11 a

Gemeenten die werken met diftar, variabele afvalkosten, produceren minder huishoudelijk afval dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop, waarbij de meest recente afvalcijfers van Nederlandse gemeenten op basis van de methode voor het innen van de heffing met elkaar zijn vergeleken.

a

'Bent u met de auto? Dan betalen wij uw parkeerkaart.' 'Nee, ik fiets. Krijg ik dan ook een cadeau? 'Nee, sorry.' Martin van der Maas, planoloog bij de gemeente Amsterdam, pleit ervoor dat het parkeerprobleem wordt teruggeschoven naar waar hij hoort: bij de automobilist.

a

Nederland kent 357 bijensoorten, de helft hiervan is bedreigd. Bijen zijn zeer belangrijk voor bestuiving van land- en tuinbouwgewassen. Stadszaken vroeg Vincent Kalkman, Coördinator Hommelhulp Nederland, om tips om de openbare ruimte bijvriendelijk te maken.

a

De gemeente Woerden is het dure ophogen van de openbare ruimte zat en kiest voor structurele oplossingen zoals vervanging van grond door piepschuim. Woerden loopt daarin voorop, stelt bodemexpert Gilles Erkens van Deltares. Hij pleit voor meer rijkssteun rond bodemproblematiek.

a

Acht landelijke verkeersmaatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) hebben geleid tot 2% minder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. De gezondheidswinst van de maatregelen is gering. Het is voor het eerst dat dit is onderzocht.