘Pleidooi voor bouwen in het bos’, kopte BNR.

De reacties op de Woonvisie van steden en investeerders zijn nogal heftig. Volgens de één is het stuk niets anders dan een ordinaire bouwlobby en een pleidooi voor bouwen in de wei. De ander meent dat we de woonopgave best in bestaand stedelijk gebied kunnen realiseren. Beide zijn natuurlijk onzin.

Vanwege de mogelijkheden van technologie en de inzichten door data beschikken steden over steeds meer middelen om uitdagingen op te pakken. Dit soort ontwikkelingen wordt vaak onder de noemer ‘smart city’ gebundeld. Wat vraagt het van je organisatie als je hier slim op wilt inspelen?

In de slimme stad worden eindeloze hoeveelheden data gecombineerd tot bruikbare informatie. Maar hoe zit het met privacy? Welke gegevens mag je gebruiken? Waarvoor? ‘Wees niet té angstig’, stelt Bart Schermer van privacy-specialist Considerati. ‘Maar denk van tevoren wel goed na.’

In een samenwerkings-overeenkomst hebben ALDI en Stadsregio Parkstad Limburg afspraken gemaakt om nieuwe winkelleegstand in stadscentra te voorkomen. Het ALDI-convenant vormt de basis voor gesprekken met andere retailers.

2 x meer inwoners betekent 2,15 x meer productiviteit. En steden die worden aangestuurd door één stadsbestuur presteren economisch beter dan stedelijke agglomeraties of stadsgewesten van gelijke omvang, maar met een versnipperd bestuurlijk systeem.

Gemeenten moeten al hun grond in één regionale grondbank stoppen en krijgen daar naar rato van hun inbreng aandelen voor terug. Dat zegt VVD-baron Henry Meijdam, tevens voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van hoe het creatiever en beter kan: Berlijn. Met bewoners die niet stil zitten, maar zélf aan de slag gaan in de openbare ruimte. Dat dat niet dankzij, maar ondanks de gemeente is, bewijst Tempelhofer Feld. Om de voormalige luchthaven te houden zoals ‘ie is – innige wens van de stedelingen – moest het komen tot een volksstemming.